Форум радиоконструкторов

Поддерживается техническим комитетом Лиги радиолюбителей Украины.
Текущее время: 27 июн 2017, 04:57

Часовой пояс: UTC+03:00
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 3 сообщения ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: ЮВІЛЕЙНИЙ 25-й CQ UT CONTEST 2018
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 17:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 фев 2016, 08:19
Сообщения: 35
Откуда: Винница
Изображение

Anniversary 25th CQ UT Contest 2018

Ювілейні 25-і міжнародні молодіжні змагання з радіозв’язку на коротких хвилях телефоном CQ UT Contest (United Teenager Contest) пройдуть 20 січня 2018 року з 07:00 до 13:00 UTC (09:00 — 15:00 КЧ) на пасмах 80, 40, 20, 15, 10 м. Змагання проводяться щорічно, кожної третьої суботи повних вихідних січня і включені до календарного плану масових заходів з радіоспорту українського державного Центру позашкільної освіти.

Учасники: юні оператори особистих і гуртових аматорських радіостацій віком до 18 років з усіх країн. До участі в заліковій групі RT (support group) запрошуються закордонні радіоаматори родом з України, радіоаматори з Криму, а також радіоаматори жінки.

Загальний виклик: «CQ UT Test»

Мова змагань: міжнародна радіоаматорська англійська, на котрій кожен оператор повинен вміти давати загальний виклик, надавати і відбирати контрольні номери. Національні мови — на вибір учасників.

Мета змагань: популяризація молодіжного короткохвильового радіоспорту, зміцнення дружніх взаємозв’язків між юними радіоаматорами з різних країн, сприяння розвитку і вдосконаленню їхніх різнобічних операторських, спортивних і технічних якостей, активний обмін досвідом роботи в ефірі, навчання ввічливості, старанності і витривалості, самостійному складанню звітів і підрахунку пунктів, поліпшення дикції і артикуляції, отримання навичок командної роботи, створення всім учасникам рівних і об’єктивних умов для досягнення високих кінцевих результатів.

Гасло змагань: «Молодість, Дружба, Мир»

Девіз змагань: «Участь важливіша за перемогу, дружба дорожча за призи»

Залікові групи: SOSB — один оператор, одне пасмо; SOMB — один оператор, багато пасм; MOMB — кілька операторів, багато пасм; RT (support group) — всі запрошені. Учасники залікових груп SOSB і SOMB можуть виступати одночасно в цих двох групах, надсилаючи звіти окремо за кожну з них.

Гуртові радіостації можуть виступати тільки в заліковій групі MOMB.

Контрольні номери: для юних учасників — RS і власний вік оператора (наприклад, 5915); для учасників залікової групи RT — RS і літери RT (наприклад, 59RT).

Нарахування пунктів:
за зв'язок (QSO) в межах країни нараховується 10 пунктів, з іншою країною або територією свого континенту — 30 пунктів, з іншим континентом — 60 пунктів;
за вік (AGE) — кількість пунктів, що дорівнює числу років кореспондента. Учасники 1-ї, 2-ї, 3-ї залікових груп за зв'язок з заліковою групою RT проставляють свій власний вік. Кінцевим результатом є загальна сума пунктів за зв’язки і за вік.

Особливості: час змагань складається з шести турів по одній годині кожний: 07:00 — 07:59, 08:00 — 08:59, 09:00 — 09:59, 10:00 — 10:59, 11:00 — 11:59, 12:00 — 13:00. Повторні зв’язки дозволяється проводити на різних пасмах і в різних турах. Розходження часу зв’язку між кореспондентами не повинно перевищувати 2 хвилини. Залоги гуртових радіостацій повинні складатися з трьох операторів, що відповідає кваліфікаційним вимогам і нормам техніки безпеки. Дозволяється позмінна (естафетна) робота, окремо в кожному турі, кільком залогам зі спільним заліком на стацію. Можлива допомога дорослих радіоаматорів або тренерів в усній формі, по лаштуванню апаратури і складанню звітів, без права роботи на стації і виходу в ефір. Зніматимуться з заліку учасники, що порушували правила змагань і створювали значні перешкоди. Не слід використовувати спеціальні префікси і скорочені кличні знаки, що порушують принцип рівності учасників і ускладнюють ідентифікацію країни.

Звіти: у форматі Cabrillo, іншому текстовому форматі або у вигляді таблиці, протягом 14 днів по закінченню змагань слід надсилати на адресу utcontest@mail.ru або utcontest@ukr.net У звіті вказують приналежність радіостації (для гуртових), список учасників, свій QRA-локатор і адресу e-mail. До звіту прикладають фото оператора а бо залоги в форматі 10✕15 на тлі апаратури, а також (бажано) звуковий файл роботи в ефірі тривалістю не більше двох хвилин з зазначенням імені оператора. Можна надсилати також свої відгуки, пропозиції і зауваження.

Справою честі кожного учасника і знаком поваги до інших є обов’язкове і своєчасне надсилання звіту, незалежно від кількості проведених зв’язків.

Пам’ятайте: Короткохвильове радіоаматорство — це здоровий і безпечний вид спорту, в якому кожен може стати чемпіоном, знаходячись в затишній домашній обстановці, не ризикуючи захворіти або отримати травму. Ваша активна участь і прагнення до перемоги вкрай важливі для успіху змагань. Ваш особистий спортивний успіх — це успіх всього молодіжного радіоспорту. Якщо бажаєте досягти високого результату — поставте перед собою максимальне завдання.

Нагородження: переможці і призери по країнам і в кожній заліковій групі визначатимуться по найбільшій кількості набраних пунктів, і нагороджуватимуться дипломами. Всі інші учасники будуть нагороджені пам’ятними сертифікатами. Учасник, котрий представив свою країну одноосібно, зараховується в загальний залік. Учасникам 1-ї і 2-ї залікових груп, що займуть одне з трьох перших місць два роки поспіль, надається почесне право довічно брати участь в заліковій групі RT. Підсумки змагань публікуються і надсилаються кожному учаснику особисто.

Спонсори і меценати: Спонсорами призів і нагород учасникам на місцях можуть виступати організації і приватні особи, що представляють гуртову або особисту радіостацію. Підтримати змагання може кожний, перечисливши довільну суму на карту ПриватБанку: 4149-4978-5018-5366.

Офіційна сторінка змагань: http://www.qrz.ru/contest/detail/17.html

Изображение


Anniversary 25th CQ UT Contest 2018

Юбилейные 25-е международные молодёжные соревнования по радиосвязи на коротких волнах телефоном CQ UT Contest (United Teenager Contest) пройдут 20 января 2018 года с 07:00 UTC до 13:00 UTC на диапазонах 80, 40, 20, 15, 10 м. Соревнования проводятся ежегодно в каждую третью субботу полных выходных января.

Участники: юные операторы индивидуальных и коллективных любительских радиостанций в возрасте до 18 лет из всех стран. К участию в зачётной группе RT (support group) приглашаются заграничные радиолюбители родом с Украины, радиолюбители с Крыма, а также радиолюбители женщины.

Общий вызов: «CQ UT Test»

Язык соревнований: международный радиолюбительский английский, на котором каждый оператор должен уметь давать общий вызов, передавать и принимать контрольные номера. Национальные языки — по выбору участников.

Цель соревнований: популяризация молодёжного коротковолнового радиоспорта, укрепление дружеских взаимосвязей между юными радиолюбителями из разных стран, содействие развитию и совершенствованию их разносторонних операторских, спортивных и технических качеств, активный обмен опытом работы в эфире, обучение вежливости, старательности и усидчивости, самостоятельному составлению отчётов и подсчёту очков, улучшение дикции и артикуляции, получение навыков командной работы, создание всем участникам равных и объективных условий для достижения высоких конечных результатов.

Лозунг соревнований: «Молодость, Дружба, Мир»

Девиз соревнований: «Участие важнее победы, дружба дороже призов»

Зачётные группы: SOSB — один оператор, один диапазон; SOMB — один оператор, много диапазонов; MOMB — несколько операторов, много диапазонов, один передатчик; RT (support group) — все приглашённые. Участники зачётных групп SOSB и SOMB могут выступать одновременно в этих двух группах, высылая отчёты отдельно за каждую из них.

Коллективные радиостанции могут выступать только в зачётной группе MOMB.

Контрольные номера: для юных участников — RS и собственный возраст оператора (например, 5915); для участников зачётной группы RT — RS и буквы RT (например, 59RT).

Начисление очков:
за связь в пределах страны начисляется 10 очков, с другой страной или территорией своего континента — 30 очков, с другим континентом — 60 очков;
за возраст — количество очков, равное числу лет корреспондента. Участники 1-й, 2-й, 3-й зачётных групп за связь с зачётной группой RT проставляют свой собственный возраст. Конечным результатом является общая сумма очков за связи и за возраст.

Особенности: время соревнований состоит из шести туров по одному часу каждый: 07:00 — 07:59, 08:00 — 08:59, 09:00 — 09:59, 10:00 — 10:59, 11:00 — 11:59, 12:00 — 13:00. Повторные связи разрешается проводить на различных диапазонах и в разных турах. Расхождение времени связи между корреспондентами не должно превышать 2 минуты. Команды коллективных радиостанций должны состоять из трёх операторов, что соответствует квалификационным требованиям и нормам техники безопасности. Разрешается посменная (эстафетная) работа, отдельно в каждом туре, нескольким командам с общим зачётом на станцию. Возможна помощь взрослых радиолюбителей или тренеров в устной форме, по настройке аппаратуры и составлению отчётов, без права работы на стации и выхода в эфир. Будут сниматься с зачёта станции, нарушавшие правила соревнований и создававшие сильные помехи. Не рекомендуется использовать специальные префиксы и укороченные позывные, нарушающие принцип равности участников и усложняющие идентификацию страны.

Отчёты: в формате Cabrillo, любом другом текстовом формате или в виде таблицы, сроком до 14 дней после окончания соревнований высылают на адрес utcontest@mail.ru или utcontest@ukr.net В отчёте указывают принадлежность радиостанции (для коллективных), список участников, свой QRA-локатор и адрес e-mail. К отчёту прилагают фото оператора или команды в формате 10✕15 на фоне аппаратуры, а также (желательно) звуковой файл работы в эфире длительностью не более двух минут с указанием имени оператора. Высылайте также свои отзывы, предложения и замечания.

Делом чести каждого участника и знаком уважения к другим является обязательная и своевременная высылка отчёта, независимо от количества проведённых радиосвязей.

Помните: Коротковолновое радиолюбительство — это здоровый и безопасный вид спорта, в котором каждый может стать чемпионом, находясь в уютной домашней обстановке, не рискуя заболеть или получить травму. Ваше активное участие и стремление к победе очень важны для успеха соревнований. Ваш личный спортивный успех — это успех всего молодёжного радиоспорта. Если желаете достичь высокого результата — поставьте перед собой максимальную задачу.

Награждение: победители и призёры по странам и в каждой зачётной группе определяются по наибольшему количеству набранных очков, и награждаются дипломами. Все остальные участники награждаются памятными сертификатами. Участник, представивший свою страну единолично, зачисляется в общий зачёт. Участникам 1-й и 2-й зачётных групп, занявшим одно из трёх первых мест два года подряд, предоставляется почётное право пожизненно принимать участие в зачётной группе RT. Итоги соревнований публикуются и высылаются каждому участнику индивидуально.

Спонсоры и меценаты: Спонсорами призов и наград участникам на местах могут выступать организации и частные лица, представляющие коллективную или индивидуальную радиостанцию. Поддержать соревнования может каждый, перечислив любую сумму на карту ПриватБанка: 4149-4978-5018-5366.

Официальная страница соревнований: http://www.qrz.ru/contest/detail/17.html


Последний раз редактировалось Yurko 08 июн 2017, 16:27, всего редактировалось 67 раз.

Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: ЮВІЛЕЙНИЙ 25-й CQ UT CONTEST 2018
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 17:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 фев 2016, 08:19
Сообщения: 35
Откуда: Винница
Yurko писал(а):
Час і умови проведення: щорічно третьої суботи повних вихідних січня з 07:00 до 13:00 UTC...

Традиційний час проведення змагань (з 06:00 до 12:00 UTC) було пересунуто на одну годину вперед, тобто з 07:00 до 13:00 UTC, щоб вони не перекривалися російськими змаганнями YL-ARCK-YL, організатори котрих вперто не бажають змінити свій час, хоча їхні змагання проводяться лише кілька років, а наш CQ UT Contest проводиться з 1993 року. Інформація про зміни часу проведення змагань вже опублікована на деяких радіоаматорських сайтах. Прохання до всіх зацікавлених, поширювати цю інформацію і розміщувати оновлене Положення на своїх інтернет-ресурсах.


Последний раз редактировалось Yurko 20 апр 2017, 15:27, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: ЮВІЛЕЙНИЙ 25-й CQ UT CONTEST 2018
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 11:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 фев 2016, 08:19
Сообщения: 35
Откуда: Винница
Звертаємо особливу увагу учасників змагань, що у розділ "Залікові групи" додана норма відносно гуртових радіостацій: "Гуртові радіостації можуть виступати тільки в заліковій групі MOMB". Це зроблено для того, щоб на одного юного оператора, заявленого в групах SOSB або SOMB не працював весь колектив, допомагаючи йому зайняти високе місце. Для всіх юних учасників — або робота особистим кличним знаком, або на колективці в заліковій групі "багато операторів".


Вернуться к началу
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 3 сообщения ] 

Часовой пояс: UTC+03:00


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron


Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Русская поддержка phpBB