Блок объявлений
Опрос мнения
На какой аппаратуре Вы предпочитаете работать в эфире в последнее время?
 
Друзья сайта

Учреждение Украинской Академии любительского радио

Аналитика и публицистика

Заснування Української Академії аматорського радіо

Декларація про заснування віртуального варіанту

 Ініціативна група українських радіоаматорів, констатуючи край мляві, обмежені дослідження і творчисть у сферi аматорського радіо,  зупинку її розвитку, застійний стан всїх проявів і напрямків дiяльностi осередків України, що опікуються   радіоаматорством, підтримуює  ідею створення Української Академії аматорського радіо, надалі УААР,  i засновує з 1 грудня 2011 року віртуальну УААР як перший етап в її реалізації.

Визначення, цілі, завдання, членство, форми діяльності та ін. особливості УААР наведені у  її Статуті.

Готується сайт УААР, його адміністратором буде Крищенко О.М., US6IGL, (програмно-комп’ютерна платформа), модератором сайту (наповнення, нагляд) – Яковенко Ю.В., UT1IC.

Оргкомітет запрошує до спiвпрацi  з УААР усіх радіоаматорів та усі їх організації, авторів і читачів усіх радіоаматорських сайтiв, керівників радіогуртків і колективних радіостанцій, членів скаутських та інших  молодіжних рухів, задля яких популяризація радіотехнічних знань та захоплень населення, молоді входить до сфери інтересу.

Дорогу подолає ідучий!

Члени ініціативної групи:

Кірсей В.Я., UY0UA,

Крищенко О.М., US6IGL,

Поспєлов С.В., UR8IN,

Яковенко Ю.В., UT1IC,

Грабарник А.Ю., UT5ER,

Марценюк В.П., UT8NV,

Ковальчук В.В., US5QLJ, та ін.

 

Учреждение Украинской Академии любительского радио

Декларация об учреждении виртуального варианта

Инициативная группа украинских радиолюбителей, констатируя  крайне вялые, ограниченные исследования и творчество в сфере любительского радио,  остановку ее развития, застойное состояние всех проявлений и направлений деятельности  звеньев Украины, опекающих радиолюбительство, поддерживает идею создания Украинской Академии любительского радио, далее УАЛР,  и учреждает с 1 декабря 2011г. виртуальную УАЛР как первый этап в ее реализации.

Определение, цели, задачи, членство, формы деятельности и др. особенности УАЛР изложены в ее Уставе.

Готовится сайт УАЛР, его администратором будет Крыщенко А.Н. US6IGL (программно-компьютерная платформа), модератором сайта (наполнение, надзор) – Яковенко Ю.В. UT1IC.

Оргкомитет приглашает к сотрудничеству с УАЛР всех радиолюбителей и все их организации, авторов и читателей всех радиолюбительских сайтов, руководителей радиокружков и коллективных радиостанций, членов скаутских и других молодежных движений, для которых популяризация радиотехнических знаний и увлечений среди населения, молодежи  входит в сферу интереса.

Дорогу осилит идущий!

 

Члены инициативной группы:

Кирсей В.Я., UY0UA,

Крыщенко А.Н., US6IGL,

Поспелов С.В., UR8IN,

Яковенко Ю.В., UT1IC,

Грабарник А.Е, UT5ER,

Марценюк В.П., UT8NV,

Ковальчук В.В., US5QLJ и др.

 


Популярное в разделе
  –  Пора забыть все старые обиды, это укорачивает жизнь...   01.02.2018
  –  Прощай, честный диэксинг...   11.10.2017
  –  «Киловатты» UR4RWW   13.04.2017
  –  Я снова член ГО ЛРУ! Прощайте, господин Зельдин!..   23.08.2017
  –  Сравнительный анализ бытовых приемников   13.02.2018
  –  Почему нам всем нужна ЛРУ    22.12.2017
  –  Кто виноват в утере диапазона 1200 МГц?   11.12.2017
  –  Это не антенна испортилась! Это... (за два дня до ЧУ RTTY)   19.01.2018
  –  Сколько стоит наше хобби на УКВ?    05.04.2017
  –  Чим більше громадських організацій, тим процес внесення змін буде довшим   21.12.2017
  –   Может пора прекратить этот явно неудавшийся авантюрный проект под названием ВРЛ?!   14.07.2017
  –  Слово "Радиоспорт" - это самый главный аргумент, который все еще понятен на обывательском уровне   07.01.2018
  –  Я уже трансивер не включаю...   05.03.2014
  –  Почему мало коллективок в Чемпионатах Украины?   07.02.2018
  –  Частоты наш общий ресурс, а Регламент наш общий свод норм и правил   21.12.2017


Донецкое областное отделение Лиги радиолюбителей Украины

Сайт УКВ комитета ЛРУ http://www.vhf-uarl.org

Последние материалы
 Информационный партнер: Сайт радиолюбителей Донецкой области    Мариупольский радиоклуб Маррад