Блок объявлений
Опрос мнения
На какой аппаратуре Вы предпочитаете работать в эфире в последнее время?
 
Друзья сайта

Ревизоры ЛРУ принялись за работу

Будни ЛРУ

От редактора US6IGL: наконец, со стороны ревизионной комиссии ЛРУ можно увидеть то, для чего ее избирали. От штамповки политических заявлений и провокаций ревкомиссия перешла к своим прямым обязанностям. Пожелаем же ей довести дело до конца и опубликовать выявленные факты нарушений. Привожу информацию с официального сайта ЛРУ.

Президенту

Ліги радіоаматорів України

Грищенку В.В.

Шановний Володимире Володимировичу!

Повідомляю, що у відповідності з рішенням Ревізійної комісії Ліги радіоаматорів України (протокол від 10.04.2013 №5) з 15.05.2013 по 18.05.2012 має бути проведена документальна перевірка фінансово-господарської діяльності ЛРУ за період з 09.12.2012 до 15.05.2013.

Прошу забезпечити в період проведення перевірки відповідні умови для роботи членів Ревізійної комісії в офісі ЛРУ за адресою: оф. 29, проспект Перемоги 52/2, м. Київ, а саме: присутність головного бухгалтера ЛРУ Шумари О.Я., начальника QSL-бюро Бех В.М., членів інвентаризаційної комісії та інших осіб, відповідальних за зберігання та використання грошових коштів та матеріальних цінностей ЛРУ. Для проведення перевірки прошу надати членам Ревізійної комісії оригінали наступних документів:

1. Статут ЛРУ.

2. Положення про QSL-бюро, комітети та комісії ЛРУ.

3. Свідоцтво про державну реєстрацію ЛРУ.

4. Книги наказів ЛРУ.

5. Книги протоколів засідань Виконкому та Ради ЛРУ, протоколи Конференцій ЛРУ.

6. Списки членів ЛРУ.

7. Плани роботи ЛРУ.

8. Кошториси доходів та видатків ЛРУ.

9. Договори з міжнародними організаціями, в тому числі з IARU.

10. Договори з банківськими установами на розрахунково-касове обслуговування.

11. Договори з підприємствами, установами, організаціями, іншими суб’єктами підприємницької діяльності, окремими фізичними особами про надання ними для ЛРУ послуг, виконання робіт, тощо.

12. Договори з матеріально-відповідальними особами ЛРУ.

13. Усі реєстри бухгалтерського обліку з первинними документами.

14. Матеріали фінансової, податкової та статистичної звітності ЛРУ.

15. Матеріали попередніх ревізій та перевірок.

При необхідності інші додаткові документи, письмові пояснення відповідальних осіб ЛРУ можуть бути витребувані та надані в ході перевірки.

Ваше погодження на проведення перевірки та витяг з наказу про забезпечення умов її проведення та про призначення інвентаризаційної комісії прошу надіслати в Ревізійну комісію ЛРУ в термін до 10.05.2013 на адресу: вул. Урлівська, 3А, к.122, м. Київ, 02095

 

 

Голова Ревізійної комісії ЛРУ М. В. Гострий

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Ревізійної комісії

Ліги радіоаматорів України

__________ М.В. Гострий

23 квітня 2013 р.

 

ПРОГРАМА

перевірки фінансово-господарської діяльності Ліги

радіоаматорів України за період з 09.12.2012 до 15.05.2013 р.р.

Основні питання перевірки:

1. Перевірка стану усунення порушень та недоліків, виявлених попередніми ревізіями та перевірками.

2. Перевірка наявності планів роботи ЛРУ та стану їх виконання.

3. Перевірка наявності кошторисів доходів та видатків ЛРУ, обґрунтованості їх доходної та видаткової частини та стану їх виконання.

4. Перевірка законності здійснення безготівкових операцій в національній та іноземній валюті.

5. Перевірка законності здійснення готівкових операцій в національній та іноземній валюті.

6. Перевірка повноти надходження, достовірність і правильність оприбуткування членських внесків та інших доходів.

7. Перевірка законності здійснення та достовірності відображення витрат.

8. Перевірка правильності відображення дебіторської та кредиторської заборгованості. Стан претензійно-позовної роботи.

9. Перевірка стану збереження майна, використання оборотних та необоротних активів.

10. Інвентаризація грошових коштів, матеріальних цінностей, розрахунків з дебіторами та кредиторами.

11. Перевірка стану бухгалтерського обліку та достовірності фінансової звітності.

12. Перевірка стану обліку членів ЛРУ.


Член ревізійної комісії ЛРУ О.Ф. Семенюк

 

Ознайомлені члени ревізійної комісії: В.Г. Вотінов

Є.А. Журавльов

А.А. Ступін

 


Популярное в разделе
  –  Надежды радиолюбителей могут оправдаться   20.06.2018
  –   Польовий день 2018 - 7-8 липня   23.06.2018
  –  Техника радиосвязи КВ и УКВ минувших лет   22.05.2018
  –  Кубок Украины на 50 МГц   14.06.2018
  –  Укрпочта готова отступить?   04.06.2018
  –  Офіційна зустріч IARU-UARL у Варшаві   06.02.2018
  –  Мемориал Чалапко - 2018   01.06.2018
  –  Жалоба ВРЛ была рассмотрена в IARU   21.11.2017
  –  Перенимаем опыт ООО ЛРУ   24.04.2018
  –  Дни активности Украины на FT8 50 278   18.04.2018
  –  Протокол первого заседания Совета ОО ЛРУ   16.03.2018
  –  Конференция Одесского ОО ЛРУ   30.11.2017
  –  Чемпионаты Украины по КВ связи теперь в январе   18.11.2017
  –   Засідання Ради ГО ЛРУ   14.03.2018
  –  В ЛРУ высказались о необходимости создания контест клуба   11.11.2017


Донецкое областное отделение Лиги радиолюбителей Украины

Сайт УКВ комитета ЛРУ http://www.vhf-uarl.org

 Информационный партнер: Сайт радиолюбителей Донецкой области    Мариупольский радиоклуб Маррад