Блок объявлений
Друзья сайта

Чемпионаты Украины по КВ связи теперь в январе

Будни ЛРУ

На  днях  Министерство  молоди  и  спорта утвердило "Календарний план спортивних
заходів  України за період від 01.01.2018 до 31.12.2018 года". В оригинале с ним
можно ознакомиться на официальном сайте ЛРУ http://uarl.org.ua/
Утверждая  Календарний План,  КВ  Комитет  ЛРУ максимально учел все пожелания от
участников наших национальных соревнований прошлых лет, а также от руководителей
молодежных коллективов и ветеранов.

Перенос  начала  соревнований  на 18.00 киевского времени дает возможность резко
увеличить   количество   участников   как   среди   молодежи,  так  и  ветеранов
радиолюбительской  связи, которым в силу объективных причин было тяжело работать
в национальных Чемпионатах до двух или трех часов ночи.
Многие  радиолюбители живут с семьями в стесненных условиях, что также исключает
их участие в соревнованиях в ночное время, особенно в SSB туре.
КВ  Комитет и Президент ЛРУ сделали все возможное, чтобы прекратить возникший из
за  непомерных  амбиций  руководителей  некоторых  местечковых клубов конфликт и
перенесло   время   проведения   национальных  чемпионатов  на  январь,  оставив
традиционные даты соревнований для проведения первенств на призы УКК.
Также  обращаем  внимание  неравнодушных  радиолюбителей на то, что национальные
квалификационные  чемпионаты  открыты  для  спонсоров, особенно в этом нуждаются
молодежные коллективные радиостанции из регионов Украины. Согласно Регламента ЧУ
спонсорские  награды  должны  быть  оприлюднены не позже чем за неделю до начала
соревнований.
Предлагаем  вашему вниманию утвержденный "РЕГЛАМЕНТ ЧУ З РАДІОЗВ’ЯЗКУ НА КХ 2018
РОКУ":
I. МЕТА ЗМАГАНЬ

Чемпіонати проводяться з метою:

- залучення до систематичних занять з радіозв’язку на коротких та
  ультракоротких радіохвилях широкого кола молоді;
- подальшого розвитку виду спорту і його популяризації в державі;
- підвищення рівня майстерності спортсменів;
- визначення перспективного резерву та відбір найсильніших спортсменів до
  складу збірної команди України.
- проведення найбільшої кількості радіозв’язків за певний період часу.

ІІ. ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

2.1. Телеграфний Чемпіонат України на КХ - 6 січня 2018 р.

(Примечание от UT5NM: Для тех, кто строго
соблюдает православные традиции есть целых два часа, чтобы откушать кутьи и даже
хлопнуть 50 грамм коньячку под свиную рульку. Очень помогает снять предстартовый
мандраж.  И  с  предвкушением  Рождества радостно "потелеграфировать" в ЧУ, пока
жена будет колдовать на кухне с двенадцатью блюдами...
А  потом,  как все нормальные люди, плотно присесть за рождественский стол после
22.00, чтобы еще в адекватном состоянии не забыть ровно в полночь открыть окно и
"впустить Рождество в дом".)

2.2. Телефонний Чемпіонат України на КХ - 13 січня 2018 р.
2.3. Телетайпний чемпіонат України на КХ - 20 січня 2018 р.


ІІІ. КЕРІВНИЦТВО ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

Загальне  керівництво  проведення змагань здійснює Міністерство молоді та спорту
України  (надалі  Мінмолодьспорту)та  Ліга  радіоаматорів  України  далі  - ЛРУ.
Безпосереднє  проведення  змагань покладається на структурні підрозділи з питань
фізичного виховання і спорту обласної Державної адміністрації та Головного суддю
змагань, призначеного ЛРУ і затвердженого наказом Мінмолодьспорту.                                                                                                                   

ІV. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ

До  участі у всеукраїнських змаганнях допускаються оператори всіх колективних та
індивідуальних  аматорських радіостанцій (далі - АРС), які представляють області
України та м. Київ.
Змагання  особисто-командні.  Залік  у кожній з підгруп учасників підводиться за
умовою наявності в підгрупі не менш ніж 4-х АРС (команд). Склад обласної команди
- дві колективні та вісім індивідуальних АРС.                                          
Кількість спортсменів на особисту першість не обмежується.
У  телефонному  Чемпіонаті  проводиться  окремий залік серед операторів-жінок та
жіночих  команд  згідно  залікових  підгруп.  Змішані  команди, що складаються з
операторів чоловіків та жінок, беруть участь в загальному заліку.
Учасники змагань використовують позивні сигнали згідно зі своїм «Дозволом».

V. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ.

Телеграфний  (CW),  телефонний  (SSB)  i  телетайпний  (RTTY) Чемпіонати України
проводяться  у  чотири тури, по одній годині кожен. Перший тур: з 18:00 до 18:59
київського  часу,  другий  тур: з 19:00 до 19:59 , третій тур з 20:00 до 20:59 і
четвертий тур з 21:00 до 21:59 включно.

Вихідна потужність: у всіх Чемпіонатах - відповідно з «Дозволом» учасника.  

Рекомендовані частоти:

Телеграфом: 1,810 - 1,860 МГц, 3,510 – 3,560 МГц;
Телефоном: 1,840 - 1,940 МГц, 3,600 – 3,720 МГц;
Телетайпом: 1,838 - 1,842 МГц, 3,580 – 3,600 МГц

Підгрупи учасників:

Один оператор - всі діапазони (SINGLE-OP ALL),
Один оператор - діапазон 160 метрів (SINGLE-OP 160M),
Один оператор - діапазон 80 метрів (SINGLE-OP 80M),
Багато операторів - всі діапазони (MULTI-OP ALL - 1 TX),
Звіт для контролю (CHECKLOG).

Підгрупа  MULTI-OP  ALL  –  1  TX передбачає команду 2-3 оператори (не більш 3-х
робочих місць), техніка і тренера.       

Контрольні   номери   складаються   з  умовного  позначення  області  та  номера
радіозв'язку,  починаючи  з 001. Наприклад: ZP 001, KV 034. Нумерація зв'язків у
всіх турах - наскрізна.                                                         
За  кожен радіозв'язок нараховується 2 очки, за кожну «нову» область - 5 очок на
кожному діапазоні та в кожному турі.
Список умовних позначень областей України:

CH - Черкаська;
CN - Чернівецька;
CR - Чернігівська;
DN - Дніпропетровська;
DO - Донецька;
HA - Харківська;
HE - Херсонська;
HM - Хмельницька;
IF - Івано-Франківська;
KI - Кіровоградська;
KO - Київська;
KV - м. Київ;
LU - Луганська;
LV - Львівська;
MY - Миколаївська;
OD - Одеська;
PO - Полтавська;
RI - Рівненська;
SU - Сумська;
TE - Тернопільська;
VI - Вінницька;
VO - Волинська;
ZA - Закарпатська;
ZH - Житомирська;
ZP – Запорізька.

УЧАСНИКАМ НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ:

- використовувати одночасно два і більш випромінюючих сигналів;
- використання технології один оператор - два прийомопередавача (SO2R) для всіх
  підгруп „Один оператор”;
- передавати  „неповні” контрольні номери, наприклад, без найменування області.
При передачі номера, спочатку передаються дві букви, а потім цифри.
Вище  наведенні  порушення  за  рішенням  ГСК  можуть  бути підставою для зняття
учасника  із  заліку у змаганнях та переведення його результату в підгрупу «Звіт
для контролю».
- використання скорочених та спеціальних позивних сигналів.                                              
Дозволяється,  при  передачі  цифр  телеграфом, використовувати загальноприйняті
буквені  скорочення,  наприклад,  9 - N, 0 - Т та інші, а також телефоном вимова
латиницею букв та цифр контрольного номера.
Сума   пропущених   та   повторно   переданих  контрольних  номерів  не  повинна
перевищувати 3,0 % від загального числа проведених радіозв'язків.
Повторні  радіозв'язки  дозволяється проводити на різних діапазонах та в кожному
турі незалежно від часу проведення попереднього радіозв'язку.
Перехід  з  діапазону  на  діапазон  може бути зроблений не раніше, ніж через 10
хвилин  після  попереднього,  або  не  раніше,  ніж  через 10 хвилин від початку
змагань.

VI. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ

6.1.  Телеграфний  Чемпіонат  України  на КХ (CW) проводиться 6 січня з 18:00 до
21:59 київського часу в чотири тури.
Залікові підгрупи:
 - багато операторів всі діапазони;
 - один оператор всі діапазони;
 - один оператор діапазон 1.8 МГц;
 - один оператор діапазон 3.5 МГц.

6.2.  Телефонний  Чемпіонат  України на КХ (SSB) проводиться 13 січня з 18:00 до
21:59 київського часу в чотири тури.
Залікові підгрупи:
 - багато операторів всі діапазони;
 - один оператор всі діапазони;
 - один оператор діапазон 1.8 МГц;
 - один оператор діапазон 3.5 МГц.  

6.3.  Чемпіонат  України  на  КХ  з цифрового радіозв’язку (RTTY) проводиться 20
січня з 18:00 до 21:59 київського часу в чотири тури.
Залікові підгрупи:
 - багато операторів всі діапазони;
 - один оператор всі діапазони;
 - один оператор діапазон 1.8 МГц;
 - один оператор діапазон 3.5 МГц.

VІІ. БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ.

Відповідно  до  Постанови  Кабінету  Міністрів  України, від 18 грудня 1998 року
№2025  «Про  порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених
місць  для  проведення  масових  спортивних  та  культурно-видовищних  заходів».
Відповідальність  за  виконання  вимог  безпеки під час проведення очних змагань
покладається на головного суддю змагань.
При  проведенні  заочних  змагань  кожний  спортсмен  (або начальник колективної
радіостанції) бере на себе відповідальність за виконання Регламенту аматорського
радіозв'язку  України,  а також вимог правил безпеки. Невиконання вимог безпеки,
що  стали  причиною виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань,
призводить до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

VІІI. ФІНАНСУВАННЯ  

Мінмолодьспорту несе витрати відповідно до календарного плану спортивних заходів
України на 2018 рік.

IX. СУДДІВСТВО ЗМАГАНЬ

Суддівство  проводиться  на  підставі  отриманих  від  учасників  звітів методом
суцільної комп'ютерної перевірки. ВИСИЛКА ЗВІТІВ ОБОВ'ЯЗКОВА.
Не  висилка  звіту  без  поважної  причини розцінюється як грубе порушення цього
«Регламенту».
Звіти   потрібно   направляти  в  Головну  суддівську  колегію  (ГСК)  тільки  в
електронному  вигляді  по  електронній пошті у форматі Сabrillo 2.0 або Сabrillo
3.0.
У  випадку, якщо учасник не використав комп'ютер під час роботи в змаганнях, він
повинен  набрати свій звіт в електронному вигляді на комп'ютері після закінчення
змагань   самостійно   або   за  допомогою  помічника  в  будь-якому  текстовому
редакторові (без таблиць) у вигляді файлу <ваш позивний>.txt за прикладом нижче.
Можливе  використання  ручного  введення в програмах TR4W, AA-test, 5Mcontest та
ін. Електронні звіти повинні бути оформлені в суворій відповідності до зразку:
- в темі листа необхідно вказати лише позивний;
- до листа має бути прикріплений файл звіту лише одного учасника;
- ім'я вкладеного файлу - <ваш позивний>.cbr, наприклад, UR1ABC.cbr ;
- в  заголовку  звіту  у  форматі Cabrillo необхідно правильно вказати залікову
  підгрупу:
CATEGORY: MULTI-OP ALL (SINGLE-OP ALL, SINGLE-OP 160M, SINGLE-OP 80M, CHECKLOG).
- в звіті обов'язково вказується позивний учасника і П.І. по Б., рік народження,
  спортивне звання чи розряд,  повна поштова адреса, а також особистий позивний
  (при участі у складі команди).
- підрахунок очок не обов'язковий,
- час вказується в UTC (UTC міжнародний час, аналог GMT).

ПРИКЛАД складання звіту:

START-OF-LOG: 2.0
CALLSIGN: UR1ABC
CONTEST: UKR-CHAMP-SSB
CATEGORY: SINGLE-OP ALL
CLAIMED SCORE: ххххх
NAME: Іванченко О.Б., 1964, КМСУ
ADDRESS: вул. Огарьова, б. 100, кв. 1
ADDRESS: м. Суми, 40000
ADDRESS: email
OPERATORS: Для підгрупи MULTI-OP ALL необхідно надати дані про всіх операторів:
           1. 2. 3.
QSO: 3652 PH 2018-01-13 1600 UR1ABC SU 001 UX0KAA RI 002
QSO: 3634 PH 2018-01-13 1601 UR1ABC SU 002 US0YYY CN 005
QSO: 3628 PH 2018-01-13 1602 UR1ABC SU 003 UR5LLL HA 001
END-OF-LOG:

У  звіті  всі  зв'язки повинні розташовуватися в хронологічному порядку за часом
закінчення проведення зв'язку.       
Програми,  що рекомендуються: TR4W, N1MM, AA-TEST, 5M-contest, MIXW і CabriInp v
1.0  та  інші,  що  формують  звіти  у  форматі  Cabrillo  2.0 або Cabrillo 3.0.
Кількість  пропусків  між  колонками  -  не  менш  одного,  проставляння  вручну
незначущих нулів необов'язково.
До  заліку не приймаються звіти учасників, які провели менш ніж 30 підтверджених
радіозв'язків.
Термін  «звіт  до  заліку  не  приймається»  означає,  що відбиті в даному звіті
зв'язки  нікому  не  зараховуються.  Звіт  CHECKLOG  ("Звіт  для  контролю") ГСК
приймається   для  перевірки.  Очки  даному  учасникові  не  нараховуються,  але
зараховуються   іншим,   якщо  у  цьому  звіті  не  менш  ніж  30  підтверджених
радіозв'язків.
Крайній  термін  подачі  звіту  -  7  діб  після закінчення змагань, починаючи з
понеділка.  Звіти,  що  надійшли  до  ГСК пізніше, до заліку не приймаються, але
відображуються окремим пунктом у Протоколі.

В  разі  виявлення  ГСК  наступних  помилок  у  звіті (наявність колонок з RS/T,
відсутність  необхідних пропусків в рядку QSO, відсутність колонок прийнятих або
переданих  контрольних  номерів),  а  також  неповних  даних  в  заголовку  звіт
повертається   учасникові   на  доопрацювання,  але  терміни  подання  звіту  не
змінюються.  При  цьому  звіт  не  вважається  поданим в ГСК для суддівства і до
заліку не приймається.
Радіозв'язки не зараховуються учасникові в наступних випадках:
- якщо ГСК не отримала звіт від кореспондента (NO LOG);
- якщо радіозв'язок відсутній в звіті кореспондента (NIL);
- якщо є спотворення в контрольних номерах або в позивних (NR, CL);
- якщо час радіозв'язку розходиться більш ніж на 2 хвилини (T2);
- якщо порушено правило переходу на інший діапазон (10 min);
Результат  учасника  переводиться  в  підгрупу  «Звіт  для  контролю», якщо сума
пропущених  і  повторно  переданих контрольних номерів буде більше ніж 3,0 % від
загальної кількості проведених радіозв'язків.
Всім  учасникам  рекомендується вказувати в звіті точне значення частоти кожного
радіозв'язку з округленням до одиниць кГц. У спірних ситуаціях наявність в звіті
учасника дійсного значення частоти може зараховуватися на користь учасника.
Всім учасникам рекомендується вести БЕЗПЕРЕРВНИЙ аудіозапис своєї роботи (у RTTY
-  RX  LOG). Фрагментований запис (кожного зв'язку окремо, почасовий і так далі)
не дозволяється і ГСК не приймається. Для колективних АРС, що використовують два
або три робочих місця, запис провадиться з кожного з них окремо.
На  запису  повинен  бути  присутнім сигнал від кореспондента в режимі прийому і
сигнал  самоконтролю  при передачі з необхідними для нормального прослуховування
рівнями  сигналу.  Аудіозапис  може бути використаний для доведення правоти (або
провини)  учасника  в разі виникнення спірних питань і надається лише за запитом
ГСК з поясненням причини запиту.
При відмові надання аудіозапису штрафні санкції до спортсмена не застосовуються.
Але  в  цьому  випадку вирішення ГСК з виниклого спірного питання є безумовним і
опротестуванню  не  підлягає. Термін надання аудіозапису - дві доби, починаючи з
наступних після запиту ГСК.
Аудіозапис  має  бути  наданий  в електронному вигляді (формати *.wav або *.mp3,
бітрейт  не  менше  16  kbps,  частота  дискретизації  8  кГц) і відправлений по
електронній пошті.
ГСК проводить моніторинг Чемпіонатів із записом на магнітофон або в електронному
вигляді  (в  т.ч. і із застосуванням SDR-приймача). Зафіксовані порушення можуть
бути  підставою  для зняття учасника із заліку. При цьому учасник переводиться в
підгрупу  «Звіт  для  контролю»,  його  зв'язки  іншим  учасникам зараховуються.
Надавати учасникові аудіозаписи інших учасників ГСК не зобов'язана.
 
Суддівство Чемпіонатів по радіозв’язку на КХ здійснюватимуть ГСК в складі:  

Телеграфний:
Гол. судді - СНК Лякіна А.В.
Заст. гол. судді - СМК Петровського А.П.
Гол. секретар - СНК Майборода С.В.

Телефонний:
Гол. судді - СМК Петровського А.П.
Заст. гол. судді – СНК Лякіна А.В.
Гол. секретар - СНК Майборода С.В.

З цифрового радіозв’язку:
Гол. судді - СМК Лазарєва І.А.
Заст. гол. судді - СНК Лякіна А.В.
Гол. секретар - СНК Майборода С.В.

Звіти висилати за електронною адресою:

За телеграфний Чемпіонат України:  uarlcw@ukr.net  

За телефонний Чемпіонат України:  uarlssb@ukr.net  

За телетайпний Чемпіонат України:  uarlrtty@ukr.net  

Звіт є одночасно заявою на участь у змаганнях.

Декларація:

Взявши участь в будь-якій категорії в змаганнях, Ви погоджуєтесь з тим, що:
1) Ви прочитали і вивчили вимоги даного Регламенту  та погодилися їх виконувати;
2) Ви працювали з дотриманням усіх вимог Регламенту радіоаматорського зв'язку в
   Україні;
3) Ваш звіт і UBN може бути офіційно представлений шляхом викладення в Інтернеті
   для перегляду іншими учасниками.

Х. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

В  Чемпіонатах  України  результати визначаються серед операторів індивідуальних
радіостанцій, операторів колективних радіостанцій, та команд областей.
Результати  в  особистому заліку визначаються за найбільшою сумою очок, набраних
учасником за проведені радіозв’язки.
Результати  серед  команд  областей визначаються за сумою очок, набраних членами
команди,  які  складаються із десяти найкращих результатів (двох колективних АРС
та  восьми  індивідуальних  АРС).  У телефонному Чемпіонаті всі результати жінок
додатково підсумовуються до результату команди в обласному заліку.

ХI. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

Учасники,  які посіли І-ІІІ місця в своїх підгрупах, нагороджуються дипломами та
медалями   відповідних   ступенів,   а  також  призами  згідно  із  затвердженим
кошторисом.
Додатково,  при  наявності  спонсорів,  учасники змагань можуть бути нагороджені
також  спонсорськими  призами.  Ці  призові  нагороди  мають бути оприлюднені до
початку проведення змагань не менш ніж за одну добу.
Команди  областей,  які посіли призові місця, нагороджуються кубками і дипломами
відповідних ступенів.
Тренер, який підготував переможця змагань, нагороджується дипломом.

Надеемся на то, что здравый смысл и присущий радиолюбителям дух "HAM spirit" все
же возьмет верх и в чемпионатах  Украины будет представлен весь цвет украинского
контестинга.
 
С уважением,
 Andy

http://ut5nm.qrz.ru                    mailto:ut5nm@vinnitsa.com

 


Популярное в разделе
  –  В ЛРУ рассказали сколько раз отправлялась QSL почта в Польшу за последние 2 года   15.09.2018
  –  Техника радиосвязи КВ и УКВ минувших лет   22.05.2018
  –  В PZK подтвердили получение QSL почты от ЛРУ   20.09.2018
  –  ЛРУ привітала своїх членів — спортсменів та тренерів з успіхом у Кореї   07.09.2018
  –   Польовий день 2018 - 7-8 липня   23.06.2018
  –  QSL бюро ЛРУ повертається до звичного графіку роботи та регулярного інформування радіоаматорів   11.09.2018
  –  Надежды радиолюбителей могут оправдаться   20.06.2018
  –  Офіційна зустріч IARU-UARL у Варшаві   06.02.2018
  –  Я не згоден з позицією щодо того, що нічого не змінилося в Лізі   02.07.2018
  –  Жалоба ВРЛ была рассмотрена в IARU   21.11.2017
  –  Очно - заочный ЧУ по УКВ связи   31.07.2018
  –  Ну, киса, - хоть капельку!..   17.07.2018
  –  Укрпочта готова отступить?   04.06.2018
  –  Судьи ЛРУ по радиоспорту (по сост. на 01.08.2018)   02.08.2018
  –  Кубок Украины на 50 МГц   14.06.2018


Донецкое областное отделение Лиги радиолюбителей Украины

Сайт УКВ комитета ЛРУ http://www.vhf-uarl.org

 Информационный партнер: Сайт радиолюбителей Донецкой области    Мариупольский радиоклуб Маррад