Блок объявлений
Друзья сайта

Український радіопортал - Украинский радиопортал

Первый форум сообщества радиолюбителей Одессы и Одесской области

Сайт клуба КОНТУР

Сайт Носівської СЮТ


Вопрос читателя: Как получить позывной на СиБи

Юридические аспекты

Украина- CB, LPD, PMR теперь СВОБОДНО без разрешений 

http://www.nkrz.gov.ua/uk/activities/ruling/1225269361/ 

Рішення №1174 від 23.10.2008 
Про визначення можливості застосування деяких радіоелектронних засобів на території України 23.10.2008 № 1174 


Відповідно до статті 26 Закону України „Про радіочастотний ресурс України”, Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815, та з метою скорочення термінів допуску на ринок України деяких радіоелектронних засобів (далі – РЕЗ) масового виробництва, які включені до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію, затвердженого рішенням НКРЗ від 06.09.2007 № 914 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 20.11.2007 за № 1297/14564, Національна комісія з питань регулювання зв’язку України 
ВИРІШИЛА: 

1. Визначити можливість застосування в Україні наступних типів РЕЗ без установлення додаткових вимог до конкретної моделі РЕЗ з ознаками, наведеними в додатках: 


1) Абонентського обладнання системи стільникового радіозв’язку E-GSM/GSM-900/GSM-1800, згідно з додатком 1; 
2) Абонентського обладнання системи стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/WCDMA), згідно з додатком 2; 
3) Обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE Std 802.11a/b/g), згідно з додатком 3; 
4) Обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth), згідно з додатком 4; 
5) Абонентського обладнання цифрової системи безпроводового доступу (DECT), згідно з додатком 5; 
6) Персональних радіостанцій CB-діапазону, LPD433, PMR446, згідно з додатком 6
7) Пристроїв короткого радіусу дії різного призначення, згідно з додатком 7. 

2. Департаменту ліцензування та радіочастот використовувати це рішення під час підготовки матеріалів щодо внесення зазначених типів РЕЗ до Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування згідно з частинами 5 та 6 статті 25 Закону. 

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення діяльності опублікувати це рішення на веб-сайті НКРЗ та у наступному випуску офіційного бюлетеня НКРЗ.

Додаток 6 
до рішення НКРЗ від 23.10.2008 р. № 1174 
Персональні радіостанції CB-діапазону, LPD433, PMR446 
До персональних радіостанцій CB-діапазону, LPD433, PMR446, що визначено цим 
додатком відноситься: 
а) радіостанції сухопутної рухомої служби особистого користування діапазону 
27 МГц (Citizens' Band) (далі – радіостанції CB-діапазону), основні технічні 
характеристики та номери каналів, яких наведені у таблиці 1 та 2 відповідно; 
б) малопотужні радіостанції діапазону 433 МГц (Low Power Device) (далі - 
радіостанції LPD433), основні технічні характеристики та номери каналів, які наведені у 
таблиці 3 та 4 відповідно; 
в) портативні радіостанції діапазону 446 МГц (Personal Mobile Radio) (далі – 
радіостанції PMR 446), основні технічні характеристики та номери каналів, які наведені у 
таблиці 5 та 6 відповідно; 
г) комбінації радіостанцій (приймачів та/або передавачів), зазначених у пунктах б), в). 
2. Радіостанції повинні бути обладнані органами управління, та, як правило, 
інформаційним дисплеєм, за допомогою яких здійснюється дискретний (безпідстроєчний) 
вибір одного з симплексних каналів. 
3. Радіостанції LPD433, PMR446 можуть використовуватися для персонального 
радіотелефонного зв’язку для особистих, родинних, побутових потреб, а також у 
технологічних цілях в комерційних, ділових та промислових умовах в якості возимих, 
носимих і стаціонарних, з параметрами випромінювання, визначеними для носимих 
радіостанцій. 
4. Радіостанції СВ-діапазону можуть використовуватися для персонального 
радіотелефонного зв’язку в режимі безпосереднього зв’язку (без застосування базової 
станції або ретранслятора) для особистих, родинних чи побутових та інших, не пов’язаних 
із здійсненням підприємницької діяльності потреб. 
5. Для чіткої візуальної ідентифікації радіостанцій СВ-діапазону, LPD433, 
PMR 446 рекомендовано застосовувати спеціальне маркування, яке наноситься 
виробником або постачальником цих радіостанцій на її корпус поряд із типом (назвою 
моделі) та має наступний вигляд: 
- умовне позначення типу радіостанції: 
1) «PR27» – для радіостанцій СВ-діапазону; 
2) «LPD433» – для радіостанцій LPD 433; 
3) PMR446 – для радіостанцій PMR 446. 
- умовне позначення органу з сертифікації, де проводилась сертифікація радіостанції 
(перші шість літер номеру сертифікату відповідності); 
- модель (тип) радіостанції. 
Наприклад: «PR27 UA1.155 модель JOHNSON II ASC»; «LPD433 UA1.155 модель 
XR-200»; «PMR446 UA1.155 модель MT600-2 VP»

Таблиця 1. Основні технічні характеристики радіостанцій СВ-діапазону 
№ 
пп Найменування характеристики Значення характеристики 
1. Робоча смуга радіочастот, кГц 26960-27410 
2. Характеристика режиму роботи телефонія 
3. Гармонізований стандарт1) EN 300 135-2 Electromagnetic compatibility and 
Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile 
Service; Citizens' Band (CB) radio equipment; Anglemodulated 
Citizens' Band radio equipment (PR 27 
Radio Equipment); Part 1: Technical characteristics 
and methods of measurement (Електромагнітна 
сумісність та питання радіоспектра (EMR); 
Сухопутна рухома служба; радіообладнання 
цивільного діапазону (СВ); Радіообладнання з 
кутовою модуляцією (Радіообладнання PR 27); 
Частина 1: Технічні характеристики та методи 
вимірювання) 
4. Кількість запрограмованих каналів 40 
5. Нижня-верхня звукова частота, Гц 300-3000 
6. Максимальна допустима девіація 
частоти, кГц, в межах 
±2 
7. Клас випромінювання F3E (A3E, J3E) 
8. Модуляція частотна (ЧМ), амплітудна (АМ), одна бокова 
смуга (ОБС) 
9. Потужність випромінювання 
передавача для частотної модуляції, 
Вт, не більше 4 

10. Пікова потужність передавача для 
класів випромінювання А3Е (АМ), 
J3Е(ОБС), Вт, не більше 4 

11. Частотне рознесення між сусідніми 
каналами, кГц 10 

12. Ширина смуги випромінювання 
передавача на рівні мінус 30 дБ в 
залежності від модуляції, кГц, не 
більше: ЧМ (F3E) 9 
АМ (A3E) 10,3 
ОБС (J3E) 4,3 

13. Рівень побічного випромінювання 
передавача у сусідньому каналі, мкВт, 
не більше: 20 

14. Відносна нестабільність частоти 
передавача, не більше 
20×10-6 
15. Тип антени Інтегрована, вібратор (зовнішня неспрямована) 
1) Гармонізований стандарт відповідно до «Переліку стандартів і норм, яким повинні відповідати 
радіоелектронні засоби (РЕЗ), що можуть застосовуватися в Україні», який затверджено наказом 
Міністерства транспорту та зв’язку України від 23.08.2007 № 754. 
Таблиця 2. Номери каналів радіостанції СВ-діапазону 
Номер 
каналу 
Частота, 
МГц 
Номер 
каналу 
Частота, 
МГц 
Номер 
каналу 
Частота, 
МГц 
1 26,965 15 27,135 29 27,295 
2 26,975 16 27,155 30 27,305 
3 26,985 17 27,165 31 27,315 
4 27,005 18 27,175 32 27,325 
5 27,015 19 27,185 33 27,335 
6 27,025 20 27,205 34 27,345 
7 27,035 21 27,215 35 27,355 
8 27,055 22 27,225 36 27,365 
9 27,065 24 27,235 37 27,375 
10 27,075 25 27,245 38 27,385 
11 27,085 23 27,255 39 27,395 
12 27,105 26 27,265 40 27,405 
13 27,115 27 27,275 
14 27,125 28 27,285 
Примітки: 
1. Канал № 19, частота 27,185 МГц, є каналом виклику і використовується для встановлення 
зв’язку. Після входження у зв’язок необхідно перейти на іншу частоту. 
2. Канал № 18, частота 27,175 МГц, використовується для передачі повідомлень лиха та біди. 
3. Канал № 9, частота 27,065 МГц, використовується переважно для зв’язку між радіостанціями, 
встановленими на транспортних засобах з метою: 
1) передачі інформації, яка поліпшує безпеку руху; 
2) передачі інформації про шляхи об’їзду пунктів із напруженим дорожнім рухом; 
3) підвищення безпеки водіїв, пасажирів та вантажу. 
4. Номінали радіочастот 26,995 МГц, 27,045 МГц, 27,095 МГц, 27,145 МГц, 27,195 МГц 
використовуються малопотужними застосуваннями (радіотехнологія „радіокерування моделями”) 
відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України. 
Таблиця 3. Основні технічні характеристики радіостанції LPD433 
№ 
пп Найменування характеристики Значення характеристики 
1. Робоча смуга радіочастот, МГц 433,05 - 434,79 
2. Характеристика режиму роботи телефонія 
3. Кількість запрограмованих каналів 69 
4. Нижня-верхня звукова частота, Гц 300-3000 
5. Максимальна-допустима девіація частоти, кГц 5 
6. Клас випромінювання 16К0F3E 
7. Модуляція частотна 
8. Потужність випромінювання передавача, Вт 0,01 
9. Частотне рознесення між сусідніми каналами, кГц 25 
10. Ширина смуги випромінювання передавача, кГц, на 
рівні, не гірше: мінус 30 дБ (контрольна) 16 
мінус 60 дБ 32,9 

11. Рівень побічних випромінювань передавача, мкВт 0,25 
12. Відносна нестабільність частоти передавача 5×10-6 
13. Максимальна чутливість приймача, мкВ, не більше: 4 
14. Тип антени Інтегрована 
Таблиця 4. Номери каналів радіостанції LPD433 
Номер 
каналу 
Частота, 
МГц 
Номер 
каналу 
Частота, 
МГц 
Номер 
каналу 
Частота, 
МГц 
1 433.075 24 433.650 47 434.225 
2 433.100 25 433.675 48 434.250 
3 433.125 26 433.700 49 434.275 
4 433.150 27 433.725 50 434.300 
5 433.175 28 433.750 51 434.325 
6 433.200 29 433.775 52 434.350 
7 433.225 30 433.800 53 434.375 
8 433.250 31 433.825 54 434.400 
9 433.275 32 433.850 55 434.425 
10 433.300 33 433.875 56 434.450 
11 433.325 34 433.900 57 434.475 
12 433.350 35 433.925 58 434.500 
13 433.375 36 433.950 59 434.525 
14 433.400 37 433.975 60 434.550 
15 433.425 38 434.000 61 434.575 
16 433.450 39 434.025 62 434.600 
17 433.475 40 434.050 63 434.625 
18 433.500 41 434.075 64 434.650 
19 433.525 42 434.100 65 434.675 
20 433.550 43 434.125 66 434.700 
21 433.575 44 434.150 67 434.725 
22 433.600 45 434.175 68 434.750 
23 433.625 46 434.200 69 434.775 
Таблиця 5. Основні технічні характеристики радіостанції PMR 446 
№ 
пп Найменування характеристики Значення характеристики 
1. Робоча смуга радіочастот, МГц 446-446,1 
2. Характеристика режиму роботи телефонія 
3. Кількість запрограмованих каналів 8 
4. Нижня-верхня звукова частота, Гц 300-3000 
5. Максимальна девіація частоти, кГц ±2,5 
6. Клас випромінювання 11К0F3E (F3E) 
7. Модуляція частотна 
8. Потужність випромінювання передавача, Вт 0,5 
9. Частотне рознесення між сусідніми каналами, кГц 12,5 
10. Ширина смуги випромінювання передавача, кГц, на рівні, 
не гірше: 
мінус 30 дБ (контрольна) 11 
мінус 60 дБ 25,5 

11. Рівень побічних випромінювань передавача, мкВт 0,25 
12. Відносна нестабільність частоти передавача, кГц ±1,5 
13. Максимальна чутливість приймача, мкВ, не більше: 2 
14. Тип антени Інтегрована 
Таблиця 6. Номери каналів радіостанції PMR446 
Номер каналу Частота, МГц Номер каналу Частота, МГц 
1 446.00625 5 446.05625 
2 446.01875 6 446.06875 
3 446.03125 7 446.08125 
4 446.04375 8 446.09375 
Начальник відділу планування 
використання РЧР та застосування РЕЗ В.Ф. Ждан
 


Популярное в разделе
  –  Где можно получить разрешение на работу в эфире   30.08.2018
  –  А что, если поможет IARU?   27.09.2018
  –  У Києві розпочалося чергове засідання з підготовки до ВКР-19 МСЄ   27.09.2018
  –  Украинским укавистам хоть в петлю...   02.07.2018
  –  Частотный спектр радиолюбителя Украины   20.02.2018
  –  У задоволенні позову відмовити...   03.05.2018
  –  На сайте Президента Украины опубликована петиция об использовании радиочастотного ресурса   12.05.2016
  –  Вопрос читателя: Как получить позывной на СиБи   02.01.2018
  –  Помехи ставить нельзя!   07.07.2018
  –  Новости для владельцев антенн и мачт   31.03.2017
  –  Итак, антенны отныне можно монтировать без разрешительной документации?   20.06.2017
  –  Ситуація виглядає особливо абсурдною   22.01.2018
  –  Регламент радиосвязи 2016г на русском языке   06.11.2016
  –  К старому возврата больше нет...   17.02.2018
  –  Радиохулиганство - явление интернациональное   29.12.2017


 Информационный партнер: Сайт радиолюбителей Донецкой области    Мариупольский радиоклуб Маррад