Борьба с санстанцией еще впереди

Будни ЛРУ

Как же утомили эти шапкозакидательские дилетантские настроения, исписывание тысяч страниц сайтов и форумов неуслышанными проповедями заблудшим о необходимости хотя бы начать решение проблем радиолюбительства, призывы засланых эмисаров сложить лапки и не рыпаться, пустопорожние призывы, глухота и упование заблудших на какую-то потустороннюю силу, которая всьо за нас поришает, ну или на то шо самолично Юра с НКРЗ всьо поришают. Но думаю скорей эСЭС нас поришит при таком подходе к санитарной проблеме и другим проблемам, т.е. при полнейшем бездействии и отсутствии не то что волн, а даже ряби на зеркальной глади штильной активности ЛРУ, ее многочисленных членов и остальной еще более огромной неорганизованной орды радиолюбителей. Многие годы такая нипостижимая бурная деятельность, и шо только не делается чтобы только ничего не делать.

Опять продолжаем безсистемно, без плана барахтатся в омуте проблем, и в тумане, без компаса, и ориентиров найти направление к берегу. Как много прийдется совершить лишних телеодвижений и не факт, что с положительным результатом. Это все одно, что без расчетов, без схемы и чертежей ваять трансивер.

При этом в п.3.46. эСЭС планирует - При здійсненні поточного санітарно-епідеміологічного нагляду контрольні виміри проводяться один раз в три роки, але в окремих випадках по спеціальному рішенню головного державного санітарного лікаря відповідної адміністративної території служби вони можуть проводитись один раз на рік.
3.47. Власники РТО, РЕЗ зобов'язані забезпечувати проведення власними силами контроль за рівнями електромагнітного поля …. контроль повинен проводитись не рідше одного разу на рік.
Так что ежегодные платежи готовьте граждане аматоры.
А если эСЭС проведет свой проджект и останется пункт 3.51. с текстом: «З метою створення безпечних умов для життєдіяльності населення та для забезпечення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за станом електромагнітної обстановки в населених та інших місцях кожен РТО( радиотехнический объект) та РЕЗ(тобто Радиоэлектронный засоб заменяющий старое понятие отдельные передающие устройства , який випромінює в навколишнє середовище електромагнітну енергію, повинен мати санітарний паспорт, ну разве что кроме указанных в пункте 3.57., который дозволяет - На автомобільні радіостанції, радіотермінали, мобільні телефони, а також окремі РЕЗ, які працюють з ефективною потужністю випромінювання не більше 1 Вт, санітарний паспорт не складається. Документом, який засвідчує їх безпечність для здоров’я людини, є висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи.
ТАК! Шо масчьой ни боле аднаго ватта, но все одно экспертизу придётся оплатить, ежели воевать с эСЭСовцами боязно.
Дальше придавайтесь успокоительной психотерапии и гипнозу засланцев и заработанные непосильным трудом ваши кровные бабэлыки потекут стройными стайками в карманы санитаров.

Это ж почему этот користувач, который випромінює своїм переднім :-)пристроєм енергію, не є ще і РТО і чому відповідно до його переднього пристрою не поширюється вимога щодо обов’язкового оформлення санпаспорту, в каментах также не раскрыто.
Уже многие годы спешно, поверхностно, простыми и в основном окольными путями пытались на скорую руку решить вопрос с эСЭС, но проблема так и не исчезла, а загнання внутрь, обрела угрожающий характер.
эСЭСсяки тоже не дурАки - В разделе «ІІ. Терміни та визначення» проджекту «ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ НОРМИ ТА ПРАВИЛА захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань» (ДСанПіН 2.2.8 - ……..2011 года) пункт 2.1. по планам эСЭСовцев должен проголошувати – « У Санітарних нормах терміни вживаються у такому значенні: Радіотехнічний об’єкт (РТО) – це сукупність систем, що передають (приймають) радіо–, телевізійні, радіолокаційні сигнали, станцій космічного зв’язку, радіоастрономії та інших систем спеціального призначення, розміщених на одній технічній території. (Відомості резолюцій, доповнення та зміни, резолюція 1162 – терміни та скорочення, п.11, Міжнародний Союз Електрозв’язку (ITU), Женева 1194 р).»
Боюсь, что это определение РТО тоже испорченный телефон – искажённая перепечатка из перепечатки неточно переданного смысла определения РТО от ITU.
Пунктом 3.38. указанного проджекта «Державний облік і реєстрацію РТО, РЕЗ покладається на державну санітарно-епідеміологічну службу. Всі РТО та РЕЗ, які випромінюють електромагнітну енергію в навколишнє середовище, підлягають обліку та реєстрації.» Т.е. вы обязаны будете регистрировать свои АРС(не важно РТО это или РЕЗ) в эСЭС. Наверное не бесплатно и с проверкой за ваш счет предельно допустимых уровней ваших излучений(испражнений) Да еще и с проведением за ваш счет экологической экспертизы.

Из каких таких слов приведеннях определений каментами сделан вывод, что АРС не відноситься до поняття РТО і з яких підстав до нього не поширюється вимога щодо обов’язкового оформлення санпаспорту.
Каменты посилаються на поняття, шо РТО «сукупність систем радіо пристроїв приймання та передавання сигналів розташована на одній території».
АРС по понятиям Регламентов, це сукупність приймачів та передавачів в определенном месте(можно сказать территории) для осуществления радиосвязи.
В чем раз ница-то? Где указание на то, что РТО это не АРС?
С первого взляда не видать. И со вторго и с третього тоже….
Такой поверхностный анализ СанНиП, как приведен в каментах uarl.org.ua/doc/dsnip/15.jpg , ни в какие ворота не лезет, никого не убедит, кроме радиолюбителей, воспринимающих подобне посылы, как сигнал к самоуспокоению, и никакого правового значения он не имеет.
А почему каментанты считают, что користувач АРС является окремим передавальним пристроєм, який випромінює електромагнітну енергію остается загадкой, которая загадана ввиду більшого обєма употребленной бодрящей жидкости и видать разгадана может быть только при определенной дозировке этой же жидкости. Почитайте внимательно - s014.radikal.ru/.../... Без бутылки (лучше трехлитрового бутылька) не разобраться, да и то врятли вы на всю глубину польота мысли каментов занурытесь – там чьорные дыры витают. Разве шо свій камент написать. Но для этого надо совсем другие пункты СанНиП анализировать, а этот камент фтопку.

О том, что такое станция нам рассказывает Radio Regulations Edition of 2008-Vol1-rus (РЕГЛАМЕНТ РАДИОСВЯЗИ ITU) ГЛАВА I, Терминология и технические характеристики, СТАТЬЯ 1, Термины и определения, Раздел IV – Радиостанции и системы, Пункт 1.61 станция: Один или несколько передатчиков или приемников, или комбинация передатчиков и приемников, включая вспомогательное оборудование, необходимые в определенном месте для осуществления службы радиосвязи или радиоастрономической службы. Каждая станция классифицируется в соответствии со службой, в которой она действует постоянно или временно.
В пункте 1.96 указанного Регламента International Telecommunication Union (ITU), любительская станция: Станция любительской службы.
В пункте 2 Регламенту аматорського радіозв'язку України, затвердженого наказом Державного комітету зв'язку України від 22.08.97 року №124 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзв'язку та інформатизації №22 від 19.02.2001 року) zakon1.rada.gov.ua/.../... указано, что -
Аматорська радіостанція (АРС) - радіостанція аматорської або аматорської супутникової служби.
Тобто ничего не указано по сути.
В разделе II. Терміни та їх визначення РЕГЛАМЕНТу АМАТОРСЬКОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ, ЗАТВЕРДЖЕНОго Рішенням НКРЗ від 21.10.2010 року № 475, який набрав законної сили 11 березня 2011 року, и с того времени действует-злодействует, аматорська радіостанція (далі – АРС) определяется, как – станція аматорської або аматорської супутникової служби. До складу АРС може входити один або декілька радіопередавачів та радіоприймачів чи сукупність передавачів та приймачів разом з антенно-фідерними пристроями та допоміжним устаткуванням, що забезпечують аматорський радіозв’язок.

Дыва ці кажуть є на с.16 «Ведомости резолюций, дополнений и изменений. Резолюция 1162 – Термины и сокращения. П.1.11 (с.37) Международный Союз Электросвязи (ITU), Женева. 1994 г..
Отнако не помню в каком из своїх поместий, в каком замке и в какой из комнат многочисленных личных библиотек лежит Женевское издание 1994 года «Ведомостей резолюций, дополнений и изменений. Международный Союз Электросвязи (ITU)». Может у кого есть под рукой сиё творение, или хотя бы скан указанного пункта, желательно в редакции действующей на сей момент на любом языке, чтобы посмотреть на подлинный текст, а не на переСКАЗКИ каментов.
Понятно, что в ныне действующих СанНиП санитарный паспорт должны иметь только РТО, но где ясный как день, железобетонной логики аргумент, что АРС не РТО, указанные каменты не проясняют.
Откуда и из каких слов каментанты взяли с приведенного определения РТО, что АРС это не РТО инстинктивно и логически не понятно, не поясняет это и камент.
Смотрим на резолюцию 1162 гласящую сокращенно по сути, что РТО – це сукупність систем, розміщених на одній технічній території, що передають (приймають) радіо сигнали.
А что такое аматорська радіостанція (АРС)?

Чтобы подтвердить не поддающиеся логическому осмыслению выводы камента, нас отсылают к понятию РТО: Радіотехнічний об’єкт (РТО) – це сукупність систем, передавальних (приймальних) радіо–, телевізійних, радіолокаційних (визначення, супроводу, наведення, навігації, метеорології), станцій космічного зв’язку, радіоастрономії та других систем спеціального призначення, розташованих на одній технічній території. (Відомості резолюцій, доповнення та зміни, резолюція 1162 – терміни та скорочення, п.11, Міжнародний Союз Електрозв’язку (ITU), Женева 1994 р).
Боюсь, что это определение РТО и указанное здесь uarl.org.ua/doc/dsnip/16.jpg искажённая пересказка из перепечатки неточно переданного смысла определения РТО от ITU и не факт, что оно не менялось с таких давних давён и на настоящий момент в законной силе.
Почему? А ви почитайте внимательно это определение. В приведенном в каментах определении РТО, якобы из резолюции 1162, не понятно «систем, передавальних (приймальних) радіо–, телевізійних, радіолокаційних» ЧОГО? Так шифровка и не дошла – даже после неоднократного чтения. Может каменты насловоблудили и следовало понимать, как эСЭС (смотри их проджект ниже) написали: «систем, що передають (приймають) радіо–, телевізійні, радіолокаційні сигнали». Видать слово «сигналы» каменты, при определенной дозировке, потеряли и переиначили исходный текст на свой манер, превратив его не в опредление РТО от International Telecommunication Union (ITU), а в нечего не определяющую отсебятину. В «Витягу» на с.16 рекоментуемого информационного шидевра uarl.org.ua/doc/dsnip/16.jpg такая же ничитаемая формулировка определения РТО.

А где логика? В чем прикол-то? Определил п.1.1.2. субъекты ответственные за соблюдение санитарных норм и правил при эксплуатации РТО и отдельных передающих устройств. Ну и что? Почему же, исходя из указаного в п.1.1.2 Санитарных НиП, с каких соображений и на основании каких конкретно слов этого пункта, АРСы в каментах однозначно определяется, как отдельные передающие устройства, в то время как п.1.1.2 ответственных субъектов для РТО или отдельных передающих устройств, которые излучают электромагнитную энергию, никак не разграничивает.
Как-то теряется нить логической цепи рассуждений. Видать во время написания каментов логическую цеп заменял бодрящий напиток.
Люгику непрофессионала тяжело понять!
ВРЕМЕННЫЕ САНИТАРНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ, СОЗДАВАЕМЫХ РАДИОТЕХНИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ, утвержденные Главным государственным санитарным врачем СССР П.Н.БУРГАСОВым 19 января 1984 года №2963-84, с которых срисованы ныне действующие украинские санитарные правила, в пункте 1.2. гласили – «Ответственность за соблюдение настоящих Правил возлагается на министерства, ведомства, учреждения, организации, которые эксплуатируют, реконструируют или проектируют радиотехнические объекты, излучающие электромагнитную энергию.
Согласование проектов планировки и застройки в районах размещения РТО возлагается на архитектурно - планировочные управления местных Советов народных депутатов.»
Но и этот первородный пункт тоже не проясняет логики каментаторов.

Составляйвшие коментарий «до «Державних санітарних норм та правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань» явно не дружать ни с юриспруденцией, ни с формальной логикой. Видать поэтому коментарии наличиствуют аЛОГичные выводы.
Так, ссылаясь на п.1.1.2 указанных ДСНиП, который буквально и дословно гласит – «Відповідальність за дотриманням цих Правил покладається на міністерства, відомства, установи, організації, підприємства, кооперативи та інші юридичні особи і фізичних осіб, які експлуатують, реконструюють або проектують на території України РТО, чи окремі передавальні пристрої, що випромінюють електромагнітну енергію. Узгодження проектів планування та забудови в районах розташування РТО покладається на установи санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України і архітектурно-планувальні управління місцевих Рад народних депутатів.
Відповідальність за проектування та будівництво житлових, громадських будинків і споруд в зоні обмеження забудови несуть організації, що здійснюють їх проектування і будівництво.»
в Каментах uarl.org.ua/doc/dsnip/15.jpg к Саннитарным правилам делается однозначный вывод о том, что АРС есть окремым раіопередавальнім пристроєм основываясь лиш на том, что указанным пунктом ответственными за соблюдением Санитарных правил за РТО являються министерства, відомства, учреждения, организации, предприятия, кооперативы и иные юридические и физические лица и которые, как субъекты этих правоотношений эксплуатируют на территории Украины РТО или отдельные передающие устройства, которые излучают электромагнитную энергию.

А.Козлов US8IDZ. Мариуполь.