Из истории организации. Состав ЛРУ по взносам 1997-2004гг

Будни ЛРУ

                                    Ч И С Е Л Ь Н И Й    С К Л А Д              Л Р У

                        (порiвняльна таблиця станом на 6 грудня 2004 р.)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ум.         Вiддiлення     |           Кiлькiсть членiв ЛРУ (з урахуванням пiльговикiв):

                                   |-------------------------------------------------------------------------------------------

поз            ЛРУ                        |           1997     1998     1999     2000     2001     2002     2003     2004

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A  Сумське ОВ                                     85         40          16          26         33            31        45           101

B  Тернопiльське ОВ                        27          34          13         18         20             25        28            34

C  Черкаське ОВ                               103        58          60          39        40              55        75            50

    РВ (м. Умань)                                  20         26          26          25        22             18         31            25

D  Закарпатське ОВ                           33         35          34          25        17             28         59            50

E  Днiпропетровське ОВ                 130       125        127       142       153          147       208         202

    Кр. Рог  РВ                                           -           -          -           -           -           -           -          -

F  Одеське ОВ                                    46         50           63          43         47             76        78            67

G  Херсонське ОВ                             74         72           83          40          32             42        59             -

Н  РВ "КРС"                                       102        49            68          45          11             23        29           28

    РВ (м.Полтава)                              50        40            32           37          27            42        34           38

I   РВ "Контур"                                     88        95           104          72          54            44        58           37

    РВ "АРГО"                                        23        37            14           19          20            21        22             -

    РВ "Радiоаматор"                       100       100           60           75           35           55        51          48

   РВ СТОР "Донбас"                        55          92            81        114*         66            68        93          70

   РВ "Дiапазон"                                 33         47            40           40           41            49        64          27

   РВ "Ефiр"                                         42         68            76           20             -              19        25          20

   РВ "Маррад"                                    33        35            61             -               -              17        23         19

   РВ "Сигнал"                                     50        51            36             -            19              -           18         20

   РВ "Скорпiон"                                   38      25            25          80**        10              15        20         15

   р/к "Еврiка"                                           -           -           -   **       18            28              57        60           -

   "Марiупольський мiс.р/к”                   -           -           -           -                50             38         40           -

J  ОВ АР Крим                                       56        141       62        61             36              89        74           -

    МВ (м. Севастополь)                        -           -           41        29              34              27        58        38

K  Рiвненське ОВ                                 126      100       17        33             29              41        51         40

L   Харкiвське ОВ (ХООР)                    91        87        50        50             54              46        62        59

     РВ "ТДР"                                             50        25        30        22             39               56        74        75

     Чугуэв РВ                                                  -          -           -           -           -           -           -           -

M  Луганське ОВ                                   333       250       214     271         241         252       201       160

N  Вiнницьке ОВ                                    93        50          36        40           36           26          54          50

P  Волинське ОВ                                   46        39          16        29          28            28          25          26

Q  Запорiзьке ОВ                               138       180       190       112       109          114        123        104

    РВ (м. Мелiтополь)                          61        85          66        50          38            20           28           26

R  Чернiгiвське ОВ                              34        35           25        46         39             74           60          54

S  Iвано-Франкiвське ОВ                    27        35          18        10           -              23           23         21

T  Хмельницьке ОВ                             30        33          20        11         24             30           33         41

U  МВ (м. Київ)                                       58        58          87        70        83              70        113       107

U  Київське ОВ                                      52        57          31        51        49              51          61        59

V Кiровоградське ОВ                        148        81         48        33         40             43            50        -

W Львiвське ОВ                                 112       125       125    123       106          103           96        78

X  Житомирське ОВ                           70          84         75        75      100          109            66        74

Y  Чернiвецьке ОВ                              55        38          40        27        35            46             70        60

Z  Миколаївське ОВ                         138       136         71        54        56            59             83        101

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                        Всього:                        2852     2718    2246   2070   1891     2148          2522       2339

Инфо предоставил Георгий UY5XE