Засідання Виконкому Ліги Радіоаматорів України 8 листопада 2012 р.

Будни ЛРУ
  
ПРОТОКОЛ №8
 Засідання Виконкому Ліги Радіоаматорів України
8 листопада 2012 р.
 
Засідання Виконкому ЛРУ відбулося в форматі телефонної конференції SKYPE.
 
В роботі засідання та обговореннях питань взяли участь:
 
Президент ЛРУ Лякин А.В. (UT2UB)
Віце-президент ЛРУ Веліканов М.В. (UT1UC)
Секретар ЛРУ Грищенко В.В. (UT0FT)
Голова КХ-комітету Сєріков І.Д. (UT7QF)
Голова УКХ-комітету Баранов В.П. (UT5DL)
Запрошені:
Координатор робочої групи по змінах до Статуту ЛРУ Філіпов О.Є. (UT4NZ)
 Керівник QSL-бюро ЛРУ Бех В.М. (UT5XA)
 Член робочої групи по змінах до Статуту ЛРУ Бобров В.Л. (UT3UV)
Голова колегії суддів Члиянц Г.А. (UY5XE)
Крайзман О.Р. (UT7DK)
 
Порядок денний:
 
1.      Підготовка матеріалів та документів до звітно-виборчої конференції ЛРУ.
2.      Угода про співпрацю між ЛРУ та АРМ (Молдова).
3.      Подання колегії суддів ЛРУ.
4.      Пропозиція щодо ОЗЧУ-2013.
5.      Різне.
         
            1. По першому питанню.
 
СЛУХАЛИ: Лякіна А.В., Грищенка В.В., Сєрікова І.Д., Чліянца Г.А., Боброва В.Л., Філіпова О.Є., Бех В.М.
 
ВИРІШИЛИ:
-          Протягом найближчих днів провести уточнення порядку денного конференції, проекту кошторису, плану заходів на 2013 рік, тощо та оприлюднити їх для загального ознайомлення.
-          Просити координатора робочої групи по змінах до Статуту ЛРУ оприлюднити напрацьований проект Статуту ЛРУ із пропонованими змінами для обговорення членами ЛРУ.
-          Представникам-делегатам обласних відділень підготувати для надання мандатній комісії конференції офіційні листи-підтвердження повноважень від своїх відділень з підписом Голови ОВ ЛРУ та печаткою. При неможливості особистої присутності на конференції письмово підтверджувати право голосування іншим делегатом з підтвердженням Головою ОВ ЛРУ.
-          Секретарю ЛРУ підготувати проект регламенту мандатної комісії конференції та надіслати його для ознайомлення членам Виконкому ЛРУ.
-          Провести наступне засідання Виконкому на початку грудня, провести необхідні уточнення матеріалів для проведення конференції.
 
Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0.
           
            2. По другому питанню.
 
СЛУХАЛИ: Лякіна А.В., Грищенка В.В.
 
Проект Угоди про співпрацю та спільну діяльність з радіоаматорською організацією республіки Молдова – АРМ був розглянутий нашими колегами та підписаний Президентом АРМ. З нашого боку теж зауважень нема, угода стосується гуманітарних сторін співпраці та консультативної взаємодопомоги без фінансових зобов’язань.
 
ВИРІШИЛИ:
-          Схвалити Угоду з АРМ та оприлюднити її для ознайомлення членами ЛРУ.
 
Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0.
 
3. По третьому питанню
           
СЛУХАЛИ: Чліянца Г.А., Грищенка В.В.
 
            ВИРІШИЛИ:
-          Затвердити Протокол суддівського семінару, проведеного у Львові 13-14 жовтня 2012 р. та враховувати його при присвоєнні подальших суддівських звань.
 
Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0.
 
4. По четвертому питанню
 
СЛУХАЛИ:  Чліянца Г.А., Лякіна А.В., Грищенка В.В., Сєрікова І.Д.,
 
Донецьке ОВ ЛРУ пропонує провести очно-заочний чемпіонат України в 2013 році у м. Горлівка під час “IARU R1 Field Day CW“. Розроблений проект положення, проведено перемови з місцевою адміністрацією, огляд місцевості тощо. Затверджений оргкомітет чемпіонату в складі:
- Голова – Шкребец С.Н. - 1-й заступник міського голови.
- Заступники:
            - Приходько А.М. - голова міського комітету по фізкультурі тіа спорту 
            - Сергій Макаров (UX7IA) - заступник голови Ради радіоклубу «АРГО».
 - Члени Оргкомітету:
            - Сергій Бондаренко (US3IZ) - голови Ради радіоклубу «АРГО»,
            - Дятлов А.Н., директор Центру соціальних служб для родини, дітей та молоді,
            - Віталій Мельничук (UT3IW) - голова Ради радіоклубу «Радіоаматор»,
            - Вадим Погоржельский (UT1IR) - голова ДОВ ЛРУ,
            - Олександр Тополя (US1ITU) – голова КХ- комітету ДОВ ЛРУ
            - Георгій Чліянц (UY5XE) - голова КС ЛРУ.
 
ВИРІШИЛИ:
-          Схвалити та підтримати ініціативу ДОВ ЛРУ щодо проведення ОЗЧУ-2013 в м. Горлівка та просити продовжити заходи по підготовці чемпіонату.
-          Просити організаторів Чугуєвського фестивалю радіоаматорів перенести проведення фестивалю на тиждень пізніше.
-          Скорегувати план спортивних заходів ЛРУ на 2013 рік з урахуванням ОЗЧУ-2013 в м. Горлівка.
-          Поширити інформацію про підготовку до ОЗЧУ-2013 в м. Горлівка для обговорення радіоаматорами.
 
Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0.
 
 
Президент ЛРУ             Лякин А.В. (UT2UB)
 

Секретар                         Грищенко В.В. (UT0FT)