Готуємо майстрів спорту. Визначення найголовніших і найуживаніших термінів

Работа с молодежью

Частина 3. Попередню частину дивіться тут.

Внаслідок тривалого зросійщення української мови, українським
населенням загалом і радіоаматорами зокрема, ще й по сьогодні широко
вживаються слова ефір – замість етер, позивний, замість кличний, телефонна
трубка, замість слухавка і т.п. На жаль, навіть в офіційних документах від
деяких державних органів, можливо внаслідок нерішучості чиновників, чи їх
походження, ще й по сьогодні згадані вище терміни продовжують панувати. У
той час, як при реальному здійсненні радіозв’язків між україномовними
аматорами вже давно замість “ефір” вживається “етер”, а замість “позивний” –
“кличний”, або “кличний знак”, “кличний сигнал”.

Щоб уникнути у нижче представлених методичних порадах різночитань
цих часто вживаних у радіоаматорському середовищі слів, автор розшукав
україномовні радіотехнічні джерела 30-х років минулого століття. Таким
виявилося періодичне видання «Радіомовлення, слухання, техніка, аматорство»,
щось на кшталт російського популярного журналу «Радио». Цей україномовний
журнал видавався у Харкові, тодішній столиці України, з періодичністю у два
номери на місяць, тобто видавалося 24 журнали на рік (з 1930 до 1936 р.р.), за
тим 12 журналів на рік (з 1937 по 1941 р.р.).
Зрозуміло, що харківське мовне середовище і у ті часи було далеким від,
скажімо, львівського. Тим не менш, у статтях, репортажах і, навіть, у рекламі –
були виключно слова “етер”, “кличний” (гасло), “слухавка”, “шпуля”,
“навивки”, “дріт”, “катедра”, “наснаження акумуляторів” і т.д. Тобто саме ці
слова були в українській радіотехнічній мові наших дідів і прадідів. Очевидно,
що саме до них ми маємо повернутися, якщо говорити про збереження мови. Не
зробимо ми, зроблять після нас. То краще вже ми. Детальніше ця тема
розглядається у статті «На захист рідної мови» за посиланням: http://nosivka-
syut.at.ua/news/na_zakhist_ridnoji_movi/2012-07-07-75
Отже, далі у тексті роботи, замість російського эфир, буде вживатися
українське слово етер, а замість російського позывной – буде вживатися
українське слово кличний, або кличний знак.

Василь Кияниця