Вопрос о диапазоне 1296 МГц

Будни ЛРУ

23 июня 2011 года на заседании НКРС будет рассматриваться вопрос о внесении изменений в План использования радиочастотного ресурса Украины, в том числе и по УКВ частотам для радиолюбителей. Проекта решения пока не видел, так как нахожусь за пределами Киева (вернусь во вторник). Предварительно, буду присутствовать на заседании. Нужна будет информация от UT5DL. После принятия решение будет направлено в Администрацию связи для внесения его на рассмотрение КМ Украины.
UT7UW

UR5UI to UT5DL:

Очередной раз совещание перенесено на следующую неделю. Опять по просьбе МО. По информации от UT7UW, Министерство инфраструктуры сложило с себя полномочия и обязанности ЦОВЗ (администрации связи), а Державна служба спецзвязку і захисту інформації таких полномочий и обязанностей еще не получила в связи с тем , что не утверждено еще до сих пор новое положение.
Вячеслав, а как же это!
З А К О Н  У К Р А Ї Н И
Про центральні органи виконавчої влади
Стаття 17. Завдання центральних органів виконавчої влади
1. Основними завданнями центральних органів виконавчої влади є:
1) надання адміністративних послуг;
2) здійснення державного нагляду (контролю);
3) управління об'єктами державної власності;
4) внесення пропозицій щодо забезпечення формування державної політики на розгляд міністрів, які спрямовують та координують їх діяльність;
5) здійснення інших завдань, визначених законами України та покладених на них Президентом України.
2. Центральні органи виконавчої влади можуть здійснювати одне або кілька визначених частиною першою цієї статті завдань.
У разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають функції з надання адміністративних послуг фізичним і юридичним особам, центральний орган виконавчої влади утворюється як служба.
У разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління, центральний орган виконавчої влади утворюється як агентство.
У разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають контрольно-наглядові функції за дотриманням державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними та фізичними особами актів законодавства, центральний орган виконавчої влади утворюється як інспекція.
По цьому Закону центральний орган в галузі звязку (ЦОВЗ) і повинен вже позавчора діяти.
(Розділ V ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Публiкацiї документа:--------------------------------------------------------------------------------
Голос України вiд 09.04.2011 - № 65
Урядовий кур'єр вiд 12.04.2011 - № 66
Офіційний вісник України вiд 18.04.2011 )

Значить діє з 10 квітня 2011 року, а тому туди вже можна посилати і ЦОВЗ вже може прийматиі посилати.