Програма проведення Всеукраїнських змагань учнівської молоді (березень 2021)

Работа с молодежью

1.    Теоретичний залік

1.1. Питання теоретичного заліку складаються з урахуванням вимог до знань та умінь учнів, визначених програмою гуртка радіоелектронного конструювання (збірник навчальних програм з позашкільної освіти науково-технічний напрям. Випуск 4, 2019 рік). Зміст питань включає основні поняття основ електротехніки, основ електроніки та радіотехніки, питання безпеки життєдіяльності.

1.2. Час теоретичного заліку – 30 хвилин. Питання теоретичного заліку складаються з 10 запитань легкої складності та 10 складніших запитань, відповідно до цього буде нараховуватись 1 бал, або 2 бали.

1.3. Завдання з питаннями учасники отримають безпосередньо перед початком роботи через електронні засоби зв’язку.

1.4. Максимальна сума балів за теоретичний залік – 30.

1.5. Після закінчення складання теоретичного заліку результати відповідей будуть відображатись автоматично на пристроях з якими будуть працювати учасники та паралельно суддям.

 

2.    Практична частина

2.1. Учасники повинні мати конструктори-плати з набором монтажних дротівта перемичок для складання радіоелектронного пристрою без пайки (можна подивитись на сайті arduino.ua, наприклад: макетна плата МВ-102 830 та набір перемичок різної довжини), блок живлення постійної напруги 5-9 вольт динамік з опором 8 ом.

2.2. Керівники команд забезпечуються (згідно поданих заявок) наборами радіодеталей для складання пристрою через Нову пошту (в заявці повинно бути вказано номер відділення Нової пошти, місто в якому знаходиться це відділення, телефон отримувача та П.І.Б. отримувача).

2.3. В день проведення практичної частини перед початком роботи учасник отримує схему принципову електричну через електронні засоби зв’язку.

2.4. Збирати схему дозволяється дивлячись на монітор, або роздрукувати її на паперовий носій.

2.5. Час проведення практичної частини складає 40 хвилин (контрольний час складає 30 хвилин та додатковий 10 хвилин):

а) якщо учасник виконав завдання за 30 хвилин то він отримує 30 балів;

б) якщо учасник виконав завдання раніше закінчення контрольного часу, то йому нараховується 0,4 бали за кожну хвилину до закінчення контрольного часу;

в) якщо учасник виконав завдання після закінчення контрольного часу з нього знімається 0,4 бали за використання кожної хвилини після закінчення контрольного часу.

2.6. Час виконання практичного завдання визначається після закінчення демонстрації роботи пристрою, при цьому зовнішній вигляд пристрою не враховується.

2.7. Переможці змагань визначаються за сумою балів набраних кожнимучасником в двох етапах.