ЗАКОН УКРАЇНИ Про електронні комунікації

Юридические аспекты

З 01.01.2022 набрав чинності Закон України «Про електронні комунікації» (далі за текстом – Закон ЕК) та, одночасно, втратив чинність Закон України «Про радіочастотний ресурс України», статтею 53 якого були визначені особливості користування радіочастотним ресурсом України радіоаматорами.

Відповідно до частини 5 пункту 3 статті 46 Закону ЕК користування радіочастотним спектром радіоаматорами здійснюється відповідно до Регламенту аматорського радіозв'язку України та на підставі гармонізованих та національних експлуатаційних документів, виданих у порядку та за формою, встановленими регуляторним органом. Регламент аматорського радіозв'язку України розробляє та затверджує регуляторний орган після проведення консультацій з громадськими організаціями радіоаматорів України. Частиною 4 пункту 3 статті 45 Закону ЕК визначено, що оформлення експлуатаційних документів, пов'язаних з користуванням радіочастотним спектром, радіоаматорам здійснює державне підприємство, що перебуває у сфері управління регуляторного органу за його дорученням. Оскільки не визначено орган/підприємство, яке здійснює оформлення експлуатаційних документів, пов'язаних з користуванням радіочастотним спектром радіоаматорами, на даний час ці питання не врегульовані.

Після набрання чинності Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку» та прийняття відповідних нормативно-правових документів можливо буде звернутися до визначеного органу/підприємства для здійснення процедури оформлення відповідних експлуатаційних документів.

Витримки із закону:

Розділ 1 Ст2
...91) радіоаматор - фізична особа, яка здійснює користування радіочастотним спектром для особистих потреб, не пов’язаних з підприємницькою діяльністю, без мети отримання прибутку та відповідно до Регламенту аматорського радіозв’язку України і цього Закону;

Розд IV Ст 45

2. Державне підприємство, що перебуває у сфері управління регуляторного органу, виконує роботи на платній основі на договірних засадах. За рахунок розпорядників коштів Державного бюджету України виконуються роботи, пов’язані з розрахунком щодо можливості та умов користування радіочастотним спектром для потреб телерадіомовлення, та роботи, пов’язані з виявленням джерел завад у смугах радіочастот загального користування, за заявою спеціальних користувачів.
...4) здійснює оформлення експлуатаційних документів, пов’язаних з користуванням радіочастотним спектром, на суднові станції та радіоаматорам.

5) радіоаматорами, що в установленому порядку підтвердили свою технічну та експлуатаційну компетенцію, а також громадськими організаціями радіоаматорів, радіогуртками - відповідно до Регламенту аматорського радіозв’язку України та на підставі гармонізованих та національних експлуатаційних документів, виданих у порядку та за формою, встановленими регуляторним органом.

4. Експлуатація радіообладнання здійснюється відповідно до заявленого зареєстрованого присвоєння радіочастот або на підставі порядку, норм та умов користування радіочастотним спектром, визначених регуляторним органом для реалізації засад загальної авторизації.

5. Регламент аматорського радіозв’язку України розробляє та затверджує регуляторний орган після проведення консультацій з громадськими організаціями радіоаматорів України.

 
 РОЗДІЛ IX Ст.63

3. Користування радіочастотним спектром радіоаматорами здійснюється відповідно до Регламенту аматорського радіозв’язку України, що затверджується регуляторним органом за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил України, з урахуванням рекомендацій громадських об’єднань радіоаматорів України та відповідних міжнародних організацій.

4. Порядки оформлення експлуатаційних документів, пов’язаних з користуванням радіочастотним спектром, на суднові станції та радіоаматорам для їх дії на території України і за її межами встановлюються регуляторним органом відповідно до норм міжнародного та національного законодавства.

Ст 64

3. Використання радіообладнання та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися у смугах радіочастот загального користування, здійснюється відповідно до умов, визначених у реєстрі радіообладнання та випромінювальних пристроїв.

Реєстр радіообладнання та випромінювальних пристроїв веде регуляторний орган у встановленому ним порядку та включає до нього радіообладнання та випромінювальні пристрої, дозволені (тимчасово дозволені) для застосування на території України в смугах радіочастот загального користування загальними користувачами, радіообладнання та випромінювальні пристрої, що потребують спеціального порядку оформлення (при ввезенні, експлуатації), а також заборонені до ввезення та застосування на території України.

4. Випуск у відповідний митний режим на митній території України радіообладнання та випромінювальних пристроїв, що мають низький рівень відповідності суттєвим вимогам технічного регламенту радіообладнання, види яких визначає регуляторний орган, здійснюється органами доходів і зборів за умови наявності їх типу в реєстрі радіообладнання та випромінювальних пристроїв, а радіообладнання та випромінювальних пристроїв, експлуатація яких передбачається загальними користувачами радіочастотного ресурсу, - за умови відсутності такого типу радіообладнання чи випромінювальних пристроїв у відповідному переліку заборонених до застосування та ввезення на територію України та/або відповідно до спеціального порядку оформлення реєстру радіообладнання та випромінювальних пристроїв.

Кожна одиниця радіообладнання або випромінювального пристрою (продукції) має супроводжуватися декларацією або спрощеною декларацією про відповідність технічним регламентам.

Президент України

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
16 грудня 2020 року
№ 1089-IX