Про удосконалення діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби

Аналитика и публицистика

Наказ від 28.09.2006 № 647 Про удосконалення діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби щодо надання висновків та до

Версія для друку

  Статус: Чинний

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.09.2006 N 647
м.Київ
Про удосконалення діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби щодо надання висновків та документів  

На виконання статті 40 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" з метою удосконалення діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби щодо надання висновків та документів, у т.ч. дозвільного характеру

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити перелік висновків та документів, що видаються установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби (додається).

2. Головному лікарю Центральної санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України, головному державному санітарному лікарю АР Крим, головним державним санітарним лікарям областей, міст Києва та Севастополя, на водному, залізничному та повітряному транспорті, об'єктів з особливим режимом роботи припинити видачу висновків та документів, які не передбачені даним наказом.

3. Головному державному санітарному лікарю АР Крим, головним державним санітарним лікарям областей, міст Києва та Севастополя, на водному, залізничному та повітряному транспорті, об'єктів з особливим режимом роботи довести цей наказ до керівників підпорядкованих установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби для неухильного виконання. Інформацію щодо виконання цього наказу надати до Центральної санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України в термін до 30 жовтня 2006 року.

4. Головному лікарю Центральної санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України узагальнену інформацію щодо виконання наказу подати до Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ України до 10 листопада 2006 року.

5. Відповідальність за виконання цього наказу покладається на Головного лікаря Центральної санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України, головного державного санітарного лікаря АР Крим, головних державних санітарних лікарів областей, міст Києва та Севастополя, на водному, залізничному та повітряному транспорті, об'єктів з особливим режимом роботи.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ України Пономаренка А. М.

 

Перший заступник Міністра,
головний державний санітарний
лікар України
С.П. Бережнов

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
від 28.09.2006 № 647

 

 

Перелік
документів та висновків,
що видаються установами та закладами
державної санітарно-епідеміологічної служби

1. Акт приймання оздоровчих закладів для дорослих (форма 316/0).

2. Акт приймання дитячого оздоровчого табору (форма 318/о).

3. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на продукцію та нормативну документацію або об'єкт (форми, затверджені наказом МОЗ від 9 жовтня 2000 року №247 (із змінами).

4. Висновок державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних приміщень, матеріально-технічної бази вимогам санітарних норм і правил, який додається до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності (згідно вимог постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 №756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності").

5. Висновок на проект будівництва (реконструкції) ( форма № 303/о).

6. Дозвіл на право виготовлення продукції з риби та інших водних живих ресурсів у встановленому асортименті (за видами або групами) (форма, затверджена наказом МОЗ від 06.05.2003 №197).

7. Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (оформляється окремим листом) та проекту відведення земельної ділянки (301/о).

8. Санітарний паспорт об'єкта, транспортного засобу (видача або погодження).

9. Санітарний паспорт на право проведення робіт з джерелами іонізуючих випромінювань.

10. Свідоцтво про атестацію лабораторій підприємств і організацій на право проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці.

11. Суднове медико-санітарне свідоцтво на право плавання.

12. Дозвіл на роботу із мікроорганізмами I-IV груп патогенності та рекомбінантними молекулами ДНК.