Лист № 113 від 19 грудня 2011 року до НКРЗ "Щодо радіотехнічних об’єктів"

Будни ЛРУ

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері зв’язку та інформатизації України
Яцуку П.П.
Щодо радіотехнічних об’єктів

Шановний Петре Петровичу!
Ліга радіоаматорів України щиро вдячна Вам за розуміння радіоаматорських проблем та компетентне і вчасне сприяння в їх розв’язанні.
Регламент аматорського радіозв’язку України, затверджений Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України №475 від 21.10.2010 року № 475 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.02.2011 року за №205/18943, під час експлуатації аматорської радіостанції вимагає виконання вимог Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.1996 року № 239, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.08.1996 року за № 488/1513, в частині допустимих рівнів електромагнітного випромінювання.
Згаданий нормативний документ передбачає отримання санітарного паспорта лише для експлуатації радіотехнічного об’єкта (РТО). На нашу думку, аматорська радіостанція не може бути віднесена до РТО, тому не потребує отримання санітарного паспорта.
В той же час, на поточний момент в окремих регіонах України власники аматорських радіостанцій отримують приписи місцевих підрозділів Санітарно-епідеміологічних служб МОЗ України про припинення роботи в зв’язку з відсутністю санітарних паспортів, що є, на нашу думку, безпідставним.
Відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» органом державного регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

В зв’язку з цим, просимо повідомити чи є аматорська радіостанція радіотехнічним об’єктом з посиланням на нормативно-правові акти України, а також документи Міжнародного союзу електрозв’язку, зокрема п.1.11 Резолюції 1162 МСЕ.

З повагою,

Президент Ліги А.Лякін