Засідання Виконкому Ліги Радіоаматорів України 11 січня

Будни ЛРУ

ПРОТОКОЛ №1
Засідання Виконкому Ліги Радіоаматорів України
11 січня 2012 р., частково поштовим опитуванням.
Засідання Виконкому ЛРУ відбулося в форматі телефонної конференції SKYPE із запрошенням представників комітетів ЛРУ.

В роботі та обговореннях питань взяли участь:

Президент ЛРУ Лякин А.В. (UT2UB)
Віце-презідент ЛРУ Веліканов М.В. (UT1UC)
Секретар ЛРУ Грищенко В.В. (UT0FT)
Голова КХ-комітету Сєріков І.Д. (UT7QF)

Запрошені:
Голова колегії суддів Члиянц Г.А. (UY5XE)
Голова дипломного комітету Сенчуров О.М. (UT4EK)
Представник ARDF комітету Іванчихін М. (UR8UA)

Порядок денний:
1. Інформація щодо радіоаматорських заходів по EURO-2012
2. Про порядок фінансування комітетів ЛРУ.
3. Про національну дипломну програму.
4. Про реєстрацію обласних відділень ЛРУ в місцевих осередках влади.
5. Суддівські семінари 2012 року.
6. Про адміністрування Інтернет сайтів та рефлекторів ЛРУ.
7. Різне (підготовка Правил змагань, інформація ARDF комітету) .

1. По першому питанню.

СЛУХАЛИ: Лякіна А.В., Сенчурова О.М., Чліянца Г.А., Сєрікова І.Д.
UT2UB. До НКРЗ надісланий лист стосовно СПС до EURO-2012, чекаємо відповідь.
UT4EK. Планується випуск дипломів, треба отримати дозвіл на використання символіки EURO-2012. Будемо контактувати із ФФУ, звертатися до п. Суркіса, надати інформацію про наші дипломи та некомерційний характер цих заходів. Дипломи будуть безкоштовними. Буде зроблений спеціальний Інтернет сайт, присвячений EURO-2012, СПС, дипломам тощо. Сайт буде на трьох мовах, орієнтовно планується через місяць. З кількістю тиражу визначимося найближчим часом після консультацій з друком.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти до відома повідомлення Сенчурова О.М. UT4EK про стан справ з EURO-2012.

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0.

2. По другому питанню

СЛУХАЛИ: Лякіна А.В., Сенчурова О.М.

ВИРІШИЛИ:

- Прийняти до відома повідомлення президента ЛРУ А. Лякіна про порядок взаєморозрахунків при фінансуванні дипломного комітету ЛРУ (частково гроші із внесків Дніпропетровського ОО ЛРУ).

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0.

3. По третьому питанню

СЛУХАЛИ: Сєрікова І.Д., Лякіна А.В., Грищенка В.В., Чліянца Г.А.
UT7QF: Прохання звернути увагу на Положення про менеджерів дипломних програм ЛРУ і навести порядок згідно цьому положенню із усіма дипломами, отримати звіти дипломних менеджерів – кількість виданих дипломів, фінанси та ін.

ВИРІШИЛИ:
- Просити голову дипломного комітету найближчим часом отримати звіти менеджерів дипломних програм ЛРУ, відкоригувати списки дипломів ЛРУ.

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0.

4. По четвертому питанню.

СЛУХАЛИ: Лякіна А.В., Грищенка В.В., Сєрікова І.Д.

ВИРІШИЛИ:
- Просити Президента ЛРУ А. Лякіна розташувати на сайті ЛРУ список обласних відділень, які зареєструвались у місцевих осередках державних органів та мають юридичний статус
- Просити голів обласних відділень не зволікати з надісланням внесків та списків членів обласних відділень (відредагувати списки у форматі MS Excel для зручності)

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0.

5. По п’ятому питанню.

СЛУХАЛИ: Грищенка В.В., Чліянца Г.А.

ВИРІШИЛИ:
- Затвердити проведення суддівського семінару під час проведення фестивалю радіоаматорів у місті Харкові влітку 2012 року
- Запропонувати організаторам масових радіоаматорських заходів по регіонах України подавати заявки на проведення семінарів суддів до Виконкому ЛРУ.

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0.

6. По шостому питанню.

СЛУХАЛИ: Грищенка В.В., Чліянца Г.А., Лякіна А.В., Сєрікова І.Д.


ВИРІШИЛИ:
- Звернутися до адміністратора офіційного сайту ЛРУ з пропозицією розширити кількість модераторів сайту та порталів КХ (http://hfdx.at.ua) і УКХ (http://vhfdx.at.ua), дати можливість секретарю ЛРУ та головам КХ та УКХ комітетів оперативно вносити інформацію.
- Звернутися до Гордієнка В. UT1IA з пропозицією розширити кількість комодераторів інтернет-рефлекторів URDX та URContest членами Виконкому ЛРУ.

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0.

7. По сьомому питанню.

СЛУХАЛИ: Іванчихіна М., Грищенко В.В., Чліянца Г.А., Сєрікова І.Д.

UR8UA. - Прохання пришвидшити розробку Правил змагань з КХ та УКХ для подання їх до Міністерства спорту на затвердження.
- Інформація для відома. Ми вже розпочали спортивний сезон, 5 - 6 січня в Алушті був проведений чемпіонат України з радіо орієнтування, було розіграно 54 медалі, 160 дипломів, взяли участь 152 спортсмени з 11 областей України та 6 областей Росії. Фінансування за рахунок добровільних внесків та спонсорів.

ВИРІШИЛИ:
- Прийняти до відома інформацію ARDF комітету
- Звернути увагу радіоаматорів, що здігно діючого Регламенту аматорського зв’язку для отримання спеціальних позивних сигналів не враховується участь у рейтингах, власники СПС автоматично мають право на участь в змаганнях – немає обмежень у документах УЧН.

Голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0.

Президент ЛРУ Лякин А.В. (UT2UB)
Члени Виконкому:
Вице-президент Великанов Н.В. (UT1UC)
Секретар Грищенко В.В. (UT0FT)
Голова КХ-комітету Серіков І.Д. (UT7QF)
http://uarl.org.ua/load/protokol_1_zasidannja_vikonkomu_ligi_radioamatoriv_ukrajini_11_sichnja_2012r/1-1-0-224