ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЗМАГАННЯ З РАДІОСПОРТУ

Будни ЛРУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО  ВСЕУКРАЇНСЬКІ  ЗМАГАННЯ З  РАДІОСПОРТУ:

Радіозв'язок на коротких хвилях  (заочні змагання)

2012 рік

І.   МЕТА  ТА  ЗАВДАННЯ

Всеукраїнські  змагання  проводяться  з  метою:

-          залучення  до  систематичних  занять  з  радіозв’язку  на  коротких   радіохвилях  широкого   кола  молоді;

-          подальшого  розвитку  виду  спорту  і  його  популяризації  в  державі;

-          підвищення  рівня  майстерності  спортсменів;

-          визначення  перспективного  резерву  та  відбір  сильніших  спортсменів  до  складу  збірної  команди  України.

ІІ.   ТЕРМІН  ТА  МІСЦЕ  ПРОВЕДЕННЯ  ЗМАГАНЬ

2.1.  Телеграфний Чемпіонат України - 10березня

2.2.  Телефонний Чемпіонат України- 14квітня

2.3.  Телетайпний Чемпіонат України- 21квітня.

ІІІ.    КЕРІВНИЦТВО  ТА  ОРГАНІЗАЦІЯ  ПРОВЕДЕННЯ  ЗМАГАНЬ

Загальне  керівництво проведенням  змагань здійснюється  департаментом  фізичного  виховання  та неолімпійських  видів  спорту  Міністерства  України  у  справах  сім’ї, молоді  та  спорту та  Лігою  радіоаматорів  України.

Безпосереднє  проведення  змагань,  (залежно  від  місця  проведення)  покладається  на структурні  підрозділи  з питань  фізичного  виховання  і  спорту  АР Крим, обласних, Київської  та  Севастопольської  міських  держадміністрацій  та  Головну суддівську  колегію, сформовану  Лігою  радіоаматорів  України  і  затверджену  Мінсім’ямолодьспортом. 

ІV.    УЧАСНИКИ  ЗМАГАНЬ

До  участі  у  всеукраїнських  змаганнях  допускаються всі колективні та індивідуальні аматорськи радіостанції (далі - АРС), які представляють  Автономну  Республіку  Крим, області  України, м. Київ, м. Севастополь.

Змагання  особисто-командні. Склад  команди - дві колективні та вісім  індивідуальних АРС. Кількість спортсменів на особисту першість не обмежується.

V.  УМОВИ  ПРОВЕДЕННЯ  ЗМАГАНЬ.

Мета змагань - проведення  найбільшої кількості радіозв’язків на діапазонах 1.8 та 3.5 МГц.

Телеграфний і телефонний Чемпіонати проводяться вдва тури по дві години  кожний. Першийтур: з 20:00 до 21:59 UT(UTміжнародний час, аналог GMT), другий тур: з 22:00 до 23:59 UT включно.

Телетайпний Чемпіонат проводиться в чотири тури по одній годинікожний.Перший тур: з 20:00 до 20:59 UT, другий тур: з 21:00 до 21:59 UT, третій тур: з 22:00 до 22:59 UT, четвертий тур: з 23:00 до 23:59 UTвключно.

Вихідна потужність: у всіх Чемпіонатах - відповідно з«Дозвілом»учасника.  Нумерація зв'язків у всіх турах - крізна.

 Категорії учасників:

Один оператор - всі діапазони (SINGLE-OPALL),

Один оператор - діапазон 160 метрів (SINGLE-OP160 m),

Один оператор - діапазон 80 метрів (SINGLE-OP80 m),

Багато операторів - всі діапазони (MULTI-OPALL - 1 Tx).

Категорія MULTI-OPALL– 1 Txпередбачає команду 2-3 оператори (не більш 3-х робочих місць), технікаі тренера. Учасникам всіх категорій ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати одночасно два і більш випромінюючих сигналів.  ЗАБОРОНЕНО вживання широкосмугових або звичайних приймачів з програмами, що дозволяють отримувати  в “bandmap” контест-програм позивні учасників в реальному часі, а також використання для цих  цілей інших мереж сповіщення, кластерів із застосуванням комп'ютерних мереж, пакетних мереж, через інтернет і так далі

У телефонному Чемпіонаті проводиться окремий залік серед операторів-жінок за умови наявності в групі не менш 4-х АРС..Змішані команди, що складаються з операторів чоловіків і жінок, беруть участь в загальному заліку.  Контрольні номери складаються з умовного позначення області і порядкового номера радіозв'язку, починаючи з 001.  Наприклад, ZP001, KV034.  Список умовних позначень областей України: CH- Черкаська; CN- Чернівецька;  CR- Чернігівська; DN- Дніпропетровська; DO- Донецька; HA- Харківська; HE- Херсонська; HM- Хмельницька; IF- івано-франківська; KI- Кіровоградська;  KO- Київська; KR- АР Крим; KV- м. Київ; LU- Луганська; LV- Львівська;  NI- Миколаївська; OD- Одеська; PO- Полтавська; RI- Рівненськая; SL- м. Севастополь;

SU- Сумська; TE- Тернопільська; VI- Вінницька; VO- Волинська; ZA- Закарпатська; ZH- Житомирська; ZP- Запорізька.

Забороняється передавати НЕПОВНІ контрольні номери, наприклад, без найменування області або без нулів. При передачі номера спочатку передаються дві букви, а потім три цифри.  Дане порушення може бути підставою для переведення результату в «Звіт для контролю» і відповідно зняття із заліку в заявленій категорії.

Допускається, при передачі цифр телеграфом використовувати загальноприйняті буквені скорочення, наприклад, 9 - N, 0 -Т і інші, а також телефоном латинська вимова букв і цифр контрольного номера. 

За кожен радіозв'язок нараховується 2 очки, за кожну «нову»область - 10 очок на кожному діапазоні і в кожному турі.

Сума пропущених і повторно переданих контрольних номерів не повинна перевищувати 3,0 % від загального числа проведених радіозв'язків. Повторні радіозв'язки дозволено проводити на різних діапазонах і в кожному турі незалежно від часу проведення попереднього радіозв'язку.

Перехід з діапазону на діапазон може бути зроблений не раніше, чим через 10 хвилин після попереднього, або не раніше, чим через 10 хвилин від початку змагань.

VІІ. БЕЗПЕКА  ПІД  ЧАС  ПРОВЕДЕННЯ  ЗМАГАНЬ.

Відповідно  до  Постанови  Кабінету  Міністрів  України, від 18  грудня  1998 року №2025 « Про порядок  підготовки  спортивних  споруд  та  інших  спеціально  відведених  місць для  проведення масових  спортивних  та  культурно-видовищних  заходів». Відповідальність  за  виконання  вимог  безпеки  під  час  проведення  змагань  згідно   наказу   покладається   на  головного  суддю  змагань.

Невиконання  вимог  безпеки, що  стали  причиною  виникнення  надзвичайних  обставин  під  час  проведення  змагань, спонукає  до  відповідальності  згідно  чинного  законодавства  України.

VІІI.    ФІНАНСУВАННЯ

Мінсім’ямолодьспорту  несе  витрати  відповідно  до  календарного  плану  спортивних  заходів  України  на  2012рік.

Ліга  радіоаматорів  України  несе  витрати  на  підготовку, проведення та суддівство  змагань.

IX. СУДДІВСТВО ЗМАГАНЬ

Суддівство проводиться на підставі отриманих  від учасників звітів методом  суцільної комп'ютерної перевірки. ВИСИЛКА ЗВІТІВ ОБОВ'ЯЗКОВА. Не висилка звіту без поважної причини розцінюється як грубе порушення даного «Положення». Звіти направляти в Головну суддівську колегію (ГСК) тільки в електронному вигляді по електронній пошті у форматі Сabrillo2.0 або Сabrillo3.0 . 

У випадку якщо учасник не використав комп'ютер під час роботи в змаганнях, він повинен набрати свій звіт в електронному вигляді на комп'ютері після закінчення змагань самостійно або за допомогою помічника в будь-якому текстовому редакторові (без таблиць) у вигляді файлу  .txt за прикладом нижче. Можливе використання ручного введення в програмах TR4w, AAtest, 5Mcontest та ін.  Електронні звіти мають бути оформлені СТРОГО за зразком:

- в темі листа необхідно вказати лише позивний;

- долиста має бути прикріплений файл звіту лише одного учасника;

- ім'я вкладеного файлу - .cbr або .log,  наприклад, UR1ABC.cbr або UZ1XYZ.log;

- в заголовку звіту у форматі Cabrillo необхідно правильно вказати  залікову категорію:

CATEGORY: MULTI-OP ALL (SINGLE-OP ALL, SINGLE-OP 160m, SINGLE-OP 80m,  CHECKLOG).

- в звіті обов'язково вказується позивний учасника і Ф.І.по Б.,рік народження, спортивне звання чи розряд,  повна поштова адреса,  а також особистий позивний (при участі у складі команди). 

- підрахунок очок не обов'язковий, час вказується в UT.

 

ПРИКЛАД складання звіту:

START-OF-LOG: 2.0

CALLSIGN: UR1ABC

CONTEST: UKR-CHAMP-SSB

CATEGORY: SINGLE-OP ALL

CLAIMED SCORE: ххххх

NAME: Петренко А.Б.  1964 КМСУ

ADDRESS: вул. Огарева, д. 1000, кв.1

ADDRESS: м. Суми, 40000

ADDRESS: email 

OPERATORS: Для категорії MULTI-OP ALL необхідно надати дані про всіх  операторів 1. 2. 3.

QSO: 3652 PH 2012-04-11 2000 UR1ABCSU 001 UX0KAARI 002 

QSO: 3634 PH 2012-04-11 2001 UR1ABCSU 002 US0YYYCN005

QSO: 3628 PH 2012-04-11 2002 UR1ABC SU 003 UR5LLL HA 001

….

END-OF-LOG:

  <завіряю(їм), p="">

У звіті всі зв'язки повинні розташовуватися в хронологічному порядку часу проведення. 

Програми, щорекомендуються: TR4w, N1MM, AA-TEST, 5M-contest, MIXW іCabriInp v 1.0 таінші, щоформуютьзвітиуформатіCabrillo 2.0 абоCabrillo 3.0. Кількість пропусків між колонками - не менш одного, проставляння вручну незначущих нулів необов'язково.

 До заліку не приймаються звіти учасників, які провелименшніж30 підтверджених радіозв'язків. Термін «звіт до заліку не приймається» в даному Положенні означає, що відбиті в даному звіті зв'язки нікому не зараховуються. Відправка звіту "для контролю" ГСК вітається. При цьому очкиданому учасникові не нараховуються, але зараховуються іншим, якщо не порушується при цьому правило 30 підтверджених радіозв'язків.

Крайній термін подачі звіту - 7 діб після закінчення змагань, починаючи з понеділка. Звіти, що поступили пізніше, до заліку не приймаються, але відображуються окремим пунктом в Протоколі.

В разі виявлення ГСК наступних помилок у звіті (наявність колонок з RS/T, відсутність необхідних пропусків в рядку QSO, відсутність колонок прийнятих або переданих контрольних номерів), а також неповних даних в заголовку звіт повертається учасникові на доопрацювання, але терміни подачі звіту не зміню’ться. При цьому звіт не вважається поданим в ГСК для суддівства і до заліку не приймається. 

Радіозв'язки не зараховуються учасникові в наступних випадках:

- якщо ГСК не отрималозвіт кореспондента (NOLOG);

- якщо радіозв'язок відсутній в звіті кореспондента (NIL);

 - якщо є спотворення в контрольних номерах або в позивних (NR, CL);

 - якщо час радіозв'язку розходиться більш ніж на 2 хвилини (T2);

 - якщо порушено правило переходу на інший діапазон (10 min);

 - результат знімається із заліку, якщо сума пропущених і повторно переданих контрольних номерів буде більше 3,0 % від загального числа радіозв'язків.

Всім учасникам рекомендується вказівка в звіті точної частоти кожного радіозв'язку з округленням до одиниць кГц. У спірних ситуаціях наявність в звіті учасника частоти може зараховуватися на користь учасника.

Всім учасникам рекомендується вести БЕЗПРИРИВНИЙ аудіозапис своєї роботи (у RTTY - RX LOG). Фрагментований запис (кожного зв'язку окремо, почасовий і так далі) не допускається і ГСК не приймається. Для колективних ЛРС, що використовують два або три робочих місця, запис провадиться з кожного з них окремо.

На записі має бути присутнім сигнал від кореспондента в режимі прийому і сигнал самоконтролю при передачі з необхідним для нормального прослуховування рівнями сигналу. Аудіозапис може бути використана для доказу правоти (або провини) учасника в разі виникнення спірних питань і надається лише за запитом ГСК з поясненням причини запиту. При відмові надання аудіозапису штрафні санкції до  спортсмена не застосовуються. Але в цьому випадку вирішення ГСК з виниклого спірного питання є безумовним і опротестовуванню не підлягає. Термін надання аудіозапису - дві доби, починаючи з наступних після запиту ГСК. Аудіозапис має бути надана в електронному вигляді (формати *.wav або *.mp3, бітрейт не менше 16 kbps, частота дискретизації 8 кГц) і відправлена по електронній пошті.

ГСК проводить моніторинг Чемпіонатів із записом на магнітофон або в електронному вигляді (в т.ч. і із застосуванням sdr-приймача).  Зафіксовані порушення можуть бути підставою для зняття учасника із заліку. При цьому учасник переводиться в категорію «Звіт для контролю», його зв'язки іншим учасникам зараховуються. Надавати учасникові аудіозаписи інших учасників  ГСК не зобов'язана.

Суддівство Чемпіонатів здійснюватимуть наступні ГСК:

Телеграфний - Київська КС в складі: Гол. суддя-   СНК Лякін А.В..

                                                                Заст. гол. судді - СМК Петровський А.П.

                                                                Гол. секретар - СНК Майборода С.В.

Телефонний - Запорізька КС в складі: Гол. суддя - СНК Голіков Н.А.

                                                                Заст. гол. судді - СНК  Андріюк В.М.

                                                                Гол. секретар - СНК - Сміян В.І.

Телетайпний - Донецька КС в складі: Гол. суддя - СНК Долгополов М.

                                                                 Заст. гол. судді - СНК Жилін В.П.

                                                                 Гол. секретар - СНК Морозов К.Н.

Звіти висилати за адресою:

За телеграфний : [email protected]

За телеграфний : [email protected]

За телетайпний[email protected]

Х. ВИЗНАЧЕННЯ   ПЕРЕМОЖЦІВ

В  чемпіонатах України  результати  визначаються серед операторів індивідуальних радіостанцій  та операторів колективних радіостанцій.

Результати  в  особистому  заліку  визначаються за  найбільшою  сумою очок набраних учасником за  проведені  радіозв’язки.  

Результати  серед  операторів колективних радіостанцій  визначаються  за  найбільшою  сумою  очок, набраних   членами  команди.

Залік серед областей підводитьсяпо найкращим  результатам2-х колективних АРС і 8-миіндивідуальних АРС. У телефонному Чемпіонаті всі результати жінок додатково підсумовуються до результату в обласному заліку. 

ХI. НАГОРОДЖЕННЯ  ПЕРЕМОЖЦІВ

Учасники, які  посіли І-ІІІ  місця  в своїх  категоріях, нагороджуються  дипломами, медалями  відповідних  ступенів Міністерства, а  також  призами  згідно  із  затвердженим  кошторисом.

Команди, які  посіли  призові  місця, нагороджуються кубками і   дипломами  відповідних  ступенів  Міністерства.

Тренер, який  підготував   переможця  змагань,  нагороджується  дипломом  Міністерства.

http://uarl.org.ua/load/dokumenty_lru/polozhenija/polozhennja_pro_vseukrajinski_zmagannja_z_radiosportu/10-1-0-231

Це  Положення  є  офіційним  викликом  на  змагання.

Департамент  фізичного  виховання  та  неолімпійських  видів  спорту