Права радиолюбителей должны быть защищены!

Будни ЛРУ

Голові Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Нетудихаті Л.І.

01034, Київ-34, вул. Паторжинського, 5/7.

Шановний Леоніде Івановичу!

Ліга радіоаматорів України як член Міжнародного союзу радіоаматорів (InternationalAmateurRadioUnion- IARU) висловлює подяку від всіх радіоаматорів країни за позитивне вирішення питань  внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України, куди було включено пропозиції Ліги радіоаматорів України, подані листом від 26.01.2010 року №185. Постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2011 р. №525 внесені зміни до Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 9 червня 2006 року № 815, які передбачають використання аматорською службою смуг частот 10100-10150 кГц та 14250-14350 кГц.

Однак, з моменту надання ЛРУ пропозицій від 26 січня 2010 року сплило вже більше як 2 роки, і, з врахуванням того, що відповідно до ч.6 ст.21 Закону України «Про радіочастотний ресурс України»,  перегляд  Плану   використання   радіочастотного   ресурсу України   здійснюється не рідше одного разу на рік, та з огляду на те, що за час що сплив відбулися значні зміни, зокрема,  21.10.2010 року Національна комісія з регулювання зв’язку України рішенням №475 затвердила Регламент аматорського радіозв’язку України, який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.02.2011 року за №205/18943 та набув чинності 11 березня 2011 року.

Відповідно до ст.53 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», користування радіочастотним ресурсом  України  радіоаматорами здійснюється  відповідно  до  Регламенту аматорського радіозв'язку України, однак у Регламенті наведено таблицю радіочастот (додаток №2 таблиця №7), яка базується на Планівикористання радіочастотного ресурсу України, який в свою чергу в порушення ст.21 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» не відповідає Національній таблиці розподілу смуг радіочастот України, яка в той же час не зовсім узгоджується з Регламентом(Radio Regulations), який є доповненням положень Статуту і Конвенції Міжнародного союзу електрозв'язку (далі Radio Regulations ITU), що практично блокує роботу аматорської служби України на цілій низці аматорських частот, а саме: 1240-1300 МГц, 2300 – 2450 МГц, 5670 - 5850 МГц, 10 – 10,1 ГГц, 10,15-10,5 ГГц, 24,05 - 24,25 ГГц, 76 ГГц – 77,5 ГГц , 78 -81ГГц, 122,25 – 123,0 ГГц , 134 - 136 ГГц, 136 - 141 ГГц, 241 – 248 ГГц, 248 – 250 ГГц, які були у користуванні радіоаматорів України і на теперішній час використовуються радіоаматорами всіх країн Світу, у тому числі, як країн колишнього СРСР, найближчих до України - Росії та Білорусі, так і країн колишнього соціалістичного табору та всіх інших країн Світу.    

Це ставить радіоаматорів України у нерівні умови на відміну від радіоаматорів інших держав, призводить до зниження іміджу України та до зникнення національного радіоаматорства як такого, як це сталося, зокрема, у Північній Кореї, Республіці Ємен та Туркменістані.

Отже, три внутрішньодержавних нормативних акти (Національна таблиця, План використання РЧР України і Регламент аматорського радіозв’язку України) не відповідають як вищому за юридичною силою Закону України «Про радіочастотний ресурс України», так і Radio Regulations ITU, а також низці рекомендацій міжнародних міжурядових та авторитетних неурядових організацій.

В порушення  ч.5 ст.20, ч.10 ст.21 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» План не відповідає рекомендаціям Регламенту радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку, а Національна таблицяне в повній мірі сприяє зближенню розподілу смуг радіочастот, визначеного Національною таблицею з розподілом смуг радіочастот, рекомендованим Міжнародним союзом електрозв'язку.

Зокрема, смуги частот 1240 - 1300 МГц та  24,05-24,25 ГГц в Національній таблиці, призначені для використання, як спеціальними так і загальними користувачами, якими є радіоаматори та цивільна авіація тощо, що суперечить положенням п.5 ст.8 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» відносно чіткого розмежування радіочастотного ресурсу України для потреб спеціальних та загальних користувачів, а також суперечить Radio Regulations ITU, яким ця смуга частот розподілена аматорській службі.  

Частиною 7 ст. 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України»  заборонено використання загальними користувачами смуг частот, які вказані, як смуги призначені для спеціальних користувачів в Національній таблиці, що відповідно до ч.1ст.20 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» регламентує розподіл смуг радіочастот радіослужбам в Україні та визначає смуги радіочастот спеціального та загального користування.

Тому без внесення в Національну таблицю змін, щодо загального користування смугами частот 1240-1300 МГц та 24,05-24,25 ГГц  радіоаматори, в порушення вимог ст.22 Конституції  України, позбавлені права користування ними, яке до цього мали.

Без внесення в Національну таблицю змін щодо використання аматорською службою смуг частот 135.6 - 137.8 кГц і 50-52 МГц та змін в План відносно цих же смуг частот та зазначених вище інших частот, їх використання аматорською службою неможливе.

Використання зазначених смуг частот не входить у суперечність з інтересами оборони України, з впровадженням новітніх технологій, що підтверджується використанням цих смуг частот радіоаматорами всього Світу, де національні адміністрації без перешкод виділяють ці смуги для використання аматорським і аматорським супутниковим службам. При цьому не виникає сумнівів, що у всіх країнах Світу турбуються про обороноздатність своїх держав та впровадження новітніх технологій не менше ніж в Україні.

Виходячи із засад управління радіочастотним  ресурсом України Ліга радіоаматорів України також вважає за необхідне внести пропозиції щодо внесення змін в примітки У031 та У093 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України зміни необхідні для чіткого розмежування  радіочастотного  ресурсу  України  для потреб спеціальних та загальних користувачів відповідно до положень п.5 ст.8 Закону України «Про радіочастотний ресурс України».

Керуючись цілями IARU(International Amateur Radio Union) зазначеними в п.2 ст.1 Конституції IARU  (Constitution of the International Amateur Radio Union), якими є: піднесення аматорського радіо як засобу технічного самонавчання для молодих людей; просування науково-технічних досліджень у галузі радіозв'язку;  сприяння аматорського радіо як засобу надання допомоги у разі стихійних лих;  заохочення міжнародної доброї волі і дружби;  підтримка аматорського радіо в країні, як цінного національного ресурсу,  Ліга радіоаматорів України, як інститут громадянського самоврядування, намагається вплинути на приведення національного законодавства у відповідність з законом, міжнародно-правовими нормами та зобов’язаннями України.  

З метою імплементації Регламенту радіозв’язку Міжнародного  союзу електрозв'язку в Україні Ліга радіоаматорів України звернулась до всіх державних органів, і на теперішній час Національна комісія з питань регулювання зв'язку України, яка діє у відповідності до  п.3 ч.2 ст.14 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», ініціювала проведення робочої наради за участю представників  Національної комісії з питань регулювання зв'язку України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та Міністерства оборони України по узгодженню позицій щодо необхідних змін до Національної таблиці, Плану, Регламенту, перше засідання якої пройшло 19 квітня 2011 року.

 Вже набуті позитивні результати, а саме рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України  від 28.04.2011 року №196 внесені пропозиції щодо внесення змін до Національної таблиці та Плану відносно  використання смуги частот 50,080 - 50,280 МГц аматорською службою, які також підтримуєЛіга радіоаматорів України.

Ліга радіоаматорів України, має надію, що Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації підтримає ці прагнення та починання керуючись загальними принципами міжнародного співробітництва та міжнародно-правового захисту присвоєнь радіочастот України, які відповідно до ч.ч.2, 3 ст.59 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», зокрема, здійснюється шляхом міжнародної  координації  присвоєнь радіочастот радіоелектронним засобам України, реєстрації в Міжнародному союзі  електрозв'язку  присвоєнь радіочастот радіоелектронним засобам України, участі в реалізації міжнародних проектів, пов'язаних з управлінням і використанням радіочастотного ресурсу,  гармонізації   державних   стандартів,  норм  і  правил  з міжнародними стандартами, рекомендаціями, нормами і правилами, які стосуються використання радіочастотного ресурсу України, виконання Україною, як державою, функцій члена Міжнародного союзу електрозв'язку,  щодо  зобов'язань України  за  Статутом та Конвенцією Міжнародного союзу електрозв'язку і  зобов'язань  за  адміністративними регламентами,    з   питань,  що  стосуються  управління  і  використання радіочастотного  ресурсу,  в  інших  всесвітніх,  європейських  та регіональних організаціях.

З огляду на наведене, спираючись на положення ч.4 ст.20, ч.ч.5,6 ст.21 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», звертаючись до Декржавної служби спеціального звязку та захисту інформації України, як до центрального органу виконавчої влади в галузі зв’язку з пропозиціями щодо внесення  змін з проханням доповнення до вже зроблених позитивних зрушень у питанні приведення законодавства про використання радіочастотного ресурсу у відповідність із Законом, на підставі п.п.4,5 ч.1 ст.11 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», Ліга радіоаматорів України, як зацікавлена особа, просить за  участю  НКРЗ,  Національної ради України з питань  телебачення  і  радіомовлення, Генерального штабу Збройних Сил України, інших заінтересованих осіб, додатково, відповідно до пропозицій, наданих Лігою радіоаматорів України цим листом, у виконання положень п.1ч.1ст.30 Закону України «Про радіочастотний ресурс Укрїни», для зближення розподiлу смуг, номiналiв радiочастот i умов користування ними в Українi з мiжнародним розподiлом смуг, номiналiв радiочастот та гармонiзацiї державних стандартiв, норм i правил з мiжнародними стандартами, рекомендацiямі, нормами i правилами, якi стосуються використання радiочастотного ресурсу України, Розробити зміни до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України  та до  Плану  використання радіочастотного ресурсу та внести пропозиції  щодо цих  змін  на розгляд Кабінету Міністрів України.

Проект змін до Національної таблиці розподілу  смуг  радіочастот  України   та Плану використання  радіочастотного  ресурсу України, які Ліга радіоаматорів України пропонує запровадити, додається.

Маємо надію, що спільні зусилля такого поважного органу центральної виконавчої влади в галузі зв’язку, як Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших державних органів та багатотисячного колективу радіоаматорів України приведуть до позитивних результатів по укріпленню міжнародного іміджу нашої країни,  та усунуть негативні наслідки порушення міжнародно-правових зобов’язань України як суб’єкта міжнародного права, створять необхідні умови розвитку радіоспорту в Україні, участі радіоаматорів у національних та міжнародних змаганнях, сприятимуть самоорганізації громадян України, підвищенню рівня зайнятості дітей та молоді в радіогуртках та радіоклубах та здійсненню радіоаматорами статутних цілей Ліги радіоаматорів України.

 

Додаток:      -  проект змін до Національної таблиці розподілу  смуг  радіочастот  України   та Плану     використання  радіочастотного  ресурсу України на 7 аркушах та CD-диск з файлом цього  ж  проекту змін.

 

З повагою,

Президент Ліги                                                                                                                            А.Лякін