Акт ревізії від 6.04.2012 р.

Будни ЛРУ


                                 А К Т
перевірки поступлення членських внесків ЛРУ за 2012 р. до Виконкому ЛРУ
                          (від 6.04.2012 р.)

1. Ревізійна комісія ЛРУ в складі:
   - Лупій Мирослав UT7WZ – в.о. голови ревізійної комісії
   - Кіщук Ігор UT4WA - член комісії
  

   в період з 2 квітня по 6 квітня 2012 р. перевірила своєчасність
   поступлення членських внесків до Виконкому ЛРУ (згідно до п.6.4 Статуту
   ЛРУ) та стан обліку їх поступлення (згідно до п. 6.5 Статуту ЛРУ).

2. Перевірка була проведена на підставі документів, поданих Президентом ЛРУ
   Лякіним А.В. (UT2UB), та документів, затребуваних (при потребі) ревізійною
   комісією в обласних відділеннях ЛРУ.   
 
3. Перевірка проведена за період з 10 грудня 2011 р. по  2 квітня 2012 р.

4. За підсумками перевірки комісія засвідчує наступне:

4.1. Надходження членських внесків ЛРУ до Виконкому становили на 2 квітня
     2012 р.:

     - готівкою  - 60290.00 грн.
     - на розрахунковий рахунок  - 37460.00 грн.

     Всього: 97750.00 грн.
             (дев'яносто сім тисяч сімсот п’ятдесят грн. 00 коп.)


4.2. Станом на 6 квітня 2012 р. не передали членські внески до Виконкому ЛРУ:
                
              -  Хмельницьке обласне відділення ЛРУ;
              -  Львівське відділення ЛРУ.

4.4. Зведена таблиця (сума переданих внесків, кількісний склад) по кожному
     oбласному відділенню та секції ARDF наведена в додатку 1.


В.о. голови ревізійної комісії ЛРУ      (підпис)         М.Лупій UT7WZ

Член ревізійної комісії ЛРУ:      
                                        (підпис)         I.Кіщук UT4WA

Из рефлектора ЛРУ.