ПРОТОКОЛ №4 Засідання Виконкому ЛРУ

Будни ЛРУ

ПРОТОКОЛ №4

Засідання Виконкому Ліги Радіоаматорів України

25 квітня  2012 р., частково поштовим опитуванням.

Засідання Виконкому ЛРУ відбулося в форматі телефонної конференції SKYPE та поштовому опитуванні із запрошенням представників комітетів ЛРУ та громадськості.

 

В роботі та обговореннях питань взяли участь:

Президент ЛРУ Лякин А.В. (UT2UB)

Перший віце-президент ЛРУ Заскалета Ю.О. (UT7UW)

Віце-президент ЛРУ Веліканов М.В. (UT1UC)

Віце-президент ЛРУ Мошенський А.О. (UT5UUV)

Голова КХ-комітету Сєріков  І.Д. (UT7QF)

Голова УКХ-комітету Баранов В.П. (UT5DL)

Секретар ЛРУ  Грищенко В.В. (UT0FT)

 

Запрошені:

Голова колегії суддів Члиянц  Г.А. (UY5XE)

Координатор робочої групи по змінах до Статуту ЛРУ Філіпов О.Є. (UT4NZ)

Голова Львівського ОО ЛРУ Гончарський В.В. (US5WE)

Давиденко Д.С. (UT7UJ)

Удод В.А. (UT7NW)

Білоусов Д.О. (UR4LRG)

             

Порядок денний:

1.      Телеграфний КХ чемпіонат України 2012 та його суддівство.

2.      Різне.

        

1. По першому питанню.

СЛУХАЛИ: Лякіна А.В., Сєрікова  І.Д., Чліянца Г.А., Грищенка В.В., Гончарського В.В.

ВИРІШИЛИ:

З метою забезпечення більш прозорого та об’єктивного суддівства згідно «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЗМАГАННЯ з радіозв'язку на коротких та ультракоротких хвилях» запропонувати ГСК телеграфного Чемпіонату України отримати від учасника Чемпіонату Д.М. Згоди (UT5EO) його письмове пояснення обставин його участі в цих змаганнях, детальний опис використаного обладнання (антени, апаратура, організація роботи) та повний аудіозапис своєї роботи в Чемпіонаті.

По результатах детального вивчення отриманих матеріалів при необхідності командирувати представника суддівської колегії до м. Кривого Рогу з метою вивчення можливостей позиції UT5EO та роботи в режимі SO2R.

Голосування: «за» - 2, «проти» - 5, «утримався» - 0.

Рішення не прийнято.

 

2. По другому питанню

СЛУХАЛИ: Чліянца Г.А., Удода В.А., Філіпова О.Є., Грищенка В.В.

ВИРІШИЛИ:

- Прийняти до відома повідомлення голови колегії суддів Члиянц  Г.А. щодо організації очних Чемпіонатів України на КХ та УКХ.

- Просити представників Вінницького ОО ЛРУ вивчити можливість організації майбутніх очних змагань на території Вінницької області.

Голосування: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0.

 

Президент ЛРУ             Лякин А.В. (UT2UB)

Секретар                          Грищенко В.В. (UT0FT)