Про внесення зміни до Закону України "Про телекомунікації"

Юридические аспекты

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України "Про внесення зміни до Закону України "Про телекомунікації" (щодо запровадження права мешканців будинків погоджувати встановлення антен та необхідного обладнання на дахах і технічних приміщеннях)

1.    Обґрунтування необхідності прийняття акту

Частиною другою статті 382 Цивільного кодексу України передбачено, що власникам квартири у дво- або багатоквартирному  житловому будинку  належать  на праві спільної сумісної власності приміщення загального користування,  опорні конструкції  будинку,  механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання за межами або всередині квартири,  яке обслуговує більше однієї квартири, а також споруди, будівлі,  які  призначені  для  забезпечення потреб усіх власників квартир, а також власників нежитлових приміщень, які розташовані у житловому будинку.

Діюча редакція Закону України «Про телекомунікації» передбачає можливість встановлення антен та необхідного обладнання у будинках на підставі укладених договорів найму з власником приміщення.

Проте, на практиці, непоодинокими є випадки, коли договори найму спільних приміщень загального користування  укладаються не власниками таких приміщень (власниками квартир у багатоквартирних будинках), а експлуатуючою організацією чи структурним підрозділом відповідної місцевої ради. Натомість, встановлення антен стільникового зв’язку на дахах будинків викликає обурення з боку їх мешканців через можливий негативний вплив радіохвиль на стан їх здоров’я та є суттєвим порушенням прав та інтересів громадян.

За таких умов, доцільно запровадити норму, якою передбачити обов’язкове погодження мешканцями будинків використання  дахів  і технічних   приміщень   для   встановлення  антен  та  необхідного обладнання.

2.    Цілі та завдання прийняття законопроекту

Основним завданням законопроекту є забезпечення належного захисту прав та законних інтересів кожної людини на безпечне для життя і здоров'я довкілля та належні умови проживання.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Проектом пропонується внести зміни до частини 6 статті 31 Закону України "Про телекомунікації", виклавши її в наступній редакції:

«6. Суб'єкти   господарювання,   які   здійснюють  будівництво телекомунікаційних   мереж загального  користування, можуть установлювати  телекомунікаційне  обладнання в  приміщеннях,  що  належать  їм на праві власності чи найму. Використання дахів  будинків  і технічних   приміщень   для   встановлення  антен  та  необхідного обладнання може здійснюватися на підставі договору з власником приміщення та виключно за умови отримання письмових  погоджень від мешканців таких будинків».

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Питання, що стосуються предмету правового регулювання проекту Закону, регулюються Конституцією України, Цивільним  кодексом України, Законом України "Про телекомунікації» та іншими нормативними актами.

Реалізація положень поданого законопроекту змін до інших законів не потребує.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього проекту Закону не потребує додаткових витрат з державного та місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття проекту Закону України дозволить забезпечити належний захист прав кожної людини на безпечне для життя і здоров'я довкілля та належні умови проживання.

 

Народний депутат України                                                  Дубіль В.О.