Пока не будет официально объявлен счет ЛРУ новым Президентом, все перечисления сомнительны

Будни ЛРУ

Счет в Инкомбанке заморожен, а счет в Ощадбанке может уже пуст и может использоваться неизвестно кем.
Размышляю дальше: так как Грищенко не принял дела, то этим счетом могут пользоваться кто-то начиная от бывшего президента до неизвестно кого. Согласно данных Конференции взнос остается 30 грн. (согл.разъяснению Верховного суда Украины "Про загальни збори").
выписка:

Верховний Суд зазначив, що для участі в зборах члени (їх представники) проходять реєстрацію, яка завершується до початку роботи зборів і результати якої є єдиною підставою для визначення їх правомочності. Отже, правомочність загальних зборів визначається виключно за результатами реєстрації, якими встановлюється кількість членів(їх представників), які беруть участь у зборах, і належною їм кількістю голосів. При цьому Закон не встановлює обов'язку присутності при прийнятті рішень цих зареєстрованих членів. Отже, на думку Верховного Суду України, ухилення зареєстрованого члена(його представника) від голосування не впливає на кворум, визначений в ході реєстрації членів, а законність рішень зборів визначається за умови дотримання вимог щодо ухвалення зборами рішень більшістю у 3/4 голосів членів чи вимог щодо прийняття рішень простою більшістю голосів членів, які беруть участь у зборах, тобто для прийняття законного рішення потрібна наявність ? або ? частини голосів "за" прийняття такого рішення відрахована від кворуму, а саме від тієї кількості членів, які пройшли реєстрацію на початку загальних зборів.»
(Юридичний вісник України № 2 за 2007 рік) 8)"
 
А мы все ждем протокол ЛРУ...
 
Исходя из данных Ревкомиссии 2012 г. ЛРУ должна QSL-бюро 5778 грн., а Комитету ARDF 6598 грн. Без каких-либо решений Конференции, Совета и Исполкома ЛРУ исчез валютный счет ЛРУ. Так почему не могут исчезнуть деньги со счета Сбербанка, которые мы перечислим? Ведь возвращенные 50000 грн. на счета банка перед Конференцией использовались не по назначению и перемещались неизвестно по каким счетам. Сколько еще мы потеряем в этой неразберихе?
А прошлая Ревкомиссия наверное только "чай" пила, не замечая элементарнейших нарушений. Все хорошо, прекрасная маркиза?
 
Пока не будет официально объявлен счет ЛРУ новым Президентом, все перечисления сомнительны.
 
Николай Панченко UX7LQ, председатель клуба "Общество друзей радио", Харьков.