Протокол звітно-виборної конференції ЛРУ від 09.12.2012 (дубль 2)

Будни ЛРУ
  
П Р О Т О К О Л
звітно-виборної конференції ЛРУ
м. Київ                                                                                                         9 грудня 2012 р.
 
Обрано делегатів: 97
Прибуло на конференцію: 97
Отримали мандати: 97
 
 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ РОБОТИ
ЗВІТНО-ВИБОРЧОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ЛРУ
 
 1. Обрання президії конференції.
 2. Обрання секретаріату конференції.
 3. Обрання лічильної комісії.
 4. Обрання мандатної комісії.
 5. Про затвердження порядку денного конференції.
 6. Про затвердження регламенту роботи конференції.
 7. Звітна доповідь про роботу Ради ЛРУ за період грудень 2011 р.-
    грудень 2012 р. (UT2UB)
    (спiвдоповiдачi: віце-президенти, голови комітетів та комiсiй, КС).
 8. Звіт ревізійної комісії ЛРУ. (UT7WZ).
 9. Вибори президента ЛРУ на 2013-2014 роки.
10. Звіт комісії по підготовці змін та доповнень до Статуту ЛРУ. (UT4NZ, UT7WZ)
 11. Вибори Ради ЛРУ (голів комітетів, начальника QSL-бюро).
 12. Вибори ревізійної комісії ЛРУ.
 13. Про затвердження розміру частини щорічного членського внеску, що поступає в розпорядження Ради ЛРУ.
 14. Про прийняття бюджету ЛРУ на 2013 р.
 15. Про норму представництва делегатів на наступну конференцію 2014 року від обласних осередків.
 16. Про підготовку змін та доповнень до Статуту ЛРУ, в зв’язку з набуттям чинності Закону України «Про громадські об’єднання».
 17. Про план роботи ЛРУ на 2013 р.
 18. Різне:
     - нагородження переможців чемпіонатів України (RTTY, CW, SSB, FD-2009…., абсолютних Чемпіонів на КХ)
 
         РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦIЇ.
 
1. Звіти   - до 5 хв.
2. Виступи - до 3 хв.
3. Ревкомісія – до 15 хв.
ГОЛОСУВАЛИ   ЗА - одноголосно
 
По першому-другомупитанням.
 
СЛУХАЛИ: "Про обрання президії конференції»
ВИРIШИЛИ: Президія конференції обрана в складі: Микола Гострий (UT5UT) - головуючий,
Грищенко Володимир (UT0FT) - секретар.
 
                       (ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно)
 
По третьому питанню.
 
СЛУХАЛИ: "Про обрання мандатної комісії".
 
ВИРIШИЛИ: Затвердити мандатну комісію конференції у складі:
 
          (ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно).
 
                Склад мандатної комісії:
 
1.       М. Губенко UY0ZG - голова
2.       В. Бех UT5XA
3.       Ю. Яковенко UT1IC
 
По четвертому питанню.
 
СЛУХАЛИ: "Про обрання лічільної комісії".
 
ВИРIШИЛИ: Затвердити лічильну комісію конференції у складі:
 
          (ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно).
 
Лічильна комісія обрана у складі (із змінами в ході конференції):
 
1.       С. Грачов UR5EDX
2.       А. Грабарник UT5ER
3.       В. Ванзяк US0YA
 
По п’ятому-шостому питанням.
 
СЛУХАЛИ: "Про порядок денний та регламент роботи конференції".
 
ВИРIШИЛИ: Затвердити порядок денний та регламент роботи конференції (з корекціями) – див. початок
 
          (ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно).
 
По сьомому питанню.
 
СЛУХАЛИ: "Звiт Ради ЛРУ за звiтний перiод".
 
   Звітний доклад Президента ЛРУ А. Лякiна (UT2UB).
 
Отчитаюсь коротко, подробнее осветят свои направления председатели комитетов и вице-президенты.
Я считаю, все запланированное на этот период, выполнено в целом. Вся наша переписка с государственными органами регулярно печаталась на страницах нашего сайта ЛРУ. Вы всегда были в курсе событий.
Основные проблемы с частотами, которые возникли с 2005 года, в основном решены – от 137 КГц до 432 МГц. Все эти частоты вписаны в план, в скором времени будут доступны. 1200 МГц пока проблемный, его отобрали, работаем в этом направлении.
В начале года Министерство спорта поставило нас перед фактом – наши правила 2002 года устарели. Были разработаны и утверждены новые правила в апреле, они напечатаны и разосланы, делающие могут получить их сейчас. После принятия этих правил Министерство утвердило наш План спортивных мероприятий.
В целом коллектив отработал хорошо, хочу поблагодарить всех участвовавших и помогавших в работе.
 
   Звіт першого віце-президента ЛРУ Ю. Заскалети (UT7UW).
 
Як вже було сказано, до таблиці частот внесені зміни. Потрібно внести зміни до Регламенту, аби ті частоти були в дозволах. Це чисто механічна робота – переписати з постанови Кабміна. Але існує певна процедура, нацкомісія була ліквідована. Створена нова, але вона не визначена, як правонаступник. Нами питання внесення змін до Регламенту ініційоване.
За моєю інформацією НКРЗ знайшли спосіб вирішення цього питання з Мінюстом. Я думаю, через місяця три-чотири ці зміни будуть внесені.
Зі сторони Ліги ніяких затримок у проходженні документів не було.
Стосовно УКХ. Нами ініційовано внесення змін до плану радіочастот. По суті з чистого листа. Найбільш проблематичним залишається 1200 МГц. Але враховуючи, що ведеться активна робота по підписання угоди між Україною та Європейським союзом, там стоїть жорстке намагання приведення частотного спектру до стандартів ЄС. Тому я гадаю, надія на повернення 1200 МГц дуже висока.
Готовий відповісти на запитання.
-          Питання: Как допустили потерю этих частот вообще?
-          Відповідь: Радіочастоти були втрачені в червні 2006. Ні я, ні Андрій Вікторович тоді Лігою не керували, ми отримали ситуацію в такому стані.
-          Питання: На поточний час скільки є документів, що були спрямовані до органів влади і мають відповіді стосовно УКЧ частот?
-          Відповідь: Всі документи розміщені на офіційному сайті Ліги.
-          Питання: Що з потужністю на сьогодні? 200 Вт?
-          Відповідь: Це потрібно вирішувати змінами до Регламенту. Давайте пропозиції. Коли я просив давати конкретні пропозиції, приходили поради, як організувати роботу. Дуже мало було конкретики. При підготовці Регламенту проект був виставлений на громадське обговорення на сайті НКРЗ протягом місяця. Від радіоаматорів не надійшло жодної пропозиції. Ми повинні написати, що ми хочемо. Тоді можливі зміни.
 
Звіт віце-президента ЛРУ М. Веліканов (UT1UC).
 
Уважаемые делегаты! Всем доброго здоровья и успехов.
В этом году мы выполнили полностью программу – календарный план, утвержденный министерством.
Было необходимо перерегистрировать Устав. Сделали, согласовали с министерством спорта – этим занимался Н. Иванчихин.
Аналогично – ввести изменения и утвердить Правила по радиоспорту. Долго занимались, сделали.
Провели чемпионаты Украины, как детские, так и взрослые. Все оформили, протоколы и т.д., отчитались – все нормально.
Принимали участие в международных соревнованиях – съездили в Болгарию, 66 человек. Мы заняли там 1-е место.
После этого детский чемпионат в Литве, дети выступили успешно. Всей организацией успешно занималась заслуженный тренер Украины Н.И. Щербатюк.
Далее там же прошли всемирные игры, наша сборная тоже выступила успешно.
Сборная старшая выехала на чемпионат мира в Сербию. Из 28 человек сборной Украины 27 приехало с медалями. Команда показала себя с лучшей стороны.
Далее был чемпионат Европы по радиоориентированию.
Как видите – работаем.
Особая благодарность спонсорам, без них бы не вышло.
Спасибо ЛРУ – постоянно нам помогали с оформлением.
Хочу поблагодарить всех радиолюбителей, которые переживали, болели за нас.
На будущее хочу предложить – должны работать комитеты, составлены планы, положения о соревнованиях. Если они будут соблюдаться, не будет раздоров, все будет в порядке.
Всем спасибо!
 
Звіт віце-президента ЛРУ А. Мошенського (UT5UUV).
 
Выполнено по пунктам – организация и судейство различных соревнований, привлечение спонсоров, популяризация радиолюбительства, изучение телеграфа онлайн. Разработка простой и технологичной аппаратуры связи. Построение сети передачи данных. Мониторинг и поиск источников помех.
 
Звіт голови колегії суддів ЛРУ Г. Чліянца (UY5XE).
 
Приветственное письмо конференции ЛРУ от редакции журнала «Радио».
По работе коллегии судей. За этот год проведено три судейских семинара. Отчеты предоставлены в Исполком, утверждены, на их основании оформляются судейские звания. 
Оформлены на сайте ЛРУ списки судей по радиоспорту. У нас есть: судьи международной категории – 5 человек, национальной – 25, судей первой категории – 11 человек. В этом году добавилось 3 человека. Напомню, до 2010 года у нас вообще не было судей национальной категории. Создана вся нормативная база, она одобрена мин. спорта.
Необходимо рассмотреть и расширить функции коллегии судей, принимать участие в назначении судей чемпионатов и утверждении протоколов.
 
Звіт голови КХ комітету ЛРУ І. Сєрікова (UT7QF).
 
За прошедший период проведены все мероприятия, которые были запланированы. Это чемпионаты Украины, кубок Low Power.
В начале года были разработаны новые правила соревнований по радиоспорту, мы принимали участие в этой работе по правилам КВ.
Регулярно публикуются и обновляются таблицы достижений на КВ.
Составлена таблица проведения соревнований на КВ, проводится постоянная их координация.
Осуществляется связь с международными организациями, КВ комитетом IARU.
 
Звіт голови УКХ комітету ЛРУ В. Баранова (UT5DL).
 
Проведены все соревнования, международный Полевой день, нормально отсужены, кубки комитета УКВ.
У наших ультракоротковолновиков появилось желание осваивать более высокие частоты – 5.6 ГГц и 10 ГГц. Есть определенные успехи, на диапазоне 10 ГГц наша коллективка UR7D заняла 1-е место.
Создано положение о Полевом дне, по которому работают до сих пор. Создана система электронного судейства.
Пару слов по поводу УКВ диапазонов, украденных у нас. Я был на этих заседаниях – у них свои вопросы, они решают свои проблемы, на радиолюбителей они внимания не обращают. Все происходит на таком уровне. Такое отношение у чиновников, втихаря украли еще и диапазон 13 см. Как это изменить – я не вижу. Желаю вновь избранному УКВ-комитету этот вопрос решить. 
- Питання UY0UP: Какие решения и какие документы от УКВ комитета по поводу украденных частот подавались?
- Відповідь UT5DL: Такие документы подавались, они хранятся в архиве УКВ рефлектора.
 
Звіт голови комітету роботи з молоддю ЛРУ Ю. Малиновського (UT5UO).
 
Я передам свое слово А. Бала, он расскажет о работе комитета с молодежью. А я зачитаю обращение комитета ветеранов.
 
А. Бала (UT7GZ).
 
Мы подготовили и провели несколько детских соревнований в этому году, в том числе и совместные с комитетом внешкольного образования. Это позволило задействовать государственные программы финансирования работы. Я считаю, Лига должна возглавить этот процесс, это мы и попытались сделать. Было проведено 5 заочных соревнований по линии Державного центру позашкільної освіти и 2 очных соревнования по радиосвязи на КВ, а также два очно-заочных экспериментальных соревнования. Было 7 команд очных участников и более 20 заочных участника.
Все это можно увидеть на сайте Школа молодого радиста.
Хочу обратиться к организаторам UrDXC. Мы не имеем права допускать детей работать в ночное время. Поэтому хотелось бы выделить отдельную подгруппу молодежных станций, которая будет работать днем.
При помощи спонсоров мы оснащаем детские станции трансиверами. Если будут еще – мы и их тоже пристроим.
Мы должны везде внедряться и показывать, что мы работаем.
Питання від UX3LF. Имеется ли возможность оказывать мат. Помощь организаторам детских соревнований?
Відповідь UT7GZ. Деньги от ЛРУ 2000 грн., а также спонсорские средства (от Херсонского ОО ЛРУ) мы тратим на соревнования. И будем в дальнейшем. Будет больше – попробуем удовлетворить всех.
 
Виступ Ю. Малиновського (UT5UO) – от имени комитета ветеранов и инвалидов ЛРУ.
 
Обращение комитета ветеранов и инвалидов.
 
Звіт комітету ветеранів та інвалідів ЛРУ – виступ В. Марценюка (UT8NV).
 
Было выделено очень мало средств. В этих рамках были проведены поздравления ветеранов с Новым годом, днем Радио и днем Победы. Відправлено більше 250 листів. За рахунок спонсорів відправлені привітання до ювілеїв 60, 65, 70 років. Комітет приймав участь в перекличці міст-героїв. За допомоги спонсорів виготовлені дипломи.
 
Звіт голови QSL-бюро ЛРУ В. Бех (UT5XA).
 
Получено и отправлено много почты, с среднем как всегда – примерно 3 тонны в год. Около тонны на отправку и 2 получено. Помогают киевские радиолюбители, они таскают эту почту.
Не решен вопрос с польской почтой пока.
Пока тарифы не изменены, расчет идет от тарифов почты.
Если деньги на почту высылаются почтовым переводом, на получение уходит много времени. Для ускорения я специально открыла на свое имя банковскую карточку. Это удобно и для отправки денег, и для получения. Деньги эти идут только для отправки почты.
Питання від UR5WD. Проблему з польською поштою ми вирішили. Прохання відсилати до нас пошту для Польщі діректом та активно, регулярно.
Відповідь UT5XA. Я пояснюю, ми всю пошту до Польщі на офіційну адресу. Мені важко сказати, скільки її йде іншими шляхами, на конференції тощо. 
Питання від UT7WZ. Економічно не вигідно нам слати цю пошту через Львів. Нехай поляки шлють на офіційну адресу.
 
Звіт голови дипломного комітету ЛРУ О. Сенчурова (UT4EK).
 
Создан сайт дипломного комитета ЛРУ с целью оперативного освещения всех вопросов по дипломной работе.
Проведена систематизация информации о национальной дипломной программе, клубных и региональных дипломах.
В прошлом году выпущен диплом «60 лет первого полета в космос». Возобновлена дипломная программа «Перемога». В конце прошлого года был учрежден диплом «20 лет ЛРУ».
В этом году проводился футбольный чемпионат Европы совместно с Польшей. Была разработана совместная дипломная программа, с нашей стороны выдавался электронный диплом.
Несколько слов о своем видении дипломов вообще. Изначально диплом должен двигать радиолюбителя на усовершенствования – аппаратуры, антенн, мастерства. Диплом это награда за труд в этом направлении. В своей работе я ставлю условия диплома посильные, но все же надо потрудиться. Условия не должны быть легкие, дипломов не должно быть много, на него надо поработать. У нас есть несколько дипломных программ, которые мы поддерживаем, разные менеджеры.
Питання від UT3UV. Отношения дипломного комитета ЛРУ к учредителю частных дипломов Степаненко?
Відповідь UT4EK. На сайте дипломного комитета ЛРУ эти дипломы отнесены в разряд приватных. Есть три вида – региональные, клубные, приватные.
Питання від UT7WZ. Обов’язково повинні були використовуватися суфікси EFC під час футбольного чемпіонату. Чому вони всі були в Дніпропетровській області?
Відповідь UT4EK. Питання дипломного комітету – сам диплом, його умови і т.д. Видача спец. Позивних – це робота не наша.
Відповідь UR5EDX. Эти позывные никто не хотел брать. Позвонили из Киева, попросили нас взять. Вот мы и взяли.
 
         В обговорені звіту виступили:
   - UY0ZG, UT5UT, UT7QF, UR5EDX, UY5XE, UY9VY, UT5NM, UT7GZ, UT1IR, UT5ER.
 
Виступ представника мандатної комісії М. Губенка (UY0ZG)
 
Протокол №1 мандатной комиссии от 8 декабря 2012:
В состав мандатной комиссии отчетно-выборной конференции ЛРУ избраны:
- В. Бех (UT5XA)
- Н. Губенко (UY0ZG)
- Ю. Яковенко (UT1IC)
 
Члены мандатной комиссии избрали председателем комиссии:
- Н. Губенко (UY0ZG)
 
Мандатная комиссия приступила к работе.
                                                                              Подписи
 
Протокол №2 мандатной комиссии от 8 декабря 2012:
Комиссия в составе… составила настоящий протокол о том, что на отчетно-выборную конференцию ЛРУ прибыло 97 делегатов.
Часть делегатов, избранных на конференциях в областях, передали свои полномочия, что подтверждается соответствующими документами.
Членов Исполкома (председатели комитетов): 16
Отсутствуют представители 1 области (г. Севастополь)
Всего на конференцию должно было прибыть 98 делегатов с правом голоса, прибыло 97. Всего в голосовании может участвовать 97 делегатов.
Согласно Уставу ЛРУ конференция считается полномочной.
                                                                              Подписи
 
ВИРIШИЛИ: Затвердити протоколи мандатної комісії
          (ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – одноголосно, ПРОТИ – нема, УТРИМАЛИСЯ - нема).
 
 
 
 
По восьмому питанню.
СЛУХАЛИ: "Звіт ревiзiйної комiсiї ЛРУ".
          Iз звітом ревiзiйної комiсiї виступив М. Лупій UT7WZ.
 
Виступ в.о. голови ревізійної комісії ЛРУ М.Лупія (UT7WZ).
 
За звітний період ревкомісія провела чотири засідання, на яких розглянуто
наступні питання:
 
-          акт перевірки діяльності Виконкому та Ради ЛРУ за період 11.12.10 – 10.12.11 р.р.
-          акти перевірки своєчасності передачі членських внесків у Виконком ЛРУ
(15.05.11 р., 5.04.12 р.) висять на сайті ЛРУ.
      -     про заяву голови ревізійної комісії п. Желєзняка М. (UT4IV) про складання з себе     
             повноважень голови ревізійної комісії.  
 
5 квітня провели засідання, Желєзняк по телефону, Лупій, Кіщук у Львові. Розглянули заяву Желєзняка М. (UT4IV) про складання з себе повноважень голови ревізійної комісії за станом здоров’я. Вирішили – доручити виконувати обов’язки голови ревізійної комісії ЛРУ Лупію М.С. UT7WZ. Комісія рекомендувала Президентові ЛРУ провести інвентаризацію майна ЛРУ та звірку дебіторської заборгованості ЦСТРК.
 
В зв’язку з особистими обставинами і станом здоров’я другий член ревізійної комісії І. Кіщук не зміг прибути на конференцію. Через те засідання не було, є тільки акт перевірки, виконаний мною особисто.
 
За участю представника ревізійної комісії була проведена звірка дебіторської заборгованості ЦСТРК (уточнена сума склала 41500,00 грн.), а також проведена
інвентаризація майна ЛРУ.
 
До Вашої уваги акт перевірки діяльності Виконкому та Ради ЛРУ від 10.12.11 р.
(додається).
 
До Вашої уваги акт перевірки діяльності Виконкому та Ради ЛРУ від 8.12.12 р.
(додається).
 
До Вашої уваги результати інвентаризації майна ЛРУ в IV кв. 2012 р. (додається).
 
Окремо хотів би зупинитись по п. 3.1. акту від 10.12.11 р. щодо не поступлення
до Виконкому ЛРУ відповідних звітів про використання коштів:
 
- суддівство Чемпіонату України SSB (UY5QQ)   - 600 грн.
- суддівство Чемпіонату України RTTY (UX1IL)   - 600 грн.
- видатки відповідального за ІОТА (UR5LCV)       - 120 грн.
 
Станом на 8.12.2012 р. відповідні звіти за використання коштів поступили
тільки за суддівство Чемпіонату України SSB (UY5QQ).   
 
 
    8.12.2012 р.                       (підпис)                      ЛУПІЙ М.С. (UT7WZ)                      
 
Після виступу – широка дискусія. В обговорені звіту виступили:
   - UT3UV, UT2UB, UT7UU, UT5UT, UX3LF, UR5EDX, UY9VY, UY5IG, UT7CA. UX5CQ.
 
По результатах – голосування:
 
ВИРIШИЛИ: Акт перевірки ревiзiйної комiсiї ЛРУ з а т в е р д и т и .
          (ГОЛОСУВАЛИ:  ЗА – більшість, ПРОТИ – 4, утримався - 0).
 
Голосування про роботу Ради ЛРУ.
ВИРIШИЛИ: Роботу Ради ЛРУ за звiтний перiод визнати з а д о в i л ь н о ю .
          (ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – більшість, ПРОТИ – 3, утримався - 0).
 
 
По дев’ятому питанню.
СЛУХАЛИ: "Про вибори президента ЛРУ".
 
Запропоновані кандидатури Грищенка В.В. UT0FT, Філіпова О.Є. UT4NZ, Гострого М.В. UT5UT, Погоржельського В.Л. UT1IR, Заскалети Ю.О. UT7UW, Лякіна А.В. UT2UB, на посаду президента ЛРУ.
 
Виступили кандидати у президенти ЛРУ.
 
Грищенко В.В. UT0FT. Для повышения эффективности работы ЛРУ определить основные направления деятельности, по ним выбрать комитеты, людей, которые будут этим заниматься. Кроме существующих комитетов учредить спортивный комитет, его задача – организация спортивной работы по всем направлениям. Отдельное направление – технический комитет. Расширить роль ревизионной комиссии, увеличить численность, не только проверка финансовой деятельности, но вообще контрольные функции. Возможно, в составе ревизионной комиссии и юридические – правовые аспекты. Нужно также расширить функции коллегии судей – не только образование, семинары, а и участие в формировании судейских коллегий соревнований, обсуждение результатов. Возможно назначение членов судейских коллегий из разных областей.
Улучшить качество учета документации, членов ЛРУ – автоматизированный компьютерный учет, данные на сайте.
Более конкретно и подробно будем обсуждать, и решать в ходе работы.
 
Філіпов О.Є. UT4NZ. Мы обсуждали наши текущие задачи до начала конференции вместе. Не буду этого касаться.
Еще одна важная проблема  - Устав. Есть системные вопросы – завершить работу с Уставом, провести перерегистрацию. Это немного меняет структуру организации. Эту структуру надо дорабатывать. Нужно выйти на новый уровень отношений с госорганами. Необходимо заключить договора с ТСОУ, они дают нам площади. Договор с департаментом молодежи и спорта.
Нужна хорошая команда, мы уже обсуждали это.
Должен быть запущен новый механизм работы комитетов, новый принцип голосования – электронное. Учет членов, связанный с бухгалтерией.
 
Гострий М.В. UT5UT. Дякую за довіру. Хочу сказати свою точку зору на ситуацію в ЛРУ. Треба думати про розвиток. Дуже мало молоді. Дякую ветеранам ЛРУ, яких багато в залі, за їхню плідну роботу, яку вони ведуть
багато років і побажати їм доброго здоров’я та наснаги продовжувати цю роботу і в майбутньому.   
В Лізі були різні часи, було краще, було гірше. Але треба бути прагматиками. Зараз йде велика критика, завдяки розвитку засобів інформації – Інтернет, тощо. Це добре, але десятком голосів проблеми Ліги не вирішити. Тому підтримаю Олександра UT4NZ в тому, що треба створювати електронний реєстр та проводити голосування серед усіх членів ЛРУ. Бо нинішня система представництва делегатів на конференцію - архаїчна. Скільки повинно бути 
делегатів від найчисельнішої обласної організації ЛРУ? Десь біля 15 делегатів. Візьмемо друге по чисельності обл. відділення. Повинно бути десь біля 12 делегатів. Скільки присутніх на конференції? Декілька делегатів, решта не приїхали, на жаль! Реформування Ліги треба проводити в тому, щоб відмовлятися від застарілих методів голосування та підрахунку. Від того, хто буде в керівних органах ЛРУ на наступні 2 роки, особливо після такого
 періоду діяльності ЛРУ, буде багато що визначати.
Відносно кандидатури на Президента. Я підтримаю Олександра Філіпова. Я багато з ним спілкувався, розмовляв. В нього є талант менеджера, управлінця. Потрібна людина, яка не обов’язково має бути великим контестменом чи диексменом, але яка   вміє управляти, неконфліктна, вміє спілкуватися з людьми, вирішувати питання з різними групами . Бажаю вибрати достойного Президента серед названих кандидатур.
 
Погоржельський В.Л. UT1IR. Большое спасибо за доверие, но состояние здоровья мне не позволит этого. То, что я делаю в Донецкой области, вроде бы получается, но это совершенно другой уровень. Мы сегодня долго говорили с обоими кандидатами. Да, важен менеджер. Но все таки я склоняюсь к тому, что кандидатура Володи мне более понятна, те задачи, что он ставит. При любом Президенте мы будем стараться помогать силами нашей организации. Решает, конечно же, конференция, но я предлагаю голосовать за Володю. Я сам беру самоотвод.
 
В ході обговорення взяли самовідвід: Гострий М.В. UT5UT – закликав голосувати за UT4NZ, Погоржельський В.Л. UT1IR, Заскалета Ю.О. UT7UW, Лякін А.В. UT2UB - закликали голосувати за UT0FT.
 
В обговоренні брали участь: UR5EDX, UY0ZG, UT7QF, UY5XE, UY9VY, UT5NM, UT7GZ, UT5ER, UT5UT.
Лічильна комісія обрана у складі:
 
1.       С. Грачов UR5EDX
2.       А. Грабарник UT5ER
3.       В. Бобров UT3UV
 
Голосування проводилось відкрито по кандидатурах Грищенка В.В. UT0FT, Філіпова О.Є. UT4NZ
ГОЛОСУВАЛИ: UT0FT - 51, UT4NZ – 25, утримались - 19
 
ВИРIШИЛИ: Обрати президентом ЛРУ Грищенка Володимира Володимировича UT0FT.
 
Виступ Грищенко В.В. UT0FT. Большое спасибо всем, кто голосовал за меня, кто голосовал против, кто воздержался. На моей памяти у нас не часто бывали реальные альтернативные выборы, к сожалению. Обычно было либо все за, либо против, а вариантов не было. Не смотря ни на что, идет демократический процесс. У нас растет и правосознание, и самосознание.
Я прошу сегодняшним вечером не сильно радоваться, мы должно обговорить составы тех комитетов, комиссий, органов, что будут избираться завтра. Вице-президенты, направления и т.д. Любые предложения приветствуются. Дополнения по структуре, дополнительные комитеты – предложения приветствуются.
Я надеюсь, мы сегодня не расстанемся с А.Е. Филиповым. Мы будем продолжать работать с ним и со всеми остальными.
Я понимаю, что за кусок работы мне достался. Постараемся.
Еще раз спасибо всем.
 
По десятому питанню.
СЛУХАЛИ: "Звіт комісії по підготовці змін та доповнень до Статуту ЛРУ".
 
Філіпов О.Є. UT4NZ. Рабочая группа была избрана конференцией. С выходом нового Закона необходимо внести изменения. Устав должен соответствовать Закону. Предложена концепция проекта Устава. Есть все пункты, которые требует Закон. Конференция может принять в первом чтении и доверить новой команде доработать документ и провести перерегистрацию. Меняется название организации. Меняется форма членства в организации – индивидуальное и членство организаций.
Было много предложений, концепция – коллективное творчество.
 
Питання від UY5XE, UT7WZ стосовно роботи РГ, пунктів Проекту. Детальніше перенести на наступний день.
 
ПЕРЕРВА
 
ПРОДОВЖЕННЯ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 9 грудня 2012 р.
 
Питання про підготовку змін до Статуту ЛРУ вирішено продовжити пізніше.
 
По одинадцятому питанню.
СЛУХАЛИ: " Вибори Ради ЛРУ (голів комітетів, начальника QSL-бюро)".
В ході обговорення президентом ЛРУ були запропоновані кандидатури на вибори голів комітетів ЛРУ.
 
Обрали лічильну комісію у складі:
1.       Панченко Д.М. UT8LN
2.       Грабарник А. Ю. UT5ER
3.       Серегін А.Ю. UT4UDT
 
По результатах виступів кандидатів та обговорення були проведені голосування. При голосуванні підраховано – в голосуванні приймають участь 77 мандатів (частина делегатів вже покинула конференцію).
 
ВИРIШИЛИ:
1. Обрати першого вiце-президента ЛРУ Погоржельського В.Л. UT1IR - (За – 76 одноголосно)
2. Обрати вiце-президентом ЛРУ по правових питаннях Філіпова О.Є. UT4NZ - (За – 75, утр. 1)
3. Обрати вiце-президентом ЛРУ по взаємовідносинам з державними органами Іванчихіна М.О. UR8UA - (За - 76)
4. Обрати вiце-президентом ЛРУ молодіжна політика Бала О.В. UT7GZ - (За - 76)
5. Обрати секретарем ЛРУ В.М. Бех UT5XA -  (За – 74, проти - 2)
6. Обрати начальника ЩСЛ бюро В.М. Бех UT5XA - (За – 75, проти - 2)
7. Обрати головою КХ-комiтету Овчаренко М.М. UT8IO - (За – 75, утр. 1)
8. Обрати головою УКХ-комiтету Шевчука І.П. UY0UP - (За – 65, проти – 6, утр. 5)
9. Створити спортивний комітет ЛРУ. Обрати головою спортивного комiтету I.Д. Сєрiкова UT7QF - (За – 44, проти – (за UT1IC) - 28, утр. 7)
10. Обрати головою комiтету по роботi з молоддю Ю. М. Малиновського UT5UO - (За – 76, утр. 1)
11. Обрати головою комiтету по роботi з ветеранами та   iнвалiдами Помазова А.В. UR3LTD - (За – 73, проти - 4)
12. Обрати головою дипломного комiтету Сенчурова О. М. UT4EK - (За – 77 одноголосно)
13. Створити технічний комітет ЛРУ. Обрати головою технічного комiтету Поспелова С.В. UR8IN - (За – 77 одноголосно)
14. Обрати голову колегiї суддiв з радiоспорту: Г.С. Ігнатова UT1HT   - (За – 71, проти - 6)
 
Кандидатура голови комiтету спортивної радiопеленгацiї буде запропонована пізніше.
 
Виконком ЛРУ обрати в складi:  
- Грищенко В.В. UT0FT  - президент ЛРУ
- Погоржельський В.Л. UT1IR - перший вiце-президент ЛРУ
- Філіпов О.Є. UT4NZ - вiце-президент ЛРУ 
- Іванчихін М.О. UR8UA - вiце-президент ЛРУ 
- Бала О.В. UT7GZ - вiце-президент ЛРУ 
- В.М. Бех UT5XA – секретар ЛРУ
- Овчаренко М.М. UT8IO - голова КХ-комiтету ЛРУ
- Шевчука І.П. UY0UP   - голова УКХ-комiтету ЛРУ
 
(ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 53, ПРОТИ – 0, Утримався - 0).
   
По дванадцятому питанню.
 
СЛУХАЛИ: "Про вибори ревiзiйної комiсiї ЛРУ".
 
Широка дискусія.
В ході обговорення були запропоновані наступні кандидатури на вибори у склад ревізійної комісії: UR5UI, UR6CW, UR5ICK, UT7XM, UT5UT.
 
ВИРIШИЛИ: Обрати ревiзiйну комiсiю ЛРУ в складi:
 
1.       Ступин А.А. UR5UI
2.       Вотинов В.Г. UR6CW
3.       Журавлев Е.А. UR5ICK
4.       Семенюк О.Ф. UT7XM
5.       Гострий М.В. UT5UT
            (ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 71, ПРОТИ – 0, утримався - 5).
             
По тринадцятому питанню.
 
СЛУХАЛИ: "Про затвердження розміру частини щорічного членського
         внеску, що поступає в розпорядження Ради ЛРУ".
         Були запропоновані різні суми внеску: 60, 50, 40, 100 грн., не змінювати суму попереднього внеску.
Голосування проведено в два етапи: спершу за кожну суму внесків окремо:
                60 – 17 голосів (мандатів)
                50 – 18
                40 – 25
                100 – 2
                Без змін (30 грн.) – 10
Після обговорення проведено рейтингове голосування серед двох значень, що набрали максимальне число голосів 50 та 40 грн. Результати:
                50 – 46
                40 - 25
 
ВИРIШИЛИ: Затвердити мінімальний розмір частини щорічного членського внеску, що поступає в розпорядження Ради ЛРУ, в сумі 50 грн. Заохочуються всі види спонсорської допомоги. Голосування - За 46, що складає більше половини зареєстрованих мандатів (77) другого дня роботи Конференції.
 
По чотирнадцятому питанню.
 
СЛУХАЛИ: "Про прийняття бюджету ЛРУ на 2013 р.".
         З інформацією про проект бюджету ЛРУ на 2013 р. виступив Грищенко В.В. UT0FT.
 
UT0FT. Есть ряд предложений по повышению финансирования разных направлений, в частности, комитет по работе с ветеранами и инвалидами, молодежный комитет, QSL-бюро. Нужно это все взвесить и обсудить.
 
Питання UT5UT. Яка загальна сума бюджету на наступній рік?
 
Відповідь UT0FT. В прошлом году было примерно в районе 105 тыс. грн. Точнее будет опубликовано на сайте в протоколе ревкомиссии. Придется уточнять.
 
ВИРIШИЛИ: З врахуванням зміни суми внеску надати час Виконкому для обговорення та внесення бюджету найближчим часом протягом місяца.
 
    (ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 59 одноголосно, ПРОТИ – 0, Утримався - 0).
 
По п'ятнадцятому питанню.
 
СЛУХАЛИ: "Про кількість делегатів на наступну конференцію від осередків."
Розглянули пропозиції щодо норм представництва від осередків, запропоновано два варіанти.
 
ВИРIШИЛИ: Залишити кількість делегатів не змінною – підрахунок за два останні до конференції роки, середньо арифметична кількість, один делегат від 50 членів відділення. Голова ради відділення – автоматично.
 
    (ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно).
 
 
По шістнадцятому питанню.
 
СЛУХАЛИ: "Про зміни до Статуту ЛРУ"
З інформацією виступив Філіпов О.Є. UT4NZ. Пропозиція – прийняти проект за основу, доопрацювати його та провести перереєстрацію.
Обговорення: UT3UV, UT7QF, UT5UT, UT5XA, UT1UC, UT7GZ, UX5CQ, UT7DK, UT1IR, UT7WZ, UT0FT.
 
ВИРIШИЛИ: Продовжити повноваження робочої групи по розробці змін до Статуту ЛРУ, доповнити склад РГ. До робочої групи входять: UT4NZ, UT3UV, UT7WZ, UT2UQ, UR5WD, UX5CQ. Підготувати проект змін до Статуту протягом 3 місяців, провести роз’яснювальну роботу серед членів ЛРУ.
 
    (ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно).
 
По сімнадцятому питанню.
 
СЛУХАЛИ: "Про план роботи Ради ЛРУ та комітетів на 2013 р.".
 
ВИРIШИЛИ: Доручити Виконкому ЛРУ підготувати план роботи Ради ЛРУ та розглянути плани робіт комiтетiв на 2013 р. Оприлюднити цю інформацію на сайті ЛРУ через місяць.
 
    (ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно).
 
По вісімнадцятому питанню.
 
Різне.
 
СЛУХАЛИ: "нагородження переможців чемпіонатів України (RTTY, CW, SSB, FD-2009…., абсолютних Чемпіонів на КХ) "
 
Нагороди переможцям змагань на КХ та УКХ.
 
 
http://uarl.org.ua/load/protokol_zvitno_vibornoji_konferenciji_lru_8_9_grudnja_2012r/1-1-0-299
 
By US6IGL