Обращение Виктора Пащенко

Будни ЛРУ
 
Президенту ЛРУ
Исполкому ЛРУ
Ревизионной комиссии ЛРУ
 
Пащенко В.И. UT2UQ
(ut2uq@ukr.net)

ОБРАЩЕНИЕ

Вопреки требованиям ч. 1 и ч. 2  ст. 18 Закона Украины «Про громадські об’єднання» в ЛРУ используется незарегистрированная и несоответствующая Закону символика:

alt

Стаття 18.Символіка громадського об'єднання

 

1. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи може мати власну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, прапор), яка затверджується відповідно до його статуту та підлягає реєстрації у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

2. Символіка громадського об'єднання не повинна відтворювати:

1) державні символи України;

2) інші офіційні символи чи знаки, які використовуються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, державні та інші нагороди, печатки та інші відмітні знаки цих органів;

3) державні герби, прапори або офіційні назви інших держав;

4) зареєстровану символіку іншого громадського об'єднання;

5) ім'я або зображення фізичної особи без письмової згоди такої особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом;

6) інші символи та знаки, використання яких обмежено законом.

 

5. Громадське об'єднання має право на використання власної символіки з моменту її реєстрації. Забороняється використання зареєстрованої символіки громадського об'єднання фізичними та юридичними особами без згоди такого об'єднання та для цілей, не пов'язаних з діяльністю такого громадського об'єднання.

 

Відповідно до постанови Кабінету міністрів від 19 грудня 2012 р. № 1209“Про реєстрацію символіки громадського об’єднання” існують додаткові вимоги до порядку реєстрації символіки громадського об’єднання:

3. Для реєстрації символіки громадського об’єднання (далі - символіка) Укрдержреєстру подається заява за формою згідно з додатком 1.

До заяви додаються:

рішення про затвердження символіки, прийняте відповідно до статуту громадського об’єднання. У рішенні повинно бути затверджено вид (емблема, інший розпізнавальний знак, прапор) символіки, її зображення та опис, визначено порядок надання дозволу на використання символіки та порядок її зберігання;

зображення символіки у вигляді графічного файла у форматі .jpg (.gif, .tif), вписане у квадрат розміром 8 х 8 сантиметрів (на паперовому та електронному носіях);

опис символіки (на паперовому та електронному носіях);

копія статуту громадського об’єднання, завірена підписом його керівника та скріплена печаткою (у разі її наявності).

Опис символіки повинен містити інформацію про кольори, масштаби та пропорції елементів символіки.

Зображення символіки повинно містити повне або скорочене найменування громадського об’єднання.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 

1. Объявить среди членов ЛРУ конкурс на лучшую разработку символики ЛРУ (эмблема, флаг и т.п.).

2. Победителем признать того, чьи эскизы займут при голосовании делегатов Конференции-2012 2/3 голосов, то есть одновременно с внесением дополнений в Устав ЛРУ (возможно голосование пройдет в два тура. Первый тур – рейтинговый. Второй тур утверждение и внесение изменений в Устав ЛРУ).

3. Победителя конкурса премировать денежной премией. Лично я обязуюсь в фонд конкурса для премии направить 500 грн.

4. После внесения изменений в Устав по символике – зарегистрировать ее в установленном порядке.

 

 

С уважением,

член ЛРУ                                                          В.И. Пащенко UT2UQ

20.03.2013