Протокол №5 засідання Ревізійної комісії Ліги радіоаматорів України

Будни ЛРУ

ПРОТОКОЛ  №5

засідання Ревізійної комісії Ліги радіоаматорів України

10 квітня 2013 року

Засідання Ревізійної комісії у формі Skype-конференції, телефонного зв’язку.

ПРИСУТНІ:

Голова Ревізійної комісії - Гострий Микола Васильович         UT5UT

Члени Ревізійної комісії  - Вотінов Володимир Григорович    UR6CW

                                           - Журавльов Євгеній Анатолійович  UR5ICK

                                           - Семенюк Олександр Феліксович    UT7XM

                                           - Ступін Анатолій Анатолійович       UR5UI

Засідання проводив Голова Ревізійної комісії Гострий М.В.

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

1.      Про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Ліги радіоаматорів  України.

1.СЛУХАЛИ:

      Гострий М.В. повідомив, що станом на 10.04.2013 Президентом ЛРУ не надано жодної офіційної відповіді на запити та пропозиції Ревізійної комісії, зокрема про проведення у зв’язку із зміною керівництва ЛРУ повної інвентаризації грошових коштів, які знаходяться на відповідальному зберіганні в матеріально відповідальних осіб, в касі ЛРУ, QSL-бюро та на рахунках в банківських установах, матеріальних цінностей та інших нематеріальних активів, фінансових зобов’язань, стану розрахунків з дебіторами та кредиторами. Досі не визначений  перелік матеріально відповідальних осіб ЛРУ, які можуть отримувати під звіт та використовувати грошові кошти та матеріальні цінності, не затверджений ні план роботи ЛРУ ні кошторис доходів та видатків ЛРУ на 2013 рік. Не оприлюднені на офіційному сайті ЛРУ протоколи трьох останніх засідань Виконкому ЛРУ, які відбулись після 01.02.2013

       Членами ЛРУ в першому кварталі 2013 року сплачувались членські внески як на банківський розрахунковий рахунок ЛРУ, так і грошовою готівкою в QSL-бюро. Станом на 10.04.2013 інформація про кількість членів ЛРУ, про стан сплати членських внесків не оприлюднена, як здійснюється використання коштів ЛРУ - невідомо. Гострий М.В. запропонував здійснити перевірку фінансово-господарської діяльності ЛРУ за період, що минув з дати проведення звітно-виборчої Конференції ЛРУ, а саме з 09.12.2013 по день початку перевірки. Також запропонував розпочати перевірку в останній тиждень квітня 2013р.

ВИСТУПИЛИ:

           Семенюк О.Ф.  підтримав пропозицію про проведення перевірки. Зазначив, що необхідно розробити та затвердити програму її проведення, в якій визначити перелік досліджуваних питань, терміни проведення перевірки та відповідальних членів Ревізійної комісії.  Затверджену Головою Ревізійної комісії програму перевірки та повідомлення про терміни іі проведення необхідно надіслати Президенту ЛРУ завчасно, але не пізніше, як за 10 робочих днів до її початку. В повідомленні про проведення перевірки вказати перелік документів бухгалтерського обліку ЛРУ, які мають бути надані Ревізійній комісії.  Також необхідно в повідомленні вказати про необхідність присутності в офісі ЛРУ в період проведення перевірки головного бухгалтера ЛРУ та матеріально-відповідальних осіб ЛРУ. Президентом ЛРУ має бути забезпечене проведення інвентаризації грошових коштів та матеріальних цінностей. Запропонував розпочати перевірку з 15.05.2013

УХВАЛИЛИ:

1.      Ревізійній комісії ЛРУ здійснити перевірку фінансово-господарської діяльності ЛРУ за період з 09.12.2012 до 15.05.2013 відповідно до затвердженої програми.

2.      Доручити члену Ревізійної комісії Семенюку О.Ф. розробити та подати  на затвердження Голові Ревізійної комісії до 18.04.2013 програму перевірки фінансово-господарської діяльності ЛРУ за період з 09.12.2012 до 15.05.2013

3.      Голові Ревізійної комісії Гострому М.В. надіслати в термін до 25.04.2013 Президенту ЛРУ Грищенку В.В. повідомлення про проведення з 15.05.2013 перевірки фінансово-господарської діяльності ЛРУ за період з 09.12.2012 до 15.05.2013 та затверджену програму перевірки.

4.      Копію цього протоколу на паперових носіях за підписом Голови ревізійної комісії направити Президенту ЛРУ Грищенку В.В.

           Відповідальний Гострий М.В. Термін виконання –  12.04.2013р.

5.      Копію цього протоколу в електронній формі надіслати адміністратору офіційного сайту ЛРУ на адресу http://uarl.org.ua для оприлюднення на сайті в день отримання.

          Відповідальний Семенюк О.Ф. Термін виконання 12.04.2013р.

ГОЛОСУВАЛИ:    "ЗА”– 5,   "ПРОТИ”– 0,    "УТРИМАЛИСЬ”– 0 

 

Голова Ревізійної комісії

Ліги радіоаматорів України                                                        М. В. Гострий

 

http://uarl.org.ua/load/protokol_zasidannja_revizijnoji_komisiji_vid_10_04_2013_5/1-1-0-313

By US6IGL