Чемпіонат України з радіозв’язку на УКХ на діапазоні 50 Мгц (доповнено 25.05.13)

События в радиоспорте и DX

                               Р Е Г Л А М Е Н Т
чемпіонату України серед дорослих з радіозв’язку на УКХ
на діапазоні 50 Мгц 15-16 червня 2013 року
Київ

I. МЕТА ЗМАГАНЬ
Чемпіонат України проводиться з метою:
- залучення до систематичних занять з радіозв’язку на ультра коротких радіохвилях широкого кола молоді;
- подальшого розвитку виду спорту і його популяризації в державі;
- підвищення рівня майстерності спортсменів;
- визначення перспективного резерву та відбір найсильніших спортсменів до складу збірної команди України.
- проведення найбільшої кількості радіозв’язків за певний період часу.

ІІ. ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Чемпіонат України серед дорослих з радіозв’язку на УКХ на діапазоні 50 Мгц,
проводиться 15-16 червня 2013 року на місцях, під час проведення
Евпопейських змагань (Contest: 2013 IARU 50MHz period from-to:
2013-06-15 14:00 - 2013-06-16 13:59).

ІІІ. КЕРІВНИЦТВО ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Загальне керівництво проведення змагань здійснює Державна служба молоді та спорту України далі – ДСМСУ та Ліга радіоаматорів України далі - ЛРУ.
Безпосереднє проведення змагань, покладається на структурні підрозділи з питань фізичної культури і спорту Київської держадміністрації та Головного суддю змагань, призначеного ЛРУ і затвердженого наказом ДСМСУ.

ІV. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
До участі у змаганнях допускаються оператори всіх колективних та індивідуальних аматорських радіостанцій (далі - АРС), які представляють АР Крим, області України, м. Київ, м. Севастополь згідно «дозволу» АРС.
Змагання особисто-командні.
Кількість спортсменів на особисту першість не обмежується.
Змішані команди, що складаються з операторів чоловіків та жінок, беруть участь в загальному заліку.
Учасники змагань використовують позивні сигнали тільки згідно свого «Дозволу».
Закордонні учасники Contest: 2013 IARU 50MHz використовують позивні сигнали згідно ліцензії від Адміністрації своєї країни.

 

V. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ.
Чемпіонат на діапазоні 50 Мгц проводиться:
з 14:00 UT 15-го червня до 13:59 UT 16-го червня (UT міжнародний час, аналог GMT), включно.
Вихідна потужність: у чемпіонаті - відповідно з «Дозволом» учасника.

Рекомендовані частоти:
Телеграфом: 50,080 - 50,100 Мгц;
Телефоном: 50,130 - 50,280 Мгц;

Види випромінювання:

телеграф (CW), телефон (PHONE - SSB, FM).


Підгрупи учасників:
Один оператор - (SINGLE-OP),
Багато операторів - (MULTI-OP - 1 TX),
Звіт для контролю (CHECKLOG), закордонні учасники.
Підгрупа MULTI-OP – 1 TX передбачає команду 2-3 оператори.

Контрольні номери складаються з переданого рапорту,номера  радіозв'язку, починаючи з 001, умовного позначення місця розташування (QTH –Loc ). 
 Наприклад: 599 001 KO50DD або 59 001 KO50DD. 

 

За кожен радіозв'язок нараховується 1 очко на один кілометр відстані до кореспондента.

УЧАСНИКАМ НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ:
- використовувати одночасно два і більш випромінюючих сигналів;
- використання технології один оператор - два прийомопередавача (SO2R);
- використання широкосмугових або звичайних приймачів з програмами, що дозволяють отримувати в "band map” контест-програм позивні учасників в реальному часі, а також використання для цих цілей інших мереж сповіщення, кластерів із застосуванням комп'ютерних мереж, пакетних мереж, через інтернет та таке інше;
- передавати „неповні” контрольні номери.
Дане порушення може бути підставою для зняття учасника із заліку у змаганнях та переведення його результату в підгрупу «Звіт для контролю».

Дозволяється, при передачі цифр телеграфом, використовувати загальноприйняті буквені скорочення, наприклад, 9 - N, 0 -Т та інші.
Сума пропущених та повторно переданих контрольних номерів не повинна перевищувати 10,0 % від загального числа проведених радіозв'язків.
Повторні радіозв'язки в звіті повинні бути відображені символом D.

VI. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
Чемпіонат України з радіозв’язку на УКХ на діапазоні 50 Мгц проводиться:
з 14:00 UT (17:00 київського часу), 15-го червня до 13:59 UT (16:59 київського часу), 16-го червня включно.

Залікові підгрупи:
- один оператор;
- багато операторів;

VІІ. БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України, від 18 грудня 1998 року №2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів». Відповідальність за виконання вимог безпеки під час проведення очних змагань покладається на головного судю змагань.
При проведенні заочних змагань кожний спортсмен (або начальник колективної радіостанції) бере на себе відповідальність за виконання Регламенту аматорського радіозв'язку України, а також вимог правил безпеки.
Невиконання вимог безпеки, що стали причиною виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань, спонукає до відповідальності згідно чинного законодавства України.

 

VІІI. ФІНАНСУВАННЯ
Держмолодьспорт несе витрати відповідно до календарного плану спортивних заходів України на 2013 рік.
ЛРУ несе витрати на підготовку, проведення та суддівство змагань.

IX. СУДДІВСТВО ЗМАГАНЬ
Суддівство проводиться на підставі отриманих від всіх учасників звітів методом суцільної комп'ютерної перевірки.
ВИСИЛКА ЗВІТІВ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ УЧАСНИКІВ ОБОВ’ЯЗКОВА.
Не висилка звіту Українського учасника без поважної причини розцінюється як грубе порушення цього «Регламенту».
Звіти потрібно направляти до Головної суддівської колегії (ГСК) тільки в електронному вигляді по електронній пошті у форматі REG1TEST (EDI) .
У випадку, якщо учасник не використав комп'ютер під час роботи в змаганнях, він повинен набрати свій звіт в електронному вигляді на комп'ютері після закінчення змагань самостійно або за допомогою помічника. Можливе використання ручного введення в програмах TR4W, N1MM, 5Mcontest та ін. Електронні звіти повинні бути оформлені тільки за зразком:
- в темі листа необхідно вказати лише позивний;
- до листа має бути прикріплений файл звіту лише одного учасника;
- ім'я вкладеного файлу - .EDI, наприклад, UY0UP.EDI ;
- в заголовку звіту у форматі (EDI) необхідно правильно вказати залікову підгрупу:
Multi, Single, Checklog
- в звіті обов'язково вказується позивний учасника і П.І. по Б., рік народження, спортивне звання чи розряд, повна поштова адреса, а також особистий позивний (при участі у складі команди).
- підрахунок очок не обов'язковий,
- час вказується в UT.
Для підгрупи MULTI-OP необхідно надати дані про всіх операторів 1. 2. 3.
А також зазначити:
<Завіряю(ємо), що в ціх змаганняхі повністю дотримував(ли) , згоден(ні) з ним, а також виконував(ли) та .

У звіті всі зв'язки повинні розташовуватися в хронологічному порядку за часом закінчення проведення зв'язку.
Програми, що рекомендуються:
TR4W, N1MM, 5M-contest, та інші, що формують звіти у форматі REG1TEST (EDI).

Термін «звіт до заліку не приймається» в даному Регламенті означає, що відбиті в даному звіті зв'язки нікому не зараховуються.
Звіт CHECKLOG ("Звіт для контролю") ГСК приймається для перевірки.
Очки даному учасникові не нараховуються, але зараховуються іншим учасникам.
За результатами суцільної комп'ютерної перевірки Українским учасникам зв'язки з закордонними учасниками змагань «Contest: 2013 IARU 50MHz» зараховуються, якщо вони зустрічаються в інших пяти надісланих звітах.
Крайній термін подачі звіту - 14 діб після закінчення змагань, починаючи з понеділка. Звіти, що надійшли до ГСК пізніше, до заліку не приймаються, але відображуються окремим пунктом у Протоколі.
В разі виявлення ГСК наступних помилок у звіті ( відсутність необхідних пропусків в рядку QSO, відсутність колонок прийнятих або переданих контрольних номерів), а також неповних даних в заголовку звіт повертається учасникові на доопрацювання, але терміни подання звіту не змінюються. При цьому звіт не вважається поданим до ГСК для суддівства і до заліку не приймається. 
Радіозв'язки не зараховуються учасникові в наступних випадках:
- якщо радіозв'язок відсутній в звітах між Українськими учасниками (NIL);
- якщо є спотворення в контрольних номерах або в позивних (NR, CL);
- якщо час радіозв'язку розходиться більш ніж на 5 хвилини (T2);
Результат учасника переводиться в підгрупу «Звіт для контролю», якщо сума пропущених і повторно переданих контрольних номерів буде більше ніж 10,0 % від загальної кількості радіозв'язків.

Суддівство чемпіонату України серед дорослих з радіозв’язку на УКХ на діапазоні 50Мгц здійснює наступна ГСК:

КС у складі: Головний суддя - СМК Лазарев І.А.
Заступник головного судді - СНК Майборода С.В.
Головний секретар - СНК Маліновський Ю.М.

 

Звіти надсилати за електронною адресою:[email protected]
Звіт є одночасно заявою на участь у змаганнях.

Х. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
В Чемпіонаті України результати визначаються окремо серед операторів індивідуальних радіостанцій та операторів колективних радіостанцій.
Остаточні результати визначаються після суддівського аналізу суми очок набраних
кожною командою або учасником змагань.

ХI. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
Учасники, які посіли І-ІІІ місця у своїх підгрупах, нагороджуються дипломами та медалями відповідних ступенів ДСМСУ, а також призами згідно із затвердженим кошторисом. Команди областей, які посіли призові місця, нагороджуються кубками і дипломами відповідних ступенів ДСМСУ. Тренер, який підготував переможця змагань, нагороджується дипломом ДСМСУ.

_______________________________________________________________________

                                                                                               Додаток 1ЕЛЕКТРОННЕ СУДДІВСТВО ЗМАГАНЬ

Електронне суддівство змагань проводиться на підставі отриманих від всіх учасників звітів та обробці данних сервером-роботом що розташований на сайті www.opencontest.org
Учасники змагань за власним бажанням мають право завантажити свої звіти встановленого зразка за стандартом REG1TEST (EDI) на сервер-робот у встановлені цим Регламентом терміни для звітності
http://www.opencontest.org/contest/shared/php/result.php?id=18
Відображені сервером категорії відповідають наступним заліковим підгрупам:
А - SINGLE-OP - (один оператор)
В - MULTI-OP - (багато операторів)
С – (звіти завантажені від закордонних учасників)
CHECKLOG - (Звіти для контролю).
Игорь Шевчук UY0UP