Засідання Ради Ліги Радіоаматорів України

Будни ЛРУ

Протокол

Засідання Ради Ліги Радіоаматорів  України 14 - 15 вересня 2013 р.                                                                 Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н,  смт. Затока

Склад Ради: 42 чол.

Запрошені: Ю.Заскалета – член Громадської Ради при НКРЗ

Присутні на засіданні: 33 члени Ради, в т.ч.

Президент ЛРУ - Грищенко В. UT0FT

1-й віце              - Погоржельський В. UT1IR

Віце                   - Філіпов О.  UT4NZ

Віце                   - за дорученням Іванчихіна М  - Бала О. UT7GZ

Віце                   - Бала О.UT7GZ

Секретар           - Бех В. UT5XA

КХкомітет       -за дорученнямОвчаренко М.  - Погоржельський В. UT1IR

УКХкомітет   - Шевчук І.UY0UP  

Молодіжн. ком- Маліновський Ю.

Ветеран. ком.  - Помазов А. UR5LTD

Колегія суд.    - Ігнатов Г   

QSL бюро        - Бех В. UT5XA

Спорт. ком.       - за дорученням Сєрікова І    - Ванзяк В. US0YA       

 

Представники обласних відділень:

СумськеОВ                - за дорученням - Філіпов О.   UT4NZ      

Тернопільське             - за дорученням  - Доскоч І.    UR5WD

Закарпатське ОВ       - за дорученням  -Заскалета Ю.UT7UW   

Дніпропетровське ОВ - за дорученням  -Заскалета Ю.UT7UW

Одеське ОВ                 - за дорученням  -Лысенко В    UX5CQ   

Херсонське ОВ           -за дорученням  -Положай B.  UT3GF       

Полтавське ОВ          - за дорученням  -Буданов П    UX2HO     

Донецьке ОВ              - Погоржельский В.UT1IR

Крымське ОВ             -за дорученням  - Кобылко А UT4ZG     

Севастопольське В    -за дорученням  -Бех В.UT5XA

Харківське ОВ          - за дорученням  -Помазов А .  UR5LTD   

Луганське ОВ            - за дорученням - Яровой А. UR3MP

Винницьке ОВ           - Моховиков А. UT5NM   

Чернигівське ОВ       - за дорученням - Заскалета  Ю.UT7UW

Київське В                  - за дорученням  -Шевчук І.UY0UP

Кіровоградське ОВ   - Будулатій С.UY9VY

Львівське ОВ             - Доскоч І.UR5WD

Житомирське ОВ      - Гусаревич Ю.  UT3XX

Чернівецьке ОВ        - Ванзяк В.  US0YA

Миколаївське ОВ    -Губенко М.  UY0ZG

 

СЛУХАЛИ:

 1. Відкриття засідання Ради ЛРУ

Вступне слово Президента ЛРУ В.В. Грищенко

- Вітання  від президента на Одещині.  В.Грищенко наголосив, що більше 20років  всі офіційні  засідання проводились в Києві,   тому  на конференції було запропоновано про проведення засідань  в різних  містах України.Сьогодні це Одеса, а далі будуть інші міста.

Ми попросили В.Бех і М.Губенко зайнятись встановленням, хто приїхав  на засідання та має повноваження приймати участь на засіданні Ради ЛРУ. Заперечень  не надійшло.

 

Доповідь мандатної комісії

На засідання прибуло:  13 членів  Виконкому та голів комітетів,   плюс 20 представників від обласних відділень. Всього -  33 члена Ради, за списком  - 42.

Деякі представники прибули з дорученнями. Доручення знаходяться в мандатній комісії. Хто хоче, може пересвідчитись.

Перед обранням лічильної комісії склад Ради (присутні) : 33 членів Ради.

 

Голосування: Ми признаємо  кворум для роботи. Хто за початок роботи Ради ЛРУ?

ГОЛОСУВАЛИ:  ОДНОГОЛОСНО.

 

2. Обрання секретаря засідання Ради ЛРУ

Доповідач: Президент ЛРУ В.В. Грищенко

- В.Грищенкозапропонував вибрати секретаря засідання із присутніх. Бажаючі - відсутні. Запропонована кандидатура В.Бех.

ГОЛОСУВАЛИ:  ОДНОГОЛОСНО.

(Іде диктофонний запис).

 

3. Обрання лічильної комісії

Доповідач: Президент ЛРУ В.В. Грищенко

Пропозиціі по кількісному складу  – 3 чол. Персонально запропоновані кандидатури:

 Губенко М., Буданов П., Доскоч І.  Головою комісії обрано Губенко М.

ГОЛОСУВАЛИ:  ОДНОГОЛОСНО.

Лічильна комісія приступила до роботи, одержавши документи від мандатної комісії.

 

4. Розгляд та схвалення порядку денного засідання Ради ЛРУ

Доповідач: Президент ЛРУ В.В. Грищенко.

- Запропонований проект Порядку денного.

 

ВИСТУПИЛИ:

- Погоржельський В.з пропозицією внести в Порядок денний  – питання про позачергову конференцію ЛРУ – ціль , прийняття Статуту;

- Затвердити форму бюлетеня  опитування делегатів попередньої конференції, куди внести питання «Про введення штатної посади начальникаQSLбюро».

- О.Філіпов  – Попереднє обговорення  ОПФ (організаційно правової форми) в ЛРУ.

Свої рекомендації по ОПФ після обговорення можливо додати в бюлетень.

- Г.Ігнатов -Питання про виконання законів України про громадські організації.

- М.Губенко- включити в доклад президента обговорення  деструктивної діяльності голови ревізійної комісії  Гострого М.

Голосування: Хто за порядок денний з запропонованими доповненнями?

ГОЛОСУВАЛИ:  ОДНОГОЛОСНО.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Відкриття засідання Ради ЛРУ.

Вступне слово Президента ЛРУ В.В. Грищенко

Доповідь мандатної комісії

2. Обрання секретаря засідання Ради ЛРУ.

Доповідач: Президент ЛРУ В.В. Грищенко

3. Обрання лічильної комісії.

Доповідач: Президент ЛРУ В.В. Грищенко

4. Розгляд та схвалення порядку денного засідання Ради ЛРУ.

Доповідач: Президент ЛРУ В.В. Грищенко

5. Розгляд та схвалення регламенту роботи засідання Ради ЛРУ.

Доповідач: Президент ЛРУ В.В. Грищенко

6. Звіт Президента, Першого віце-президента, Віце-президентів, голів комітетів  за минулий період.

Доповідач: Президент, Перший віце-президент, Віце-президенти, голови  Комітетів та Колегії.

7. Інформація Ревiзiйної комісії про свою діяльність.

Доповідач: Голова Ревізійної комісії М.В. Гострий

8. Розгляд стану справ з бухгалтерським обліком в ЛРУ.

Доповідач: Президент ЛРУ В.В. Грищенко

9. ПророботуQSL-бюро.  Звіткерівника і  пропозиціїпо реформам.

Доповідач: Начальник QSLбюро В.Бех

10. Кадрові питання(секретар ЛРУ, інструктор штаб-квартирита інші.)

Доповідач: Президент ЛРУ В.В. Грищенко

11. Розгляд та прийняття рішення за Програмою основних заходів ЛРУ на 2013 рік.

Доповідач:  - Президент ЛРУ В.В. Грищенко 

12.Розгляд та прийняття рішення за проектом Бюджету ЛРУ на 2013 рік

Доповідач:  - Президент ЛРУ В.В. Грищенко  

13. Розгляд та прийняття рішення за Програмою основних заходів ЛРУ на 2014 рік.

Доповідач: - Президент ЛРУ В.В. Грищенко  

14. Розгляд та прийняття рішення за проектом Бюджету ЛРУ на 2014 рік.

Доповідач:  - Президент ЛРУВ.В. Грищенко  

15. Розгляд та прийняття рішення за пропозиціями Колегії суддів:

Доповідач: - Г.С.Ігнатов

16. Розгляд та прийняття рішення про «Положення про QSL-бюро ЛРУ».

Доповідач: начальник QSL-бюро ЛРУ В.М. Бех.

17.Розгляд та прийняття рішення за проектами документів, що розроблені робочою групою.

Доповідач: Перший віце-президент ЛРУ В.Л. Погоржельський

18. Звітно-виборна конференція ЛРУ – місце та час проведення.

19. Питання для письмового опитування делегатів минулої конференції ЛРУ.

20. Про ОПФ ЛРУ згідно ЗУ про громадські об’єднання. 

21. Різне

22. Закриття засідання Ради ЛРУ

Президент ЛРУ В.В. Грищенко

 

5. Розгляд та схвалення регламенту роботи засідання Ради ЛРУ.

Доповідач: Президент ЛРУ В.В. Грищенко

СЛУХАЛИ:

Запропоновано: В. Грищенко, О.Філіпов

Доповіді за порядком денним                 - 10 хв. 

за п. 13 порядку денного                          - 10 хв.

за п. 15 Порядку денного                         - 10 хв.

Для виступів                                              - до 3хв.(з правом добавити час)

Для повторних виступів                           -  до 3 хв.

Для відповідей на запитання                    - до 3 хв.

Раду провести за два дні.

ГОЛОСУВАЛИ:  ОДНОГОЛОСНО.

 

6. Звіт Президента, Першого віце-президента, Віце-президентів, голів комітетів  за минулий період

Доповідач: Президент, Перший віце-президент, Віце-президенти, голови  Комітетів та Колегії.

СЛУХАЛИ:  В. Грищенко: Новый Исполком. Новый президент. Проведено 13 заседаний Исполкома, на которыеприглашались председатели и представители всех комитетов, слушали их предложения о планах работы и бюджету.Подписано соглашение между ЛРУ и UCCо совместном проведении чемпионатов Украины. Серьезная  проблема: неясности по бюро- проект бюджета не смогли составить. Создана рабочая группа для разработки проекта Устава - до марта месяца необходимо было предоставить проект для рассмотрения на заседании Совета.Поскольку Устава небыло, вопрос отпал о проведении внеочередной конференции.

Возникла другая напряженная проблема. QSLбюро оказалось в подвешенном состоянии. Началась массовая компания по его дискредитации, при том, что единственное направление –  QSLбюро  практически единогласно поддержала конференция - высший орган ЛРУ - бюро работает хорошо. Проходит месяц и  председатель РК Гострый предлагает убрать начальника QSLбюро, потому что работает с наличными деньгами,  найти частного предпринимателя, платника единого налога, заключить с ним договор и все вопросы решаемы. Бех  отказалась от ЧП . Была создана рабочая группа - В.Погоржельский- руководитель группы, В. Бех, В. Пащенко и А.Филиппов - по разработке «Положение о QSLбюро».На Исполкоме половина рабочей группы заявила о несогласии с разработанным «Положением о бюро»- на Совет нечего выносить. Ситуация стала тупиковая. Началась массовая компания по выживанию В.Бех, которая до конца 2012 года не имела в ЛРУ штатной  должности начальника QSLбюро.ЦРК ликвидирован, нет штаб квартиры в ЛРУ, нужно создавать. В ЦК ТСОУ – выделили помещение, платим 200- 400 грн. за коммунальные услуги (в зависимости от времени года). Предложение – принять штатную единицу в штат ЛРУ. Ревкомиссия возразила, мы не имеем права принимать такие решения. Поэтому решили собраться на Совет в сентябре. Один из пунктов заседания Совета – выход из создавшейся ситуации cQSLбюро.

Следующее - Регламент. Ю. Заскалета – член Громадської Ради при НКРЗ занимался утверждением его во всех структурах. Существующий Регламент не идеальный,  но КВ частоты все возвращены, с УКВ частотами остается проблема по1200 мгц, подробнее расскажет Ю.Заскалета.Предложили собрать А.Филипову предложения по корректировке  Регламента, предложения какие-то собраны, результат пока не известен.

 В Регламенте нужно учесть симплексные ретрансляторы, ЭХО репитеры.

 – Взаимоотношения с ревкомиссией. Избрано в состав 5 чел. Новый состав заявил, что будут работать по новому, более активно. Принимали участие в заседаниях Исполкома, но   внутреннюю информацию Исполкома вывешивали на форумах до появления  протокола.

- В.Бех отказалась от обязанностей секретаря . Был назначен на должность ВРИО секретаря А.Крыщенко. Он помог разобраться с протоколами,  по личным обстоятельствам отказался вести работу далее. Но формально В.Бех еще секретарь ЛРУ, ее принимала конференция. Только Совет имеет право снять.

- По поводу ревизионной комиссии. С самого начала работы Исполкома у меня сложилось впечатление, РК ставит себя выше всех в ЛРУ. Н.Гострый указывает - вы должны сделать это так, вы должны! Ему сказали, что есть положение о РК, если не согласны, разработайте другое, утвердите соответствующим образом. Согласно Устава руководящие органы прописаны, в них нет РК.

РК проводила проверку работы ЛРУ за последний период . До представления протокола президенту РК высветила его на всех форумах. Заказное письмо оправлено на пр-кт Перемоги, 52, Грищенко В., понимая что заказное письмо почта никому не выдаст.

- Из мелких, но существенных. Бухгалтер Е.Шумара, не член ЛРУ. Она не имеет права давать комментарии, советы, она пытается учить всех и делать свои выводы. А.Филипову необходимы оригиналы документов с Интербанка. На запрос, предоставить документы, ответ - взрыв эмоций в грубой форме. Откуда и каким образом не член Исполкома, не член ЛРУ узнает информацию о том, что было на Исполкоме? На каком основании Н.Гострый дает информацию не членам Исполкома? Он не имел права ей об этом докладывать. Хотите сказать - плохой президент, плохая Валентина Николаевна, обратитесь к  Совету.

На сегоднешнем заседании Совета из ревкомиссии  никто не присутствует. По поводу Интербанка будем еще говорить. Ситуация достаточно непонятная. Он не ликвидирован, я туда заходил несколько раз с бухгалтером. Думаю, А.Филипов порешает эти проблемы.

ВИСТУПИЛИ:

- М.Губенко  – предложено дать  моральную оценку на поведение председателя РК Н.Гострого за настоящую травлю,  пересылку писем, угрозы, шантаж. Прибегнуть к пункту Устава 5.19, который позволяет Совету ЛРУ поставить вопрос на голосование о переизбрании председателя РК Н.Гострого. Провокации нужно пресечь.Устав нам дает такое право.  - Ю.Гусаревич – вы сказали, что членов РК не приглашали, чтобы  не было конфликтной ситуации. А то что они не прибыли, это не уважение?

-  В.Грищенко  – члены РК – в составе Совета. Приглашение никому не посылали. Только  на Исполкоме не все  члены РК  присутствовали – Скайп не выдерживает. 

- В.Лысенко  – Гострый требует убрать конкретного человека. А претензии к работе QSL-бюро есть? У вас, присутствующих, хотя бы одного,  есть претензии к работе QSLбюро? Конференция работу  QSL-бюро обсудила и дала оценку.

 

СЛУХАЛИ:

- Ю.Малиновський– Рассказал о работе с молодежью. Проведено два очных соревнования среди детских коллективов, очно заочные и «Зірки  ефіру України». Бюджет не утвержден, но соревнования прошли успешно. Дети  получили награды и кубки.  Есть видео и фото-материалы. Единственная просьба-  увеличить финансирование,чтоб помочь детям и коллективным радиостанциям. Призеры  соревнований получили путевки в Артек.

- О.Бала –Проведеныдетские соревнования «Звезды эфира Украины», детям нужны яркие названия. Тренировки проводили на тренировочной базе, прибыло 47 чел. Потрачено 17000 гривен для обеспечения и оплаты жилья участников, дети категория не защищенная. Последний раз деньги давали на приобретение чего-либо в 1989 году. Сейчас средств было потрачено около 9 тысяч на питание.  Дети - наше будущее, очень важный вопрос - внесение средств в развитие будущего. Я започаткував программу «Современный трансивер на детскую радиостанцию». Люди помогают, бывает, кто 200, 300 гривен даст. Один известный радиолюбитель,   имя просил не называть, для этой программы перечислил на  личную карточку 15 тысяч грн. Один раз 12 тысяч, второй – 15тысяч. За эти деньги куплено два трансивера Icom718 – за 550 долларов  и один Icom746 – за 5000 гривен. Все хотят иметь трансивер, но лучше отдать туда,  где работают. Я в такую сумму поместился.

Понимаю, что Лига не может профинансировать. Но мы должны показывать, что мы работаем. Трансивер выдается, пока работает радиостанция. Я просил бы Совет, поддержать мою программу, а числящийся в ЦРК трансивер, передать мне  на коллективную радиостанцию во временное пользование.

ВИСТУПИЛИ:

- Г.Ігнатов– дети чуть-чуть подрастают. Понемногу нужно вовлекать их в серьезные сорев-нования, чтоб ваши дети выступали в ОPENУкраины, кубок Днепра.  Давайте сотрудничать.

- О.Бала - я согласен.

- В.Грищенко– У нас пока нет коллективной радиостанции, поэтому решаем передать FT- 897  во временноепользование.

- В.Бех– если в Лиге  наладится нормальная работа,не будет этой травли. Мы вправе и есть возможность взять еще одну комнату под штаб-квартиру ЛРУ.  Решим  вопрос,будет и радиостанция. А пока передать на временное пользование.

- В.Грищенко–ставим на  голосованиепредложение – передать  во временное пользование трансивер FT- 897 молодежному комитету, под ответственность А.Балы.

ГОЛОСУВАЛИ:  ОДНОГОЛОСНО.

 

СЛУХАЛИ:

- А.Помазов  – Набирается группа активных радиолюбителей, которые хотят  изменить жизнь. Если бы было финансирование, авторитетЛРУ был бы, мы бы смогли начать работать и подключить людей. В этом году небыло спонсора, комитет фининсировался по своему плану - 500 грн.,  они ушли ветеранам на поздравление с Новым годом и Днем Победы. Приобретен катридж, и мы информировали  радиолюбителей о работе с ветеранами. На будущее в планах- в Бердянске предлагают комнату на Азовском море на оздоровление ветеранов -радиолюбителей. В прошлом году приехало 2 человека. Нам необходимо организовывать соревнования. Основная задача по работе с ветеранами – удержать. У них ценное - продать трансивер, купить лекарства. Наша задача, чтобы ветеран-радиолюбитель продал трансивер в самую последнюю очередь или завещал молодому  радиолюбителю. Ветераны активно участвовали в международных встречах, все города-герои представлены  в эфире. Мы на международном уровне, как представители ветеранов активно работаем на 7 мая, 9 мая в эфире. Это авторитет наших радиолюбителей и они заботятся об авторитете ЛРУ.

ВИСТУПИЛИ:

- Г.Ігнатов– Работа комитета ветеранов не должна сводиться к покупке трансивера. Ветерана нужно поддержать, может кому-то послать открыточку, кому-то  купить лекарство.

- А.Помазов – У нас по Харькову была инициатива, мы послали по 100 грн. ветеранам, они сказали – нам не надо деньги. Им нужно простое общение. С инвалидами не ведется работа. Радиолюбители должны их поддержать, чтобы они не уходили, не терялись. По статусу ветеранов – положение нужно написать. Надеюсь, вы поддержите иннициативы наши.

- О.Бала – А соревнования для ветеранов, я хотел бы включиться в этот процесс.

- Г.Ігнатов– не надо этого делать, в каждом Положении о соревнованиях есть ветераны.

- А.Помазов– в укр. соревнованиях сделать категорию для подсчета очков - старше  65 лет.

 

СЛУХАЛИ:

- О.Філіпов– правовой блок вопросов. 

- Отметил  о наработке более 600 страниц различных документов. Недовольствие  коллективной работой Исполкома. Вопросы  не подготовлены. Предложенные документы не рассматривались на Исполкоме. Еще в январе ставился вопрос работы бухгалтерии, работы и финансирования ЩСЛ бюро. Задолженность, которую необходимо возвращать -   проплачен-ный за ЛРУ долг в IARU. По бюро предлагали разные варианты - зачислить в штат, по договору, приватний пидприемець. Обсуждали, но не решили вопрос относительно увольнения Шумары, что привело к блокированию работы бухгалтерии и к образованию налички в обороте. В Интербанке зависло 26 тысяч грн., поручение Исполкома заниматься этим вопросом не выполнимо из-за отсутствия  оригиналов всех документов - необходим договор, нужны движения по счетам, выписки.  При проверке ревизионная комиссия почему-то эти документы тоже  не восстребовала. Руководством назначена комиссию для проверки ЛРУ за 20 лет, но никаких документов не возникло. Секретарь Исполкома – чтобы вести эти документы, для этого нужен человек. П.Тарасович предлагал свою кандидатуру на временной основе. Устав висит год на сайте ЛРУ – нет  ни одного дополнения, замечания, изменения  ни от радиолюбителей, ни от Исполкома.

ВИСТУПИЛИ:

- В.Бех – насчет проплаченного долга в IARU- в бухгалтерии  лежит чек, бух.  не оплачивает.

- І.Шевчук - Не было протокола отчетно-выборного собрания по вине Гострого, до марта все было парализовано из-за этого протокола. Лишь 15 марта в держреестре зафиксировано, кто президент ЛРУ.  Первый УКВ контест без финансирования, были проблемы с утверждением «положения». Сейчас вы озвучили ситуацию, что Исполком притормозил работу бухгалтерии.

- О.Філіпов– Владимир Владимирович должен был в декабре проделать всю работу. Документы передать, документы принять. Навести порядок в бухгалтерии, составить план работы на следующий год и бюджет. У бухгалтера были бы основания для выплат.

Президенту нужна была выписка из протокола о его избрании.

- В.Грищенко – Н.Гострый  заявил в конце января, что он этот протокол не признает,  и его нужно дорабатывать. По его просьбе запись  120 мВ.  ЗИП архив  выслал ему на почту 28.01.2013.15 февраля, не разобравшись, просит прислать записанный CDдиск «Новой почтой». Высылаю. Через 5 дней приходит СМС – ваша почта не востребована. На шестой день Гострый получает и еще неделю изучает диск. Выставляет ряд замечаний и требует исправить. Как можно собирать ЗИП архив в течение двух недель. Это для прояснения ситуации.

-  По поводу проекта Устава. Решением конференции 2012 г., конференция продлила полномочия   рабочей группы, в которую  вошли Бобров,  Лысенко, Филиппов, Пащенко и Лупий. Группу утвердила конференция, лишь она может отменить свое решение.Рабочая группа должна работать над новым проектом Устава  до марта месяца, предоставить Исполкому и развернуть разьяснительную работу.На Исполкоме готовый проект Устава мы  обсудим. Если есть понимание, выходим на заседание Совета. Если есть понимание у Совета, выходим на внеочередную конференцию где-то в сентябре.

До настоящего момента нет проекта Устава, разработанного рабочей группой, утвержденной решением последней конференции. С членами рабочей группы Лупием М. и Лысенко В.- никаких действий  по корректировке проекта Устава  небыло. У нас нет проекта Устава, который можно принимать, есть различные версии, в различных местах опубликованы.

- В.Погоржельський– здесь в основном проект этой же рабочей группы, и я готов включиться вработу, если Совет проголосует.Сделать два проекта, согласно Закона, один по ГО,  один по ГС.  Сделаем два варианта, эта группа доработает в течении месяца, двух . Вывесить на всеобщее обсуждение и пусть обсуждают, пишут предложения.

- М.Лаврека– Вы здесь руководство, а я к вам обращаюсь, как глас народа. Я был у истоков, принимал участие в работе. Была одна мысль - уйти от полковников, создать нормальную радиолюбительскую организацию, где будут только единомышленники и заниматься радиолюбительским делом. Тогда мы написали этот первый Устав. Идет трансформация на современной законодательной базе, но мы упустили очень важный момент, который называется демографический. Тогда я сказал: вы сейчас откажетесь от этих полковников, а через 2-3 года вам скажут, платите 400 баксов за аренду помещения. С ликвидацией ЦРК у нас еще более стал вопрос, на местах вся законодательная  база разрушена полностью,  Лига – вообще никто. 2015 год обявлен президентом Украины  годом технического творчества. Этот пункт сейчас может сработать  - записать четкую формулировку в Уставе – воспитание молодежи и решение проблемы занятости молодежи. Тогда мы сможем в дальнейшем какие-то наши действия в обществе продвигать. 

СЛУХАЛИ:

- І.Шевчук– Оприлюднив перелік документів, поданих на Раду ЛРУ: Кошторис УКХ комітету на 2013 рік. Календарний планна 2014-й рік,Кошторис на 2014 рік. Подання на затвердження та визнання  Сайту УКХ комітету, як офіційного засобу масової інформації ЛРУ. Методичні рекомендаціії – дякую, що прийняли. Проект змін та доповнень до Регламенту аматорського радіозвязку.За 2013 рік – проведено весняний кубокз радіозвязку на УКХ -1-й та П-йтур. Всі протоколи підписані та відправленінагороди, в т.ч. і закордонним учасникам.З формуванням нового комітету УКХ  ці два змагання було проведено вперше. 36 грн.ми забили на перший тур, 896 грн.  на другий.Як вирішить Рада. Всеукраїнський змагання «Меморіал В.Чалапко» проведеноза рахунок  спонсорів, але з участю УКХ комітету задіяно електронне судівство – УКХ менеджером, котрий має електронний сервер. Провели ЧемпінатУкраїнина 50 мгц,за кошторисом 434 грн.,пока  грошейми не отримали.

Чемпіонат України з радіозвязкуна УКХпроведений і відсуджений, дякуючи Г.Ігнатову.

- Г.Ігнатов (коментар) –Протокол будет до конца недели.

- І.Шевчук– Проведені Українськіміжнародні змаганя на УКХ «Польовий день»,

підсумки підведені з допомогою обмінів логами з сусідніми країнами. Вперше проведеноочно-заочний чемпіонат з радіозвязку наУКХ на діапазонах 144, 430 мГц в Кіровограді. Велика вдячність керівництву Кіровограда,  Будулатій С. На доситьвисокомурівні пройшли змагання, але потребують доробок як в Регламенті так і в організаційному плані. Протоколипідписані, очні учасники нагороджені, заочні – трохи пізніше. Проведенийкубок УКХкомітету- перший тур 7 вересня, звіти надходять.Залишилось провести кубок УКХ комітетуна 432 мгц, інові змагання - телеграфний марафон на діапазоні 144 мгц.  416 грн. закладено в кошторис, як вирішить Рада. Хочу сказати, що 9 місяців прийшлось працювати, не легко,не знаючи деякі нюанси, але я щасливий, що вдалось це зробити, що проведенобільше змагань.

-І. Доскоч –ви називаєтесь УКХ комітет,  а визаймаєтесь тільки спортом.

Для чого ми створили спорткомитет, для того, щоб він займався спортом.  Де то «развитие», де наші дитячі змагання? Що  плануєте робити, що буде з частотами? Де нові види зв’язку, де цифрові види зв’язку? Що  зроблено, щоб повернути1200мгц, без якого ми не можемо проводити чемпіонати.

- І.Шевчук– стосовно частотістосовно відносин   з  ІARU.  Лише в березні місяці (із-за затримки з литуванням) я затвердився в IARU, як менеджер УКХ комітету. Тоді я написав лист в ІARUз пропозицією, з підписом і печаткою - стосовно частот. Листи знаходяться тут, можно з ними ознайомитись. Відносто частотного плану ми спілкувалися, погоджували питання з Ю.Заскалетою. Весняний кубок УКХ комітету ЛРУ проводився  згідно рекомендацій ІARU.

Про всі міроприємства завжди дублював в три інстанції проекти, всю інформацію і по суддям і по Мін.спорту.

-В.Грищенко– поступило обращение в эл. виде18 подписей. Есть обращение от US5WE– «Нужен ли нам комитет УКВ ». Есть обращение с подписями в поддержку УКВ комитета (15 человек).Неоднозначная ситуация. С одной стороны - снять Шевчука, с другой  – не снимать.  Формально мы можем снимать, реально я предложил бы  дать ему доработать до конференции. Совет вряд ли решит, что Шевчука нужно снимать.– Это была информация.

- І.Доскоч– Знімати голову комітету, якого обрала конференція ми не вповноважені. Якби він виступав проти діяльності Ліги, або своєю діяльністю дискредитував Лігу, ми його можемо відсторонити. Друге – в списку підписантів я побачив неудовлетворенних своїми  амбіціями людей. Для мене сьогодні важливіше, існування нашої організації, а не існування амбіцій «вечних чемпионов». Чи потрібно взагалі розглядати це питання?

 

СЛУХАЛИ:

Ю.Заскалета - по поводу частот. 1200 мгц – находится в полосе спецпользователей. Вопросы по его возврату приходится решать в первую очередь с Министерством обороны. Изначально МО было категорически против, но со временем МО начало с нами разговаривать и предложили сделать расчеты вопросы электромагнитной совместимости

радиэлектронных средств спецпользователей и радиолюбителей. Мы на это согласились, согласовано техническое задание. Изначально стоимость работ оценили в 300 тисяч грн. Путем переговоров удалось  сбить цену до 50 тысяч. Учитывая, что у нас 15-16 тысяч радиолюбителей, то из радиолюбителя по 3 грн. получается, проблема собрать эти деньги. Мы не сдаемся и рано или поздно этот вопрос решим.

Согласно плана радиочастот, на 2,3 ГГц внедрена новая технология. Радиолюбители смогут использовать этот диапазон  в защитных интервалах между каналами. Для этого необходимо провести научно-исследовательскую работу. Комиссия планировала провести работу в этом году, деньги бюджетные  им не дали. На следующий год они опять будут запрашивать бюджетные деньги, и тогда можно будет решать этот вопрос.

Что касается вопроса 10 ГГц, при изменении в Регламент военные внесли вопрос  согласования с ними. У нас прописано 10150, мы не попадаем в европейское окно. Действительно там есть проблема использования этого участка 10150, поэтому военные просят согласования этого вопроса. Мы достигли договоренности с Держспецзвязку, Мин.обороны и Нац.комиссии, что нам пропишут любительский диапазон, который совпадает с европейским 10368 -10370 МГц. Но нужно ждать, когда будут готовы очередные изменения в План использования радиочастотного ресурса.

-Почему никто не работает на 136 кгц?  На одной из конференций кто-то поднимал вопрос, почему у нас нет 136 кгц. Мы планирум добавить, как любительский диапазон - 472 кгц, это будет  не в очень далеком будущем. В ходе общения с представителями НКРЗ и Держспецзвязку, думаю, к 2015 году добавим диапазон 5 МГц.

Что касается Регламента. Изменения в регламент по тексту не делали, а только в таблицу. Проще процедура его принятия. Этот вопрос мы узаконили, и принято решение о внесении изменения в Регламент по тексту - изменение регуляторного документа.

Предложение - заинтересованные лица должны давать предложения по своей части, потом обобщить. В  комиссии обсудить вопросы. В нац. комиссии налажен нормальный  рабочий контакт. Прохождение документа требует процедуры. Исходя из процедуры - прохождение 3 месяца, а на практике – 6 месяцев. Чем раньше обсудим, раньше и внесем предложения в Нац. комиссию.

- І.Шевчук– Рабочая грппа по ЭХО репитерам наработала документ  Он подан на совет ЛРУ

Эти наработанные документы передать Заскалете.

- В.Погоржельський– в России 1 КВт, Молдавии. Можно внести изменения  по мощности?

- Ю.Заскалета– У нас на сегоднешний день действуют нормы «захисту населення» времен Советского Союза. Нужно получать санитарный паспорт. Этот документ бесплатный. Но вас отправят в контору, которая скажет заплатить 5тыс.грн. Измерения нужно делать в лабораториях, этих лабораторий – одна. 15 тыс. радиолюбителей напишут заявления. Когда они получат санпаспорт?

- В.Погоржельський– мы пишем заявления, и ГИЭ выдает разрешения. Приходили жалобы, проходили процедуры. Все это возможно. Заплатил 800 грн и получил документы.

При изменениях в Регламент в Донецкой области ЖЕКи снимают антенны.

В ЖЕКеспрашивают – где такой документ,что ты имеешь право устанавливать антенны

- Ю.Заскалета – нет такой страны,  где установка антенн узаконена. Все решают по-своему.

Дело в том,что когда документы пойдут в Минюст по ЭХО репитерам. Спросят где вы взяли эту форму.

- В.Лысенко – вопрос можно решить на местном уровне по установке антенн.Радиолюбители имеют право на установку антенн.

- Ю.Заскалета – последнее,что добились - 1200 прописали в плане, как перспективный. Любые личные связи со штабом ВВС, с МО, с Управлением связи – идите, звоните, это не помешает. 1200-1400 выделено для нужд гражданской авиации – Украэрорух - спецпользователь. Если в таблице написано СК – значит, частотами ведает генштаб. Если написано ЗК - частотами ведает Нацкомиссия по вопросам регулирования спецсвязи. Хотят 1 мГц перевести с СК в ЗК. Мы обратились в Украэрорух, которому из штаба ВВС из Винницы сказали: «Не вздумай дать положительный ответ». Штаб ВВС пользуется Регламентом  ИКАО - справочником 2007 г., который давно не действительный.

Что касается частотного ресурса – решается на Кабмине.

По Регламенту: Позиция НКРЗ – нужно писать предложения по внесению изменений в Регламент,  НКРСИ будет рассматривать и принимать. Проблемы  коллективных радиостанций, ЭХО репитеров - по этим вопросам должны давать предложения специалисты. Я имею связи и возможности. Если будет подготовлен проект документа, я буду его сопровождать.

- В.Грищенко– Создать рабочую  группу по корректировке Регламента. Должны входить представители КВ,УКВ комитетов и молодежных. Комитеты пусть предложат  людей для работы. (- Г.Ігнатов– я готов работать. 50 тыс выделить из бюджета ЛРУ ).

Вопрос – о создании рабочей группы по разработке, корректировок Регламента, Рассмотрение конкретных кандидатур на заседании Исполкома.

Голосование: – ОДНОГОЛОСНО.

17.Розгляд та прийняття рішення за проектами документів, що розроблені робочою групою.

Доповідач: Перший віце-президент ЛРУ В.Л. Погоржельський

СЛУХАЛИ:

- В.Погоржельський

Та ситуация, о  которой докладывал Владимир  Владимирович, идет во вред нашей общественной организации. Объясню почему. У нас переходной период. Вдруг все об этом забыли. 20 лет ЛРУ существовала за счет сбора членских взносов наличными. Вдруг за один год  ЛРУ должна стать чистой и прозрачной. Но так не бывает, должен быть переходный период на протяжении 2-х лет и к следующей конференции сможем разработать ряд документов, которые будут регламентировать работу комитетов и комиссий.  Нельзя с наскоку принимать новый Устав. ОПФ не определена. В нашем Уставе есть противоречия, его  нужно доработать.  Решение с ОПФ будет принимать конференция. Мы можем попросить -  ОО ЛРУ должны обсудить, зафиксировать в протоколе и дать свои предложения  для определения ОПФ. Тогда будет видно в какой форме писать Устав. Написали в одной форме, может нужно писать и в другой форме. На сегоднешний день ЛРУ зарегистирована как ГРОМАДСЬКА организация. Чтобы разобраться с этой структурой, какими мы хотим быть ЛРУ, нам дали 5 лет. У нас нет штатных должностей. Все общественники. Документооборот не существует. Нет архива, плохо ведется делопроизводство. Нужен минимальный  перечень регламентирующих документов,  которые должены находиться в штабе ЛРУ. Нет  штатной должности  «начальник QSLбюро» в ЛРУ. Штатную единицу должны утвердить делегаты конференции. Сейчас Гострый обвиняет в том, что наличка тратится . Пока у нас нет прав ввести эту должность. Гострый хочет быть святым, все должно быть по закону. Но не получается. Ни президент, ни Совет не может принять решение о внесении в штатное расписание этой должности

- Рабочей группой в составе : Погоржельского В.Л.(руководитель), ФилиповаА.Е., Пащенко В.И. вместе с  другими товарищами  в соответствии с новым законом разработаны следующие документы:

 1. Зведена номенклатура справ на 2013-2014 роки 

 2. Інструкція щодо розгляду пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг громадян у Лігу радіоаматорів України.

3. Інструкція з діловодства у Ліги радіоаматорів України.

4. Функции, задачи и документации совета общественных радиолюбительских объединений в Украине.

5. Методичні рекомендації з розроблення Положення про Комітети, Комісії та інші структурні підрозділи Ліги радіоаматорів України

 

ВИСТУПИЛИ:І.Доскоч, Г.Ігнатов, И.Шевчук, В.Грищенко, О.Філіпов, В.Бех, С.Будулатій,

М.Губенко, В.Лысенко: акцентировали – документы, инструкции хорошие, нужные для организации, но в ЛРУ все общественники, кроме бухгалтера, кто будет выполнять. Поступили предложения принять за основу, в целом, как методические пособия.

- Ю.Гусаревич– мы сдали членские взносы по 50 грн., как в протоколе. Как правильно, если сдали по 50грн., а нужно по 30 , то верните нам деньги.

- В.Грищенко– (на реплику Гусаревича) – вообще отменяем взносы, при всем этом принимаем пачку документов и выставляем требования побольше. Ну давайте на землю реальную спустимся. 30 гривен приняли тогда, когда долар стоил 4.50.

- Это очень хорошие документы, мы не можем  принять в целом. У нас нет секретаря. Потом будем говорить, почему не выполняете. Мы можем принять как справочные документы.

Конкретный пример: Письма Пащенко – я вимагаю, я требую, ви зобовязани. «Срочно заме-нить емблему Лиги» – на 3 стр. Второе – «З підозрою про порушення в бюро» - на 7 стр, 18 пунктов – требую, зобов’язую.

Член Лиги - радиолюбитель уплатил 50 грн взносы. Своими жалобами и на их ответы  потратили 150 грн. На жалобу нужно ответить заказным письмом. Смысл есть в этом?

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити:«Методичні рекомендації з розроблення Положення про Комітети, Комісії та інші структурні підрозділи Ліги радіоаматорів України» (відповід. Шевчук І.- УКХ комітет). 

ГОЛОСУВАЛИ:   за – 32  , проти – 0, утримались– 1.

2. Принять, как  методическое пособие– «Функции, задачи и документации совета общественных радиолюбительских объединений в Украине».

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 32 ,  проти – 0,  утримались– 1.

3.Принять, как  методическое пособие - «Інструкція щодо розгляду пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг громадян у Лігу радіоаматорів України».

ГОЛОСУВАЛИ:    за – 32  , проти – 0, утримались– 1.

3. Принять, как  методическое пособие – «Інструкція з діловодства у ЛРУ».

ГОЛОСУВАЛИ:   за – 32  , проти – 0, утримались– 1.

4.Принять к сведению«Тимчасове положення про сплату членських внесків».  ГОЛОСУВАЛИ:  за – 32 ,  проти – 0, утримались– 1.

5. Принять документ- «Зведена номенклатура справ на 2013-2014 роки» и  поручить обеспечить его выполнение - 1-му вице-президенту Погоржельскому В.

 ГОЛОСУВАЛИ:за – 31,  проти -1, утримались– 1 .

 

- В.Погоржельський–Начата работа по електрон.учету членов ЛРУ, ведется работа двумя организациями. Если утвердим эту работу - для оплаты программистов нужны средства – 14000 грн.. На сайте ЛРУ  будет форма, любой сможет заполнить самостоятельно все данные о себе, будет иметь членський номер нахождения в членах ЛРУ. Система похожа на регістра-цию - банковскую систему. Это позволит проводить электронное голосование. Каждый член ЛРУ может проголосовать. Если нет интернета, может проголосовать в интернет-клубе в любом населенном пункте. Это будущее нашей организации. Эта программа и для бухгалтерии. Будет видно, кто заплотил взносы. Эта система позволит улучить  и систематизировать учет и работу нашей организации.

ВИСТУПИЛИ:

- Г.Ігнатов, І.Шевчук – Электронная база должна быть с соблюдением законов.

- В.Погоржельський-   общественные  организации – дело добровольное. Какие данные можно давать.

- В.Грищенко– о выделении 14000 грн. по вопросу - електронному  учету членов ЛРУ.

ГОЛОСУВАЛИ:  за - 3, проти – 30, утрим. – 0.

 

9. ПророботуQSL-бюро.  Звіткерівника і  пропозиціїпо реформам.

СЛУХАЛИ:

- В.Бех– финансовый отчет по QSLбюро. (Прилагается).

- І.Доскоч -  кто подписал отчет, президент подписал?

- В.Бех - я доложу, тогда он будет подписывать.

- Отправлено зарубежной  почты на сумму  30118 грн.17 коп  для  89 стран. ( квитанции предьявлены присутствующим). Получено почту  из 103 стран.  - Остаток денег на сегодня 1015 грн 13 коп. Регулярно информация публикуется  на  UARL  форуме.Сделанавыборка движения почты по бюро за 3 летние месяца (получено, посортировано, оправлено) - 1436 кг.Это ответ на вопрос  нужны ли расходы на транспорт, на дотацию и остальные статьи при таком обьеме работы. Почта забирается регулярно - через 2, 3 дня. Ошибочно присланная почта пересылается дальше, но и нам пересылают наши QSLиз других стран.

Раньшебыло 2 помощника –Ю.Заскалета и А.Кириленко. Гострый начал компаниюи против Заскалеты, заявив, что он разваливает Лигу, и по его вине были утрачены диапазоны. Поэтому Ю.Заскалета ушел с бюро. Почты идет много и с разным весом– до 26 кг. Не малая нагрузка – несистемные позывные – около 400 позывных и СПС – принадлежность области буквы в суффиксе.Налажена отправка почты по Украине через «Нову пошту».

- Відносно готівки – вона була з дня заснування ЛРУ, я надсилалачленам Ради табличку надходжень внесків за всі роки. При відсутності бухгалтера представники обл. відділень здавали внески готівкою. Дехто  перерахував на карточку, яка була відкрита для зручностів роботібюродля мене і радіоаматорів. Термін дії картки закінчився. Відноснопереводів – доручення маєЗаскалетаЮ., витрачається багато часу біля каси.

- Пів листопада, грудень 2012 р. -5778 грн. боргу і майже весь січень QSLбюро було без фінансування. На засіданні Виконкому 1 лютого - заступник голови РК О.Семенюк запропонував «Потерпіти ще трохи».

- В.Погоржельський - Исполком в начале года выделил деньги на переезд, почему  

 решили не покупать линолиум?

-В.Бех– бухгалтер сказала, «нет бюджета, ничего не буду перечислять».               

- Ю.Гусаревич -  Звіт має робити ревкомісія. Чому цього не зроблено?

- В.Грищенко -  Ревкомиссии нет, не приехала.

-Нужно принять важное и взвешенное решение. Поскольку идет вопрос о наличных деньгах. Часть областных отделений свои взносы  переводили не на счет ЛРУ, а в бюро наличными или на карточку. За эти деньги В.Бех  отчиталась Эта система возникла не  в этом году, а существует  20 с лишним лет .

Я предложил бы - Принять отчет  Валентины Николаевны и засчитать средства, полученые в бюро наличными в качестве официальных членских взносов.

Другие предложения?

- Г.Ігнатов – Надо принимать бюджет на следующий год, чтоб он был официальным. Получать деньги из банка  наличными, безналичными, потому что купить бумагу нельзя по безналу.

В.Грищенко – Голосуем : Принять отчет от В.Бех и засчитать эти средства, полученные наличными по ее отчету в качестве взноса членов ЛРУ от областных отделений.

ГОЛОСУВАЛИ:  За - 24.  Проти - 3 .  Утримались - 6 .

 

- Запитання:– какая нужна помощь?

- В.Бех– просто не мешать работать.

- В.Грищенко–К QSL-бюро по решению конференции по работе нет притензий.

- І.Доскочвзагалінемаєпретензій.

- В.Грищенко– идет массовая волна - уволить Бех. Организовать по-другому работу. Дотация на работу появилась давно. Мы отказываемся от дотации, обсуждаем вопрос - с ноября ввести официальную должностьначальника QSLбюро.

ВИСТУПИЛИ:

І.Доскоч – це наша справа внутрішня. Ми це сьогодні зробимо і проведем, надалі  треба припи-нити цю практику. Є проблема з бухгалтерією, бюджет вчасно не прийнятий - то наша вина, ми мали позачергово з’їхатись, але ми повинні усвідомити, ми це робимо сьогодні в останній раз.

Запропоновано введення в штат ЛРУ посади QSL-менеджера.

- І.Шевчук - по поводу менеджера – в документах  везде записано - начальник  ЩСЛ бюро, поэтому название менять не нужно.

- О.Філіпов–мы не можем принять решение Советом, мы должны его проголосовать среди делегатов прошедшей конференции,тогда это решение принимает законную силу.

- Ю.Заскалета-мы можем принять решение - поручить Исполкому подготовить бюллетени.

- В.Грищенко – поручить Исполкому – подготовить голосование среди делегатов конференции 2012 г. о введении штатной должности  начальника QSLбюро.

- А.Моховіков- давайте обратимся к В.Бех – Вас устроит штатная должность?

- В.Бех– Не подстраивайтесь под В.Н.  Я сказала Грищенко перед заседанием, что ухожу.Потому что на  меня в прокуратуру подавал Душко, сейчас на меня подает Пащенко, третья подача будет Гострого, мнеэто не нужно. Но заявление я не подавала, если нормально налаживается работа, просто не мешайте. Давайте те же финансы, по договору или дотация. Затраты лучше выделить детям или на ветеранский комитет, поэтому решите как лучше для Лиги.

- М.Губенко– оставить все как есть.

- В.Грищенко  – мы следующий Совет, тем более конференцию быстро не соберем. Согласно Устава «Рада ЛРУ призначаєначальника  QSLбюро».

Выносится на голосование вопрос «О введении штатной должности начальника QSLбюро в составе ЛРУ».

ПОСТАНОВИЛИ:

- Ввести штатную должность начальника QSLбюро в ЛРУ.

ГОЛОСУВАЛИ:

За -  29,  проти – 3,  утримались – 1.

 

7. Інформація Ревiзiйної комісії про свою діяльність

Доповідач: Голова Ревізійної комісії М.В. Гострий

СЛУХАЛИ:

В.Грищенко: На заседание Совета членыревкомиссии не прибыли. РК – коллегиальный орган.  Поступила заява - доручення Председателя РК Гострого Н. (прилагается).

ВИСТУПИЛИ:

- І.Доскоч -пропоную взяти до уваги текст звернення  РК. Звіт РК буде виносити на коференцію.

Запитання з залу: Кто подписал документ? Гострий – написано.

- Ю.Заскалета–  Оскільки у вас на руках цей документ, то очевидно, що з головою чи членами РК ви спілкувалися?

- І.Доскоч:Менілист киянипередали.

- Ю.Заскалета–В документі РК пише, «що цей листпідписаний начальником QSL-бюро іможе претендуватина номінацію  в сатиричному журналі».

Чи вважаете ви, що голова РК  надіслав лист на 57 відділення в м. Києві, при цьому знаючи, всі аматори України і весь світ знає, що адреса для листування а/ я 56. Доступ мае три особи  з відповідними дорученнями на одержання пошти. Для того, щоб отримати цінний лист, необхідно отримати доручення ЛРУ. Бланки суворої звітності знаходяться у бухгалтера, який на той час був в відпустці. Тому отримати це доручення було неможливо. І неможливо отримати  цінного листа. Чи не є такі дії голови РК, як спроба навмисно спотворити діяльність президента ЛРУ. Чи не заслуговую ця дія  оцінки відповідно п.5.19 Статуту ЛРУ. Не говорячи уже про те,  що такі дії  заслуговують на номінацію  в сатиричному журналі.

- І.Доскоч– з юридичної точки зору, цей лист несе інформаціїний характер. В даному випадку голова РК висказав все, що мав тут сказати. Відносно листування, мені це не відомо. Відносно вислову «сатиричному журналу» - це його бачення особисте. Це бачення

персональної людини. Щодо членських внесків, щодо касової дисципліни – вони є ці факти. Приводить в своєму листі і, на жаль , виклав на сайті.

- Ю.Заскалета – чи вважаєте ви, що дії з листуванням голови РК з президентом заслуговують оцінки, яка передбачена пунктом 5.19 статуту ЛРУ.

- І.Доскоч– я не знаю, чи дійсно так було. Я можу робити аналіз про цифри, які дала Валентина Миколаївна. Це людина сказала і люди почули, а що навів Гострий, я цього не бачив.

- В.Грищенко– пункт из Устава – «Один примірник акту РК повинен бути поданий президенту ЛРУ в місячний термін».Здесь ничего нет о пересылке. РК должна обеспечить доставку.

- О.Філіпов– протокол вывешен на сайте и все его читали. Вам прислан он на эл. адрес. Но вы заявили, что электронная версия для президента не является документом.

- М.Губенко -информационно-аналитический акт. Задан вопрос всем членам РК - все средства,которые пошли на хоз.нужды – согласно закона.Какой пункт нарушен?

- І.Доскоч - Стаття 16 бухгалтерського обліку. Люди приймали готівку, не було бухгалтера ізмушена була приймати ці гроші. Це грубе порушення фінансової дисципліни. Зі сторони бухгалтера і зі сторони президента, який не забезпечив прийняття внесків від наших колег.

- В.Грищенко - а такі порушення появились тільки при президентові Грищенко?

- С.Будулатій- у нас в прошлом году была конференция и была избрана РК. Никто ей не мешал сделать аудит. Было решение конференции. Почему она не сделала эту работу?

- В.Бех– На право подписи (кроме бухгалтерских документов) имеется доверенность президента. Гострый  ставит под сомнение и подпись Грищенко.Гострый все время идет в нарушения. На Исполкоме он настаивал на утверждении «змін до положення про QSLбюро», хотя это не функция Исполкома. На восстановлении в члены ЛРУ Степаненко «его незаконно исключили, нужно извиниться и восстановить». С-но Устава, восстановить может только конференция. Также само он пытался восстановить Степаненко на встрече киевского актива. 

Теперь о том, как работал Первый, уважаемый президент.В пример, письмо от 27.05.97г, отправленное в адрес Житомира и еще десятка областей: «В звязку з тим що в попередньому звітному періоді практично був відсутній облік (відсутня книга бухгалтерського  обліку, відсутні списки членів ЛРУ, що сплатили внески за 1996 р., тощо), Виконком ЛРУ  не може ідентифікувати поступлення членських внесків…».

Гострийсам не платив членськівнески, іставилось питанняна Радіпро виключення  його з членів ЛРУ.  Він перший, хто зробив велику роботу по реестрації ЛРУ. Але він і перший, хто робить ЛРУ …кінець. Моя пропозиція, якщо хочете щоб налагодилась робота в Лізі, потрібно Гострого перевибрати, для цього і є  пункт 5-19 в Статуті ЛРУ.

- В.Грищенко:

Пункт с Устава:    «5.19. В разiнеобхiдностiпереобрання голови комiтету або комiсiї ЛРУ або замiщення вакантної виборної посади рiшення з цього приводу може прийняти Рада ЛРУ не менше як 2/3 голосiв присутнiх на засiданнiчленiв Ради. Термiн повноважень новообраного члена Ради - до наступної конференції». Гострый,когда ему выгодно, пишет - «Член Ради ЛРУ».

- І.Доскоч– нашіповноваження не поширюються на членів РК.

- М.Губенко– это чрезвычайная ситуация, я предлагаю ставить вопрос на голосование.

- І.Шевчук– вспомните февраль месяц. Вы все председатели обл.отделений. Звонок от Гострого – большей половине областей. Призыв «Чего вы  сидите в окопах? А ну вперед!».

- В.Грищенко– Это призыв   к деструктивной деятельности в ЛРУ.

- В.Лысенко – Мы Лига радиолюбителей – обьединяющая людей по общим интересам.

В Уставе написано четко. РК избирается из членов ЛРУ. Их задача – помочьрешать все вопросы. В разделе «Ревкомиссия»  написано – РК составляет  акт ревизии и выносит на утверждение конференции. Кто дал право ему одному определять все и выносить на обсуждение.Правильно будет отстранить его от руководства в ревизионной комиссии.

- О.Філіпов- Структура в любой организации – есть высший руководящий орган. Конференция принимает решения. Что касается ревизионной комиссии - она избирается высшым органом, чтобы все остальные  выполняли Устав. РК пользуясь своим правом, провела ревизию и обнародовала свое решение. Акт РК не нравится нашему  руководящему органу – Совету, президенту.Этот орган – не имеет права трогать ревизионную комиссию.

- М.Губенко– вся деятельность Гострого – деструктивная.

- В.Грищенко:Против Акта РК мы ничего не имеем. Мы против РК, как органа ЛРУ, не выступаем. Но стиль, поведение председателя  ревкомиссии направлен на разрушение Лиги. Это не простые слова. Он уже успел переругаться, как минимум, с пятью областями.

- Запитання з залу:– почему области не дали ему информацию?

- В.Грищенко - а на каком основании они должны ему ее давать? Акт ревизионной комиссии пусть направляет на конференцию.Кто знает, почему ни один из пяти членов РК не приехал на Совет? Гострый считает себя выше Исполкома, выше президента, выше Совета. Он выше всех.

- В.Погоржельський– Тремя областями не выполнены решения конференции о поднятии взноса до 50 грн. РК молчит, хотя есть нарушения. РК предвзято относится к президенту, сводит с ним при каждом удобном случае счеты. Я говорю это открыто. РК это часть нас и они должны помогать президенту, Исполкому.  Если есть ошибки, подсказать пути  ликвидации, помогать устранить, а не бежать в прокуратуру, налоговую. Я предлагаю – Гострый и вся эта группа ведет деструктивную, антиЛРУшную политику. Они направляют на то, чтобы нас развалить.На сегодня очень  жаль, что полномочия Совета не могут это решить. Протокол затянулся на три месяца,бюджет не принят, президент не вступил в права, как президент. Это все нарушения со стороны Гострого и комиссии. Они об этом  в своих актах не пишут. Из-за этого 52 тыс. налички не поступили на расчетный счет. Из-за этого все проблемы- «мы на вас настучим налоговой, мы напишем в прокуратуру». Постоянные угрозы.  Если конференция принимала решения, но не сделали мы, не смогли по нашей вине. Часть вины Исполкома беру на себя. Да. Мы не успели. Та позиция, которую занимает Гострый по отношению к руководству ЛРУ - она деструктивна. Мы не приняли бюджет. Это нонсенс. И в том числездесь вина и РК. А они перекладывают все на президента. А так не бывает, мы все тут виноваты. И Исполком. Если Совет проведет голосование - оно будет не легитимное. Я буду голосовать 3 голосами за решение – Исключить,но я знаю последствия,будут суды.Я предлагаю, может быть, более активно работать Исполкому. Руководителям областных отделений провести конференции и как можно быстрее определиться с ОПФ и тогда на конференции рассмотреть Гострого, который работает против президента и против ЛРУ.Тогда мы сможем структуру формировать. Позиция Гострого противЛРУшная, он хочет раскачать лодку.

- В.Лысенко– если мы его сейчас не исключим, то он в суд не подаст. Есть гарантия?

- І.Шевчук- Он в любом случае заготовил 12 протоколов, он уже готов. Он публикует акты, прежде чем президент их увидит, и публикует,  где ему хочется. За такие нарушения мы вправе исключать с членов ЛРУ.  Совет вправе голосовать – отстранить Гострого.

- М.Губенко– Суд не имеет отношения, вмешиваться в дела общественной организации он не будет.

- В.Грищенко: Совет может принять решение, не приглашать РК на Исполком. По Статуту - «Члени ревiзiйної комiсiї можуть брати участь», но не обязаны. Пишет акты, пусть пишет, лично я не боюсь этого, я просто понимаю, что эти суды будут не против меня.

Погоржельский– мы доведем до судов. Гострый будет вести дальше свою деятельность. Первый президент, а нанесет вреда больше, чем кто. Порицание работы Гострого как головы РК.

- В.Грищенко – Ситуация очень напряженная. Гострый призывает к развалу QSL-бюро. Узурпация полномочий. Гострый сам принимает все решения. Постоянно хамит. От него нужно избавляться, но избавлятьсяправильно.

- В.Погоржельський– есть путь – пункт в статуте 4.7. Рішення про виключення із членів ЛРУ приймаються Радою ЛРУ.Полномочия Совета - исключить из членов ЛРУ человека, который ведет диструктивную деятельность.А не член ЛРУ не имеет права занимать должность председателя РК.

- В.Грищенко – все устали. Подумайте 3 минуты. Первого президента исключить из членов ЛРУ...

- В.Бех– Заскалета ушел с QSLбюро из-за Гострого, который сказал, что Юра разваливает ЛРУ. За все возвращенные диапазоны скажите Заскалете спасибо.

- В.Грищенко: первое предложение – Принять к сведению и забыть.

- Второе предложение – согласно п.5.19 отстранить Гострого от руководства председателя РК  до конференции.

- Третье предложение – Исключить из членов ЛРУ.

Мы голосуем за 1,2,3-й вопросы. Какой вопрос набрал большинство, голосуем вместе.

- Принять к сведению и указать на строгое соблюдение Устава      -  13 голосов.  

- Отстранить  от должности председателя РК  с-но Устава – п.5.19 -  18 голосов.

- Исключить из членов ЛРУ -   12 голосов.

По итогам голосованияпобедил вопрос - Отстранение Гострого от должности председателя РК.

Голосуем персонально по данному вопросу:

- В.Грищенко-члены счетной комиссии не стойте на местах, подойдите к голосующим.

 ГОЛОСУВАЛИ:  33 чел.

Результат голосування:  22 -  завиключення,   11  -  проти,   утримались – 0.

 

8. Розгляд стану справ з бухгалтерським обліком в ЛРУ.

Доповідач: Президент ЛРУ В.В. Грищенко

СЛУХАЛИ:

- В.Грищенко:Отметил, что в ЛРУ единственная штатная должность – бухгалтер с минимальной заработной платой. Она подает необходимые отчеты. Хотя она наемный работник, но она дает советыкосмического уровня, принимает самостоятельные решения, не выполняет распоряжения руководства.Для UСC- 2500 грн долг с прошлого года за дипломы – по безналичному расчету, в теченин месяца вопрос так и не решен. Она сравнила доски с бумажными дипломами в цене и отказалась платить. Ей было указано, что она не имеет права принимать самостоятельно решения.

На исполкоме 8 августа уточняли нюансы по подаче иска по «Интербанку». На мое распо-ряжение о передаче документов Филиппову был получен ответ в грубой формеи не по теме.  

ВИСТУПИЛИ:

- Ю.Заскалета – Пример - Ликвидация ЦРК - причина  в бухгалтере.

Указания  руководства ТСОУ она не выполняет, нарушает трудовое законодательство.

Совет ЛРУ должен поручить Исполкому - выработать правовой механизм расторжения с ней договора или увольнения ее с работы. Прошу поставить вопрос на голосование.

- В.Грищенко– каким образом правовым путем решить этот вопрос?

- Пропозиція:  – сократить должностьили пусть  добровольно напишет заяву об увольнении. 

- Ликвидироватьдолжность, выплатить ей  все деньгиза два месяца.  Поставитьв известность за 2 месяца о ликвидации должности.

- І.Доскоч– будь яка юридична особа зобовязана мати бухгалтера.

- В.Грищенко - согласно Статута ЛРУ– Рада  призначаєголовного бухгалтера.

- Турбель Ю.-Совет может принять решение оликвидации штатной должности со всеми вытекающими вопросами  и заключить договор с новым бухгалтером, платить 15 % налогов.

- В.Лысенко– Бухгалтер  увольняется только КЗОТом, а не решением Совета

Основание - За невыполнение приказа – три выговора .

-О.Філіпов – предупредил о возможных судебных разбирательствах. Я вам предлагал сократить должность, выплатить за 2 месяца зарплату и уволить.

- В.Грищенко– Ставится вопрос на голосование. В связи с тяжелой экономической ситуацией Совет ЛРУ принимает решение о сокращении штатной должности бухгалтера.

ГОЛОСУВАЛИ:

За -  30, проти - 0, утримались – 3.

 

10. Кадрові питання(секретар ЛРУ, інструктор штаб-квартирита інші.).

Доповідач:  - Президент ЛРУ В.В. Грищенко 

СЛУХАЛИ:

- В.Грищенкоотметил, что формально Валентина Николаевна покасекретарь ЛРУ, ее утвердила конференция, но вопрос нужно решать.

Предложение– поручить исполкому подобрать кандидатуру на ВРИО секретаря ЛРУ до конференции.

ГОЛОСУВАЛИ:

 За – 32, проти – 0,  утримались – 1.

 

- В.Грищенко – штаб квартира была в ЦРК. Сейчас в ЦК ТСОУ размещено QSLбюро. Нет штаб квартиры в ЛРУ. На будущее должен быть технический секретарь, это в перспективе, пока нужно подумать об этом.

 

11. Розгляд та прийняття рішення за Програмою основних заходів ЛРУ на 2013 рік.

Доповідач:  - Президент ЛРУ В.В. Грищенко 

СЛУХАЛИ:

- В.Грищенко – з пропозицією проекту Програми основних заходів на 2013 р.

ПОСТАНОВИЛИ:  прийняти « Програму основних заходів ЛРУ на 2013-й рік».

 (Додається)

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 30,   проти- 0,   утрим. - 3

 

13. Розгляд та прийняття рішення за Програмою основних заходів ЛРУ на 2014 рік.

Доповідач: - Президент ЛРУ В.В. Грищенко  

СЛУХАЛИ:

- В.Грищенко– з пропозицією проекту Програми основних заходів ЛРУ на 2014 рік.

ПОСТАНОВИЛИ:  прийняти « Програму основних заходів ЛРУ на 2014-й рік»

(Додається)

ГОЛОСУВАЛИ :

За – 33,   Проти – 0,      утримались – 0.   

 

12.Розгляд та прийняття рішення за проектом Бюджету ЛРУ на 2013 рік

Доповідач:  - Президент ЛРУ В.В. Грищенко  

СЛУХАЛИ:

- В. Грищенко - зпропозицією проекту Бюджету на 2013-й рік.

Проект был опубликован, составлен по образцу бюджетов предыдущих годов.  Залишок коштів – на 8.12.12 года на основании материалов  ревизионной комиссии,  их конференция приняла.Пока QSLбюро  работало по старой схеме – дотация работы, включительно по октябрь месяц 2013 г.

ВИСТУПИЛИ:

- О.Філіппов – почему мы должны писать на основании какой-то ревкомиссии какого-то года, которая не имеет отношения к этому году. Вы должны были написать по справке бухгалтерии.

- М.Лаврека-  На изготовление досок для контеста нужны деньги наличные -500 грн.

- В.Бех – добавить ветеранам, а  из статьи бюро на отправку почты для школьников (т.к. она не израсходована), передать 500 грн. молодежному комитету.

- О.Бала – на работу молодежного комитета много не нужно. Сумма мизерная для комитета.

- А.Помазов - выбрали 500 грн, т.к не знали выделят или нет еще.

- 110 лет со дня рождения Э.Кренкеля, просят выделить 1800 грн на изготовление карточек. Решение – отказать.

- Ю.Заскалета– расчеты на исследование 1200 мгц – 50000 грн. Заложить на этот год хотя бы 10000 грн.

- О.Бала-  Добавить деньги на соревнования «Звезды эфира».

- В.Грищенко– вопрос по уплате членских взносов. По 30 грн заплатили Львовская, Винницкая и Харьковская обл. Если этот вопрос решим, то появится еще какая-то тысяча гривен.

- О.Філіпов– Документ  должен иметь определенную форму. Этот документ является основанием для выплат тех сум, которые мы определили по бухгалтерии. Необходимо привести к нормальному, установленному  стандартному виду.

- І.Шевчук– Поручить форму бюджета – Филиппову.

- А.Помазов- оставить резервный фонд.

- В.Грищенко – форму бюджета мы меняем?

Голосуем за суттевую часть бюджета:

ГОЛОСУВАЛИ:

За- 23,   проти – 4,   утрим. -6.                           (Бюджет  2013 р . - Додається).

 

Совет поручает вице президенту Филипову в течении 2-х недель привести форму бюджета в соответствие требованиям.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 33, проти – 0, утрим. – 0,

 

- В.Грищенко – относительно взносов в ЛРУ. На конференции предлагалась сумма взносов в ЛРУ - 40, 50, 60, 100 грн. По факту – принят взнос 50 грн., вопрос  нужно решить. Присутствует представитель Львова, Винницы и Харькова.

- В.Лысенко – QSLбюро обслуживает пропорционально этой сумме? По идее мы их содержим

- В.Бех - QSLбюро обслуживает всех одинаково, за исключением услуг «Новоїпошти».

- І.Доскоч – Щоб забезпечити виконання бюджету 2014 р. до конференції прийняти таке рішення, щоб доплатити різницю між сплаченим і прийнятим рішенням щодо майбутніх внесків. Внески на 2014 рік будуть становити 50 чи 70 грн. От ми на конференції це вирішимо. Ми зараз приймаємо рішення, що підтверджує 50 грн.

-В.Грищенко  – Совет примет решение, которое подтвердит сумму 50 грн.  Львов - Вы признаете  решение Совета? Винница – Вы признаете  решение Совета?

А.Моховіков –  В октябре будет наша конференция, мы примем решение и за 2014-й год мы платим 50 гривен.

- В.Грищенко – а если Совет решит, что в 2013 году было 50 гривен, вы решение Совета признаете?

- А.Моховіков– должны признавать. У нас сумма установлена 70 грн, это значит - наша конференция принимает решение.

Пропозиція:  Вынести повторный опрос членов делегатов конференции 2012 года –

Подтверждения суммы членских взносов -50 грн.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 33,    проти – 0,      утримались –0.

 

14. Розгляд та прийняття рішення за проектом Бюджету ЛРУ на 2014 рік.

Доповідач:  - Президент ЛРУ В.В. Грищенко  

СЛУХАЛИ:

- В. Грищенко - пропозиції по проекту бюджету 2014 року.

ВИСТУПИЛИ:

- О.Бала- поддержать молодежную программу – купить современный трансивер IC-718.

Для поддержания имиджа молодежного комитета, соревнования «Звезды эфира» вынести

отдельным пунктом.

- І.Шевчук– в 2013 г УКВ комитету средств ушло намного больше. Предлагается в Кировограде  провести слет УКВистов, день УКВиста. Денег нет.

- А.Помазов – комитет ветеранов для клуба «ВОЛНА» - обращение об оказании спонсорской помощи на 2014 г. - 2000 грн.

- О.Філіпов – включить в бюджет сумму 2000 грн. для судебных  издержек  по решению вопроса с «Интербанком».

- А.Помазов  - Должен выходит бюллетень хотя бы один раз в месяц – с информацией о радио. Резервный фонд должен быть в бюджете.

 - В.Грищенко - кто за принятие бюджета на 2014-й год с дополнениями?

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 29,  проти  -1,     утримались - 3 

( додається).   

15. Розгляд та прийняття рішення за пропозиціями Колегії суддів:

Доповідач: - Г.С.Ігнатов

СЛУХАЛИ:

 Г. Ігнатов:  Предложил «План работы коллегии судей». Все получат електронную версию. Отмечено: со спорткомитетом и КВ, УКВ комитетом нужна грань, которая определяет отношения участника и судьи.  Кодекс судьи никто не должен нарушать.Главный  судья должен назначаться судейской коллегией. Спорт. комитет назначил своих суддей.  УКВ комитет решал вопросы. Аудитория поднимает эти вопросы. Давайте будем толерантными. Программа которая предложена. Должна быть комиссия  по разным видам спорта. Судья должен быть аттестован. Проставлены сроки и будет проведена проверка всех судейских коллегий.

Запитання:

-  В.Грищенко: кто утверждает суддей? Колегия суддей или исполком?

Нужно просудить несколько соревнований, участвовать в судейском семинаре и тогда подавать представление для присвоения судейских званий.

І.Шевчук: Предложение по поводу електронного судейства. Включить

Мельниченко В. (UT4UKW)в состав  суддейской коллегии.

І.Шевчук:  От кого должно происходить представление?

-  І.Доскоч: первый семинар – местный, призначает судью, там все прописано.

Есть ли у вас «Положення про суд.колегію»? Чтобы узаконить Коллегию суддей, должны дать «Положение», мы должны принять, а вы руководствоваться им.

-  Г.Ігнатов: спорткомитет ответил, что есть общее  положение по спорту.

-  В.Грищенко: Поручить коллегии суддей разработать «Положение о  коллегии суддей». Дату не устанавливаем. Предоставлены документы:« Кодекс чести судьи по радиоспорту» , «Кодекс взаимоотношения судьи и радиоспортсмена» и « Программа работы коллегии суддей».

По представленным документам если нет  вопросов, замечаний, возражений - голосуем:

ГОЛОСУВАЛИ:  ОДНОГОЛОСНО.

 

16. Розгляд та прийняття рішення про Положення про QSL-бюро ЛРУ.

 

СЛУХАЛИ:

- В.Грищенко – До сих пор QSLбюро работало по положению, утвержденному несколько лет назад. Были измения – адрес.

- В.Бех– 2 месяца назад был разослан  проект «Положения о QSLбюро», неделю назад я продублировала.Все ознакомлены?  Практически все осталось, как и было.

Адрес физический изменен, для почты прежний а/я 56. Изменен расчетный счет. Услуги по обмену почтой предоставляются только членам ЛРУ.

- О.Філіпов– предложение, чтобы Совет в целом принял «Положение», и поручить Исполкому довести его до нормального вида.

-В.Грищенко: Совет постановляет, принять за основу и дать Исполкому право вносить изменения  в «Положение о QSLбюро»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 33,   проти  - 0,  утримались- 0.

 

18. Звітно-виборна конференція ЛРУ – місце та час проведення.

СЛУХАЛИ:

- В.Грищенко – предлагается изменить место проведения заседаний Совета и конференции. Сроки – сентябрь месяц.

- М.Губенко – предложение: провести и Совет и конференцию в Одессе - в Затоке.

- О.Бала – провести конференцию в г.Херсоне или Херсонской области.

- А. Помазов – предложил Харьков.

- В.Грищенко - Кто за проведение очередной отчетно-выборной конференции в Одессе?

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 23,     проти – 7,    утримались – 3.

- Кто за проведение конференции в Херсоне?

ГОЛОСУВАЛИ

За – 4,  проти - 29,  утримались - 0.

- Кто за проведение конференции в Харькове?

ГОЛОСУВАЛИ:

 За – 5,   проти – 28,  утримались – 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: провести очередную отчетно-выборную конференцию в Одессе (Затока) в сентябре м-це 2014 г. Конкретную дату поручить определить Исполкому.

 

19. Питання для письмового опитування делегатів минулої конференції ЛРУ.

СЛУХАЛИ: 

- В.Грищенко – согласно проголосованных ранее вопросов в повестке дня,внести в бюллетень для опроса делегатов предыдущей конференции следующие вопросы:

1. О введении штатной должности  «начальник QSLбюро».

2. Подтверждениесуммычленских взносов -50 грн.

 

20. Про ОПФ ЛРУ згідно ЗУ про громадські об’єднання. 

СЛУХАЛИ:

- В.Грищенко – Вопрос ОПФ – решение важное и должно приниматься сознательно. Необходимо провести разъяснительную работу и на местах определить форму, областные отделения должны высказать свои предложения.

ВИСТУПИЛИ:

- О.Філіпов- отметил,в прошлом году мы проводили опрос среди членов Исполкома и членов Совета. Устав вывешен, не пришло ни одно замечание. Идет затягивание вопроса. Не желание принимать решение вопроса сейчас. Мы можем ждать, пока наступит просветление в головах председателей областных Советов. Вопрос сейчас стоит об ОПФ. Не настаивая ни на одной, ни на другой форме. Я бы хотел, чтобы ваше уважаемое собрание определилось с ОПФ.

 - В.Лысенко– Конференция не приняла предложенный проект Устава, люди не понимают разницу между Спилкой и Организацией. Предложено только одну форму. В законе об общественных организациях:  Членами – участниками могут быть юридические лица частного права и физические лица, в том числе и общественные обьединения. В общественную организацию могут вступать, быть членами граждане с 14-ти лет, а в общественный союз – с 18-ти лет. Школьники в Лигу не вступят, индивидуального члена не будет.  Поручить руководителям ОО ЛРУ  проводить разьяснительную работу. Внести предложения по форме ОПФ.

- О.Філіпов– Я не против Закона, членами ГС эти школьники быть не могут, но членами ГС могут быть  любые школьные и внешкольные учреждения, даже детский садик.

- С.Будулатій– Не нужно торопиться.  Нужно это обсудить со всеми председателями областных отделений.

- О.Філіпов- Год прошел с момента, когда председателям областных отделений первый раз предложили - ни один палец о палец не ударил. Вопросов не задавали, предложений не прислали.

- М.Губенко– Общественная организация ЛРУ ни в какую спилку превратиться не может.

- В.Грищенко– мы сейчас никакого решения не принимаем.

 

21. Різне.

Рассматривалось в процессе заседания Совета.

 

 

22. Закриття засідання Ради ЛРУ

Президент ЛРУ В.В. Грищенко поблагодарил всех присутсвующих за работу, пожелал

творческих успехов и плодотворной работы по решению текучих задач и подготовке к проведению отчетно-выборной конференции.

 

 

Голова засідання Ради:                                             В.Грищенко

 

Секретар:                                                                     В.Бех

http://uarl.org.ua/load/protokol_zasidannja_radi_ligi_radioamatoriv_ukrajini_2013_roku/1-1-0-360