О заседании Совета в Затоке подробно. Протокол - стенограма Засідання Ради Ліги Радіоаматорів України

Будни ЛРУ

 

14-15 вересня 2013 р.                                                                             Одеська обл.,

Білгород-Дністровський р-н,

                                                                                                                   смт. Затока

 

Склад Ради: 42 чол.

Запрошені: Ю.Заскалета – член Громадської Ради при НКРЗ

Присутні на засіданні: 33 члени Ради, в т.ч.

Президент ЛРУ - Грищенко В. UT0FT

1-й віце              - Погоржельський В. UT1IR

Віце                   - Філіпов О.  UT4NZ

Віце                   - за дорученням Іванчихіна М  - Бала О. UT7GZ

Віце                   - Бала О.UT7GZ

Секретар           - Бех В. UT5XA

КХкомітет       -за дорученнямОвчаренко М.  - Погоржельський В. UT1IR

УКХкомітет   - Шевчук І.UY0UP  

Молодіжн.ком- Маліновський Ю. UT5UO

Ветеран.ком.  - Помазов А. UR5LTD

Колегія суд.    - Ігнатов Г.UT1HT  

QSL бюро        - Бех В. UT5XA

Спорт.ком.       - за дорученням Сєрікова І    - Ванзяк В. US0YA       

Представники обласних відділень:

СумськеОВ                - за дорученням - Філіпов О.   UT4NZ      

Тернопільське             - за дорученням  - Доскоч І.    UR5WD

Закарпатське ОВ       - за дорученням  -Заскалета Ю.UT7UW   

Дніпропетровське ОВ- за дорученням  -Заскалета Ю.UT7UW

Одеське ОВ                 - за дорученням  -Лысенко В    UX5CQ   

Херсонське ОВ           -за дорученням  -Положай B.  UT3GF       

Полтавське ОВ          - за дорученням  -Буданов П.    UX2HO     

Донецьке ОВ              - Погоржельський В.UT1IR

Крымське ОВ             -за дорученням  - Кобылко А. UT4ZG     

Севастопольське В    -за дорученням -Бех В.UT5XA

Харківське ОВ          - за дорученням  -Помазов А.  UR5LTD   

Луганське ОВ            - за дорученням - Яровой А. UR3MP

Винницьке ОВ           - Моховиков А. UT5NM

Чернигівське ОВ       - за дорученням - Заскалета  Ю.UT7UW

Київське В                  - за дорученням  -Шевчук І.UY0UP

Кіровоградське ОВ   - Будулатій С.UY9VY

Львівське ОВ             - Доскоч І.UR5WD

Житомирське ОВ      - Гусаревич Ю.  UT3XX

Чернівецьке ОВ        - Ванзяк В.  US0YA

Миколаївське ОВ    -Губенко М.  UY0ZG

 

СЛУХАЛИ:

 1. Відкриття засідання Ради ЛРУ

Вступне слово Президента ЛРУ В.В. Грищенко

- Вітання  від президента на Одещині. В.Грищенко наголосив, що більше 20років  всі офіційні  засідання проводились в Києві,   тому  на конференції було запропоновано про проведення засідань  в різних  містах України.Сьогодні це Одеса, а далі будуть інші міста.

 

Ми  попросили В.Бех і М.Губенко зайнятись встановленням, хто приїхав  на засідання та має повноваження приймати участь на засіданні Ради ЛРУ. Заперечень  не надійшло.

 

Доповідь мандатної комісії

На засідання прибуло:  13 членів  виконкому та голів комітетів,   плюс 20 представників від обласних відділень . Всього -  33 члена Ради, за списком  - 42.

Деякі представники прибули з дорученнями. Доручення знаходяться в мандатній комісії. Хто хоче, може пересвідчитись.

Перед обранням лічильної комісії склад Ради (присутні) : 33 членів Ради.

 

Голосування : Ми признаємо  кворум для роботи. Хто за початок роботи Ради ЛРУ?

ГОЛОСУВАЛИ:  ОДНОГОЛОСНО.

 

2. Обрання секретаря засідання Ради ЛРУ

Доповідач: Президент ЛРУ В.В. Грищенко

- В.Грищенкозапропонував вибрати секретаря засідання із присутніх. Бажаючі- відсутні. Запропонована кандидатура В.Бех.

ГОЛОСУВАЛИ:  ОДНОГОЛОСНО.

(Іде диктофонний запис).

  

3. Обрання лічильної комісії

Доповідач: Президент ЛРУ В.В. Грищенко

Рішення будуть легітимними, якщо буде кворум і правильно пораховані голоси. Були преценденти, на останній конференції,  тому  потрібно вибрати  лічильну комісію.

Пропозиціі по кількісному складу  – 3 чол. Персонально запропоновані кандидатури:

 Губенко М., Буданов П., Доскоч І.  Головою комісії обрано Губенко М.

ГОЛОСУВАЛИ:  ОДНОГОЛОСНО.

Лічильна комісія приступила до роботи, одержавши документи від мандатної комісії.

 

4. Розгляд та схвалення порядку денного засідання Ради ЛРУ

Доповідач: Президент ЛРУ В.В. Грищенко.

- Запропонований проект Порядку денного.

ВИСТУПИЛИ:

-В.Погоржельський: з пропозицією внести в Порядок денний

 – питання про позачергову конференцію ЛРУ – ціль , прийняття Статуту,

- Затвердити форму бюлетеня  опитуванняделегатів попередньої конференції, куди внести питання «Про введення штатної посади начальникаQSLбюро».

- О.Філіпов  – Попереднє обговорення  ОПФ (організаційно правової форми) в ЛРУ.

Свої рекомендації по ОПФ після обговорення можно вставити в бюлетень.

- Г.Ігнатов -Питання про виконання законів України про громадські організації.

- М.Губенко- включити в доклад президента обговорення  деструктивної діяльності голови ревізійної комісії  Гострого М.

Голосування: Хто за порядок денний з запропонованими доповненнями?

ГОЛОСУВАЛИ:  ОДНОГОЛОСНО.

 

             ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Відкриття засідання Ради ЛРУ

Вступне слово Президента ЛРУ В.В. Грищенко

Доповідь мандатної комісії

2. Обрання секретаря засідання Ради ЛРУ

Доповідач: Президент ЛРУ В.В. Грищенко

3. Обрання лічильної комісії

Доповідач: Президент ЛРУ В.В. Грищенко

4. Розгляд та схвалення порядку денного засідання Ради ЛРУ

Доповідач: Президент ЛРУ В.В. Грищенко

5. Розгляд та схвалення регламенту роботи засідання Ради ЛРУ

Доповідач: Президент ЛРУ В.В. Грищенко

6. Звіт Президента, Першого віце-президента, Віце-президентів, голів комітетів  за минулий період

Доповідач: Президент, Перший віце-президент, Віце-президенти, голови  Комітетів та Колегії.

7. Інформація Ревiзiйної комісії про свою діяльність

Доповідач: Голова Ревізійної комісії М.В. Гострий

8. Розгляд стану справ з бухгалтерським обліком в ЛРУ.

Доповідач: Президент ЛРУ В.В. Грищенко

9. ПророботуQSL-бюро.  Звіткерівника і  пропозиціїпо реформам.

Доповідач: Начальник QSLбюро В.Бех

10. Кадрові питання(секретар ЛРУ, інструктор штаб-квартирита інші.)

Доповідач: Президент ЛРУ В.В. Грищенко

11. Розгляд та прийняття рішення за Програмою основних заходів ЛРУ на 2013 рік.

Доповідач:  - Президент ЛРУ В.В. Грищенко 

12.Розгляд та прийняття рішення за проектом Бюджету ЛРУ на 2013 рік

Доповідач:  - Президент ЛРУ В.В. Грищенко  

13. Розгляд та прийняття рішення за Програмою основних заходів ЛРУ на 2014 рік.

Доповідач: - Президент ЛРУ В.В. Грищенко  

14. Розгляд та прийняття рішення за проектом Бюджету ЛРУ на 2014 рік.

Доповідач:  - Президент ЛРУВ.В. Грищенко  

15. Розгляд та прийняття рішення за пропозиціями Колегії суддів:

Доповідач: - Г.С.Ігнатов

16. Розгляд та прийняття рішення про Положення про QSL-бюро ЛРУ.

Доповідач: начальник QSL-бюро ЛРУ В.М. Бех.

17.Розгляд та прийняття рішення за проектами документів, що розроблені робочою групою.

Доповідач: Перший віце-президент ЛРУ В.Л. Погоржельський

18. Звітно-виборна конференція ЛРУ – місце та час проведення.

19. Питання для письмового опитування делегатів минулої конференції ЛРУ.

20. Про ОПФ ЛРУ згідно ЗУ про громадські об’єднання. 

21. Різне

22.. Закриття засідання Ради ЛРУ

Президент ЛРУ В.В. Грищенко

 

5. Розгляд та схвалення регламенту роботи засідання Ради ЛРУ

Доповідач: Президент ЛРУ В.В. Грищенко

СЛУХАЛИ:

Запропоновано: В. Грищенко, О.Філіпов

Доповіді за порядком денним                 - 10 хв. 

за п. 13 порядку денного                          - 10 хв.

за п. 15 Порядку денного                         - 10 хв.

Для виступів                                              - до 3хв.(з правом добавити час)

Для повторних виступів                           -  до 3 хв.

Для відповідей на запитання                    - до 3 хв.

Раду провести за два дні.

ГОЛОСУВАЛИ:  ОДНОГОЛОСНО.

 

 

6. Звіт Президента, Першого віце-президента, Віце-президентів, голів комітетів  за минулий період

Доповідач: Президент, Перший віце-президент, Віце-президенти, голови  Комітетів та Колегії.

СЛУХАЛИ:  В. Грищенко: Новый Исполком. Новый президент. За время работы после конференции состоялось 13 заседаний Исполкома.

Начало работы – форсмажор. UСС поставил ультиматум, что чемпионаты Украины будут проводить только они. В результате переговоров подписали соглашение о совместном проведении чемпионатов Украины. В 2013 году проводил UСС. ЛРУ должна определиться с судьями на чемпионаты 2014 г. На конференции не удалось принять ни план работы, ни бюджет. Необходимо было время. Для этого на Исполкомы приглашались председатели комитетов и представители всех комитетов, слушали их предложения.

Аналогично и по бюджету. Слушали их запроси  и составляли баланс.

Серьезная  проблема: расходы на QSL-бюро. Предложение  В.Бех не прошло, возникли вопросы. Чтобы вообще кардинальным образом организовать работу в QSL-бюро.  Не нашли компромис, т.к.  неясности по бюро, проект бюджета не смогли составить. В начале года была создана рабочая группа для разработки проекта Устава. Филиппов на конференции сказал, что проект будет годов к марту месяцу. До марта месяца необходимо было предоставить проект для рассмотрения на заседании Совета. В мае, июне, к сожалению, не получилось рассмотреть проект Устава. Не был Устав представлен ни в июле, ни в августе. Поскольку Устава не было, вопрос отпал о проведении внеочередной конференции. Возникла другая напряженная проблема. QSL-бюро оказалось в подвешенном состоянии. Началась массовая компания по дискредитации нашего бюро. Но я напомню. На конференции обсуждали, критиковали многие вопросы. Единственное направление –  QSL-бюро  практически единогласно поддержала конференция - бюро работает хорошо. Конференция – высший орган ЛРУ. Проходит буквально месяц и начинается. Напрямую председатель РК говорит – надо убрать начальника QSL-бюро, потому что работает с наличными деньгами. Это нарушение.

Я напомню,  бюро так работает с начала основания ЛРУ. Предложение Н.Гострого - убрать Валентину Николаевну, и проблем не будет. Найти частного предпринимателя, платника единого налога. Мы с ним заключаем договор,  платим деньги по договору. И все вопросы решаемы. Меня смутило, что мы будем иметь, если ЧП  вначале соглашается на наши условия, а через пару месяцев  изменит свои условия.

- Питання з залу:А где гарантия, что почта вообще будет доходить?

- В.Грищенко: Мне этот путь не очень понравился. Валентина Николаевна  отказалась от ЧП. Нужно брать человека со стороны. Н.Гострый предложил Шумару Е.– женщину в солидном  возрасте. Она заявила - у нее высшее образование и она сможет работать в бюро. Ближе к концу лета на исполкоме Н.Гострый сказал, что есть кандидатура, котораяуспешно заменит Бех. Это всем известный и хороший человек. Имя он отказался назвать. Ситуация стала критичная. Была создана приблизительно в марте рабочая группа. Разработать «Положение о QSLбюро». Положение рассмотреть на Исполкоме и утвердить на Совете. В состав группы на Исполкоме избрали: В.Погоржельский - руководитель группы, В. Бех, В. Пащенко и А.Филиппов.Рабочая группа вынесла проект- предложение «Положения о QSL-бюро». Это предложение появилось по всем рефлекторам. В  группе появились другие фамилии,  кандидатуры которых на Исполкоме не утверждены  и не рассматривались. Рабочая группа стала не та. На Исполкоме Погоржельский В. заявил, что в положении есть положительные моменты, но в целом (по его мнению) его принимать нельзя, нужно доработать и выносить на Совет. Валентина Николаевна отказалась работать в группе, т.к. категорически не согласна с этим положением.  Из рабочей группы, утвержденной на Исполкоме 50% группы не поддержали этот проект. На Исполкоме его решили не отвергать, а вынести на Совет. Начались некоторае непонятные обиды, непонятная возня. Почему вы не принимаете на Исполкоме. Возникли различные напряги и конфликтная ситуация, которая начала развиваться усиленно.

- Еще нюансы по поводу  QSL-бюро. Ситуация стала тупиковая. Началась массовая компания по выживанию Валентины Николаевны. В.Бех до конца 2012 года не имела в ЛРУ штатной  должности начальника QSL-бюро. ЦРК ликвидирован, нет штаб-квартиры в ЛРУ, нужно создавать. В ЦК ТСОУ – выделили помещение, платим 200- 400 грн.за коммунальные услуги

(в зависимости от времени года). Предложение – принять штатную единицу в штат ЛРУ,  принять на штатную  должность на работу В.Бех. До этого оплата проходила во всех бюджетах как дотация, если мы ее принимаем в штат и платим зарплату, платим налоги. Оплата без замечаний. Вопрос по-прежнему рассматривался на заседании Исполкома. Ревкомиссия возразила, мы не имеем права принимать такие решения. Поэтому решили собраться на Совет в сентябре.Один из пунктов заседания Совета– выход из создавшейся ситуации cQSL-бюро. Если Совет примет другие предложения, примете частного предпринимателя, будет так.

Следующее. Пытались мы разобраться с Регламентом. Присутсвует Ю. Заскалета. – член Громадської Ради при НКРЗ. Формально, он не член Исполкома, но он занимался Регламентом, утверждением его во всех структурах. Ему предлагали должность в ЛРУ, но он сказал что будет неформально заниматься.

Требование – развивать гласность, некоторые вопросы выносить на всеобщее обсуждение,  информировать всех. Вынося некоторые вопросы на общий загал – можно все «зарубить». Идет много предложений.

 – Мы контактировали с Ю.Заскалетой и проекты писем в различные органы отправили.

7-8 лет тянулся этот вопрос по поводу частот КВ,  УКВ дипазонов. Существующий Регламент не идеальный, но КВ частоты все возвращены, с УКВ частотами остается проблема по 1200 МГц, подробнее расскажет Ю.Заскалета.

Предложили собрать А.Филипову предложения по корректировке  Регламента, предложения какие-то собраны, результат пока не известен.

Есть много проблем среди уквистов. Поднялась  больная тема – сейчас она объективная - это новые технологии, ЭХО репитеры  В Регламенте нужно учесть симплексныеретрансляторы.

По смыслу -  кроме УКВ должны быть предложения по КВ и молодежных комитетов -  дополнений к Регламенту. Может, создать рабочую группу по корректировке Регламента?

Если Ю.Заскалета согласится, возглавить рабочую группу.

- Один из пунктов – взаимоотношения с ревкомиссией. Избрано в состав 5 чел. Новый состав заявил , что будут работать по новому, более активно. Нашли пункт в Уставе: могут принимать участие в заседании исполкома.

- І.Доскоч (коментар) – Який Устав написали ідіотський, такий він і є.

- В.Грищенко:- Могут принимать участие по Уставу. Мы решили, чтобы не создавать конфликтные ситуации, приглашать представителей РК на заседание исполкома. Приглашали 2 чел. на заседание, система Скайп не выдерживает больше технически, если  более 11-12 чел. Оговорили мы, что ведется аудиозапись, что можете записывать, но это  внутренняя информация Исполкома, а официальная будет в протоколе.

По поводу протоколов – не радостный нюанс. В.Бех замучали, и она отказалась от обязанностей секретаря . Протоколы зависли. Единственное облегчение - в середине лета удалось уговорить занять должность ВРИО секретаря А.Крыщенко. Он помог разобраться с протоколами, а проблема осталась. Но формально В.Бех еще секретарь ЛРУ, ее принимала конференция. Только Совет имеет право снять.

ВРИО секретаря А.Крыщенко продуктивно работал, но по личным обстоятельствам отказался вести работу далее.

- В.Бех (коментар) –под давленим той же компании.

- В.Грищенко- По поводу ревизионной комиссии. С самого начала работы Исполкома у меня сложилось впечатление, РК ставит себя выше всех в ЛРУ. Им было сказано, что руководящий орган ЛРУ- конференция. Но Н.Гострый указывает - вы должны сделать это так, вы должны! Ему сказали, что есть положение о РК, если не согласны, разработайте другое, утвердите соответствующим образом. Согласно Устава руководящие органы прописаны, в них нет РК.

По прежнему Н.Гострый пытается перетянуть одеяло на себя. РК проводила проверку работы ЛРУ за последний период.  Первое их действие - они должны предоставить протокол президенту. Я его получил 10 сентября. Обсуждение на форумах уже идет два месяца. Почему? Слова Н.Гострого с обидой очень эмоциональны, «вы не хотите получать». Начали разбираться. Он прислал заказное письмо на пр-кт  Перемоги, 52. Грищенко В. На почте это письмо никому не отдадут. Н. Гострый знает, на какие адреса отправлять протокол. Какая-то непонятная игра, в которой не хочется разбираться.

 - Из мелких, но существенных. Е.Шумара - тяжелые с ней отношения– бухгалтер, но не член ЛРУ. Она не имеет права давать комментарии, советы. Она пытается учить всех и делать свои выводы. Последнее, что мене озадачило. Заседание исполкома проводилось 9 августа. А.Филипову необходимы оригиналы документов с Интербанка. Пишу письмо бухгалтеру.  Пожалуйста, предоставьте документы. Ответ - взрыв эмоций в грубой форме. Откуда и каким образом не член Исполкома, не член ЛРУ узнает информацию о том, что было на Исполкоме. Кто мог распространить, на каком основании Н.Гострый дает информацию не членам Исполкома? Он не имел права ей об этом докладывать. Хотите сказать - плохой президент, плохая Валентина Николаевна, обратитесь к  Совету. На сегоднешнем заседании Совета из ревкомиссии  никто не присутствует. По поводу Интербанка будем еще говорить. Ситуация достаточно непонятная. Он не ликвидирован, сидят несколько девочек. Я туда заходил несколько раз с бухгалтером. Думаю А.Филипов порешает эти проблемы.

ВИСТУПИЛИ:

- М.Губенко  – мы общественная организация. Президент доложил мягко о деятельности  председателя ревкомиссии, но  должна быть   моральная оценка,  как люди, как члены ЛРУ.  Она должна быть основана на отношении каждого на поведение председателя РК Н.Гострого. Началась настоящая травля,  пересылка писем, угрозы не основанные ни на каком законодательном пункте. Прокуроры и т. д. Ситуация – мы как будто  не общественная организация,  мы не товарищи здесь и должны  все время воевать, получать какие то письма, угрозы. Эту ситуацию должны разрешить сегодня. Мы должны прибегнуть к пункту Устава 5.19, который позволяет Совету ЛРУ переизбрать председателя ревизионной комиссии. После этого можем заниматься нормально работой. Я предлагаю поставить вопрос на голосование о переизбрании председателя РК Н.Гострого. Провокации мы должны  пресечь. Другого выхода нет. Проголосуем, это наше право. Устав нам дает такое право. Минюст его утвердил. На полном основании давайте сделаем моральную оценку. Грищенко рассказал немного, что происходит.

Задан вопрос, приведите конкретный пункт нарушения. Нет! Одни угрозы. Шантаж.

Это не ситуация в общественной организации. Мы собрались помогать заниматься радиолюбительством. Человек потерял контроль над собой, возникла необходимость этого человека переизбрать.

- В.Грищенко: Давайте по порядку,  предложение прозвучало. Отдельно вынесен пункт  о QSL-бюро. Не будем все смешивать.

ВИСТУПИЛИ:

- Ю.Гусаревич – вы сказали, что членов РК не приглашали, чтобы  не было конфликтной ситуации. А то что они не прибыли, это не уважение?

-  В.Грищенко  – члены РК – в составе Совета. Приглашение никому не посылали. Только  на Исполкоме не все  члены РК  присутствовали – Скайп не выдерживает. 

- В.Лысенко  – Гострый требует убрать конкретного человека. А претензии к работе QSL-бюро есть? У вас, присутствующих, хотя бы одного,  есть претензии к работе QSL-бюро? Зачем мы тратим время? Конференция работу  QSL-бюро обсудила и дала оценку.

- Питання з залу: Почему не принято законних попыток снять бухгалтера с работы?

- М.Лаврека – ежегодно выделялись средства на судейство чемпионатов Украины. 450 грн зависли – бюджет не утвержден. Безналичный расчет неудобен, нужны наличные расходы.

- Питання з залу:  поставить вопрос о деструктивной деятельности председателя РК.

 

СЛУХАЛИ:

- Ю.Малиновський - Комитет по работе с молодежью – работа направлена на работу детских станций, пытались достучаться до областных  ЛРУ.

Работа ведется на усмотрение руководства.Провели два очных соревнования среди детских коллективов  и очно заочные. Провели «Зірки  ефіру України». Бюджет не утвержден, но соревнования прошли успешно. Дети  получили награды и кубки,  остались очень довольны. Есть видео и фото - материалы можно посмотреть. Единственная просьба-  увеличить финансирование, чтоб помочь детям и коллективным радиостанциям. Призеры наших соревнований получили путевки в Артек.Много детей поехали и отдохнули.

- О.Бала –Мы провели очные и очно-заочные соревнования «Звезды эфира Украины». Это детские соревнования, а детям нужны яркие названия.

 Тренировки проводили на тренировочной базе, могли разместить 30 человек. Мы довели  состав до 45, прибыло 47 чел. Мной было потрачено 17000 гривен для обеспечения и оплаты жилья участников. Взрослые сами себя финансируют, дети категория не защищенная. Мне последний раз деньги давали на приобретение чего-либо в 1989 году. Дети не виноваты, мы старались делать все для детей. Средств было потрачено около 9 тысяч,  потрачены на питание. Я хотел показать видеоролик, чтобы все посмотрели на лица детей .

Это наше будущее, как бы ни было,  базу, колличество членов Лиги мы не увеличиваем. Очень важный вопрос - внесение средств в развитие будущего. Я започаткував программу «Современный трансивер на детскую радиостанцию». Люди помогают. Случай уникальный, подходит человек: «Я такой то -  хочу помочь деньгами». Бывает, кто 200, 300 даст. Я говорю - через ЛРУ.  Сразу такая неприличная фраза – «ни в коем случае», известный радиолюбитель,   имя просил не называть. Я говорю,  давайте через учреждение. Также нет  - «дайте счет личной карточки» - сразу приходит 15 тыс. Один раз 12 тысяч, второй – 15тысяч. За эти деньги куплено два трансивера Icom718 – за 550 долларов  и один Icom746 – за 5000 гривен. Все хотят иметь трансивер, но лучше отдать туда,  где работают. Я в такую сумму поместился.

На таких радиостанциях работают. Понимаю, что Лига не может профинансировать. Но мы должны показывать, что мы работаем. Трансивер не дается на вечное пользование. Если перестали работать,  верни трансивер обратно. Эту программу нужно поддержать.

Я жалею, что не взял фотоаппарат и видеокамеру, можно было посмотреть и послушать. Вручили трансивер парню, он взял и так вот держал, прижимая к себе.

Я хочу, чтобы все поддержали мою программу. Я просил бы Совет,  числящийся в ЦРК трансивер, передать мне  на коллективную радиостанцию во временное пользование.

- Г.Ігнатов– дети чуть-чуть подрастают. Я писал письма, чтоб ваши дети выступалив ОPENУкраины,кубок Днепра. Понемногу нужно вовлекать их в серьезные соревнования. Давайте сотрудничать.

- О.Бала  - я согласен.

- В.Грищенко -как мы сформулируем вопрос, поставим  на голосование ?

- П.Буданов:Пишется расписка, передать во временное пользование.

- В.Грищенко – этот трансивер лежит мертвым грузом,  у нас пока нет коллективной радиостанции, поэтому решаем передать его во временноепользование.

- В.Бех – если в Лиге  наладится нормальная работа,не будет этой травли. Мы вправе и есть возможность взять еще одну комнату под штаб-квартиру ЛРУ. Решим  вопрос, будет и радиостанция. А пока передать на временное пользование – я только за.

- В.Грищенко –ставим на  голосованиепредложение – передать  во временное пользование трансивер FT- 897 молодежному комитету, под ответственность А.Балы.

ГОЛОСУВАЛИ:  ОДНОГОЛОСНО.

 

ВИСТУПИЛИ:

- А.Помазов  – Слушая отчеты, чувствуется, что набирается группа активных радиолюбителей, которые хотят  изменить жизнь. Если бы было финансирование, авторитет ЛРУ был бы, мы бы смогли начать работать и подключить людей.В этом году небыло спонсора, комитет фининсировался по своему плану - 500 грн.,  они ушли ветеранам на поздравление с Новым годом и Днем Победы.

Приобретен катридж, и мы информировали  радиолюбителей о работе с ветеранами.

Я звонил ветеранам,  которые продали аппаратуру и они были удевлены, что радиолюбители еще существуют. Если подтвердится на будущее в планах - в Бердянске предлагают комнату на Азовском море на оздоровление ветеранов-радиолюбителей. В прошлом году приехало 2 чел.

Нам необходимо организовывать соревнования. Основная задача по работе с ветеранами – удержать. У них ценное - продать трансивер, купить лекарства. Наша задача, чтобы ветеран-радиолюбитель продал трансивер в самую последнюю очередь или завещал молодому радиолюбителю. Относительно бюджетного трансивера - можно выпустить серию из 5-6 штук (предпритие недалеко от Харькова).

Ветераны активно участвовали в международных встречах, все города-Герои представлены  в эфире. Мы на международном уровне, как представители ветеранов активно работаем на 7 мая, 9 мая в эфире. Это авторитет наших радиолюбителей и они заботятся об авторитете ЛРУ.

- Г.Ігнатов– Я ветеран радиолюбительства?  Мне 65 лет. Работа комитета ветеранов не должна сводиться к покупке трансивера. Ветерана нужно поддержать, может быть ему нужно купить лекарство. 100 грн. Лига конечно выделит. Может кому-то послать открыточку. Кому-то  купить лекарство. Сегодня требуются большие деньги  помочь больному человеку.

- А.Помазов – когда я начал работать, я с ними разговаривл по 20 минут по телефону.

Они рассказывали, как им живется. У нас по Харькову была иннициатива, мы послали по 100 грн. ветеранам, они сказали – нам не надо деньги. Им приятно, когда с ними просто общаются. Просят - помоги найти лекарство.  Я нашел и отослал. С инвалидами не ведется работа. Радиолюбители должны их поддержать, чтобы они не уходили, не терялись. По статуту ветеранов – положение нужно написать. По семейным причинам я не работал.

Надеюсь, вы поддержите иннициативы наши и  ветераны сказали  – Ты должет быть там замолвите слово за нас, кроме тебя – поддержки до этого  никакой небыло.

- О.Бала– А соревнования для ветеранов, я хотел бы включиться в этот процесс.

- Г.Ігнатов– не надо этого делать, в каждом Положении о соревнованиях есть ветераны.

- А.Помазов– в укр. соревнованиях сделать категорию для подсчета очков - старше  65 лет.

- В.Грищенко – далее по комитетам.

ВИСТУПИЛИ:

- О.Філіпов– правовой блок вопросов.  – Повторюсь - за это время группой людей было наработано более 600 страниц различных документов. Это и договора, это и  те документы,  которые вы рассматривали. Достаточно большая гамма документов. У меня большое недовольствие  коллективной работой Исполкома. Мы потратили кучу времени на очень простые вопросы потому, что эти вопросы  не были подготовлены. Проблема в том, что все документы, которые мы нарабатывали, постоянно предлагались для рассмотрения на Исполкоме. Исполком за это время не рассмотрел ни одного документа. Мне трудно придумать причину -  не было времени, или небыло желания. Исполком заседал очень часто, КПД этих заседаний равен нулю.С самого первого заседания Исполкома – в январе, уже ставился вопрос работы бухгалтерии и работы ЩСЛ бюро, финасирования ЩСЛ бюро. Задолженность, которую необходимо возвращать. По бюро предлагали разные варианты - зачислить в штат, по договору, приватний пидприемець.

Что касается Шумары. На первом или втором Исполкоме Владимир Владимирович спрашивал, как можно ее уволить. В КЗОТ описан случай -  если мы ее увольняем, заплатить 2-х месячный заработок и попросить тихо уйти. Просматривали вариант найманого бухгалтера. Закончилось ничем. Шумару не уволии. Топтание на месте привело к блокированию работы бухгалтерии, которое продолжается по сегодняшний день.  Бухгалтерия не работает нормально. Зарплату она получает, мы должны ее заплатить, если человек ходит на работу. Практически бездействием мы создали блокировку работы бухгалтерии, что привело к образованию налички в обороте. Решения  мы не принимаем. Это болезнь текущего Исполкома. В Интербанке зависло 26 тысяч рублей, мне поручил Исполком заниматься этим вопросом. Я позвонил Шумаре, она пообещала выслать информацию. Для того, чтобы написать исковое заявление в суд или написать жалобу мотивированную, нужны документы, с голоса это не происходит. Месяца через два я получил от Шумары файл – там было 4 документа, 2 каких-то никчемных письма. Одно подписано Лякиным, другое, к сожалению, Владимиром Владимировичем  - «Когда вы начнете нам возвращать деньги». С этим письмом мы не пойдем в суд, мы ничего не просим. Я получил два письма и письмо с банка с подписью, акт, подтверждающей долг 26 тысяч гривен на март 2013 г. Для того, чтобы составить заяву, необходимы оригиналы всех документов, необходим договор.  Нужны движения по счетам, выписки.  Без документов ничего нельзя сделать. Без документов (оригиналов) не будет никаких решений. Мы эти документы могли получить при проверке ревизионной комиссией, но почему-тоРК эти документы тоже  не восстребовала. Владимир Владимирович назначал еще какую-то комиссию за 20 лет что-то проверить. Чем та комиссия закончилась, не знаю, никаких документов не возникло.

- В.Бех - бухгалтер не допустила для проверки комиссию.

- О.Філіпов-Любимая фраза нашего Исполкома – «взяти до видома».

Секретарь Исполкома – чтобы вести эти документы, для этого нужен человек.  Мы разговаривали, и П.Тарасович предлагал свою кандидатуру секретаря на временной основе.

В залішум.

- О.Філіпов– я знаю, что он и сейчас готов заняться этой работой и знает работу.

Эфективность работы Исполкома – возврат долга проплаченного за ЛРУ долга в IARU.

Долг висит год. Еще при Лякине и сейчас Исполком,  бухгалтерия никак не может вернуть частному лицу 4 или 6 тысяч гривен.

- В.Бех – в бухгалтерии  лежит чек, она не оплачивает.

- О.Філіппов– ему не нужна бухгалтерия,  ему нужны деньги, и мы должны ему вернуть тем или иным способом. Устав, чтобы все понимали,  висит год на сайте ЛРУ. Наработка – переводили на украинский язык. Он вывышен на сайте,  я не получил ни одного дополнения, замечания, изменения  ни от радиолюбителей ни от Исполкома.

Я просил президента рассмотреть его на Исполкоме и передать на рассмотрение на Совет.

- В.Бех– есть ли у вас информация (у меня  не подтвержденная), что бухгалтер  получает зарплату из Интербанка, потому что там есть отчисления налогов. А оплатить за конференцию банк отказался. Нужен наказ В.Грищенко – выдать Филиппову такие-то документы, не выполнила – есть повод для увольнения.

- О.Філіпов– триприказа и можно уволить.

- І.Шевчук - в марте месяце был проведен  первый УКВ контест без финансирования, были проблемы с утверждением «положения» и я вам задавал  вопрос:

- кто, на данный момент,  является президентом ЛРУ? Вам пришлось на Исполкоме отвечать на этот вопрос. Мы проработали 4 месяца, сейчас вы озвучили ситуацию, что Исполком притормозил работу бухгалтерии. А ведь лишь 15 марта в держреестре зафиксовано, кто президент ЛРУ. Как вы считаете, по какой причине произошла такая коллизия, что мы четыре месяца не видели в ЕДР фамилии нашего президента?

- О.Філіпов– Я считаю, что Владимир Владимирович должен был в декабре проделать всю работу. Документы передать, документы принять. Навести порядок в бухгалтерии, составить план работы на следующий год и бюджет.В бухгалтера были бы основания  выплачивать деньги.

- І.Шевчук.– не было протокола отчетно-выборного собрания по вине Гострого, почему

Вы не вмешались? До марта все было парализовано из-за этого протокола.

- О.Філіпов– что касается протокола. Гострого можно казнить через повешанье из-за этого протокола. Чтобы закончить эту работу, президенту нужна была выписка из протокола о его избрании, и в тот же день оформить.

- В.Грищенко – по поводу протокола.Н.Гострый  позвонил в конце января, состоялась легкая беседа по мобильному телефону, которая длилась около часа, и я узнал много о себе нового. Мы пришли к заключению, что он этот протокол не признает,  и его нужно дорабатывать. Звонит, дай мне запись - пришли мне на почту. Это 120 мВ. В ЗИП архиве - я выслал ему напочту 28января.14 или 15 февраля звонок, я не могу в этом разобраться. Пришли мнезаписанный CDдиск «Новой почтой». Высылаю. 5 дней «Нова почта» хранит, приходит СМС – ваша почта не востребована. На шестой день Гострый получает диск. После этого еще неделю изучает диск. Выставляет ряд замечаний и требует исправить. Как можно собирать ЗИП архив в течение двух недель? Это для прояснения ситуации.

- Теперь по поводу проекта Устава. Решением конференции 2012 г., конференция продлила полномочия   рабочей группы. В рабочую группу вошли Бобров, Лысенко, Филиппов, Пащенко и Лупий. Группу утвердила конференция, лишь она может отменить свое решение.Рабочая группа должна работать над новым проектом Устава и до марта месяца предоставить и развернуть разьяснительную работу.На Исполкоме вы сказали, к марту месяцу будет готов проект Устава, и мы его обсудим. Если есть понимание, выходим на заседание Совета. Если есть понимание в Совете, выходим на внеочередную конференцию где-то в сентябре.

До настоящего момента я не смог получить проект Устава, разработанный рабочей группой, утвержденной решением последней конференции. Кроме этого я связывался с Лупием М., с Лысенко В.- никаких действий  с ними по корректировке проекта Устава  не было. До этого времени проекта  Устава нет, есть только Устав  ноября прошлого года, разработанный старой рабочей группой, который конференция не приняла.

- О.Філіпов– спросите у него, почему он не участвовал?

- В.Лысенко– почему вам трудно направить предложение? Вы говорили, что должен делать президент и другие. А что же вы должны делать, как координатор?

- О.Філіпов– у вас есть предложения, соображения – присылайте.

- В.Лысенко– ваш проект, который висит в интернете  от 15ноября, его на конференции

не утвердили. Сказали разрабатывать новый.

- А.Філіпов – вы по этому проекту хотя бы одно замечание  послали?

- В.Лысенко– я не посылал. Я их высказывал.

- В.Грищенко – у нас нет проекта Устава, который можно принимать, есть различные версии, в различных местах опубликованы. Чуть позже мы  будем обсуждать по ОПФ. Давайте вернемся к повестке дня.

- В.Погоржельський– здесь в основном проект этой же рабочей группы, и я готов включиться вработу, если Совет проголосует.Сделать два проекта, согласно Закона, один по ГО,  один по ГС.  Сделаем два варианта, эта группа доработает в течение месяца, двух . Вывесить на всеобщее обсуждение, и пусть обсуждают, пишут предложения.

- В.Лысенко– в интернете есть еще один проект.

- В.Погоржельський– проект может  составлять и писать кто угодно, любой член ЛРУ.

- М.Губенко– я могу этот Устав за полчаса сделать

- В.Грищенко–  в повестке дня есть вопрос по ОПФ, давайте чуть попозже к этому перейдем.

- М.Лаврека– Вы здесь руководство, а я к вам обращаюсь, как глас народа. Звучал вопрос, кто стоял у истоков. Я был у истоков и я принимал участие, и те законы, которые до сих пор,они были в т.ч. и мною созданы. Мы все тогда стояли у истоков с одной, единственной  мыслью, уйти от полковников, создать нормальную радиолюбительскую организацию, где будут только единомышленники и заниматься радиолюбительским делом. Сейчас это все, как снежный ком, нарастает. Необходимость законодательной базы. Тогда мы написали этот первый Устав. Идет трансформация на современной законодательной базе, но, мы упустили очень важный момент, который называется демографический. Тогда сидели, эйфория была и я сказал: Не стройте иллюзий, вы сейчас откажетесь от этих полковников, а через 2-3 года вам скажут - платите 400 баксов за аренду помещения. С ликвидацией ЦРК у нас еще более стал вопрос, что сейчас вот на местах вся законодательная  база разрушена полностью,  Лига – вообще никто. Новое поколение спросило –  А вы с марсианами связываетесь?

2015 год обявлен президентом Украины  годом технического творчества. Этот пункт сейчас может сработать на всех наших ниточках и основное - записать четкую формулировку в Уставе – воспитание молодежи и решение проблемы занятости. Тогда мы сможем в дальнейшем какие-то наши действия в обществе продвигать. Я потом свои замечания дам, но это красной нитью должно проходить - проблемма занятости молодежи. В обществе сейчас спрашивают. Радиолюбители – это кто такие, вам что, интернета мало. Я 27 лет в СЮТе занимаюсь, и эта деградация на глазах. За нами никого нет. Еще  лет 10 мы повстречаемся, порассуждаем, а молодежи уже не будет, ни взносов. Главное – проблема занятости молодежи.

 

СЛУХАЛИ:

- І.Шевчук– коротко без вступления. Зачитаю перелік документів, котрі були подані на Раду ЛРУ. Кошторис УКХ комітету на 2013 рік. Календарний планна 2014-й рік,Кошторис на 2014 рік. Подання на затвердження та визнання   Сайту УКХ комітету, як офіційного засобу масової інформації ЛРУ. Методичні рекомендаціії – дякую, що прийняли. Проект змін та доповнень до Регламенту аматорського радіозвязку.

Экономя время, отчитаюсь за 2013 рік – проведено весняний кубокз радіозвязку на УКХ -1-й   та другий тур. Всі  протоколи підписані та відправлені  нагороди, в т.ч. і закордонним учасникам.З формуванням нового комітету УКХ  ці два змагання було проведено вперше.

36 грн. ми забили на перший тур, 896 грн.  на другий.Не знаю, як вирішить Рада.

Всеукраїнський змагання «Меморіал В.Чалапко» проведеноза рахунок  спонсорів, але з участю УКХ комітету. Було задіяно електронне судівство – нашим УКВ менеджером, котрий має електронний сервер.

Провели ЧемпінатУкраїнина 50 мгц,  за кошторисом 434 грн., пока  грошейми не отримали.

Чемпіонат України з радіозвязкуна УКХ проведений і відсуджений, дякуючи Г.Ігнатову.

- Г.Ігнатов (коментар) –Протокол будет до конца недели.

- І.Шевчук- Українські міжнародні змаганя на УКХ  Польовий день проведений повністю 

Підсумки підведені з допомогою обмінів логами з сусідніми країнами. Вперше проведено очно-заочний чемпіонат з радіозвязку наУКХ  на діапазонах 144, 430 мГц в Кіровограді. Велика вдячність керівництву Кіровограда,  Будулатій С.С. На доситьвисокомурівні пройшли змагання, але потребують доробок як в Регламенті так і в організаційному плані.Протоколипідписані, очні учасники нагороджені, заочні – трохи пізніше. Проведенийкубок УКХ комітету- перший тур 7 вересня, звіти надходять. Залишилось провести кубок УКХ комітетуна 432 мгц, інові змагання- телеграфний марафон на діапазоні 144 мгц. 416 грн. закладено в кошторис, як вирішить Рада.

Хочу сказати, що 9 місяців прийшлось працювати, не легко,не знаючи деякі нюанси, але я щасливий, що вдалось це зробити, що пройшло більше змагань.

-І. Доскоч – ви називаєтесь УКХ комітет,  а визаймаєтесь тільки спортом. У нас что, нет других вопросов, у нас что, решено уже все? Ви взяли на себе функцію спортивного напрямку. Для чого ми створили спорткомитет, для того, щоб він займався спортом. Ви на себе перетягнули те одіяло, то добре, що ви це робите але це не робота УКХ комітету. Де то «развитие», де наші дитячи змагання. Що ви планували, що плануєте робити, що буде з частотами? Де нові види зв’язку, де цифрові види зв’язку? УКХ комітет - це не проведення змагань, це «дополнительний» елемент комітету. Що вами зроблено щоб повернути1200МГц, без якого ми не можемо проводити чемпіонати. Абсолютно нічого не зроблено, повернення частотне зроблено.

- І.Шевчук– стосовно частот істосовно відносин   з  ІARU. Колега Гончарський US5WE, дуже активно хотів допомагати УКХ комітету. За декілька місяців, згідно протоколу, не виконав ні одного зобов’язання. На моє прохання надати  адресу ІARU, так як це входило в його функції і він контактував з IARU, він надав. Але відправлений лист про те, що я являюсь менеджером УКХ комітету від UARL, за підписом президента, повернувся назад (адресат не значиться). З Гончарським я поспілкувався,  але він затримав роботу комітету місяців на три.

Я спілкувався з Заскалетою Ю. чи можна відправляти наступного листа. На силу божу

до березня місяця затвердився я, як менеджер УКХ комітету. Після цього Гончарському довелося звільнити це місце. Втрачено чимало часу. Після цього я написав листа і відправил в ІARU. Лист з пропозицією з підписом і печаткою - стосовно пропозицій що ми бажаємо мати такі-то, такі-то частоти. Листи знаходяться тут, можно з ними ознайомитись. Відносто частотного плану ми спілкувалися, погоджували з Юрієм, щоб не наробить «чудес».

Стосовно питання, що тільки одні спортивні змагання. Весняний кубок УКХ комітету ЛРУ проводився  згідно рекомендацій ІARU.

- І.Доскоч -  ви звернулись до ІARU- це робота комітету. Єдине, що треба повідсікати тих бовтунів, які заважають своїми «введениями». Рада є рада, це другий орган піся конференції і ми маемо право дати вам наші побажання і рекомендації.

- І.Шевчук– п.Іване на першому засіданні Виконкому було одне єдине  запитання, що буде робити спортивний комітет, при тому, що існують інші комітети і положення про спортивний комітет. Крім цього на виконкомі багато інших питань. З першого дня я акцентував, і сьогодні ви вже бачите, шо Колегія суддів буде мати положення про спортивний комітет. Серіков написав листа, а після того, як буде Положення про комітет, більше цього не буде. Я покажу йому документ. А поскільки про всі міроприємства я направляв Сєрікову, завжди дублював всю інформацію і по суддям, і по Мін.спорту. Я не перескакував через голову, а надсилав і дублював в три інстанції проекти.

- В.Грищенко– поступило обращение в эл. виде  18 подписей. Есть обращение от US5WE– «Нужен ли нам комитет УКВ ?» Есть еще обращение с подписями в поддержку УКВ комитета (15 человек).  Неоднозначная ситуация.  С одной стороны - снять Шевчука, с другой стороны – не снимать Шевчука.

Никто не безгрешен. Формально мы можем снимать, реально я предложил бы  дать ему доработать до конференции. Игорь, прокоментируйситуацию насчет обращений.

- І.Шевчук– комментировать, что были кляузы, я не прочитаю.

- В.Грищенко– Совет вряд ли решит, что Шевчука нужно снимать.

- І.Доскоч– Знімати голову комітету, якого обрала конференція, ми не вповноважені. Якби він виступав проти діяльності Ліги, обо своєю діяльністю дискредитував Лігу, ми його можемо відсторонити. Друге – в списку підписантів я побачив неудовлетворенних своїми  амбіціями людей. Для мене сьогодні важливіше, існування нашої організації, а не існування амбіцій «вечних чемпионов». Чи потрібно взагалі розглядати це питання.

- В. Грищенко– в данном случае это была информация.

 

СЛУХАЛИ:

Ю.Заскалета - по поводу частот. 1200 МГц – находится в полосе спецпользователей. Поэтому все вопросы по его возврату приходится решать в первую очередь с Министерством обороны. Если изначально МО было категорически против,  то со временем МО начало с нами разговаривать и предложили сделать расчеты- вопросы электромагнитной совместимости

радиэлектронных средств спецпользователей и радиолюбителей. Мы на это согласились. На сегодняшний день согласовано техническое задание. Выполнять эту работу будут не бесплатно. Изначально стоимость они предложили 300 тисяч грн. На сегодня путем переговоров удалось  сбить цену до 50 тысяч. С моей точки зрения, учитывая, что у нас 15-16 тысяч радиолюбителей, то из радиолюбителя по 3 грн. получается, только попробуй собрать эти деньги. Мы не сдаемся, а медленно, но уверенно движемся и рано или поздно этот вопрос решим.

Согласно плана радиочастот на 2,3 ГГц внедрена новая технология. Речь об использовании радиолюбителями этого диапазона стоит следующим образом. Радиолюбители смогут использовать этот диапазон  в защитных интервалах между каналами. Для этого необходимо провести научно-исследовательскую работу. Комиссия планировала провести работу в этом году, они запрашивали деньги бюджетные, им не дали. Поэтому в этом году этот вопрос подниматься не будет. На следующий год они опять будут запрашивать бюджетные деньги, и тогда можно будет решать этот вопрос.

Что касается вопроса 10 ГГц - при изменении в Регламент военные внесли вопрос согласования с ними. У нас прописано 10150, мы не попадаем в европейское окно. Действительно там есть проблема использования этого участка 10150, поэтому военные просят согласования этого вопроса. Мы достигли договоренности с Держспецзвязку, Мин.обороны и Нац.комиссии, что нам пропишут любительский диапазон, который совпадает с европейским 10368-10370 МГц. Но нужно ждать, когда будут готовы очередные изменения в План использования радиочастотного ресурса.

У меня вопрос. Почему никто не работает на 136 кгц?  На одной из конференций кто-то поднимал вопрос, почему у нас нет 136 кгц. Мы планирум добавить, как любительский диапазон - 472 кгц, это будет  не в очень далеком будущем. В ходе общения с представителями НКРЗ и Держспецзвязку, думаю, к 2015 году добавим диапазон 5 МГц.

Что касается Регламента. Последние изменения, которые готовились в Регламент, лично я просил не давать других изменений  по тексту, а только в таблицу. Это связано с процедурой принятия регуляторного документа. Проще процедура его принятия. На сегодняшний день этот вопрос мы узаконили и принято решение о внесении изменения в Регламент по тексту - другими словами изменение регуляторного документа. Этим вопросом один человек заниматься не может, по причине, что даже среди присутствующих здесь есть специалисты в определенной области. Предложение - заинтересованные лица должны давать предложения по своей части, потом обобщить. В  комиссии обсудить вопросы. В Нац. комиссии налажен нормальный  рабочий контакт. Прохождение документа требует процедуры. Исходя из процедуры - прохождение три месяца, а на практике – шесть месяцев. Чем раньше обсудим, раньше и внесем предложения в Нац. комиссию.

- І.Шевчук– Рабочая грппа по ЭХО репитерам наработала документ.  Он подан на Совет ЛРУ

Оставить без внимания,  много недовольных появилось. Направлены силы на председателя  УКВ комитета, что председатель УКВ комитета закрыл ЭХО. Эти наработанные документы передать Заскалете.

- Ю.Заскалета- Что законом не запрещено - то разрешено. Этот вариант не проходит. Я встречался и видел проект, он подготовлен немного не так, я подсказал как нужно. Я не УКВист. К этому вопросу привлечь УКВистов, внести предложение. Не менять позывной при смене места дислокации. Будет электронная  база, и проблем нет. Но будут проблемы с QSL-бюро.

В США, например, человек работает с другого района, был вопрос – куда слать карточки.

Независимо от того,кто в каком штате находится, при изменении дислокации отправлять карточки по месту позывного.Эти вопросы решаемы и на нашем уровне.

- В.Погоржельський– в России 1 КВт, Молдавии. Можно внести изменения  по мощности?

- Ю.Заскалета– вчем там проблема. У нас на сегоднешний день действуют нормы «захисту населення» времен Советского Союза. Нужно получать санитарный паспорт. Этот документ бесплатный. Но вас отправят в контору, которая скажет заплатить 5тыс.грн. Измерения нужно делать в лабораториях, этих лабораторий – одна. 15 тыс. радиолюбителей напишут заявления. Когда они получат санпаспорт?

- В.Погоржельський– мы пишем заявления, и ГИЭ выдает разрешения. Приходили жалобы, проходили процедуры. Все это возможно. Заплатил 800 грн и получил документы.

При изменениях в Регламент в Донецкой области ЖЕКи снимают антенны.

В ЖЕКеспрашивают – где такой документ,что ты имеешь право устанавливать антенны

- Ю.Заскалета – нет такой страны,  где установка антенн узаконена. Все решают по-своему.

Дело в том,что когда документы пойдут в Минюст по ЭХО репитерам. Спросят где вы взяли эту форму.

- В.Лысенко – вопрос можно решить на местном уровне по установке антенн. Радиолюбители имеют право на установку антенн.

- Ю.Заскалета– последнее,что добились - 1200 прописали в плане, как перспективный.

Я прихожу к нач-ку штаба вооруженных сил. Последний его аргумент – 2 года до пенсии.

Что касается частотного ресурса – решается на Кабмине.

По Регламенту: Позиция НКРЗ - они писать не будут. Если вы напишете предложения по внесению изменений в Регламент и принесете, НКРСИ будет рассматривать и принимать.

В заключение следующее – я не понимаю проблемы коллективных радиостанций, ЭХО репитеров. По этим вопросам должны давать предложения те, кто крутится в этой среде.

Я имею связи и возможности. Если будет подготовлен проект документа, я буду его сопровождать.

- В.Грищенко– конкретика. Нужны люди,которые конкретно будут работать

- Г.Ігнатов– я готов работать. 50 тыс. грн. - выделить из бюджета ЛРУ .

- Ю.Заскалета– 60 тысячесть на депозите. Объявить сбор.

- В.Грищенко– давайте по конкретике. 1- создать рабочую  группу по корректировке Регламента. Должны входить представители КВ,УКВ комитетов и молодежных. Комитеты пусть предложат  людей для работы

Вопрос – о создании рабочей группы по разработке, корректировок Регламента, Рассмотрение конкретных кандидатур на заседании Исполкома.

Голосование: – все за?

Ю.Заскалета– Скажу в заключение. Когда я захожу на форум, и мне начинают писать, что я должен туда бежать или туда. Говорю: Мужики, если вы знаете куда – бегите, а то переливают с пустого в порожнее. Несмотря,что я озвучил по 1200, любые личные связи со штабом ВВС, с МО, с Управлением связи – идите, звоните, это не помешает. 1200-1400 выделено для нужд гражданской авиации – Украэрорух - спецпользователь. Если в таблице написано СК – значит, частотами ведает генштаб. Если написано ЗК - частотами ведает Нацкомиссия по вопросам регулирования спецсвязи. Хотят 1 мГц перевести с СК в ЗК. Мы обратились в Украэрорух. Звонит Черный - директор департамента из Аэроруха – и говорит, позвонили из штаба ВВС из Винницы и сказали : «Не вздумай дать положительный ответ». Я звоню в штаб ВВС и спрашиваю,  в чем дело. Отвечают - Мы пользуемся регламентом  ИКАО, я говорю – мы тоже, вот справочник. Издание 10-е, 2010-й год, утвержденный генеральным секретарем. Они пользуются  справочником 2007 г., который давно не действительный. Трудно с ними работать.

 

17.Розгляд та прийняття рішення за проектами документів, що розроблені робочою групою.

Доповідач: Перший віце-президент ЛРУ В.Л. Погоржельський

СЛУХАЛИ:

В. Погоржельський - о работев ЛРУ.  Я расскажу о своей  работе в ЛРУ. Январь, февраль месяцболел. Потому в работу включился позже. Рабочей группой Исполкома ЛРУ  в составе : Погоржельского В.Л.(руководитель), Филипова А.Е., Пащенко В.И. вместе с  другими товарищами, разработано более  200 страниц документов.

Плохо, что в ЛРУ  нет долгосрочной концепцииразвития .Нет никаких документов. Мы не знаем куда двигаться. Основополагающие документы – это Устав и Положения, регламентирующие нашу работу с украинским законодательсвом – необходимые в работе. Чтобы не было ошибок, проверки налоговой со штрафами, которые  мы  не потянем. Та ситуация, о  которой докладывал Владимир  Владимирович, идет во вред нашей общественной организации. Объясню почему.

У нас переходной период. Вдруг все об этом забыли. 20 лет ЛРУ существовала за счет сбора членських взносов наличными. Вдруг за один год  ЛРУ должна стать чистой и прозрачной. Но так не бывает, должен быть переходный период на протяжении 2-х лет и к следующей конференции сможем разработать ряд документов, которые будут регламентировать работу комитетов и комиссий.  Нельзя с наскоку принимать новый Устав. ОПФ не определена. На сегоднешний день ЛРУ зарегистирована как ГРОМАДСЬКА организация .

Нам дали 5 лет, чтобы разобраться с этой структурой, какими мы хотим быть ЛРУ. Есть 5 лет. Мы разработали ряд документов, они опубликованы  и мы хотим чтобы Совет проголосовал за эти документы.  У нас нет штатных должностей. Все общественники. Документооборот не существует. Нет архива. У Лякина спрашивал – ответ – приезжай забирай.  Очень плохо ведется делопроизводство. Нам нужно предпринимать  действия. Они должны начинатися с документов. Все должно быть регламентировано. Это требование времени, новый  Закон от нас это и требует. В нашем Уставе есть противоречия.  Устав нужно доработать. Нужно при-нимать решение с ОПФ. Решение будет принимать конференция. Мы можем попросить -  Областные организации должны обсудить, зафиксировать в протоколе и дать свои предложения  для определения ОПФ. Тогда будет видно в какой форме писать Устав. Написали в одной форме, может нужно писать и в другой форме. Нужен минимальный  перечень регламентирующих документов,  которые должны находиться в штабе ЛРУ. Нет штатной должности начальника QSL-бюро в ЛРУ. Штатную единицу должны утвердить делегаты конференции. Сейчас Гострый обвиняет в том, что наличка тратится. Пока у нас нет прав ввести эту должность. Гострый хочет быть святым,  но все должно быть по закону. Но не получается. Ни президент, ни Совет не может принять это решение о внесении в штатное расписание этой должности.

- І.Доскоч-  вы же сами принимали этот Устав, вы же были у истоков, когда его принимали!

- М.Губенко: Этот устав принял Гострый, Форштатери Кучеренко.

- Г.Ігнатов– 1-й устав и я принимал, а потом произошли такие  изменения.

Бухгалтер у нас кто, сотрудник, штатный?

- В.Погоржельський– бухгалтер  получает минимальную зарплату в ЛРУ. Производятся все отчисления .

В соответствии с новым законом разработаныследующие документы:

 1. Зведена номенклатура справ на 2013-2014 роки 

 2. Інструкція щодо розгляду пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг громадян у Лігу радіоаматорів України.

3. Інструкція з діловодства у Ліги радіоаматорів України.

4. Функции, задачи и документации совета общественных радиолюбительских объединений в Украине.

5. Методичні рекомендації з розроблення Положення про Комітети, Комісії та інші структурні підрозділи Ліги радіоаматорів України

 

- В.Погоржельський-На сегодня начата работа по электрон. учету членов ЛРУ, ведется работа двумя организациями. Цену и Львов и Донецк назвали за работу – 14000 грн. Если утвердим эту работу - для оплаты программистов нужны средства. На сайте ЛРУ  будет форма, любой сможет заполнить самостоятельно все данные о себе. Система похожа на регистрацию - банковскую систему. Попав в базу данных, будет иметь членський номер нахождения в членах ЛРУ. Это позволит проводить электронное голосование. Будет демократическихй подход к голосованию. Каждый член ЛРУ может проголосовать. Если нет интернета, может проголосовать в интернет-клубе в любом населенном пункте. Это будущее нашей организации. Эта программа и для бухгалтерии. Будет видно, кто заплотил взносы. Я понимаю, большая часть радиолюбителей не имеет интернета, компьютера. У каждого руководителя клуба будет пароль доступа в систему - в базу данных. Эта система позволит улучить  и систематизировать учет и работу нашей организации . Это будет вывешено для всеобщего  обозрения.К сожалению, Устав не позволяет ввести штатную должность начальника  QSL-бюро. Делегаты предыдущей конференции могут по письменному опросу  подтвердить, нужна ли нам штатная должность в ЛРУ. Форма пока такая. Другого пути внести штатную должность пока нет.

ВИСТУПИЛИ:

- І.Доскоч – де в Статуті написано, що ми не можемо  прийняти штатного працівника?

Мы не можемо  займатись господарською діяльністю, створювати структури господарюючі. Позаштатну посаду ми можемо по договору оплачувати необхідну для діяльновсті організації. Ми можем внести в штат посаду нач-ка QSL-бюро, проголосувати, заключаєм  договір. Ми не платим 37% нарахувань , 15%  податку. Это выгоднее чем содержать  Шумару,  не нужно платить большие налоги.

- Г.Ігнатов– относительно базы - это необходмо сделать. База должна быть с соблюдением законов

- В.Погоржельський-   общественные  организации – дело добровольное. Какие данные можно давать.

- І.Шевчук-  это заманчиво, при регистрации – согласно закона вы добровольно предоставляете данные, но должны публиковать только позывной.

- Г.Ігнатов –Хочу поблагодарить группу, люди сделали эту работу. нужно проголосовать.

- В.Грищенко -  Все составлено правильно. Давайте смотреть реально, документы –инструкции- хорошие,  кто будет выполнять? Никто не против, а кто конкретно будет этим заниматься? Ни В.Бех, ни Е.Шумара. Кто конкретно из киевлян?

Один документ - участвовал в разработке председатель УКВ комитета, можно принимать.

- Г.Ігнатов– принять за основу. Инструкцию по делопроизводству должен выполнять секретарь.

- І.Шевчук– продумать и совместить  с реальным бухгалтером.

- І.Доскоч – наш Статут є. У нас немає жодних регламентуючих документів. Ми не можемо користуватись цивільним кодексом. Хто захоче, зможе почитати. Ми зобовязані

мати пакет документів. Група напрацювала.

- В.Грищенко– Регламент международной радиосвязи должен быть -5 томов, стоимость 600$.

- В.Погоржельський– его не обязательно покупать. Можно в эл. виде хранить.

- О.Філіпов – в этих документах есть все то, что требуется. Из этого всего мы на сегодня не имеем ничего. Давайте примем это в целом и поручим Исполкому. Сядем и лишнее удалим. В целом принять.

- В.Бех– в «Посадові инструкції»  пункт - «зобовязані виконувати інструкції». Делопроизводство вести – может переманить секретаря министерства и научить работать в бюро.  Два реальных человека – бухгалтер и начальник QSL-бюро. Все остальные общественники  – кто это будет выполнять?

- Ю.Гусаревич – ставьте вопрос на голосование.

- В.Погоржельський – это статистика, эти документы должны быть в организации.

Со временем возможно у нас будут штатные должности.

- Ю.Гусаревич– мы сдали членские взносы по 50 грн., как в протоколе. Как правильно, если сдали по 50грн., а нужно по 30, то верните нам деньги.

- В.Грищенко– (на реплику Гусаревича) – вообще отменяем взносы, при всем этом принимаем пачку документов и выставляем требования побольше. Ну давайте на землю реальную спустимся. 30 гривен приняли тогда, когда доллар стоил 4.50. Это очень хороший документ, мы не можем его принять. У нас нет секретаря. Потом будем говорить, почему не выполняете. Мы можем принять как справочные документы.

- І. Доскоч– зараз Шумара, через годину буде В.Н. Мы приймемо їх на роботу. Має бути наказ про призначення. Наказ про відпустку. Необхідні документи потрібно вести. Прийняти якусь частину з цього .Цими інструкціями займатись будуть голови комітетів.

- В.Грищенко– Давайте предложим разработать рабочие документы на основании справочных материалов.

Первое предложение – принять в целом.

Второе-  принять за основу.

Третье – в справочном виде принять к сведению.

- В.Погоржельський– вы первое лицо. Вы несете финансовую, юридическую, правовую ответственность.Нужно соблюдать законодательство в  области штатного расписания, трудовое законодательство и др. Эти документы - это методические рекомендации.

- С.Будулатій - изменить названия документов на  методические рекомендации.

Я все прочитал. Инструкция по делопроизводству, чтобы не делать ошибок.

- М.Губенко – принять пакет документов в качестве пособий для работы.

- І.Доскоч– цими документами будуть займатись голови комітетів.

- В.Грищенко– председатели комитетов – общественники.

- І.Доскоч – а їх туди насильно ніхто не пихав. Они согласились, а раз согласились, должны выполнять.

- М.Губенко– я предлагаю принять в качестве методических пособий.

- В.Грищенко -  И.Шевчук занимался в разработке документов по комитетам, этот документ можно принимать.

- В.Погоржельський– инструкции по жалобам и обращениям граждан. Закон требует, чтобы этот документ был у нас.

- В.Грищенко: Конкретный пример: Письма Пащенко – я вимагаю, я требую, ви зобовязани.

Срочно заменить емблему Лиги – на трех страницах. Второе – «З підозрою про порушення в бюро»- на семи страницах - 18 пунктов –Требую, зобов’язую.

Мне он написал - о подделке своей же подписи (Грищенко). 

- В.Погоржельський – Есть законодательство Украины, которое нужно выполнять. Вы свои личные вопросы с Пащенко выносите сюда. В.Пащенко юрист, он помогал разрабатывать эти документы, мы все вместе работали. Закон этого требует, нам нужны методические рекомендации областным руководителям.

- В.Грищенко– у меня нет никаких личных отношений с Пащенко, я его ни разу даже не видел.

- В.Лысенко– это обычная во всех организациях существующая система работы.

Каждая письменная жалоба поступившая  должна быть зарегистрирована, и дан в течении месяца ответ. Даже если он напишет, что ты подделал свою подпись.

- В.Грищенко: Член Лиги - радиолюбитель уплатил 50 грн взносы, а  жалобами и на их ответы мы потратили 150 грн. Смысл есть в этом? На жалобу нужно ответить заказным письмом.

-В.Лысенко – Вы, получив жалобу, сами решаете что с ней делать. Выбросить или ответить.

Принять как методические рекомендации.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

- Затвердити:«Методичні рекомендації з розроблення Положення про Комітети, Комісії та інші структурні підрозділи Ліги радіоаматорів України»

(відповідальний за виконання Шевчук І.- УКХ комітет).

ГОЛОСУВАЛИ:   за – 32  , проти – 0, утримались– 1.

 

-Принять, как  методическое пособие – «Функции, задачи и документации совета общественных радиолюбительских объединений в Украине».

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 32 ,  проти – 0,  утримались– 1.

 

Принять, как  методическое пособие - « Інструкція щодо розгляду пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг громадян у Лігу радіоаматорів України».

ГОЛОСУВАЛИ:    за – 32  , проти – 0, утримались– 1.

 

Принять, как  методическое пособие – «Інструкція з діловодства у Ліги радіоаматорів України».

ГОЛОСУВАЛИ:   за – 32  , проти – 0, утримались– 1.

 

- Принять к сведению «Тимчасове положення про сплату членських внесків».  ГОЛОСУВАЛИ:  за – 32 ,  проти – 0, утримались– 1.

 

- Принять документ-

«Зведена номенклатура справ на 2013-2014 роки» и  поручить обеспечить его выполнение - 1-му вице-президенту Погоржельскому В.

 ГОЛОСУВАЛИ:за – 31,  проти -1, утримались– 1 .

 

 

9. ПророботуQSL-бюро.  Звіткерівника і  пропозиціїпо реформам.

СЛУХАЛИ:

- В.Бех- Ревизионная комиссия проверяла бухгалтерию в то время, когда бухгалтер была в отпуске ине допустила к проверке другую комиссию, назначенную президентом. QSL-бюро не проверяли.

По QSL-бюро: получено  52010 грн 00 коп.

Израсходовано: 46435 грн.80 коп.

Остаток средств:  5574 грн. 20 коп.

Расход по статьям:

-   5778-23    - задолженность за 2012 г.

- 27000-00    - дотация на работу QSLбюро по сентябрь включительно;

                       (приложение - ведомость, подпись).

-  217-43       - расход на отправку почты ветеранов – по смете 500 грн.

                        (конкретно - каждый позывной и расходы - все  расписано)         

-  861-65       - канцтовары для  бюро;  -  по смете -  1000грн.

                         (чеки  и ведомость – прилагаются)

- 165-74        - расходы на перезд;  - расходованы на изготовление табличек «ЛРУ» и

                         «QSLбюро», шпатлевка для пола  и эмаль для покраски батареи.

                        Линолиум  не покупали.

-  336-08       -  Канцтовары для исполкома – все чеки и ведомость расхода.

-  0                -  Расход средств для отправки почты школьников; (не поступали)

-  9000-00    - Расход средств на транспортные расходы;

                      (ведомость, кому выдано с подписями – доставка,отправка почты).

-  1000-00    - ком.расходы (проезд и проживание президента в Киеве).

112-00       - отправка почты в редкие страны; (список прилагается). Отправляются                

                       бандероли 100г, 250 г.500г. Почта отправляется не с полным весом из-за

                       малого   колличества карточек, платится как за полный вес.

-  1890-67     - Отправка «засылка» - спустя 22 года почта приходит ошибочно и на Россию и Казахстан и другие страны.  Мы пересылаем далее. К примеру,GLOBAL ошибочно прислал почту на 50 у.е. Почту разослали, а им написали письмо с просьбой возместить сумму. Ответа нет. В эту же стоимость вошли возвраты – проблема с Россией – таможен-ные сборы . Вернулось за летний период 4 отправления.  На письмо руководителю бюро России – ответ, возвращается каждое второе отправление. СРР разослал письма. Мы пока не получали. Начальник бюро ответил, пока воздержаться и не слать почту на Россию. На QRZRUесть информация, что россияне с начала года не получали немецкую почту. Таких 15 стран.

- 74-00     – плата за хранение.   Был гололед и Рождественские празники, Киев практически стоял, а за не забранную почту 5 дней, платится за хранение.

- І.Доскоч -  кто подписал отчет, президент подписал?

- В.Бех - я доложу, тогда он будет подписывать.

- В.Погоржельський - Исполком в начале года выделил деньги на переезд, почему  

 решили не покупать линолиум?

-В.Бех– бухгалтер сказала, «нет бюджета, ничего не буду перечислять. И вообще я не 

               буду ничего платить».

- В.Бех - Это бюджетные деньги. Я бы просила проголосовать.

- Ю.Гусаревич -  Звіт має робити ревкомісія. Чому цього не зроблено?

- В.Грищенко -  Ревкомиссии нет, не приехала.

- В.Грищенко -  Нужно принять важное и взвешенное решение. Поскольку идет вопрос о наличных деньгах. Часть областных отделений свои взносы  переводили деньги не на счет ЛРУ, а в бюро наличными или на карточку. В.Бех за эти деньги отчиталась Эта система возникла не  в этом году, а существует  20 с лишним лет .

З залу– засчитать!.

В.Грищенко-Я предложил бы - принять отчет  Валентины Николаевны и засчитать средства, полученые в бюро наличными в качестве официальных членских взносов.

Другие предложения.

- Г.Ігнатов – 1-е  - эта ситуация,  которая возникла между Валентиной,  Гострым и бухгалтером имела под собой определенную подоплеку, мне бы хотелось, чтобы в дальнейшем  этой системой просто  нельзя было воспользоваться. Надо принимать бюджет на следующий год, чтоб он был официальным. Получать деньги из банка. ЛРУ выделять эти средства наличными, безналичными, Потому что купить бумагу нельзя по безналичному.

В.Грищенко – Голосуем : Принять отчет от В.Бех и засчитать эти средства, полученные наличными по ее отчету в качестве взноса членов ЛРУ от облотделений.

 

ГОЛОСУВАЛИ:  За - 24. Проти - 3 (Гусаревич-Житомир, Доскоч –Львів, Доскоч – за Тернопіль).  Утримались - 6 .

 

І.Доскоч– це наша справа внутрішня.  Чому я зайняв таку позицію. Ми повинні думати про те, що  підставляємо Валентину. Я їй писав про це особисто. Ми це сьогодні зробимо і проведем, але надалі  це може бути величезна фінансова проблема, в разі перевірки перевіряючою стороною ці кошти будуть виявлені і вилучені з нас. Сума велика. Це кримінальна  відповідальність і треба припинити цю практику. На сьогоднішній день є проблема з тею ідіотською бухгалтерією. Друга проблема, що ми не прийняли бюджет вчасно, то тоже наша вина.Ми мали заставити позачергово зїхатись.Сьогодні ми змушені визнати, що Валя їх використала. Вона змушена була їх використати, але ми повинні усвідомити, ми це робимо сьогодні в останній раз.

- М.Губенко – 24 - за утверждение средств, перечисленных  от радиолюбителей в распоряжение  бюро на хозяйственные нужды засчитать как членские взносы от областных отделений.

- В.Бех - Это был отчет по бюджетным деньгам. Теперь отчет за отправку зарубежной  почты:

- Получено денег на отправку почты - 26913 грн.20 коп.  

- Остаток 2012г – 2000 грн.

- Дотация на отправку почты ветеранов, «засылку» и «редкие страны» - 2220.10

- Отправлено почту на сумму  30118 грн.17 коп  для  89 стран.

- Получено почту  из 103 стран.  

- Остаток денег на сегодня 1015 грн 13 коп

Каждый месяц фиксируется  (рабочие документы) - получение почты – область,позывной, сумма. Дальше по странам – куда  и когда отправлена почта. Сами отправления. Зельдин говорил, что  квитанций никто никогда не видел. Вот квитанции на всю отправленнию почту - 30118 грн. По работе бюро я постоянно отправляю информацию на форум. Получено, оправлено почту зарубежную, по Украине. Данные за все месяцы есть на форуме. Я лишь сделалавыборку за  три летних месяца.  Движение почты по бюро за 3 месяца - получено, посортировано, оправлено - 1436 кг. Посмотрите какой объем работы,  нужны ли расходы на транспорт, на дотацию и остальные статьи.

- Запитання з залу:  - почта ГЛОБАЛ – бывает, что пришла и ее вернули обратно?

- В.Бех – у нас такого не бывает!  Почта забирается регулярно - через 2, 3 дня.

- Запитання: 28 кг было разослано за наши деньги. Не писать письма, а отправить обратно.

- В. Бех - Пример - пришла большая коробка итальянцев. Распаковали. Среди почты – карточки на Россию. Выбрасывать? Но Россия и нам присылает нашу засылку.

Прислали в мешке почту из Чехии, мешок опломбирован для ЛРУ. Мешок в бюро вскрыли, а коробка ждет своей очереди. Позже вскрыли – а там почта для Англии. Мы виноваты, что распаковали ее в бюро, а не на  почте.

- І.Доскоч – по внескам  52010 грн використано на господарські витрати і 26913, які прийшли на карточку.

- В.Бех - Вони не прийшли на карточку. Вы мене вже, вибачте, дістали з тією карточкою. Я вислала всім табличку надходжень внесків за всі роки. Приходили, приїзжали представники обл. відділень, здавали внески. Львів в касу за 2005,6,7,8,9,10-й роки здавав готівкою. Раніше внески  приймав Лякін, зараз немає Лякіна. Я одна. Приїжає представник обл. відділення - бухгалтера немає – здавали внески мені. Дехто  на карточку перерахував. Хтось писав, що я проценти з цього маю. При знятті грошей - 1%  я трачу. Я згодна тратити -  це особисте, але скажу, якщо вас це цікавить, тому що я лишилася пів листопада,грудень 2012 р. - 5778 грн. боргу і майже весь січень без грошей. Але бюро працювало, транспорт працював. Були Різдвяні святки, Новий рік і в мене день народження - без фінансування. А заступник голови РК О.Семенюк сказав на засіданні виконкому 1 лютого- «Потерпи ще трохи». Ну ви що думаете, я людина , чи хто, так в  чому питання.

- Вопрос к Доскочу И. из зала: Обясни свои позиции, что ты хочеш?

- І.Доскоч - щоб не були голослівні викручування навколо QSL-бюро треба було розвіяти.

Щоб люди в кінці кінців розуміли, що є каса, є бюджет.  Немає каси, немає бюджету. Є  бухгалтер – віртуальний,  що вона пише і розказує це одне діло. Інше діло коли ми тут збираеємося і обговорюємо ці питання,  які реально сьогодні є. Якщо вам здали ці гроші в касу, то питання сьогодні не до В. Бех «іщадие ада», а питання до Шумари.

 На сьогодні  - люди здали внески.

СЛУХАЛИ:

В.Бех –ЩСЛ бюро  работает. Почтуполучаем, сортируеми отправляем  регулярно. Раньшебыло 2 помощника –Ю.Заскалета и А.Кириленко. Гострый начал компаниюи против Заскалеты, заявив, что он разваливает Лигу, и по его вине были утрачены диапазоны. Поэтому Ю.Заскалета ушел с бюро. Почты идет много и с разным весом. Японцы присылают по 26 кг в мешках. Эти мешки нужно занестик машине с почты и поднять на 3-й этаж в бюро. Во вторник и пятницу я на месте. Нет особой надобностидля областей приезжать за почтой, налажена отправка через «Нову пошту».Минус в том, что за вызов курьера берут по 25 грн. с каждой области и приезжает машина не точно по времени, а в течении дня и не всегда есть помощники для погрузки коробок. Не отправляю я почту на Львов, Винницу и Харьков. По причине, что они перечислили по 30 грн. членские  взносы.

Голос з залу: У нас нет претензий по бюро – у вас все прекрасно.В отчете у вас 1800 грн на отправку ошибочной почты. Почему мы должны платить за эту почту?

-В.Бех – из 1800 грн. около 800 грн на отправку повторно почты в Россию.Начальник бюро СРР ответил, что каждая вторая посылка возвращается по всему миру.  Ошибочно приходит много почты на страны СНГ и не только. Почту «засылку» взвешиваем,  записываем и сортируем по странам для отправки. Ведь  нашу почту с других стран также пересылают.

 Эта ситуация была и будет. Нам прислали, и мы должны пересылать.

- Запитання: – какая нужна помощь?

- В.Бех – просто не мешать работать.

- В.Грищенко –К QSL-бюро по решению конференции по работе нет притензий.

- І.Доскочвзагалі немає претензій.

- В.Грищенко – идет массовая волна - уволить Бех, организовать по-другому работу. Дотация на работу появилась давно. Вопрос в другом – говорят, уходим от нала, переходим на

банковские расчеты.  Последний вариант – принять Валентину Николаевну на штатную должность. Нужно платить налоги.

- В.Бех – мне безразлично, как будут мне платить. Примите решение, как лучше для Лиги. А то, что в обязанности начальника QSL-бюро,  предложенные в посадовой  инструкции, добавляется должность секретаря,  это минус. Найдется ли человек-радиолюбитель со  знанием законов, работа с предпиятиями и т.д. До сих пор я минимум и так выполняю – получаю, регистрирую и отправляю письма.

О сортировке карточек -  не малая нагрузка – несистемные позывные – около 400 позывных. СПС – буква в суффиксе должна соответствовать букве области.

- В.Грищенко – Мы меняем порядок работы бюро. Мы обсуждаем вопрос, что Валентина Николаевна с ноября будет на официальной должности. Мы отказываемся от дотации.

- Ю.Турбель - мы общественная организация. Мы собираем деньги и только мы решаем, как их использовать. Для нас закон – это наш бюджет. Есть законные пути выплаты зарплаты.

Я предлагаю – заключить официальный договор с В.Бех с суммой, с которой выплатить налог и предусмотреть дотацию на бюро в определенной сумме. Дотация это наши деньги, и как мы посчитаем, так и решим.

- В.Бех – относительно банковской карточки – которая была открыта для удобства работы бюро,  срок действия закончился. Было удобно и мне и радиолюбителям. По СМС видно, кто перечислил. Получение без проблем. А приходили бандероли – аккуратно  разрезаные и без денег. Относительно переводов – доверенность на получение денег у Заскалеты Ю. Много времени нужно тратитьв очереди у кассы.

- І.Доскоч – Питання пересилки грошей як внески – це треба забутиі не путати. Гроші, внески які ми сплачуємо,  повинні впасти на рахунок. В QSL-бюро – нам потрібно приняти рішення про посаду QSL-менеджера ЛРУ, і Виконком повинен заключитии угоду на забезпечання роботи QSL-бюро. Є два варіанти – або це штатна посада буде, або на договірних умовах. Далі ми доручаємо Виконкому заключити угоду з QSL-менеджером. Штатна посада це мінімальна ЗП +37 % нарахування на ЗП, або на договірних умовах платимо фіксовану суму. Всі питання зняті, і не буде тих дурних кривотолків про карточку. Треба проголосувати за введення в штат ЛРУ посади QSLменеджера.

- О.Філіпов–мы не можем принять решение Советом, мы должны его проголосовать–вчера утвердили бюллетень для голосования среди делегатов прошедшей конференции. Мы можем просить конференцию принять  это решение. Делегаты конференции проголосуют, тогда это решение принимает законную силу. Пусть это будет начальник QSL-бюро, это есть должность.

- Ю.Заскалета- мы можем принять решение - поручить Исполкому подготовить бюллетени.

- В.Грищенко – поручить Исполкому – подготовить голосование среди делегатов конференции 2012 г. о введении штатной должности  начальника QSLбюро.

- М.Губенко – это прецендент для Филиппова. Ему совсем не то нужно. Он потом включит голосование за спилку и т.д.

- І.Доскоч – миРадою можемо  прийняти напівнезаконне рішення.

- В.Грищенко– вопрос – вводим ли мы штатную должность начальника бюро?

- А.Моховіков- давайте обратимся к Валентине Николаевне– какой вариант устраивает ее?

Вас устроит штатная должность?

- В.Бех– А мне какая разница. Но нет Валентины Николаевны, не подстраивайтесь под В.Н.

Я сказала Грищенко перед заседанием, что ухожу, я заявила, но заявление не подавала.  Почему? Потому что на  меня в прокуратуру подавал Душко. Сейчас на меня подает Пащенко. Третья подача будет Гострого, оно мне не надо. Я сказала, раз  нельзя так работать, я ухожу. Найдите нового человека. Но, если нормально налаживается работа, просто не мешайте.

Давайте те же финансы, будет это по договору или это будет дотация.

Дотация - самое простое. С другой стороны – когда вначале года говорили про официальную проплату –  Лига теряет из-за налогов, 1500 умножте на 12 месяцев – эти взносы лучше выделить тем же детям или на ветеранский комитет, поэтому решите как лучше для Лиги.  

- М.Губенко – оставить все как есть.

- В.Грищенко  – мы следующий Совет, тем более конференцию быстро не соберем. Сейчас  мы можем принять решение о введении штатной должности. Но принимать этого человека или не принимать, это другое решение. А человек может быть и может не быть. Это уже будет решать Исполком или президент, но уже без Совета.

Предлагается решение совета о введении штатной должности начальника QSL бюро.

- І,Шевчук - по поводу менеджера – в документах  везде записано - начальник  ЩСЛ бюро, поэтому название менять не нужно.

- В.Лысенко – с одной стороны сокращаем должность бухгалтера, а кто мешает сейчас заключить договор с Валентиной Николаевной?

- Запитання з залу- а зачем он нужен, что Валя плохо работает?

- В.Грищенко – согласно Устава «Рада ЛРУ призначає начальника  QSL бюро».

  Выносится на голосование вопрос «О введении штатной должности начальника QSLбюро в составе ЛРУ».

ПОСТАНОВИЛИ:

- Ввести штатную должность начальника QSLбюро в ЛРУ.

ГОЛОСУВАЛИ:

За -  29,  проти – 3,  утримались – 1.

 

7. Інформація Ревiзiйної комісії про свою діяльність

Доповідач: Голова Ревізійної комісії М.В. Гострий

СЛУХАЛИ:

В.Грищенко: Вопрос в том, что на заседание никто из членов ревкомиссии не прибыл. Поступила заява-доручення Председателя РК Гострого Н. (прилагается).

Вопрос далеко не однозначный. Действующий Устав: до складу Ради входять...

Входит ли РК в Совет ? Почему ни один человек из РК не прибыл на Совет.

Ревизионная комиссия  – коллегиальный орган.

 І.Доскоч - пропоную взяти до уваги текст звернення  РК (прилагается). Звіт РК буде виносити на коференцію.

Запитання з залу - Кто подписал документ? Гострий – написано.

Запитання:

- Ю.Заскалета –  Оскільки у вас на руках цей документ, то очевидно, що з головою чи членами РК ви спілкувалися?

- І.Доскоч:Менілист кияни передали.

- Ю.Заскалета –В документі РК пише, «що цей листпідписаний начальником QSL-бюро іможе претендуватина номінацію  в сатиричному журналі».

Чи вважаете ви, що голова ревкомісії  надіслав лист на 57 відділення в м Києві, при цьому знаючи, всі аматори України знають, весь світ знає, що адреса для листування а/ я 56. Доступ мае три особи  з відповідними дорученнями на одержання пошти.

Для того, щоб отримати цінний лист, необхідно отримати доручення ЛРУ. Бланки суворої звітності знаходяться у бухгалтера. Відомо, що бухгалтер на той час був в відпустці. Тому отримати це доручення було неможливо. І неможливо отримати  цінного листа.Чи не є такі дії голови РК, як спроба навмисно спотворити діяльність президента ЛРУ? Чи не заслуговую ця дія  оцінки відповідно п.5.19 Статуту ЛРУ? Не говорячи уже про те,  що такі дії  заслуговують на номінацію  в сатиричному журналі.

- І.Доскоч– з юридичної точки зору, цей лист несе інформаціїний характер. В даному випадку голова РК висказав все, що мав тут сказати. Відносно листування, мені це не відомо. Відносно вислову «сатиричному журналу» - це його бачення особисте. Це бачення персональної людини. Щодо членських внесків, щодо касової дисципліни – вони є ці факти. Приводить в своєму листі і, нажаль, виклав на сайті.

- Ю.Заскалета – чи вважаєте ви, що дії з листуванням голови РК з президентом заслуговують оцінки,  яка передбачена пунктом 5.19 статуту ЛРУ.

- І.Доскоч–я не знаю, чи дійсно це так було. Я сьогодні можу робити аналіз про цифри, які дала Валентина Миколаївна. Це людина сказала і люди почули, а що навів Гострий, я цього не бачив.

- В.Лысенко–  нужно назначить комиссию.

- О.Філіпов– на последнем Исполкоме, кто присутствовал, слышали перепалку Гострого с Грищенко по поводу листування і дат. Я слухав дуже уважно. Хто кому що винен, я не можу сказати. Юридично – слово проти слова.

- В.Грищенко– пункт из Устава – «Один примірник акту РК повинен бути поданий президенту ЛРУ в місячний термін». Здесь ничего нет о пересылке. РК должна обеспечить доставку.

- О.Філіпов – протокол вывешен на сайте и все его читали. Вам прислан он на эл. адрес. Но вы заявили, что электронная версия для президента не является документом.

- В.Грищенко – повторяю – «примірник должен подать».

- М.Губенко - информационно-аналитический акт. Одно словоблудие. Я задал вопрос всем членам РК – какой пункт нарушен? Ответа нет. Болтология. Все средства, которые пошли на хоз. нужды – согласно закона.Какой пункт нарушен?

- І.Доскоч - Стаття 16 бухгалтерського обліку. Люди приймали готівку, не було бухгалтера і вона змушена була приймати ці гроші. Це грубе порушення фінансової дисципліни. Зі сторони бухгалтера і зі сторони президента, який не забезпечив прийняття внесків від наших колег.

- В.Грищенко - а такі порушення появились тільки при президентові Грищенко?

- С.Будулатій- у нас в прошлом году была конференция и была избрана РК. Никто ей не мешал сделать аудит. Было решение конференции. Почему она не сделала эту работу?

- В.Бех – Вначале  о подписях – там, где написано, что подписал не президент,  а Бех. В.Грищенко переслал письмо по эл. почте и написал,распечатай, подпиши и зарегистрируй. Вот лежит его доверенность с февраля 2013 г. на право подписи документов,  кроме бухгалтерских.

Если Гострый  ставит под сомнение подпись Грищенко, вопросов нет.

Следующее – Гострый все время идет в нарушения. На Исполкоме он настаивал на «змінах до положення про QSL-бюро». Ему говорили, что это не функция Исполкома. А он настаивал, нет,нужно утвердить. Настырно настаивал на Исполкоме и на восстановлении в члены ЛРУ Степаненко, мол, его незаконно исключили, нужно извиниться и восстановить. Ему доказывали, что это нарушение, восстановить может только конференция. Но он снова настаивал на своем.

Также само он пытался восстановить Степаненко, когда вице-президентами был Ананьев и Латышенко. Степаненко был специально приглашен на встречу киевлян.  Гострый – в подходящий момент, пытался «протолкнуть» вопрос о Степаненко  хвалебными высказываниями. Поставил их на место один известный и уважаемый радиолюбитель.

Теперь о том, что Первый и- уважаемый президент! Тут в пример, только одно письмо от 27.05.97г, адресованное мне,  как бывшему президенту Житомирского отделения. Такие письма отправлены еще в адрес десятка областей: «В звязку з тим, що в попередньому звітному періоді практично був відсутній облік (відсутня книга бухгалтерського  обліку, відсутні списки членів ЛРУ, що сплатили внески за 1996 р., тощо), Виконком ЛРУ  не може ідентифікувати поступлення членських внесків…».

Ось так працював ПЕРШИЙ президент.

Гострийі сам не платив членські внески,через що ставилось питанняна Раді про виключення  його з членів ЛРУ! Да, він перший, хто зробив велику роботу по реестрації ЛРУ. Але він і перший, хто робить ЛРУ …кінець. Моя пропозиція, якщо хочете щоб налагодилась робота в Лізі, потрібно Гострого перевибрати. Нехай він працює в ефірі, завжди залишається першим президентом. Як він колись сказав «Перший не може бути другим». Але нехай уйде з посади Голови РК, для цього і є  пункт 5-19 в Статуті ЛРУ.

- В.Грищенко:

Пункт с Устава:   

«5.19. В разiнеобхiдностiпереобрання голови комiтету або комiсiї ЛРУ або замiщення вакантної виборної посади рiшення з цього приводу може прийняти Рада ЛРУ не менше як 2/3 голосiв присутнiх на засiданнiчленiв Ради.
Термiн повноважень новообраного члена Ради - до наступної конференції».

- В.Грищенко- Гострый,когда ему  выгодно, он пишет «Член ради ЛРУ».

- І.Доскоч – нашіповноваження не поширюються на членів РК.

- М.Губенко– это чрезвычайная ситуация, я предлагаю ставить вопрос на голосование.

- І.Шевчук– вспомните февраль месяц. Вы все председатели обл.отделений. Звонок от Гострого  большей половине областей. Призыв «Чего вы  сидите в окопах? А ну вперед!».

- В.Грищенко – Это призыв   к деструктивной деятельности в ЛРУ.

- М.Губенко - А сообщение в рефлекторе. «Еще немного и мы ее додавим!».

- В.Лысенко – Мы Лига радиолюбителей – обьединяющая людей по общим интересам.

В Уставе написано четко. РК избирается из членов ЛРУ. Их задача – помочьрешать все вопросы. РК - это наши члены ЛРУ, мы их избрали для помощи.Акт написан в каком-то духе, будто мы ничего не делаем, а только нарушаем.В разделе «Ревкомиссия»  написано – РК составляет  акт ревизии и предоставляет конференции, а не агитировать ЗА или против.  Акты проверок выносятся на утверждение конференции.Кто дал право ему одному определять все и выносить на обсуждение.Откуда у него обиды или личное что-то. Правильно будет отстранить его от руководства в ревизионной комиссии.

- О.Філіпов - Структура в любой организации – есть висший руководящий орган. У нас это конференция. Конференция принимает решения. Все остальные - в руководящие органы входят президент,  вице-президенты и т.д. Что касается ревизионной комиссии - она избирается высшым органом и избирается, чтобы все остальные органы выполняли Устав.

Что у нас происходит. РК пользуясь своим правом, провела ревизию и обнародовала свое решение. Акт РК не нравится нашему  руководящему органу – Совету, президенту.

Этот орган –не имеет права трогать ревизионную комиссию.

- М.Губенко – вся деятельность Гострого – деструктивная.

(В зале шум,накал страстей, все говорят одновременно).

Голос з залу: ставь на голосование.

- В.Грищенко: Друзья, успокойтесь, послушайте. Против Акта РК  мы ничего не имеем.

Мы против РК,  как органа ЛРУ, не выступаем. Но стиль, поведение председателя  ревкомиссии  направлен на разрушение Лиги. Это не простые слова. Он ужеуспел переругаться, как минимум, с пятью областями. Он на них «стучит» - «Они меня послали!».

- Запитання з залу: – почему области не дали ему информацию?

- В.Грищенко- а на каком основании они должны ему ее давать? Акт ревизионной комиссии пусть направляет на конференцию.

Кто знает, почему ни один из пяти членов РК не приехал на Совет?

Гострый  считает себя выше исполкома, выше президента, выше Совета. Он выше всех.

- В.Погоржельський – о взносах нескольких областей. Не выполнены решения конференции о поднятии взноса до 50 грн. РК молчит, хотя есть нарушения. РК предвзято относится к президенту, сводит с ним при каждом удобном случае счеты.Я говорю это открыто.

РК это часть нас и они должны помогать президенту, Исполкому.  Если есть ошибки,подсказать пути  ликвидации, помогать устранить, а не бежать в прокуратуру, налоговую.

Я предлагаю – Гострый и вся эта группа ведет деструктивную, антиЛРУшную политику. Они направляют на то, чтобы нас развалить.На сегодня очень  жаль, что полномочия Совета не могут это решить.Полномочия конференции.Протокол затянулся на три месяца,бюджет не принят, президент не вступил в права, как президент. Это все нарушения со стороны Гострого и комиссии. Они об этом  в своих актах не пишут.

Из-за этого 52 тыс. налички не поступили на расчетный счет. Из-за этого все проблемы- «мы на вас настучим налоговой, мы напишем в прокуратуру». Постоянные угрозы.  

Если конференция принимала решения, но не сделали мы, не смогли по нашей вине.

Часть вины Исполкома беру на себя. Да. Мы не успели.

Та позиция, которую занимает Гострый по отношению к руководству ЛРУ - она деструктивна. Мы не приняли бюджет. Это нонсенс. И в том числе,здесь вина и РК. А они перекладывают все на президента. А так не бывает, мы все тут виноваты. И Исполком. Если Совет проведет  голосование-  оно не легитимное будет это решение. Я буду голосовать тремя голосами за решение - Исключить. Но будут суды.60 тысяч не хватит.

Я буду голосовать, но я знаю последствия. Я предлагаю, может быть, более активно работать Исполкому. Руководителям областных отделений провести конференции и как можно быстрее определиться с ОПФ и тогда на конференции рассмотреть Гострого, который работает против президента и против ЛРУ.Тогда мы сможем структуру формировать. Позиция Гострого противЛРУшная, он хочет раскачать лодку.

- В.Лысенко – если мы его сейчас не исключим,то он в суд не подаст? Есть гарантия?

- І.Шевчук - Он в любом случае заготовил 12 протоколов , он уже готов.

- М.Губенко – Суд не имеет отношения, вмешиваться в дела общественной организации он не будет.

ШУМ В ЗАЛІ !!!

- В.Грищенко: есть еще интересная мысль.

Совет может принять решение. Не приглашаем  РК на Исполком. По Статуту - «Члени ревiзiйної комiсiї можуть брати участь», но не обязаны.  Гострый  пишет акты, пусть пишет.

- І.Шевчук – он публикует акты,  прежде чем президент их увидит, и публикует, где ему хочется.

- В.Грищенко – лично я не боюсь этого, я просто понимаю, что эти суды будут не против меня.

- І.Шевчук – за такие нарушения мы вправе исключать с членов ЛРУ.

  Совет вправе голосовать – отстранить Гострого.

- В. Погоржельський – мы доведем до судов. Гострый будет вести дальше свою деятельность.

Первый президент, а нанесет вреда больше, чем кто. Порицание работы Гострого - как головы ревкомиссии.

ШУМв залі. Говорять всі одночасно

- В.Погоржельський – если будет решение суда. Суд потребует документы за 3 года.

ШУМ В ЗАЛІ.

- В.Грищенко – успокаивает и просит всех присесть.

Акцент – Ситуация очень напряженная. Гострый призывает к развалу QSL-бюро. Узурпация полномочий. Гострый сам принимает все решения. Он по телефону много порасказывал и обо мне, чего я и сам не знал. Постоянно хамит. От него нужно избавляться, но избавляться правильно.Счетная комиссия, посчитайте, сколько есть голосов.

- В.Погоржельський – есть путь – пункт в статуте 4.7.Рішення про виключення із членів ЛРУ приймаються Радою ЛРУ. Полномочия Совета - исключить из членов ЛРУ человека, который ведет диструктивную деятельность.

А не член ЛРУ не имеет права занимать должность председателя РК.

В залі аплодисменти.

- В.Грищенко – все устали. Подумайте 3 минуты. Первого президента исключить из членов ЛРУ...

- В.Бех – Заскалета ушел с QSL-бюро из-за Гострого, который сказал, что Юра разваливает ЛРУ. За все возвращенные диапазоны скажите Заскалете спасибо.

- В.Грищенко: первое предложение – Принять к сведению и забыть.

- І.Доскоч - його немає, берем до уваги і забули

- В.Грищенко - Второе предложение – с-но п.5-19 отстранить Гострого от руководства председателя РК  до конференции.

- Третье предложение – Исключить из членов ЛРУ.

Мы голосуем за 1,2,3-й вопросы. Какой вопрос набрал большинство, голосуем вместе.

- В.Лысенко –  может быть возьмем на поруки?

- В.Грищенко – в порядке поступления:    принять к сведению .

- М.Губенко – нам нужно из трех вариантов выбрать один.  Вариант,который наберет большее количество голосов, будут голосовать все.

Голосуємо:

 - Принять к сведению и указать на строгое соблюдение Устава  -  13 голосов .

 - Отстранить  от должности председателя РК  с-но Устава – п.5-19до конференции –   18 голосов

 - Исключить из членов ЛРУ -   12 голосов.

- В.Грищенко:

Кто голова счетной комиссии?

- В.Грищенко: Протокол счетной комиссии № 1 - об избрании председателя счетной комиссии.

32 голоса – за избрание счетной комиссии: ГубенкоН., БудановП., ДоскочИ..

                             Председатель – ГубенкоН..

По итогам счетной комиссии победил вопрос отстранение Гострого от должности председателя РК.

Голосуем персонально по данному вопросу:

- В.Грищенко - члены счетной комиссии не стойте на местах, подойдите к голосующим.

 В поименном списке – отмечали  решение  каждого голосовавшего.

ГОЛОСУВАЛИ:  33 чел.

Результат голосування:  22 -  завиключення,   11   -  проти, утримались – 0.

 

Вопрос из зала:Учли голос Буданова? Ответ – да.  Буданову передал + 1 голос Игнатов.

 

- В.Грищенко- У нас остались еще несколько пунктов повестки дня:  Бюджет этого года и 2014 г,Планы работы, По ЩСЛ бюро.

Сейчас кворум есть. Если кто-то уедет.  Оставьте доверенность. Чтобы был кворум.

 

8. Розгляд стану справ з бухгалтерським обліком в ЛРУ.

Доповідач: Президент ЛРУ В.В. Грищенко

 

СЛУХАЛИ:

- В.Грищенко:  Отметил, что в ЛРУ единственная штатная должность – бухгалтер с минимальной заработной платой. Она подает необходимые отчеты. Хотя онавнештатный  наемный работник, но она дает советыкосмического уровня, принимает самостоятельные решения, не выполняет распоряжения руководства. Конкретный пример:

Для UСC - 2500 грн долг с прошлого года за дипломы. Вариант найти способ безналичного расчета, предоставить счет. Но в течение месяца из-за бухгалтера вопрос так и не решился. Она сравнила доски с бумажными дипломами в цене и отказалась платить. Ей было указано, что она не имеет права принимать самостоятельно решения.

Вот стиль ее общения. На исполкоме 8 августа уточняли нюансы по подаче иска по банку

«Интер». На мое распоряжение о передаче документов Филиппову был получен ответ в грубой формеи не по теме. Женщина в солидном возрасте, телефонная средняя беседа минут на 30.

ВИСТУПИЛИ:

- Ю.Заскалета – почему ликвидировали ЦРК?  Причина – в бухгалтере.

Указания  руководства ТСОУ она не выполняет, не сделала ничего для ликвидации ЦРК. ТСОУ нанимает аудиторскую компанию, чтобы сделать аудит ЦРК, предоставить акт в налоговую и ликвидировать, а бухгалтер забирает все документы и уходит. Вы видели письмо, что она сдала печать. На момент, когда пошла информация о том, что она не сдала печать, это было действительно так. Руководство ТСОУ приняло решение, поскольку все документы находились у нее  и печать, и чековая книжка, остановить  в банке любые проплаты. Но через дней 5 бухгалтер приходит в банк с платежками.

Совет ЛРУ должен поручить Исполкому - выработать правовой механизм расторжения с ней договора или увольнения ее с работы. Прошу поставить вопрос на голосование.

- В.Грищенко – каким образом правовым путем решить этот вопрос?

- Пропозиція із залу:  – сократить должностьили пусть она добровольно напишет заяву об увольнении. 

- Ликвидировать должность, выплотить ей  все деньгиза два месяца.  Поставить в инвестность за 2 месяца о ликвидации должности.

- І.Доскоч – будь яка юридична особа зобовязана мати бухгалтера.

- В.Грищенко - согласно Статута ЛРУ – Рада  призначає головного бухгалтера.

- Турбель Ю.-Совет может принять решение оликвидации штатной должности со всеми вытекающими вопросами, а дальше заключаете договор с новым бухгалтером и плотите 15 % налогов.

- В.Лысенко – Бухгалтер  увольняется только КЗОТом, а не решением Совета

Основание - За невыполнение приказа – три выговора.

-О.Філіпов –предупредил о возможных судебных разбирательствах. Я вам предлагал сократить должность, выплатить за 2 месяца зарплату и уволить.

- В.Бех – есть бухгалтер, которой обяснили обязанности, и она согласна работать.

- В.Грищенко – Ставится вопрос на голосование. В связи с тяжелой экономической ситуацией Совет ЛРУ принимает решение о сокращении штатной должности бухгалтера.

ГОЛОСУВАЛИ:

За -  30, проти - 0, утримались – 3.

 

10. Кадрові питання(секретар ЛРУ, інструктор штаб-квартирита інші.).

Доповідач:  - Президент ЛРУ В.В. Грищенко 

СЛУХАЛИ:

- В.Грищенко– Еще к кадровым вопросам в ЛРУ. Формально Валентина Николаевна пока секретарь ЛРУ, ее утвердила конференция, но вопрос нужно решать.  Недавно приняли ВРИО Крыщенко А. Говорили, что незаконно.

Предложение – поручить Исполкому подобрать кандидатуру на ВРИО секретаря ЛРУ до конференции.

ГОЛОСУВАЛИ:

 За – 32, проти – 0,  утримались – 1.

- В.Грищенко – штаб квартира была в ЦРК. Сейчас в ЦК ТСОУ размещено QSL бюро. Нет штаб квартиры в ЛРУ. На будущее должен быть технический секретарь, это в перспективе, пока нужно подумать об этом.

 

11. Розгляд та прийняття рішення за Програмою основних заходів ЛРУ на 2013 рік.

Доповідач:  - Президент ЛРУ В.В. Грищенко 

СЛУХАЛИ:

- В.Грищенко – з пропозицією проекту Програми основних заходів на 2013 р.

ПОСТАНОВИЛИ:  прийняти « Програму основних заходів ЛРУ на 2013-й рік».

 (Додається)

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 30,   проти- 0,   утрим. - 3

 

13. Розгляд та прийняття рішення за Програмою основних заходів ЛРУ на 2014 рік.

Доповідач: - Президент ЛРУ В.В. Грищенко  

СЛУХАЛИ:

- В.Грищенко– з пропозицією проекту Програми основних заходів ЛРУ на 2014 рік.

ПОСТАНОВИЛИ:  прийняти « Програму основних заходів ЛРУ на 2014-й рік»

(Додається)

ГОЛОСУВАЛИ :

За – 33,   Проти – 0,      утримались – 0.   

 

12.Розгляд та прийняття рішення за проектом Бюджету ЛРУ на 2013 рік

Доповідач:  - Президент ЛРУ В.В. Грищенко  

СЛУХАЛИ:

- В. Грищенко з пропозицією проекту Бюджету на 2013-й рік.

Проект был опубликован, были отзывы. Нюансы – проект составлен по образцу бюджетов предыдущих годов.  Залишок коштів – на 8.12.12 года на основании материалов  ревизионной комиссии,  их конференция приняла. Пока QSL-бюро  работало по старой схеме – дотация работы, включительно по октябрь месяц 2013 г.

 

ВИСТУПИЛИ:

- О.Філіппов – почему мы должны писать на основании какой-то ревкомиссии какого-то года, которая не имеет отношения к этому году. Вы должны были написать по справке бухгалтерии.

- М.Лаврека-  На изготовление досок для контеста нужны деньги наличные -500 грн.

- В.Бех – добавить ветеранам  и из статьи QSL-бюро на отправку почты для школьников

 (т.к. она не израсходована), передать 500 грн. молодежному комитету.

- О.Бала – на работу молодежного комитета много не нужно. Сумма мизерная для комитета.

- А.Помазов - выбрали 500 грн, т.к. не знали,  выделят или нет еще.

- Турбель Ю. – выделение наличные денег  требуют определенные условий. За выделенные наличные деньги необходимо отчитаться в течении двух дней.

- В.Грищенко– о выделении 14000 грн. по вопросу, озвученном  В.Погоржельским,  по електронному  учету членов ЛРУ.

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3, проти – 30, утрим. – 0.

- «110 лет со дня рождения Э.Кренкеля», просят выделить 1800 грн. на изготовление карточек. Решение – отказать.

- Ю.Заскалета– расчеты на исследование 1200 МГц – 50000 грн. Заложить на этот год хотя бы 10000 грн.

- О.Бала-  мы не формируем положительный имидж. Нет молодежных соревнований в бюджете. Добавить деньги на соревнования «Звезды эфира». Я своими усилиями предпринимаю. В этом году необходимо купить хотя бы один трансивер.

- І.Шевчук– УКВ комитет подал все документы. А Вы свои предложения по календарному плану подавали?

- В.Бех – этот финансовый год уже почти заканчивается. На следующий год не будет расходов – долги на бюро за 2012 г. и задолженность по взносам в ИАРУ -2012 г.

 Это уже экономнее.

- В.Грищенко– вопрос по уплате членских взносов. По 30 грн заплатили Львовская, Винницкая и частично Харьковская обл. Если этот вопрос решим, то появится

еще какая-то тысяча гривен.

- О.Філіпов– Документ  должен иметь определенную форму. Этот документ является основанием для выплат тех сум , которые мы определили по бухгалтерии. Необходимо привести к нормальному, установленному  стандартному виду.

- І.Шевчук– Поручить оформить форму бюджета – Филиппову.

УКВ комитет провел на порядок больше мероприятий. Работали на спонсорские.

 На 2014 г запланировано больше мероприятий.

- А.Помазов- иннициатива появляется, оставить резервный фонд.

- В.Грищенко – форму бюджета мы меняем?

Голосуем за суттевую часть бюджета: (Додається).

ГОЛОСУВАЛИ:

За - 23,   проти – 4,   утрим. -6.

Харьков – 1 –за, 1- проти.

 

Совет поручает вице президенту Филипову в течении 2-х недель привести форму бюджета в соответствие требованиям.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 33, проти – 0, утрим. – 0,

 

- В.Грищенко – относительно взносов в ЛРУ. На конференции предлагалась сумма взносов в ЛРУ - 40, 50, 60, 100 грн. По факту – принят взнос 50 грн., вопрос  нужно решить. Присутствует представитель Львова, Винницы и Харькова.

- Турбель Ю.– Была конференция, высший наш орган. Я не сторонник этой суммы, но оставшиеся люди на конференции приняли решение, и это решение легитимное.

- В.Лысенко – QSL-бюро обслуживает пропорционально этой сумме? По идее мы их содержим

- В.Бех - QSL бюро обслуживает всех одинаково. Единственно, «Новой поштой» им почту я не отправляла. Вы оплатили услуги за Львов.

- І.Доскоч – вийти з ситуації, щоб забезпечити виконання бюджету 2014 р. до конференції прийняти таке рішення, щоб доплатити різницю між сплаченим і прийнятим рішенням щодо майбутніх внесків. Внески на2014 рік будуть становити 50 чи 70 грн. От ми на конференції це вирішимо.Ми зараз приймаємо рішення, що підтверджує 50 грн. Я пропонував і 100, але ж не хотіли  голосувати.

- В.Грищенко – Совет примет решение, которое подтвердит сумму 50 грн.  Львов - Вы признаете  решение Совета? Винница – Вы признаете  решение Совета?

А.Моховіков – по поводу 30 грн. Валентина Николаевна не даст соврать. В письме я сделал приписку. Взносы в  30 грн. предназначены на уплату взносов в ЛРУ и комплексное обеспечение QSL-бюро. Винница не дала на работу комитетов, на проезд членов Исполкома.  В октябре будет наша конференция, мы примем решение и за 2014-й год мы платим 50 гривен.

- В.Грищенко – а если Совет решит, что в 2013 году было 50 гривен, вы решение Совета признаете?

- А.Моховіков – должны признавать. У нас сумма установлена 70 грн, это значит - наша конференция принимает решение. Если 35 человек, вам понравится, хлопнут дверями, поуходят. Нехорошая обстановка.

Пропозиція:  Вынести повторный опрос членов делегатов конференции 2012 года –

Подтверждения суммы членских взносов - 50 грн.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 33,    проти – 0,      утримались –0.

 

14. Розгляд та прийняття рішення за проектом Бюджету ЛРУ на 2014 рік.

Доповідач:  - Президент ЛРУ В.В. Грищенко  

СЛУХАЛИ:

- В. Грищенко - пропозиції по проекту бюджету 2014 року.

ВИСТУПИЛИ:

- О.Бала- поддержать молодежную программу – купить современный трансивер IC-718.

Для поддержания имиджа молодежного комитета. Соревнования «Звезды эфира» вынести

отдельным пунктом.

- В.Грищенко  - добавить средств молодежному комитету.

- І.Шевчук – в 2013 г УКВ комитету средств ушло намного больше. Предлагается в Кировограде  провести слет УКВистов, день УКВиста. Денег нет.

- А.Помазов – комитет ветеранов для клуба «ВОЛНА» - обращение об оказании спонсорской помощи на 2014 г. -2000 грн.

- О.Філіпов – включить в бюджет сумму 2000 грн. для судебных  издержек  по решению вопроса с «Интербанком».

- А.Помазов  - Должен выходит бюллетень хотя бы один раз в месяц – с информацией о радио. Резервный фонд должен быть в бюджете.

 - В.Грищенко - кто за принятие бюджета на 2014-й год с дополнениями?

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 29,  проти  -1,     утримались - 3 

(додається).   

     

15. Розгляд та прийняття рішення за пропозиціями Колегії суддів:

Доповідач: - Г.С.Ігнатов

 

СЛУХАЛИ: Г. ІГНАТОВ:  Предложил «План работы коллегии судей». Есть пунктов 20. Все получат электронную версию. Отмечено: со спорткомитетом и КВ-УКВ комитетом нужна грань, которая определяет отношения участника и судьи.  Кодекс судьи – никто не должен нарушать. Главный  судья должен назначаться судейской коллегией. Спорт. комитет назначил своих суддей.  УКВ комитет решал вопросы. Аудитория поднимает эти вопросы. Давайте будем толерантними.

Запитання:

-  В.Грищенко: кто утверждает суддей? Колегия суддей или исполком?

І.Шевчук: Предложение по поводу електронного судейства. Включить

Мельниченко В. (UT4UKW)в состав  суддейской коллегии.

-  Г.Ігнатов: программа которая предложена. Должна быть комиссия  по разным видам спорта. Судья должен быть аттестован. В программе написано, проставлены сроки и будет проведена проверка всех судейских коллегий.

В.Грищенко: нужно просудить несколько соревнований, участвовать в судейском семинаре и тогда подавать представление для присвоения судейских званий.

І.Шевчук:  От кого должно происходить представление?

-  Г.Ігнатов:Было письмо. Ю.Гусаревича. Нужны категории на уровне 1-й, 2-й категории.. Нужны представления.

-  І.Доскоч: первый семинар – местный, призначает судью, там все прописано.

-  В.Грищенко: предоставлены документы: « Кодекс чести судьи  по радиоспорту» , «Кодекс взаимоотношения судьи и радиоспортсмена» и « Программа работы коллегии суддей».

-   І.Доскоч: есть ли у вас «Положення про суд. колегію»? Чтобы узаконить Коллегию суддей, должны дать «Положение», мы должны принять, а вы руководствоваться им. Нужно поступать последовательно. Чтобы люди понимали какие ваши функции.

-  Г.Ігнатов: спорткомитет ответил, что есть общее  положение по спорту.

-  В.Грищенко: Поручить коллегии суддей разработать «Положение о  коллегии суддей». Дату не устанавливаем.

О.Філіпов: Председателям комитетов подать исполкому на утверждение план работы.

-  Г.Ігнатов:   План работы утвердили на исполкоме.

-  В.Грищенко– мы документы рассматривали.

 

По представленным документам если нет  вопросов, замечаний, возражений - голосуем:

ГОЛОСУВАЛИ:  ОДНОГОЛОСНО.

 

16. Розгляд та прийняття рішення про Положення про QSL-бюро ЛРУ.

 

СЛУХАЛИ:

- В.Грищенко – До сих пор QSL-бюро работало по Положению, утвержденному несколько лет назад. Были измения – адрес.

- В.Бех– 2 месяца назад был разослан  проект «Положения о QSL-бюро», неделю назад я продублировала. Все читали?  Практически все осталось, как и было.

Адрес физический изменен, для почты прежний - а/я 56. Изменен расчетный счет. Услуги по обмену почтой предоставляются только членам ЛРУ.

- О.Філіпов – предложение, чтобы Совет в целом принял «Положение», и поручить Исполкому довести его до нормального вида.

- В.Грищенко: Совет постановляет, принять за основу и дать Исполкому право вносить изменения  в «Положение о QSLбюро»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 33,   проти  - 0,  утримались- 0.

 

18. Звітно-виборна конференція ЛРУ – місце та час проведення.

СЛУХАЛИ:

- В.Грищенко – предлагается изменить место проведения заседаний Совета и конференции. Сроки – сентябрь месяц.

- М.Губенко – предложение: провели Совет и конференцію провести в Одессе - в Затоке.

- О.Бала – провести конференцию в г.Херсоне или Херсонской области.

- А. Помазов – предлагаю Харьков.

- В.Лисенко – в Уставе – Совет может принимать решение.

- В.Грищенко Кто за проведение очередной отчетно-выборной конференции в Одессе?

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 23,     проти – 7,    утримались – 3.

 

- Кто за проведение конференции в Херсоне?

ГОЛОСУВАЛИ

За – 4,  проти - 29,  утримались - 0.

 

- Кто за проведение конференции в Харькове?

ГОЛОСУВАЛИ:

 За – 5,   проти – 28,  утримались – 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: провести очередную отчетно-выборную конференцию в Одессе (Затока) в сентябре м-це 2014 г. Конкретную дату поручить определить Исполкому.

 

19. Питання для письмового опитування делегатів минулої конференції ЛРУ.

СЛУХАЛИ: 

- В.Грищенко – согласно проголосованных ранее вопросов в повестке дня, внести в бюллетень для опроса делегатов предыдущей конференции следующие вопросы:

1. О введении штатной должности  начальника QSL-бюро.

2. Подтверждения суммычленських взносов -50 грн.

 

20. Про ОПФ ЛРУ згідно ЗУ про громадські об’єднання. 

СЛУХАЛИ:

- В.Грищенко – Вопрос ОПФ – решение важное и должно приниматься сознательно. Необходимо провести разъяснительную работу и на местах, определить форму,  и областные отделения должны высказать свои предложения.

- О.Філіпов– в прошлом году мы проводили опрос среди членов Исполкома и членов Совета. Это уже обсуждалось, голосовалось. Устав вывешен, относительно Устава не пришло ни одно замечание. То, что предлагает Владимир Владимирович, это затяжка вопроса. Не желание принимать решение вопроса сейчас. Мы еще можем год, два, три ждать пока наступит просветление в головах председателей областных Советов, тем более в головах членов ЛРУ. Думаю, что половина председателей уже не помнит вообще, что есть такая проблема. Другая помнит.  Поэтому все это не имеет никакого смысла.

- В.Лысенко- Меня удивляет Ваше стремление пробить свою мысль,

- О.Філіпов– вопрос сейчас стоит об ОПФ. Я не настаиваю ни на одной, ни на другой форме. Я бы хотел, чтобы ваше уважаемое собрание приплыло к какому нибудь берегу. Я вам этот берег не навязываю, плывите куда хотите, только вы приплывите, потому что дальше эти документы делать невозможно.

- В.Лысенко- Я еще на конференции, которая, кстати, не приняла предложенный проект Устава, подходил к вам и просил. Здесь сидят люди, которые может быть не понимают, может не знают разницы между Спилкой и Организацией. Вы предложили только одну форму. Почему бы вам не сказать, что такое Спилка, а что общественная организация. Вы мне ответили: Не хочу и этого делать  не буду. Почему? Но вы же выступаете с предложениями,

- О.Філіпов– Потому, что не вижу в этом смысла.

- В.Лысенко– отвечаю. В законе об общественных организациях написано – учредители – физические лица, а в общественном союзе – учредители - юридические лица частного права.  Я читаю Закон:  Членами – участниками могут быть юридические лица частного права и физические лица, в том числе и общественные обьединения и т.д.

Вот в общественную организацию могут вступать, членами могут быть с 14-ти лет граждане, а в общественный союз – с 18-ти лет. Таким образом мы отрубили – какие школьники? Они и в Лигу не вступят. Я цитирую Закон.

- О.Филіпов– Я не против Закона, я хочу прокоментировать ваше заявление, мы «отрубаем» школьников навсегда. Отвечаю, членами ГС эти школьники быть не могут, но членами ГС могут быть  любые школьные и внешкольные учреждения , даже детский садик.

- В.Лисенко– не будет вся школа и садик не будет вступать в Лигу, а вот индивидуального члена не будет.

- С.Будулатій-Нас никто в шею не гонит. Нужно это обсудить со всеми председателями областных отделений. Должет быть какой-то выбор. Или тот или тот. А зачем эти гонки, они никому не нужны.

- О.Філіпов- Год прошел с того момента, когда вам, председателям областных отделений первый раз предложили  - ни один палец о палец не ударил. Вопросов не задавал, предложений не присылал.

- М.Губенко– Общественная организация ЛРУ ни в какую спилку превратиться не может.

- В.Грищенко– мы сейчас никакого решения не принимаем.

- В.Лысенко -  Поручить руководителям областных отделений  проводить разьяснительную работу. Внести предложения по форме ОПФ.

 

21. Різне.

Рассматривалось в процессе заседания Совета.

 

22. Закриття засідання Ради ЛРУ

Президент ЛРУ В.В. Грищенко поблагодарил всех присутсвующих за работу, пожелал

творческих успехов и плодотворной работы по решению текучих задач и подготовке к проведению отчетно-выборной конференции.

 

 

 

 

 

Голова засідання Ради:                                             В.Грищенко

 

                      Секретар:                                              В.Бех

 http://uarl.org.ua/load/protokol_stenograma_zasidannja_radi_ligi_radioamatoriv_ukrajini_2013/1-1-0-362