Новая ЕСКУ - раздел "Радиоспорт"

Будни ЛРУ

Радіозв’язок  на  коротких  хвилях (КХ)

(чоловіки та жінки)

        Юніори                                               -  19 років та молодше ( Ч19, Ж19 )

        Дорослі                                               -   20 років та старше    (Ч20, Ж20)

Посісти місце водному з видів програми (вікової категорії)на вказаних нижче змаганнях або виконати нормативи класифікаційних таблиць

Майстер спорту України міжнародного класу

1 - 3 місце на Чемпіонаті Світу (IARU contest, CQ WW DX contest, CQ WW WPX contest) в особистому заліку;

1 - 2 місце на Чемпіонаті Світу (IARU contest, CQ WW DX contest, CQ WW WPX contest) у складі команди колективної радіостанції;

1 - 2  місце  на Чемпіонаті Європи (WAE DX contest) в особистому заліку;

1  місце  на Чемпіонаті  Європи (WAE DX contest) у складі команди колективної радіостанції.

 

Майстерспорту  України

4 - 6 місце на Чемпіонаті Світу (IARU contest, CQ WW DX contest, CQ WW WPX contest)

в особистому заліку;

3 - 5 місце на Чемпіонаті Світу у складі команди колективної радіостанції (IARU contest, CQ WW DX contest, CQ WW WPX contest);

3 - 5  місце  на Чемпіонаті Європи в особистому заліку (WAE DX contest);

2 -3 місце  на Чемпіонаті Європи у складі команди колективної радіостанції (WAE DX contest);

1 - 2  місце на Чемпіонаті України в особистому багато-діапазонному заліку,

 1 -  місце на Чемпіонаті України у складі команди колективної радіостанції

Кандидат у майстри спорту України

3 - 5 місце на Чемпіонаті України в особистому заліку,  

2 - 3 місце на Чемпіонаті України у складі команди колективної радіостанції,

І, ІІ, ІІІ розряди

Виконати нормативи класифікаційної таблиці

                                    

        Класифікаційна таблиця

Рівень  змагань та вимоги до них для присвоєння       звань та розрядів

Звання, розряди

Норматив  (межі відхилення від ВВП) для присвоєння  звань та розрядів,  %

І  рівень змагань– Чемпіонат  та Кубок України (за умови  участі не менше 20 МСУ і 30  КМСУ)

заліковий час для змагань  повинен становити не менше ніж 4 години.

МСУ

КМСУ

І

ІІ

 

5

20

35

5

IІ рівень змагань- Всеукраїнські змагання (за умови участі не менше 15 МСУ та 25  КМСУ),

заліковий час для змагань  повинен становити не менше ніж 4 години.

КМСУ

І

ІІ

ІІІ

10

25

40

55

ІІІ рівень змагань -Всеукраїнські змагання (за умови участі   не менше  5 МСУ , 15  КМСУ та 15  -  1 розряду)

І

ІІ

ІІІ

10

25

40

ІVрівень змагань -Обласні змагання (за умови участі не  менше  30 спортсменів, із яких 15  мають  не  нижче  І розряду)

І

ІІ

ІІІ

5

20

35

Примітки  до  класифікаційної таблиці:

      а)    вищій вихідний показник (ВВП)  визначається (окремо серед колективних та індивідуальних радіостанцій) як  середньоарифметичне значення 2, 3 та 4 результатів;

б)    для присвоєння звання (розряду) нижня межа нормативу встановлюється шляхом відрахування від ВВП відповідного відсоткового значення, згідно з класифікаційною таблицею.

      в)    Для операторів  жінок  нормативи зменшуються на 15 %.

                      Умови  на  присвоєння спортивнихзвань та розрядів:

1.  Спортивні звання МСУМК та МСУ присвоюється на офіційних міжнародних змаганнях  у  загальному багато-діапазонному заліку без розподілу по потужності (включаючи підгрупи:  SO-NON-assisted, SO-Assisted, SO-CW, SO-SSB, SO-MIX, M/S, M2, M/M) ,  за умови участі у підгрупі (виді програми) не менше 20 учасників(команд), які представляють не менше ніж 15 країн для МСУМК  та не менше ніж 12 країн для МС);

            2.  На офіційних всеукраїнських змаганнях спортивне звання МСУ  присвоюється  за умовою участі у змаганнях  не  менше 20 спортсменів або команд колективних радіостанцій, які  представляють не менше ніж 14регіонів України

            3. На офіційних всеукраїнських змаганнях спортивний розряд КМСУ  присвоюється  за умовою участі  у змаганнях не  менше 15 спортсменів  або команд колективних радіостанцій, які  представляють не менше ніж 10регіонів України

  4. За  класифікаційною таблицею звання МСУ присвоюється на змаганнях 1 рівня, за умови участі у підгрупі ( виді програми)  20 учасників (команд), які  представляють не менше ніж 14 регіонів України.

 Членам команд колективних радіостанцій для присвоєння спортивного звання МСУ необхідно двічі протягом двох років виконати класифікаційний норматив та умови;

5.  За класифікаційною таблицею розряд КМСУ присвоюються на змаганнях 2 та 3 рівня, за  умовою  участі у підгрупі (виді програми)  не  менше 15 учасників (команд), які  представляють не менше ніж 10 регіонів України,  та  при цьому  учасник(команда) зайняв(ла)   на Всеукраїнських змаганнях з  7 по 12 місце в особистому заліку,  у командному не нижче 8.

6. 1, ІІ, ІІІ спортивні розряди присвоюються  на змаганнях ІІ- ІVрівня  відповідно до класифікаційної таблиці.

7. У цифрових видах зв`язку спортивні звання МСУ та МСУМК  не  присвоюються.          

8.У виді змагань «Радіоспостереження» присвоюються І, ІІ, ІІІ розряди згідно з таблицею:

Дисципліна

Час, год.

Розряд

І розряд

ІІ розряд

ІІІ розряд

Чоловіки

Жінки

Чоловіки

Жінки

Чоловіки

Жінки

Індивідуальні

радіостанції

8

4

2

600

400

-

400

250

-

400

250

150

250

150

100

300

180

100

200

120

80

Команди колективних радіостанцій

8

4

2

900

600

-

700

500

-

600

400

250

400

300

150

400

300

150

300

200

100

Очки за радіоспостереження нараховуються таким чином:

за двобічне спостереження — 3 ;

за кожне однобічне спостереження — 1.

                   

           Радіозв’язок  на  ультракоротких  хвилях (УКХ)

(Чоловіки та жінки)

вікові  категорії

                     Юніори                                               -  19 років та молодше ( Ч19, Ж19 )

                              Дорослі                                              -   20 років та старше    (Ч20, Ж20) 

Посісти місце водному з видів програми (вікової категорії)на вказаних нижче змаганнях або виконати нормативи класифікаційних таблиць

 

 

                                                            Майстер спорту України

1 - 2 місце у офіційних міжнародних змаганнях  в особистому багато-діапазонному заліку,  або у складі команди колективної радіостанції у багато-діапазонному

1 місце на Чемпіонаті України в особистому  багато-діапазонному  заліку, або у складі команди колективної радіостанції у багато-діапазонному  заліку 

              Кандидат у майстри спорту України

3 - 5 місце у офіційних міжнародних змаганнях, в особистому одно-діапазонному заліку, або у складі команди колективної радіостанції

2 - 3 місце на Чемпіонаті України в особистому заліку або у складі команди колективної радіостанції

                             І розряд

4 - 8 місце на Чемпіонаті України в особистому заліку,  або у складі команди колективної радіостанції,

1 - 3 місце на Всеукраїнських змаганнях або Чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя в особистому заліку або у складі команди колективної радіостанції

                           ІІ розряд

4 - 5 місце на Всеукраїнських змаганнях або Чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя в особистому заліку або у складі команди колективної радіостанції,

                            ІІІ розряд

6 - 8  на Чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя в особистому заліку або у складі команди колективної радіостанції;

1 на районних, міських змаганнях в особистому заліку або у складі команди колективної радіостанції;

                                 Класифікаційна таблиця нормативів  міжнародних змагань  (кількість великих квадратів ЩТХ - локатора, з якими потрібно провести радіозв’язок на діапазонах 144 Мгц, 432 Мгц, 1296 Мгц та вище, згідно регламенту  аматорського радіозв’язку):

Вид змагань

Звання, розряди

МСУ

КМСУ

І

ІІ

ІІІ

Особисті радіостанції

80

65

45

30

15

Команди колективних радіостанцій (не більше 3 чол.)

1002Іння, розрядино провести радіозв’язок на діапазонах 144 МГц, 432 МГц, 1296 МГц менше 14 команд.асіфікаційною оків.ії _______

80

60

40

25

Примітки:

а)   під час виконання нормативу для присвоєння звання МСУ потрібно провести заліковані зв’язки не менш ніж на трьох діапазонах.

б)    кількість великих квадратів визначається окремо на кожному діапазоні, а потім підсумовується.

в)    заліковий час змагань визначається Положенням про змагання, але для Чемпіонату України він повинен становити не менше ніж 8 годин.

                         Умови  на  присвоєння  спортивних  звань та розрядів:

1.  Спортивне звання МСУ  присвоюються , за умови участі у виді програми не менше 20 спортсменів (команд) які представляють не менше 14 регіонів України (15 країн);
            2. Спортивні розряди присвоюються , за умови участі у виді програми:
            - для КМС  не менше 15 спортсменів (команд)  які представляють не менше  12 країн – для офіційних міжнародних змагань, або – не менше 20 спортсменів (команд) з 14 регіонів України -  для офіційних  всеукраїнських змагань ;

- для 1 спортивного розряду  не менше 14 спортсменів (команд)  які представляють не менше  12 регіонів України  для чемпіонату України, або – не менше 10 спортсменів (команд) з 8 регіонів України -  для інших  змагань;

- для ІІ спортивного розряду не менше 10 спортсменів (команд)  які представляють не менше  8 регіонів України.
            3. Розряд КМСУ за класифікаційною таблицею присвоюються , якщо спортсмен в індивідуальному виді програми  посів  з 7 по 12 місця, у командному  - не нижче 8 місць;

                                                           Загальні вимоги  для  всіх  видів  радіоспорту:              

             1. Подання  документів на  присвоєння  звань  та  розрядів за підсумками Чемпіонатів Світу та Європи з радіозв’язку на КХ та УКХ, здійснюється  після  затвердження  офіційних результатів  змагань головною  суддівською колегією та  їх офіційного оприлюднення   в  засобах  масової  інформації.

  2. Спортивне звання МСУ присвоюється за умови проведення Всеукраїнських змагань за правилами змагань з виду спорту, які  затверджені центральним органом виконавчої влади  у сфері фізичної культури та спорту України.

 3.Спортивне звання МСУ присвоюється за класифікаційними таблицями якщо спортсмен в індивідуальному виді програми посів не нижче 6 місця, у командному виді програми не нижче 4 місця, за умовами передбаченими для кожного виду  радіоспорту.

Полностью документ смотрите здесь.