Проект ЧУ на УКВ -2014: новое - это хорошо забытое старое

Будни ЛРУ

 

«Затверджую»
Державна служба молоді та
спорту України
Наказ №              від

 

«Узгоджено»
Президент ЛРУ
В,Грiщенко (UT0FT)
«___» _________2014 р

 

«Узгоджено»                                                                               «Узгоджено»

Голова  УКХ-комітетаЛРУ                                                               Голова колегії суддів ЛРУ

I.Шевчук (UY0UP)                                                                              Г.Iгнатов (UT1HT)                                                                                                         

«___»_________2014 р                                                                        «___»_________2014 р

РЕГЛАМЕНТ

«Чемпіонату України з радіозв’язку на УКХ»

Чемпіонат України з радіозв’язку на УКХ (надалі по тексту  -  ЧУ) – здійснюється згідно діючим «Правилам змагань з радіоспорту» (ред. 2012 р.), “ЄСКУ”, «Регламенту аматорського радіозв’язку України», затвердженим рішенням НКРЗ від 21.10.2010, № 475 та даним Положенням.

1  Цілі та завдання ЧУ

 

1.1  Популярізація змагань серед радіоаматорів, залучення молоді.    

1.2  Підвищення операторської майстерності спортсменів.

1.3  Виявлення сильніших спортсменів і команд ультрахвильовиків.

1.4  Виконання розрядних норм та вимог ЄСКУ.

1.5 Залучення найбільшої кількості радіоаматорів до створення технічних засобів (трансіверів, антен і т.і.) для проведення дальніх зв’язків на діапазонах УКХ.

1.6  Проведення дальніх зв’язків з використанням різних видів проходження на УКХ

 

2   Час і місце проведення

2.1    ЧУ здійснюється у перші повні вихідні (суботу та неділю) липня з 14:00 UT (аналог GMT) суботи до 13:59 UT (включно) неділі. У 2014 році ЧУ відбудеться  5 – 6 липня.

2.2    Учасники ЧУ повинні бути розташовані тільки на території України, знаходячись в стаціонарних або польових умовах.

 

3. Керівництво та організація проведення змагань

3.1 Загальне керівництво проведення змагань здійснює Державна служба молодіспорту України далі Держмолодьспорт та Ліга радіоаматорів України, далі - ЛРУ. Організація ЧУ покладається на Голову Спортивного комітету ЛРУ Сєрікова І.Д., організація суддівства – на Головного суддю Коллегії суддів ЛРУ Ігнатова Г.С.

 

4. Учасники змагань

4.1 У ЧУ приймають участь команди радіоаматорів (склад команди - 2 або 3 оператори) та оператори індівідуальних АРС, які мають допуск лікарсько-фізкультурного диспансеру та страховий поліс на період участі у змаганнях,

4.2 Змагання здійснюється в категоріях «Single Op» (один оператор) – SO, та «Multi Op» - (багато операторів) – МО. Для категорії SO «Single Op» - тільки один сигнал в кожний момент часу. Для категорії МО «Multi Op» – по одному сигналу на кожному з діапазонів в кожний момент часу.

4.3 Категорії учасників:

А - MOMB, (CW, PHONE), «144 МГц» і «432 МГц»;

B - MOSB, (CW, PHONE), «144 МГц»;

C - SOMB, (CW, PHONE), «144 МГц» і «432 МГц»:

D - SOSB, (CW, PHONE), «144 МГц»:

E - SOSB, (CW, PHONE), «432 МГц»:

G - SOMB, PHONE, (SSB, FM), «144 МГц» і «432 МГц»;

H - MOMB, (CW, PHONE), до 25 років включно, «144 МГц» і «432 МГц»;

I - SOMB, (CW, PHONE), до 25 років включно, «144 МГц» і «432 МГц».

Примітки:  для виконання спортивних нормативів ЄСКУ до заліку приймається результат роботи у діапазонах «144 МГц» і «432 МГц».

 

 

5. Умови проведення змагань

5.1 Проведення найбільшої кількості радіозв’язків між учасниками, що знаходяться у межах України, одночасно в діапазонах : «144 МГц» і «432 МГц».

5.2 Види роботи «телеграф» (CW), «телефон» (PHONE – SSB і FM).

5.3 Під час проведення кожного QSO передається контрольний номер, який складається з: RS (RST), порядкового номеру QSO та QRA-локатору,

наприклад: 599001 KN87XX (59005 KO50AA для PHONE).

Нумерація QSOs – окрема на кожному діапазоні. Повторні QSOs на одному діапазоні до результату не зараховуються.

5.4  До заліку приймаються QSOs, проведені з використанням усіх видів проходження, за вийнятком QSOs крізь активні ретранслятори.

5.5 Часом проведення QSO вважається час на момент його закінчення. Розбіжність часу проведення QSO дозволяється не більше як 3 хвилини.

5.6  Усі робочі місця, антени та апаратура учасників повинні бути розташовані на єдиній площині діаметром не більше 500 метрів.

5.7  Дозволяється використання публічних «мереж повідомлення» і призначення скедів. Забороняється self-spotting.

 

6. Суддівство змагань

6.1 Суддівство змагань забеспечує Головна суддівська колегія (ГСК), склад якої оголошується не пізніше, ніж за мiсяць до початку ЧУ, його організаторами.

6.2  Головна суддівська колегія визначає склад группи моніторінга, яка з ГСК залишає за собою право здійснювати моніторинг ЧУ з записом на електронні носії. Зафіксовані порушення є підставою для зняття учасника з заліку.

6.3                ГСК має право на підставі статистичного аналізу звітів, приймати рішення про дискваліфікацію учасників під час виявлення, так званих, «груп підтримки» (працюючих на лідера). Дискваліфікації належать як учасник такої групи, так і лідер.

6.4Забороняєтьсяробота з однiє позиції оператора кличним сигналом, відмінним від кличного сигналу команди, або особистого кличного сигналу.

6.5  Забороняється передача обов’язкових параметрів QSO будь якими каналами зв’язку, відмінними від роботи в ефірі на наданому діапазоні – позивні сигнали, контрольні номера, час QSO, а також, наприклад: під час роботи на 144 МГц неможна коригувати параметри зв’язків, проведених на 432 МГц, та навпаки.

6.6  Зв’язок з повторно переданим контрольним номером підлягає анулюванню. При наявності в звіті непослідовно переданих номерів (за плинним часом), зв’язки також належать анулюванню. Анулювання подібних зв’язків виконується в звіті даного учасника. Якщо після перевірки звітів ці зв’язки підтверджуються, то вони йдуть в залік його кореспондентам. В разі наявності цих порушень, а також пропущених номерів у сумі більш 5 % від кількості проведених зв’язків, учасник вилучається з заліку і його звіт переводять в «Check Log».

6.7 Заборонено змінювати місце розташування учасника, а також робота з рухомих об’єктів. При виявленнi невідповідності місцю розташування АРС і переданому QTH-loc, учасник дискваліфікується.

 

 

7       Порядок оформлення звітів

7.1Кожний учасник, незалежно від кількості проведених QSO, надсилає звітв електронному вигляді стандарту EDI (окремо за кожен діапазон). Як виключення, допускається виконання та надсилання рукописного звіту на папері.

7.2 Звіт є одночасно заявою на участь у змаганнях.

7.3 Звіти (електроннi та на паперi) повинні бути надіслані на адресу ГСК не пізніше 7-ми діб після закінчення ЧУ (першою добою лічення єпонеділок після закінчення ЧУ).  Дата вiдправки паперового звiту визначається по штемпелю поштового вiдправлення. Термiн очікування поштовых вiдправлень не бiльше ніж три тижні вiд закiнчення змагань.

7.4  Звіти, надіслані після вказаного терміну, не розглядаються.

7.5 Електронний звіт повинен складатися з текстових файлів звітів за діапазонами у форматі EDI. Ім’я кожного файлу звіту складається з символів кличного сигналу з розширенням, що позначає діапазон: хххххх.144, хххххх.432. Для кожного участника обов’язковим є надання ГСК персональних даних: призвіще, ім’я та по-батькові (на українській мові повністю, наприклад: Троцько Іван Олексійович.), спортивне звання або спортивний розряд. У разі відсутності звання або розряду, має бути позначка: БР (без розряду). Відповідні  графи у форматі  EDI мають місце.

7.6 У Додатку 1 до “Регламенту…” надана форма звіту в електронному виді стандарту EDI – титульна частина та саме звіт про участь у ЧУ:

7.7                До ГСК для електронного суддівства необхідно направити тільки EDI-файли за кожний діапазон з іменами формату: call.band наприклад: ur7d.144, ur7d.432.

7.8        Звіти необхідно направляти до суддівського роботу на

адресу: http://rf.doolru.org.ua

Якщо звіт не приймається роботом, його необхідно направити на

один з адресів: [email protected]  або [email protected]

7.9  У разі виявлення ГСК помилок, пов’язаних з формою звіту, а  також неповних  данних у заголовку або самому звіті)  звіт повертають спортсмену на доопрацювання. Термiн прийняття звiту повторно – 5 дiб.

7.10  ГСК не пізніше трьох місяців після закінчення ЧУ публікує таблицю результатів, а також оригінали звітів (edi-файли) участників та UBN-файли кожногоучасника.

 

8.  Нарахування очок

8.1 Очки за QSOs з учасниками ЧУ зараховуються після комп’ютерної перевірки тiльки надісланих учасниками звiтiв.

8.2  За кожне підтверджене після перевірки QSO нараховуються очки з розрахунку одне очко за 1км відстані до кореспондента по QTH-loc.

8.3  За результат приймається:

- під час роботи на одному діапазоні – сума очок за QSOs;

- в багатодіапазонному заліку – сума очок, набраних на діапазонах «144 МГц» і «432 МГц», з використанням адаптивних коефіцієнтів (для діапазону «432 МГц») окремо для груп МО і SО, отриманих шляхом ділення кращого результату на діапазоні 144 МГц на кращий результат на діапазоні «432 МГц».

8.4 Першість визначається в усіх категоріях учасників за найбільшою кількістю очок.

 

9  Порядок визначення переможців

9.1  Підсумки ЧУ підводять в кожній категорії п.4.3 за умови не менш 6 учасників в кожній з них. Для категорії Н і І, за наявністю менш 6 учасників, ГСК має право приймати рішення про нагородження переможців.

9.2 Переможцям у категоріях А, С, Н і І присвоюють звання «Чемпіон України з радіозв’язку на УКХ 2014 року». Вони нагороджуються медалями та дипломами відповідних ступінів.

9.3 Учасники змагань, що зайняли перші три місця в інших підгрупах, нагороджуються дипломами відповідних ступінів.

9.4 Учасники змагань, що виконали норми і вимоги ЄСКУ, в установленому порядку оформляють спортивні звання та розряди.

9.5  Підводяться підсумки серед клубів. Приналежність учасника до клубу визначається по відповідному запису у звіті.

9.6  Результати серед областей України визначають за сумою очок, набраних кращою десяткою учасників з кожної області.

9.7  Серед юних учасників (до 25 років вкл.) проводять окремий залік. Для учасників цієї категорії у звіті повинен бути проставленим рiк народження після П.І.Б. кожного учасника.

9.8  Спонсори ЧУ можуть встановлювати свої призи для будь якої з категорій учасників.   

9.9 Техніки і спонсори команд (відзначені в звітах), що посіли перші три місця у кожній категорії, нагороджуються дипломами.

9.10 Нагородження переможців чемпіонату виконує ГСК.

 

10. Безпека під час проведення змагань

10.1 Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України, від 18 грудня 1998 року №2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів» відповідальність за виконання вимог безпеки під час проведення чемпіонату покладається на кожного спортсмена (або начальника колективної радіостанції) які беруть на себе відповідальність за виконання Регламенту аматорського радіозв'язку України, а також вимог правил безпеки.

10.2  Невиконання вимог безпеки, що стали причиною виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань, спонукає до відповідальності згідно чинного законодавства України.

 

11. Фінансування змагань

11.1 ЛРУ несе витрати на проведення суддівства змагань та придбання нагород для переможців, та їх розсилку отримачам.

 

Додаток 1

до “Регламенту Чемпіоната України з радіозвязку на УКВ».

Оформлення звітів в електронному вигляді стандарту EDI

(програма розроблена російською мовою)

 

[REG1TEST;1] - Тип файла

TName=Чемпионат UKR2014- Название соревнований

TDate=20140705;20140706 - Даты начала и окончания соревнований

PCall=UR7D - Полный позывной сигнал (включая дроби)

PWWLo=KN18JT - QTH-loc

PExch=

PAdr1=Полонина Руна – Место, с которого велась работа в

PAdr2= соревнованиях

PSect=A - Группа соревнований (прядок заполнения см. ниже)

PBand=144 MHz – Диапазон

PClub=ЗФРС - Название клуба

RName=Довбака Володимир Миколайович; МС; - Ф.И.О.; спорт.зв. оператора-представителя

RCall=UZ5… - Позывной оператора-представителя

RAdr1=а/я 12 - Почтовый адрес оператора-представителя

RAdr2=ZA - Условное обозначение области.

RPoCo=88000 - Почтовый индекс оператора–представителя

RCity=Ужгород - Населенный пункт оператора-представителя

RCoun=УКРАИНА - Страна оператора-представителя

RPhon=(803122)2-89-27 - телефон оператора-представителя

[email protected] - E-mail оператора-представителя

MOpe1=UZ5…;Гаврилов Микола Миколайович;МС; - Позывной; Ф.И.О.; спорт. звание второго оператора;

MOpe2=UT5…;Іванов Іван Іванович;КМС;1958г; -“- третьего оператора,

STXEq=IC-746 - Использованная аппаратура на передачу

SPowe=100 - Выходная мощность

SRXEq=IC-746 + PREAMP 4xBF998 - Приемная аппаратура

SAnte=4x6эл. + 4х9 эл. – Антенны

SAntH=10;1479 - Высота антенны: над землей; над уровнем моря

CQSOs=1;1 - Количество: связей; очков за км.

CQSOP=203 - Количество очков за связи

CWWLs=1 - Количество квадратов QTH-loc

CWWLB=0

CExcs=0;0;1

CExcB=0

CDXCs=1 - Количество стран

CDXCB=0

CToSc=203 - Общее количество очков

CODXC=US5WU;KO20DI;203 - Наиболее дальняя связь

 [Remarks; Я(Мы) свидетельствую(ем), что полностью соблюдал(ли) «Регламент

любительской радиосвязи Украины», «Правила» и «Положение о соревнованиях»]

 [QSORecords;1] - Количество записанных связей

110703; 0834; US5WU; 2; 599;001; 599;001; ; KO20DI; 203; ; N; N;

 [END;TACLog by OZ2M, version 1,994]

 

     Строка связи записывается в следующем формате:

 дата; время UT; Позывной; Мод; RS/RST-перед; нр. перед; RS/RST-прин нр. прин;

WW-loc; к-во очков за связь; N-новый квадрат WW-loc; N-новая страна.

     Примечание:

     1  Заполнение строк обязательное для всех групп соревнующихся:

 TName=, TDate=, PCall=, PWWLo=, PBand=, PSect=, RName=, RCall=, CWWLs=, CToSc= и строки записи связей.

     2  Cтроки: MOpe1 и MOpe2.- заполняются только для категории A, B, H.

     3  Строка PSect= запись в этой строке делается следующим образом:

           PSect=A - много операторов (варианты: A , B , H ).

           PSect=D - один оператор (варианты: C , D , E, F, G , I).

     Для заявившихся в подгруппе юных спортсменов, а также для всех претендующих на присвоение званий, необходимо также после Ф.И.О. проставить год рождения.
     Например:

          RName=Iванов Іван Iванович.;2р;1997

          MOpe1=UR5...;Сiдоров Владлен Iванович;3р;1987

          MOpe2=UR4...;Петров Володимир Володимирович;б/р;1989