Готовим список льготников по взносам

Будни ЛРУ

Руководителям областных отделений!
Т.к. в "Список членов ЛРУ" не все руководители указали в графе "льготники" - ветеранов ВОВ, инвалидов, прошу продублировать данную информацию для формирования нового списка. Напомню:
" - за рішенням конференції ЛРУ оплата вартості відправки QSL-пошти за кордон від ветеранів ВВВ,  інвалідів 1-ї та 2-ї  груп, молоді до 18-ти років, колективних АРС шкільних або дитячих установ  здійснюється  за рахунок кощтів ЛРУ ( вказана пільга розповсюджується тільки на їх «домашні» позивні,  виключаючи позивні їх експедицій та позивні, для яких  вони виступають  у ролі  QSL-менеджерів)";
73! В.Бех

https://groups.google.com/forum/?utm_source=digest&utm_medium=email/#!topic/uarl_forum_lru/rDjhyX2WgFs