Кубок ЛРУ по УКВ связи-2015

Будни ЛРУ

alt

Змагання проводяться УКХ  Комітетом  Ліги  Радіоаматорів України

                  одночасно з УКХ  Чемпіонатом 1-го району IARU.

1. Цілі та Завдання Змагань

1.1 Популяризація УКХ-радіоспорту.

1.2 Підвищення операторської майстерності радіоспортсменів.

1.3 Виявлення найсильніших радіоспортсменів та команд ультра короткохвильовиків України.

 

                                                2. Час проведення змагань

Змагання проводяться на місцях у два тури: Перший тур: у перший повний уїкенд вересня з 14.00 UTC суботи до 13.59 UTC неділі (у 2015 році 5 - 6 вересня).

Другий тур: у перший повний вікенд жовтня з 14.00 UTC суботи до 13.59 UTC неділі (у 2015 році 3 - 4 жовтня).

                                                 3. Учасники змагань

Всі радіоаматори, що мають дозволи на роботу в діапазонах УКХ.

 

                                                 4. Програма Змагань

4.1 Перший тур проводиться тільки в діапазоні 144 МГц. Другий тур проводиться в діапазонах 432 МГц і вище.

4.2 Види роботи: A1A, J3E, F3E (G3E)4.3 У залік приймаються радіозв'язку, проведені з радіоаматорами, з використанням усіх видів проходження на УКХ (за винятком зв'язків через активні ретранслятори і EME). Забороняється проведення радіозв'язків у змаганнях на приймально-передавальних частотах ретрансляторів.

4.3 За весь час змагань з одним кореспондентом на кожному діапазоні зараховується одна радіозв'язок незалежно від виду роботи.

4.4 Учасники можуть розташовуватися в місцях постійного розміщення (вдома, на дачі, на даху будівель) або в польових умовах (на вершині гори, височини, на відкритій місцевості і т.д.). Радіозв'язку з кореспондентами, що знаходяться в рухомих об'єктах (наземному, повітряному і водному транспорті), не зараховуються.

 

                                             5. Категорії учасників

5.1. Single (один оператор) - станції з одним оператором без допомоги третіх осіб під час змагань.Multi (багато операторів) - всі інші учасники.

5.2.Для визначення результату виступу учасників у 2-х турах визначається множник для кожного діапазону по кожній категорії учасників шляхом ділення кращого результату на діапазоні 144 МГц на кращий результат на діапазоні, для якого визначається коефіцієнт по кожній групі учасників. За остаточний результат приймається сума очок, набраних учасником на всіх діапазонах.

 

                                              6. Умови проведення змагань

6.1 Очки в змаганнях нараховуються за проведення по одній зв'язку з кожним з кореспондентів на кожному діапазоні, незалежно від виду випромінювання.

6.2. За повторні зв'язку очки не нараховуються, але вони повинні бути чітко і ясно відзначені у звіті.

6.3. За зв'язки проведені через активні ретранслятори очки не нараховуються.

6.4 У змаганнях можуть бути використані наступні типи випромінювань:A1A - телеграф (CW),J3E або F3E (G3E)-телефон (SSB, FM, AM)

6.5 Контрольні номери: Складаються з RS або RST і порядкового номера зв'язку.6.6 Нумерація зв'язків для кожного діапазону окрема і починається з 001 ..

6.6 Передача контрольного номера повинна завершуватися передачею повного ,6-тизначного умовного позначення місця розташування радіостанції (QTH-loc)Наприклад: 579006 KN66GO або 56008 KO70WK

6.7 Нарахування очок: На всіх діапазонах очки за зв'язки нараховуються з розрахунку 1 очко за 1 км. відстані до кореспондента. При цьому кількість очок буде одно цілої частини відстані, яку обчислюється між центрами малих квадратів QTH-loc станцій плюс 1 км. Обчислення відстаней здійснюється за допомогою сферичного рівняння геометрії (Noordwijkerhout. 1987).

6.8 У багатодіапазонними заліку для діапазонів 144 МГц, 432 МГц застосовуються адаптивні діапазонні множники.6.10. На діапазонах 2,3 ГГц і вище (Мікрохвильові діапазони) вводяться множники по кожному діапазону:

5,6 ГГц х 10

10 ГГц х 20

24 ГГц х 50

47 ГГц х 50

75/80 ГГц х 100

120 ГГц х 100

145 ГГц х 100

245 ГГц х 100

Для учасників категорії Single допускається наявність не більше одного сигналу в будь-який момент часу.

 

Для учасників категорії Multi допускається наявність не більше одного сигналу на кожному з використовуваних діапазонів в будь-який момент часу.

Все обладнання станції (передавачі, приймачі та антени, і т.д.) повинні бути розташовані в межах єдиного кола діаметром не більше 500 метрів.

 

                                            7. Програма змагань.

7.1 Учасники змагань обмінюються контрольними номерами, що складаються з RS (Т) та порядкового номеру радіозв'язку і 6-значного позначення QTH-локатора, які передаються і підтверджуються тільки на діапазоні, де проводиться QSO і тільки під час його проведення .

7.2 Часом проведення зв'язку вважається момент її закінчення.

7.3 Час у звітах вказується в UTC.

 

                                 8.Залік радіозв'язків і нарахування очок.

8.1.Залік радіозв'язків проводиться на підставі рекомендацій УКХ Комітету 1-го району IARU.

8.2.Зараховуються всі проведені радіозв'язки, підтверджені звітами учасників, або отриманими по обміну з інших країн.

8.3.Окончательний результат на кожному діапазоні визначається як сума очок за радіозв'язку.

 

8.4.Помилково прийнятий контрольний номер (RS (Т), порядковий номер радіозв'язку та шестизначний QTH-локатор) призводить до зняття всіх очок за радіозв'язок у обох кореспондентів.

8.5.Розбіжність у часі проведення радіозв'язків допускається не більше 10 (десяти) хвилин.

 

                         9. Суддівство, визначення переможців та нагородження.

9.1 Суддівство здійснюється суддівською колегією УКХ комітету ЛРУ, яка у своїй діяльності використовує, спеціалізований сервер-робот, забезпечує отримання звітів по обміну від радіоаматорських організацій інших країн IARU R1 і серверів-колекторів IARU R1, стежить за дотриманням УКХ частотного плану IARU R1 і принципів " fair play ", залучає експертів для моніторингу та системного аналізу

9.2. Учасники, які порушили частотний план IARU R1, сфальсифікували результати (приписки, формування "груп підтримки" лідерів, роботі декількох операторів в категорії Single тощо) дискваліфікуються. Рішення суддівської колегії є остаточними.9.3 Переможці визначаються окремо на кожному діапазоні і по кожній категорії учасників за найбільшою кількістю набраних очок.

9.3 Учасники, що посіли призові місця у категоріях Single і Multi, нагороджуються дипломами УКХ комітету ЛРУ. відповідних ступенів по кожному діапазону9.5 Учасники в категорії Мulti, що зайняли перше місце за сумою роботи в двох турах і працювали в обох турах, нагороджуються кубком комітету УКХ ЛРУ.

9.4 Учасник в категорії Single, що зайняв перше місце за сумою роботи в двох турах працювали в обох турах, нагороджується кубком комітету УКХ ЛРУ.

9.5 Українські учасники, в категоріях Мulti і Single, що зайняли перше місце у своїй області, нагороджуються дипломами УКХ комітету ЛРУ.

9.6 Установа призів та нагородження ними учасників спонсорами-привітанні.

 

                                                      10. Звіти

10.1 Кожен учасник або команда, незалежно від кількості проведених радіозв'язків, складає звіт окремо по кожному діапазону.

10.2 Звіт складається в електронному вигляді в стандарті REG1TEST (EDI).

10.3 У титульній частині звіту обов'язково повинні бути:позивний, ім'я та прізвище, QTH-локатор, категорія учасника, електронна адреса - латинський алфавіт.

10.4 Звіти про участь у Кубку комітету УКХ ЛРУ, необхідно завантажити на сервер - робот www.opencontest.org у встановлені цим Положенням строки.У паперовому вигляді та електронною поштою звіти не приймаються.

10.5 Звіти повинні бути вислані не пізніше другого понеділка після закінчення змагань.Протягом терміну прийому, допускається повторне відсилання звітів, при цьому в залік приймається останній. (У 2014році до 15вересня включно за перший тур і до 13жовтня включно за другий тур).

10.6 Суддівська колегія УКХ Комітету ЛРУ зобов'язана до 31 грудня провести суддівство змагань та надати протокол суддівства президенту ЛРУ для затвердження.

Поточна інформація ходу суддівства та попередні результати на роботе www.opencontest.org, а також на сайті УКХ Комітету ЛРУ  www.vhf-uarl.org.

Література. "VHF Manager's Handbook", ver. 6.02.