Шлифуем текст письма - обращения

Будни ЛРУ
Предлагаю текст письма Валерия UR7QM с моими правками: .
Конечно, можно шлифовать до бесконечности, но пора и остановиться.
Обращаю внимание, что это "образец" для клубов и отдельных лиц.
Для ООЛРУ и ЛРУ надо использовать текстовые варианты Павла, но я их не
шлифовал по соображениям этики.
Жду комментариев.
73! В.Я.Кирсей, uy0ua

 (редакція uy0ua, 23 березня 2011 р.)

Голові Національної комісії з питань регулювання зв'язку

Яцуку П.П.

03110, м.  Київ, вул. Солом’янська, 3

 

Мелітопольський радіоклуб «73!» Ліги радіоаматорів України

А.Я 30, м. Мелітополь-11, Запорізька обл., 72311

 

Шановний пане Голова!

 

11.03.2011р. Національна комісія з питань регулювання зв'язку (НКРЗ) затвердила «Регламент аматорського радіозв’язку України» (далі - Регламент), який після звичайної процедури реєстрації введений в дію. Аналіз цього документу свідчить, що присвоєнісуб’єктам служби аматорського зв’язку та супутникової аматорської служби (радіоаматорам) радіочастоти, що наведені в таблиці №7 Додатка №2 до Регламенту, є наслідком помилкового  виділення радіочастот Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815 (далі – План), який складено з численними помилками і рекомендований Уряду до прийняття тією ж НКРЗ.

 Цей План і разом з ним Регламент не відповідають вимогам і суперечать Національній таблиці розподілу радіочастот та Таблиці розподілу радіочастот Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку, ратифікованим Україною. Ця правова колізія утворила кризовий прецедент у національному і міжнародному праві, викликала порушення наших конституційних прав, нанесла і наносить величезні моральні і матеріальні збитки нам, українським радіоаматорам.

Відомо, що радіоаматорство є планетарним прогресивним явищем, улюбленою справою та захопленням багатьох мільйонів людей різних за віком, фахом, статком, статусом. Всі вони керуються зазначеними міжнародними вимогами у царині використаннярадіочастот, недотримання яких внаслідок зазначених помилок і суперечок в документах ставить радіоаматорів України у положення ізгоїв.

Наша громадська організація та її члени готуємо радіо змагання, включаючи міжнародні,  та участь у них на частотах міжнародного і національного розподілу, які внаслідок непрофесійних дій виконавців з апарату НКРЗ не увійшли до Плану і Регламенту. Нами витрачаються суттєві кошти на проведення змагань, члени нашої організації витрачають тисячі гривень на виготовлення та закупівлю обладнання для участі у змаганнях, а серед нас є діти, пенсіонери, інваліди. Але на сьогодні ми фактично не можемо їх провести та взяти участь через незаконні обмеження і вилучення Планом і Регламентом смуг радіочастот, якими користуютьсярадіоаматори світу майже 100 років.

Звертаємо Вашу увагу й на те, що радіоаматорами України готується ряд заходів доЧемпіонату «Євро-2012» з футболу. Замовлена численна поліграфічна продукція у вигляді різних дипломів та карток аматорської пошти для підтвердження фактів встановлення радіозв’язку  з містами проведення Чемпіонату та з нашою країною  в цілому. Але такі обмеження в Регламенті не дають змоги нашим аматорам в повному обсязі реалізувати можливості з  популяризації «Євро-2012» та України за її межами.  До речі, всі ці заходи здійснюються за особисті кошти  членів Ліги радіоаматорів України (ЛРУ), без залучення  їх з державного бюджету.

Ми сподіваємося на порозуміння з боку офіційних органів, від яких залежить швидке виправлення помилок в Регламенті, узгодження якого без візування ЛРУ проведено не належним чином.

Пропонуємо НКРЗ призупинити дію і негайновнести зміни до таблиці №7 Додатка №2 «Регламенту аматорського радіозв’язку України» та викласти вимоги до смуг радіочастот служб аматорського зв’язку у редакції чинної Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України.

У разі, якщо наші вимоги залишаться без уваги та наслідків  з Вашого боку і не будуть оперативно враховані НКРЗ, ми, як користувачі радіочастот, відповідно до ст.6 ЗУ  «Про радіочастотний ресурс» залишаємо за собою право звернутися до суду з позовом визнати Ваші дії бездіяльними, а Регламент таким, що суперечить національному і міжнародному законодавству.

 

 

Президент Мелітопольського радіоклубу «73!»ЛРУ                                В.Холостяков,UR4QTP

 

Підписи радіоаматорів:

 

 

Голові Національної комісії з питань регулювання зв'язку

Яцуку П.П.

03110,  м.  Київ,  вул.  Соломянська, 3

 

Мелітопольський радіоклуб «73!» Ліги радіоаматорів України

А.Я 30, м. Мелітополь-11, Запорізька обл., 72311

 

З В Е Р Н Е Н Н Я

 

11.03.2011р.  Вами було прийнято Регламент аматорського радіозв’язку України, цей Регламент суперечить Національній таблиці та Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку (членом якого є Україна). Очевидно, що усі аматорські радіочастоти, що закріплені в таблиці №7 Додатка №2 до Регламенту аматорського радіозв’язку України, переписані з Плану, який в свою чергу складено з помилками і який не відповідає жодному нормативному документу, який регулює розподіл радіочастот в Україні.

Просимо Вас внести зміни до таблиці №7 Додатка №2 «Регламенту радіоаматорського зв’язку України», та викласти у ньому аматорські радіочастоти у відповідності до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженою в Постанові КМУ від 15.12.2005р.

№ 1208 та «Регламенту радіозв’язку» Міжнародного союзу електрозв’язку (членом якого є Україна).

Незаконне не включення  радіочастот до Плану, наносить матеріальну та  моральну шкоду усім радіоаматорським громадським організаціям і нам в тому числі. Оскільки ми, як громадська організація, готуємо радіо змагання на частотах, які внаслідок халатності співробітників НКРЗ (або ще через якісь невідомі нам причини) не увійшли до Плану, нами витрачаються кошти на проведення змагань, члени нашої організації витрачають тисячі гривень на виготовлення та закупівлю обладнання для участі у змаганнях, які на сьогодні ми фактично не зможемо провести, через незаконні дії НКРЗ щодо розробки Плану використання радіочастотного ресурсу України.

Звертаємо Вашу увагу, що радіоаматорами України готується ряд заходів у зв’язку з проведенням Чемпіонату з футболу «Євро-2012». В тому числі різні дипломи та картки за встановлення радіозв’язків  з містами проведення Чемпіонаті та з нашою країною  в цілому. Але такі обмеження в Регламенті не дають змоги нашим аматорам в повному обсязі реалізувати можливості по поляризації «Євро-2012» та України в цілому серед радіоаматорів світу.  До речі, всі ці заходи плануються за особисті гроші  члені Ліги радіоаматорів України, без залучення  коштів з державного бюджету.

Ми сподіваємося на порозуміння з боку офіційних органів, від яких залежить швидке виправлення помилок в вищезгаданому Регламенті.

У разі, якщо наші вимоги залишаться без уваги і ніяких дій з Вашого боку не буде вчинятись, ми, як користувачі радіочастот, відповідно до ст.6 ЗУ  «Про радіочастотний ресурс» залишаємо за собою право звернутися до суду з вимогою визнати ваші дії незаконними, а Регламент, таким, що суперечить Постанові КМУ від 15.12.2005р. № 1208 та Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку.

 

 

Президент Мелітопольського радіоклубу ЛРУ                               В.Холостяков   UR4QTP

 

Підписи радіоаматорів:

 

 

 

Голові Національної комісії з питань регулювання зв'язку

Яцуку П.П.

03110, м.  Київ, вул. Соломянська, 3

 

Мелітопольський радіоклуб «73!» Ліги радіоаматорів України

А.Я 30, м. Мелітополь-11, Запорізька обл., 72311

 

З В Е Р Н Е Н Н Я

 

11.03.2011р.  Вами було прийнято Регламент аматорського радіозв’язку України, цей Регламент суперечить Національній таблиці та Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку (членом якого є Україна). Очевидно, що усі аматорські радіочастоти, що закріплені в таблиці №7 Додатка №2 до Регламенту аматорського радіозв’язку України, переписані з Плану, який в свою чергу складено з помилками і який не відповідає жодному нормативному документу, який регулює розподіл радіочастот в Україні.

Просимо Вас внести зміни до таблиці №7 Додатка №2 «Регламенту радіоаматорського зв’язку України», та викласти у ньому аматорські радіочастоти у відповідності до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженою в Постанові КМУ від 15.12.2005р.

№ 1208 та «Регламенту радіозв’язку» Міжнародного союзу електрозв’язку (членом якого є Україна).

Незаконне не включення  радіочастот до Плану, наносить матеріальну та  моральну шкоду усім радіоаматорським громадським організаціям і нам в тому числі. Оскільки ми, як громадська організація, готуємо радіо змагання на частотах, які внаслідок халатності співробітників НКРЗ (або ще через якісь невідомі нам причини) не увійшли до Плану, нами витрачаються кошти на проведення змагань, члени нашої організації витрачають тисячі гривень на виготовлення та закупівлю обладнання для участі у змаганнях, які на сьогодні ми фактично не зможемо провести, через незаконні дії НКРЗ щодо розробки Плану використання радіочастотного ресурсу України.

Звертаємо Вашу увагу, що радіоаматорами України готується ряд заходів у зв’язку з проведенням Чемпіонату з футболу «Євро-2012». В тому числі різні дипломи та картки за встановлення радіозв’язків  з містами проведення Чемпіонаті та з нашою країною  в цілому. Але такі обмеження в Регламенті не дають змоги нашим аматорам в повному обсязі реалізувати можливості по поляризації «Євро-2012» та України в цілому серед радіоаматорів світу.  До речі, всі ці заходи плануються за особисті гроші  члені Ліги радіоаматорів України, без залучення  коштів з державного бюджету.

Ми сподіваємося на порозуміння з боку офіційних органів, від яких залежить швидке виправлення помилок в вищезгаданому Регламенті.

У разі, якщо наші вимоги залишаться без уваги і ніяких дій з Вашого боку не буде вчинятись, ми, як користувачі радіочастот, відповідно до ст.6 ЗУ  «Про радіочастотний ресурс» залишаємо за собою право звернутися до суду з вимогою визнати ваші дії незаконними, а Регламент, таким, що суперечить Постанові КМУ від 15.12.2005р. № 1208 та Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку.

 

 

Президент Мелітопольського радіоклубу ЛРУ                               В.Холостяков   UR4QTP

 

Підписи радіоаматорів: