ЛРУ подготовило к отправке письмо

Будни ЛРУ

Заступнику Голови Верховної Ради України

Томенку М.В.

 

Щодо радіоспорту в Україні

 

Шановний Миколо Володимировичу!

 

Лiга радiоаматорiв України (далi– ЛРУ) є добровiльною всеукраїнською громадською органiзацiєю радiоаматорiв України, яка об'єднує за спiльними iнтересами аматорiв, зацiкавлених у галузiрадiо. У своїй дiяльностi ЛРУ керується Конституцiєю України, чинним законодавством та Статутом, дiє на засадах добровiльностi, рiвноправностi, самоврядування,законностi та гласностi.

Як громадська організація ЛРУ проводить змагання з радіозв’язку, які належать до неолімпійських видів спорту. Серед членів Ліги є багато майстрів спорту та майстрів спорту міжнародного класу. Спортсмени- радіоаматори неодноразово посідали призові місця на міжнародних змаганнях. Крім цього, радіоаматори України виконують і інші функції винятково на добровільних засадах, наприклад, організовують мережі аварійної рятувальної служби у випадках надзвичайних ситуацій, займаються вихованням молоді, залучаючи їх до роботи на колективних аматорських станціях у загальноосвітніх закладах тощо.

 У 2010 році Національна комісія з питань регулювання зв’язку України прийняла нову редакцію Регламенту аматорського зв’язку України, унаслідок чого радіоаматори нашої держави позбавлені права використовувати значну кількість смуг частот, які в усьому світі виділені винятково для аматорської служби. Смуги частот 10100–10150 кГц, 14250–14350 кГц, 1240–1300 МГц, 2300–2450 МГц, 5650–5850 МГц, 10–10,45 ГГц, 10,45–10,5 ГГц, 24–24,05 ГГц, 24,05–24,25 ГГц, 47–47,2 ГГц, 76–77,5 ГГц, 77,5–78 ГГц, 78–79 ГГц, 79–81 ГГц ,122,25–123,0 ГГц, 134–136 ГГц, 136–141 ГГц, 241–248 ГГц, 248–250 ГГц відсутні в Плані використання радіочастотного ресурсу України, затвердженому Постановою Кабінету міністрів України від 09.06.2006 року №815. Це ставить у нерівні умови українських спортсменів на відміну від спортсменів інших держав під час участі їх у змаганнях, унеможливлює досягнення українськими радіоаматорами високих результатів та призводить до зниження іміджу України як спортивної держави.

Хочемо підкреслити, що Україна є членом Міжнародного союзу электрозв’язку та приєдналася до Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку. Регламент радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку рекомендує зазначені вище смуги радіочастот до використання радіоаматорською службою в усьому світі. Використання цих частот аматорською службою передбачене також і Національною таблицею розподілу смуг радіочастот України, затвердженою Постановою Кабінету міністрів України від 15.12.2005 року № 1208.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» від 01.06.2000 року радіочастотний ресурс України використовується відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України. План використання радіочастотного ресурсу України повинен відповідати Національній таблиці розподілу смуг радіочастот України.

Ліга радіоаматорів України неодноразово ініціювала внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України та приведення його у відповідність до Національної таблиці розподілу смуг частот України, однак позитивного результату не отримала, оскільки тривалий час Кабінет міністрів України не розглядав питання внесення змін.

Беручи до уваги викладене, просимо Вас посприяти Лізі радіоаматорів України вирішити питання внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України. Зазначене питання абсолютно не потребує витрат бюджетних коштів, а частоти, про які йдеться в листі, не можуть бути передані в комерційне використання.

 
З повагою,
 
Президент Ліги                                                                                     А.Лякін