Реставрация старых приемников. Транзисторные эквиваленты ламп.

Повышение квалификации

alt

Схема представляет собой каскодное включение двух транзисторов.. Первый транзистор Т1 J-FET BF245C, который имеет большой входное сопротивление, и Т2 второй высоковольтный биполярный РЧ транзистор KF504, который может выдержать  напряжение 90V. T1 работает с общего исходного второй общей базой. Резисторы R1 и R2 образуют делитель, подачи на основе T2, напряжением от около 15В. Конденсатор С1 блокирует РЧ энергии на основе электронно терминала Т2, которое основано на радио или заблокированного от емкости землю.

Сопротивление источника R3 между T1 и F + создает отрицательную обратную связь, которая стабилизирует работу. Точка, уменьшает цепь усиления и линеаризации его. Конденсатор С2 служит частотной компенсации. На частотах выше 5 МГц увеличения усиления и компенсирует снижение прибыли всей цепи при высоких частотах. Это исключает обычные частично заместителей электронные осцилляторы в радио, что имеет небольшие размеры напряжения ocilátorového на более высоких диапазонах КВ. В среднесрочной волновой диапазон конденсатора С2 применяются.

Резистор R4 заменяет нить. Нитей трубы в радио Transoceânico соединены последовательно, так что если бы не было это сопротивление, другие трубки будет nežhavily. Кто хочет имитацию красных огней катода, он может заменить комбинации красных светодиодов и резисторов.

Выпрямительный диод D1 имитирует эффект первой сетки в вакуумной трубке. Это необходимо для функции генератора, для поддержания его работу. Точка и исправлять амплитуды колебаний. Сетка по радио через резистор подключен к полюсу и катодом через конденсатор к настроенным контуром. сетка-катод цепь на пике каждого волнового ВЧ-напряжения немного несколько открыта, сетки и зарядки конденсатора (в комплекте радиостанции, а не адаптер, не показанный здесь). Исправление напряжения РФ на сетке генерирует небольшое отрицательное напряжение постоянного тока. Когда размер ВЧ-напряжения становится большим, и отрицательным смещением сетки, что ламповый закрывает слегка и тем самым уменьшает его крутизну. Таким образом, приблизительно постоянной колебание сохраняет размер генератора.
JFET транзистор BF245 в то же время при положительном напряжении на затворе приводит, потому что открывает проход, который образует изоляцию между затвором и каналом. Когда положительное источником напряжения на затворе, к которому этот переход начинается несколько открыта, но имеет транзистор так плохие РЧ свойства, которые практически не работают. Транзистор предназначен только для режиме истощения. LED открывает перед затворе транзистора, и она вполне может все усиливался.
http://mujweb.cz/pjenicek/radio/navodyj1/nah_tri1.htm
alt

http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/7438a3f82ebe9424c12570d3006d6e73/9db5f869c0771b6dc1257c83006af179?OpenDocument

http://forum.qrz.ru/120-lampovye-dushi/23881-tranzistornye-ekvivalenty-lamp.html

První pokusy

Nejprve to začalo dotazem kolegy na možnou náhradu koncové elektronky u bateriového přijímače. Prohledal jsem všemožné ale na toto téma se nikde nic nevyskytuje, pouze jeden článek v Amatérským Rádiu a jeden na netu. Maximálně tak ještě debaty že možná náhrada je pouze s j-fetem. To mě dožralo a tak jsem se dal do bádání a takzvaně natruc jsem zkoušel použil klasické tranzistory a u koncové elektronky kombinaci tranzistoru a FET.

Nejjednodušší zapojení teda na přijímači 3101B
Jsou využité jen nejnutnější vývody

alt

alt

A co takhle něco složitějšího. Třeba celý superhet Philips 522A?

Náhradou za koncovou elektronku zde nemůže být použít pouze FET nebo vstup G1 je navázán přes odpor 0,64M na předešlo elektronku a zde se již silně projevuje vstupní kapacita FETU. Proto je před něj vložen tranzistor jako emitorový sledovač (velký vstupní odpor a malý výstupní). Chladič je použit z Led žárovek, prý vydrží 50 000h a já je dostal po půl roce vadné a po opravě za měsíc zase nešly, tak jsem je dostal darem. Ale jako chladič vynikající. Posunutím odporu R4 mezi R5 až R6 se volí požadovaný proud popř. změnou R5 až R8. Místo jednoho odporu jsem volil vícero odporů tak, aby mohly být použity všechny typy miniaturní a také se lépe poskládají do vhodného místa. Koncový FET vyhoví jakýkoli na patřičné napájení. Osvědčil se i IGBT tranzistor (IXGH25N120) který je snad nezničitelný. Tím jsem nahradil i EL34. (napájení na 450V a proud 120mA) U všech náhrad lamp používám pouze nejnutnější vývody, třeba tady napájení g2 nevyužívám.

alt

alt

Když je koncová elektronka nahrazená co takhle nf předzesilovač?

Základ tvoří vždy již stejný složený základ dvojtranzistoru. První jako emitorový sledovač navázaný na vysokonapěťový tranzistor v tomto případě MPSA 42 který má i dobré frekvenční vlastnosti. Tímto zapojením lze v podstatě nahradit jak triodu tak pentodu a dokonce i heptodu. Stačí v emitoru tranzistoru zvolit vhodnou velikost odporu R6.

A co mezifrekvenci by to zvládlo?

Ale jo. Pro zjednodušení není u této náhrady využíváno řízení zisku. První elektronka to zvládá bez sebemenšího problému.

alt
 

No a co oktoda myslíte že to nejde?

Tak to zkusíme a jede i s řízením zisku. 2V zenerovka je zelená Led.

alt

 

Pro názornost celé schéma

Plná tranzistorová náhrada, o diodách se nebudu moc zmiňovat. AB1 = 2x GE. 506 = 1N4007+ odpor 100-220 ohmů. Celková spotřeba rádia je nyní pouze 15W. To je i na dnešní dobu vynikající výsledek. Funkčně naprosto totožné až na okamžitý start a nízkou spotřebu.

alt

alt

Talisman 308

A myslíte že by to zvládlo i krátké vlny, tak to zkusíme třeba na velice populárním talismanu 308.

Na tomto přijímači jsou všechny žhavení elektronek propojeno sériově, takže při náhradě třeba jen jedné elektronky je potřeba také přemostit žhavení patřičným odporem.

Koncový nf zesilovač. Zde je anodový proud nastaven na 40mA.


alt

 

Náhrada za mf nf předzesilovač.


alt
 

I když elektronky jsou stejné tak jejich náhrady jsou mírně odlišné. Zde jsem mírně bojoval aby oscilátor spolehlivě a kvalitně kmital přes všechny tři pásma.


alt


alt

Pro názornost schéma zapojení

alt

 

Plná náhrada, funkčnost zachována přes všechny tři vlnové pásma. Celková spotřeba se pohybuje do 15W.
 

Závěr

Zvláště kolíkové elektronky se dají při odbroušení skleněné baňky diamantovým kotoučem sestavit zpět tak, že ani při sebedůkladnější prohlídce nelze poté náhradu odhalit. Pouze koncová lampa je vždy lehce rozpoznatelná z důvodu nutného chlazení.

Prosím neberte to jako konkrétní návod, také nedoporučuji se pouštět začátečníkům (obzvláště vf obvody) do zapojení, také hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Zde je jen pomůcka k eventuální případné náhradě konkrétní nesehnatelné elektronky a proto také neberu žádnou zodpovědnost za případné způsobené škody.

http://www.radiohistoria.cz/Oldradio/main.nsf/7438a3f82ebe9424c12570d3006d6e73/ad819269154aa912c1257c5d00711b5c?OpenDocument