Як внести зміни у Реґламент

Будни ЛРУ

UR3LCM/qrp(p)
Моя редакція колективного звернення до НКРЗ

26 березня на харківському "ВЕСНЯНОМУ ХЕМФЕСТІ 2011", станом на 15 годину, опубліковане на http://ur3lcm.ho.ua/html/110226031926.html звернення до НКРЗ щодо нової редакції Регламенту аматорського радіозв'язку України, підтримали, і поставили свої підписи у підписному листі, понад півсотні харківських радіоаматорів. Найближчим часом звернення з підписами буде надіслано рекомендованим листом у НКРЗ.


Голові Національної комісії з питань регулювання зв'язку
Яцуку Петру Петровичу
03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 3

(назва об'єднання громадян, від якого подається звернення)

Шановний пане Голово Національної комісії з питань регулювання зв'язку України!

Ми, радіоматори України, що підписалися нижче, керуючись Законом України "Про звернення громадян", звертаємося до Вас щодо порушення наших соціальних і особистих прав та законних інтересів.
11 березня 2011 р. Національна комісія з питань регулювання зв'язку України (НКРЗ) затвердила «Регламент аматорського радіозв’язку України» (далі тут - Регламент), який після процедури реєстрації був введений у дію. Ми, радіоаматори України, здивовані і водночас обурені цим новим затвердженим Регламентом.
Звертаємо Вашу увагу і заявляємо, що цей Регламент був розроблений, затверджений і введений у дію без відповідної процедури громадського обговорення. Радіоаматори України не були вчасно поінформовані про внесені зміни, і внаслідок цього не мали можливості висловити свою позицію, що суперечить законодавству України І ПОРУШУЄ НАШІ ГРОМАДЯНСЬКІ ПРАВА І ЗАКОННІ ІНТЕРЕСИ.
Водночас, затверджений Регламент містить цілу низку неточностей і фактичних помилок.
Так у розділі I, п.1 Регламенту вказано: "Цей Регламент розроблений відповідно до Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку, Закону України „Про радіочастотний ресурс України” (далі – Закон), з урахуванням рекомендацій Міжнародної спілки радіоаматорів та громадських організацій радіоаматорів України."
У розділі I, п.4: "Розподіл смуг радіочастот аматорській службі радіозв’язку та аматорській супутниковій службі радіозв’язку здійснюється відповідно до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 № 1208 "Про затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України".
Проте, аналіз Регламенту свідчить, що наведені у таблиці 7 додатку 2 до Регламенту "Дозволені смуги радіочастот, максимальні рівні вихідної потужності та види зв’язку передавачів аматорських радіостанцій (АРС) (за категоріями операторів)" радіочастоти, присвоєні суб’єктам служби аматорського зв’язку та супутникової аматорської служби (радіоаматорам), є наслідком явних помилок у Плані використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815, що також був прийнятий без процедури громадського обговорення.
Відомо, що Міжнародний союз електрозв'язку (ITU) у своїх рекомендаціях виділив радіоаматорській службі Регіону 1, до якого належить і Україна, зокрема ділянки радіочастот: 10,100-10,150 кГц, 14,250-14,350 кГц, 1,240-1,300 ҐГц, 2,300-2,450 ҐГц, 5,650-5,850 ҐГц, 10,0 - 10,5 ҐГц.(!!уточнити ҐГц!!) Ці ж ділянки частот виділені аматорські службі радіозв’язку та аматорські супутникові службі радіозв’язку постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 № 1208 "Про затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України" (10100-10150 кГц, 14250-14350 кГц, 1240-1300 МГц, 2300-2450 МГц, 5650-5725 МГц, 5725-5830 МГц, 5830-5850, 10-10,45 ҐГц, 10,45-10,5 ҐГц.) і зазначені у попередній редакції Регламенту аматорського радіозв’язку України.
Проте, у таблиці 7 додатку 2 до затвердженого Регламенту ці частоти серед виділених аматорській службі радіозв’язку та аматорській супутниковій службі радіозв’язку ділянок частот відсутні.
Таким чином, встановлений у Регламенті розподіл радіочастот суперечать розподілу смуг радіочастот України та рекомендаціям розподілу радіочастот Міжнародного союзу електрозв’язку, що протирічить ратифікованим Україною міжнародним правовим актам.
Також звертаємо Вашу увагу, що затверджений Регламент, а особливо додатки до нього, містять суперечливі означення, недоречні у такому документі формулювання, термінологічні, а також численні грубі правописні помилки, аж до того, що додатки до регламенту містять неперекладені фрагменти тексту викладені російською мовою. Ці факти суперечать Конституції України, законодавству України - зокрема і чинному нині Закону України "Про мови в Українській РСР". Вважаємо, що нормативний акт такого рівня мусить відповідати термінології і правописним нормам сучасної української мови.
Заявляємо, що викладені обставини викликали порушення наших прав закріплених Конституцією України та законодавством України. Вони також завдають нам та іншим українським радіоаматорам моральних та матеріальних збитків.
Ми сподіваємося на порозуміння з боку державних органів, від яких залежить швидке виправлення помилок у затвердженому Регламенті.
Просимо НКРЗ призупинити дію Регламенту і повернутися до його громадського обговорення.

Керуючись Законом України "Про звернення громадян", залишаємо за собою право звернутися до суду з позовом визнати затверджений рішення НКРЗ від 21.10.2010 № 475 Регламент радіоаматорського зв'язку України таким, що суперечить законодавству України.

Письмову відповідь просимо дати у встановленому законодавством України порядку
на адресу нашого представника: АДРЕСА

ДАТА (ДУЖЕ ВАЖЛИВО)

ПІДПИСИ
1) порядковий номер у підписному листі;
2) прізвище, ім’я та по батькові;
3) рік народження;
??? 4) громадянство;
5) адреса місця проживання;
??? 6) назва, номер і серія документа, що посвідчує особу;
7) кличний знак (позивний сигнал)
8) дата проставлення підпису;
9) особистий підпис.