Діяльність національного QSL-бюро Громадської організації Ліга радіоаматорів України (роз’яснення)

Будни ЛРУ

На запити радіоаматорів, що не є членами ГО ЛРУ, надається роз’яснення щодо діяльності  національного QSL-бюро Громадської організації Ліга радіоаматорів України.

1. Діяльність національного QSL-бюро ГО ЛРУ здійснюється у відповідності до положень Статуту ГО ЛРУ (UARL) та Конституції  Міжнародного союзу радіоаматорів (IARU),  дійсним членом якого є UARL.

2. Згідно положень Статуту ГО ЛРУ та Конституції IARU національне QSL-бюро забезпечує обмін радіоаматорською кореспонденцією для членів національної організації.

3. Керуючись положеннями Резолюції  85-9  IARU національна організація, член IARU, за наявності, може надавати можливість радіоаматору, який не є членом національної радіоаматорської організації, отримувати радіоаматорську кореспонденцію через національне QSL-бюро за умови особистого звернення щодо цього приводу та гарантування сплати витрат на обробку його особистої кореспонденції.

4. Згідно рекомендацій, зазначених у Резолюції 85-9  IARU, Виконкомом  ЛРУ на засіданні 24 квітня 2016 року було прийнято спеціальне рішення про надання можливості отримання кореспонденції радіоаматорам, що не є членами ГО ЛРУ, та опубліковано на офіційному сайті   uarl.org.ua .

5. До 1 квітня 2016 року вся вхідна кореспонденція, що надійшла на адресу національного QSL-бюро станом на 15 березня 2016 р. як для членів ГО ЛРУ, так і для радіоаматорів, які не є її членами,  була розіслана на адресу обласних відділень.

6. Починаючи з 1 квітня 2016 року вхідна кореспонденція сортується  та надсилається членам ЛРУ. Радіоаматори, хто не є членами ГО ЛРУ, отримують свою кореспонденцію згідно особистих звернень.

7. Членами ГО ЛРУ вважаються радіоаматори, що особисто написали заяви на своє членство та сплатили членський внесок на розрахунковий рахунок ГО ЛРУ.

8. Реєстр членів ГО ЛРУ викладено у відкритому ресурсі на офіційному сайті. Радіоаматори, чиї позивні відсутні у наведеному реєстрі, не є членами ГО ЛРУ.

9. Радіоаматори,  чиї особисті грошові кошти на початку 2016 року передавались через керівників деяких місцевих підрозділів в якості щорічного членського внеску до ГО ЛРУ, та не були перераховані на розрахунковий рахунок організації, не вважаються членами ГО ЛРУ та вхідна кореспонденція в 2016 році їм не надсилається.

Питання щодо цільового використання таких коштів не є зоною відповідальності ГО ЛРУ.

10. Вхідна кореспонденція для радіоаматорів, що не є членами ГО ЛРУ, та особисті звернення від яких щодо обробки їх вхідної кореспонденції не надходили, була, згідно положень, частково повернена кореспондентам.  Залишок такої кореспонденції розсортований по областях та позивних і тимчасово зберігається до кінця терміну сплати щорічних внесків. 

11. У разі виникнення питань щодо роботи національного QSL-бюро, звертатись у вигляді електронного повідомлення на адресу [email protected] .

uarl.org.ua