Наказ президента ЛРУ №5

Будни ЛРУ

                                                                                                
 
 НАКАЗ № 5
  м. Київ           25.02.2019р.

 
Строк дії присвоєних спортивних розрядів з радіоспорту складає 2 роки. При повторному
виконанні кваліфікаційних норм та вимог строк дії розрядів продовжується на зазначений строк.
На підставі Підсумкових протоколів Чемпіонатів України 2019 року із радіозв’язку на
коротких хвилях телеграфом, телефоном, телетайпом та у відповідності з п.6 розділу VII
Положення про Єдину спортивну класифікацію України
 

Н А К А З У Ю:
Продовжити строк дії спортивного розряду  «Кандидат в майстри спорту України» з
радіоспорту наступним спортсменам:
 
№  П.І.Б.  р.н.  Позивний (в складі)  Чемпіонат
1  Анайко С.Г.  1959  UX3IO  CW
2  Білобловський Г.М.  1980  UR4RWW  CW
3  Бітюкова О.В. YL  2001  US5ITU  SSB
4  Буцан А.Р. YL  2004  UR4RWW  CW
5  Ванзяк В.В.  1958  US0YA  RTTY
6  Гнатко С.В.  1977  UT7EZZ  CW
7  Клепіков Д.Р.  2002  UR4EYN  SSB
8  Коробка М.С.  2004  UR4EYN  CW
9  Кошова А. YL  2003  UR4RXJ  CW
10  Левочко А.С.  1966  UR8GZ  CW
11  Марцинюк О.І.  1986  UR5TM  SSB
12  Миславський О.В  1965  UR7EC  RTTY
13  Неділько С.В.   1977  UT3RS  RTTY
14  Ошека С.I.  1962  US1VM  CW
15  Повідайко А.В. YL  2004  UR2WAA  SSB
16  Стрелков-Серга Ю.П.   1951  UT5NC  CW
17  Тригуб О.  1967  UR4EXF  SSB
18  Француз В. YL  2005  UR4RXJ  CW
19  Чернобров К.В.  1961  UR2AM  CW
 
 
 
2.  Продовжити строк дії спортивного розряду перший спортивний розряд  з радіоспорту
наступним спортсменам:
 
№  П.І.Б.  р.н.  Позивний (в складі)  Чемпіонат
1  Генік І.  1960  UW7RWA  CW
2  Городній К.М.  1962  UX0RR  SSB
3  Дворецький Ю.В.   1961  UT2AA  SSB
4  Жуков С.В.  1981  UT5EDU  CW
5  Журавель С.М.  1972  UR4UWY  SSB
6  Залізняк О.А.  1963  UX7UU  SSB
7  Казанцева В.Ю. YL  2004  UT7AXA  SSB
8  Кивиржик В.І.  1968  UV3RT  CW
9  Компаниець В.М.   1961  UY1HY  RTTY
10  Лисенко І.М.  1958  UR8GX  CW
11  Недождій А.Л.  1967  UR4UWY  SSB
12  Овчаренко І.О. YL  2004  UT7AXA  SSB
13  Савченко М.М.  1971  UT3RN  CW
14  Стельмаченко О.  1952  UT7QL  SSB
15  Тельпіш Б.В.  1949  UR4UZA  CW
16  Толстоус І.А.  1966  UR6QS  CW
17  Тяжин Н.І.  1949  UR4UZA  CW
18  Чайка М.Ю.  1952  UX4AA  SSB
19  Чекерис П.Д.   1955  UT7FA  SSB
20  Чичикало М.Д.  1951  UT1AM  CW
21  Чудний І.О.   1985  UR4ZYD  RTTY
 
3.  Продовжити строк дії спортивного розряду другий спортивний розряд  з радіоспорту
наступним спортсменам:
 
№  П.І.Б.  р.н.  Позивний (в складі)  Чемпіонат
1  Голіченко А.В. YL   2007  US4EWY  SSB
2  Дяченко Ю.В.  1961  UT4QV  RTTY
3  Калуженко С.В.  1971  UR5AMJ  CW
4  Миськів В.О.  1961  UT1WW  CW
5  Моісеєв А.Г.  2002  UT3UFH  SSB
6  Нелідова М.Д. YL  2007  US4EWY  SSB
7  Прощенко О.І.  1952  UT3SO  CW
8  Хващинський Є.М.  2004  US4EWY  SSB
 
 
Президент ЛРУ -                             Кириленко А.П. (UT3UY)