Пора узаконить клуб ветеранов "Волна"

Клубная жизнь

Уважаемые друзья.

Необходимо поговорить о нашем радиоклубе ветеранов «ВОЛНА».

Совсем недавно мы отметили его 20-и летие. К сожалению, я не видел регистрационных документов и есть ли они. За последние годы прошло 2 перерегистрации общественных организаций. Были ли такие перерегистрации в радиоклубе «Волна» я на знаю, но думаю, что нет. Придётся  заново регистрировать радиоклуб. Это будет смысл, если Вы хотите видеть свой клуб полноценной организацией, зарегистрированной, отвечающей всем современным требованиям.

А если просто поговорить, что я член международного радиоклуба и поучаствовать в работе «Круглого Стола» и «Днях Активности», и можно ничего не делать, то это также позиция. Само название «ВОЛНА»- это российское слово и сам Устав написан также на русском языке.  В Украине могут зарегистрировать радиоклуб «Хвиля». В Украине есть радиоклуб с подобным названием, а как эта Хвыля будет написана на английском.  Лучше всего если будет у клуба  название «ВЕТЕРАН», наш украинский, международный радиоклуб. Да, в России есть такой радиоклуб, но посмотрите сколько там зарегистрировано Еврик, Диапазонов, Орбит и так далее.

Нам, что, из-за этого начинать закрывать свои радиоклубы? Я предлагаю  Вам посмотреть примерный Устав, который написан на украинском языке, посмотрите, почитайте, подумайте, предложите своё. Конечно, его не пропустят в Юстиции в таком виде, но основные положения в нём прописаны. Я приглашаю принять активное участие в работе радиоклуба и разработке документов. Давайте все вместе поддержим наш радиоклуб.

Пишите: [email protected]  [email protected]

звоните: 050-146-7805.

С уважением, Железняк Николай Григорьевич, UT4IV
 

                          

Статут радіоклубу «ВЕТЕРАН»
(Стара назва клубу "Волна")
(ПРОЕКТ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ)
Авторы проекту UT4IV, UZ1RR

Український радіоклуб " ВЕТЕРАН " об'єднує радіоаматорів-ветеранів України та інших країн, похилого та близького до нього віку, за інтересом «Аматорський радіозв'язок».

Клуб "ВЕТЕРАН" відкритий для всіх радіоаматорів незалежно від їх національності, громадянства, місця проживання, кількості підтверджених країн або отриманих дипломів.
Ветеран в перекладі з латинської мови означає випробуваний, досвідчений, заслужений працівник, діяч на будь-якому терені.

І це зовсім не означає, що ветеран обов'язково повинен бути старим або літнім.
Досвід і майстерність приходять вже до сорока і з роками йде їх накопичення. Слово VETERAN використовується в багатьох мовах народів світу і повсюдно викликає повагу в суспільстві.

Клуб "Ветеран" має свою емблему, сертифікат члена і диплом , проводить круглі столи і дні активності.

Члени клубу можуть мати на QSL емблему клубу і вказувати свій членський номер.

Членство в клубі є добровільним і безкоштовним.

Дійсний член клубу може давати рекомендації на вступ в клуб "Ветеран", за згодою бажаючого.

1.Український радіоклуб ветеранів " ВЕТЕРАН " є добровільним, не комерційним об'єднанням ветеранів радіоаматорського зв'язку. Він колективний член Ліги радіоаматорів України і працює за рахунок спонсорської допомоги.

2. Основним завданням клубу є популяризація аматорського зв'язку, шляхом регулярної роботи в ефірі та консультацій на радіоаматорські теми.

3. Членом клубу " ВЕТЕРАН " можуть бути радіоаматори коротких і ультракоротких хвиль, що мають стаж роботи в ефірі, зі своїм індивідуальним позивним не менше 20 років.

Вік при вступі в клуб повинен бути у заявника на членство не менше 40 років.
Членами клубу, крім громадян України, можуть бути радіоаматори інших країн.
Членство в клубі підтвержується порядковим номером реєстрації та сертифікатом члена клубу "Ветеран"

Членський номер клубу "Ветеран" назавжди залишається в списках клубу, ключ якого замовк, а його номер повторно не видається.

4. Член клубу у своїй роботі керується Статутом Ліги радіоаматорів України, а також Регламентом радіоаматорського зв'язку України.

5. Вищим керівним органом клубу «ВЕТЕРАН» є загальні збори членів клубу. Дозволяється використовати "Скайп" та єлектронну пошту

6. Збори клубу затверджують свій Статут, а також обирають Раду клубу з 5 чоловік, яка керує роботою клубу на протязі календарного року, до чергової ротації. Рада клубу на своєму засіданні обирає голову, заступника голови, скарбника, голову та членів мандатної комісії.
Засідання Ради проводиться в останню середу кожного місяця на «круглому столі» на частоті 7077 кГц в 9 годин 30 хвилин UKR і дублюється в 19 годин 30 хвилин UTC на частоті 3677 кГц.

7. Голова ради вибирається строком на один рік (з радіоаматорів України).
Щорічно (у січні місяці) відбуваються ротація членів Ради та її довибори. Колишні голови Ради мають право брати участь у роботі Ради клубу і мають дорадчий голос.

8. Рада клубу, здійснює прийом нових членів клубу. Радіоаматор подає письмово анкету-заяву, або в електронному вигляді, або на засіданні Ради з голосу, особисто в ефірі, вказавши свої персональні дані, в тому числі і номер свого телефону.
При голосуванні, голова клубу має 2 голоси, при неповній присутності на засіданні членів Ради.
Загальний список членів клубу "Ветеран" та список "SK", тимчасово, до Установчих зборів, корегує Володиир Антонович UZ1RR
Після Устновчих зборів список корегує вибраний секретар Ради клубу.
Рада клубу виключає з клубу тільки за особистою заявою члена клубу.

9. Загальні збори клубу мають право, при необхідності, вносити зміни в окремі статті Статуту, за пропозицією 2/3 від присутніх на зборах членів клубу.
Відправлення та отримання QSL - карток члени клубу "Ветеран" здійснюють через QSL - бюро Ліги Радіоаматорів України на загальних підставах.

Свої зауваження, доповнення, пропозиції щодо Статуту клубу "Ветеран" надсилайте на:
[email protected]  [email protected]