Оновлення реєстрації радіоклубу "Ветеран" ("Хвиля - Волна")

Клубная жизнь

Протокол №-1
Засідання Ради Радіоклубу «Хвиля» «Волна».
10 березня, 2019 року м. Покровськ, Донецької обл.
 
Голосування проходило в телефонному режимі
Входять до Ради клубу – 5 осіб.
Присутні – 5 осіб.
 
Порядок денний:
1. Вибори Голови Ради радіоклубу.
2. Розподіл обов’язків між членами Ради.
3. Реєстрація радіоклубу «Ветеран»
 
1. Про затвердження порядку денного засідання
СЛУХАЛИ:
Желєзняак М. Г., якій запропонував порядок денний засідання, наведений вище.
 
СЛУХАЛИ:
Поспелова С.В., UR8IN. який запропонував затвердити порядок денний засідання з трьох питань.
ВИРІШИЛИЛИ::
Затвердити Порядок денний.
Голосували "ЗА" - 5. Одноголосно.
Рішення прийнято.
 
СЛУХАЛИ:
Степаненко В. А. UZ1RR який запропонував обрати Головою Ради клубу Желєзняк Миколу Григоровича, UT4IV.
 
ВИРІШИЛИЛИ:
Головою Ради радіоклубу «Хвиля» («Волна») обрано Желєзняк Миколу Григоровича, UT4IV.
Голосували "ЗА" - 5. Одноголосно.
Рішення прийнято.
 
СЛУХАЛИ:
Степаненко В. А. UZ1RR, який запропонував змінити назву клубу "Волна" на назву "Ветеран", яка дійсно відображає мету та цілі об'єднання ветеранів клубу.
ВИРІШИЛИЛИ:
Перейменувати радіоклуб «Хвиля» («Волна») в радіоклуб ветеранів-радіоаматорів України "Ветеран"
Голосували "ЗА" - 5. Одноголосно.
Рішення прийнято
 
СЛУХАЛИ:
2. По другому питанню виступив Желєзняк Микола Григорович і запропонував наступний розподіл обов’язків між членами Ради:
1- Степаненко Володимир Антонович, зам. Голови Ради клубу, UZ1RR, м. Чернігів, менеджер дипломної програми клубу, секретар клубу.
2- Поспелов Сергій Володимирович, UR8IN, м. Маріуполь, Донецької обл., інформаційне забеспечення клубу.
3- Марценюк Валерій Пантелеймонович, UT8NV, м. Вінниця, інформаційне забеспечення клубу.
4- Яковлев Валерій Миколайович, UR3GI, м.Генічеськ, Херсонської обл., ведучий «Круглих Столів» радіоклубу.
Голосували "ЗА" - 5. Одноголосно.
Рішення прийнято.
 
СЛУХАЛИ:
Поспєлова С.В.., який запропонував доручити Желєзняк М.Г., Степаненко В.А розпочати реєстрпцію радіоклубу «Ветеран» в Міністерстві юстиції України.
Голосували "ЗА" - 5. Одноголосно.
Рішення прийнято
 
На цьому засідання Ради радіоклубу «Волна» було закрите.
 
Голова засідання (підпис) Желєзняк М. Г.
Секретар (підпис) Степаненко В. А.