Куда пойти учиться

Работа с молодежью

LOGO rtfРАДІОТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

  ІV рівень акредитації

  Ліцензія МОНУ АЕ №270199 від 02.07.2013

  Радіотехнічний факультет було створено на базі радіолабораторії електротехнічного факультету Київського політехнічного інституту, заснованої видатним вченим В.В. Огієвським у   1921 році. Роком заснування факультету вважається 1930 рік.

Радіотехнічний факультет готує фахівців, які здатні ефективно працювати на всіх етапах проектування, виготовлення та експлуатації сучасних радіоелектронних пристроїв та систем: супутникової глобальної навігації (GPS, Galileo, ГЛОНАСС), супутникового наземного та мобільного (GSM, CDMA) зв'язку; комп'ютерних дротових (включаючи оптичні лінії) та бездротових мереж (Wi-Fi, Bluetooth); систем супутникового (DVB-S2) та наземного (DVB-T2) телебачення; систем телекомунікацій (WiMAX, LTE,); систем спеціального зв'язку; мікропроцесорних та мікрокомп'ютерних систем керування побутового та промислового призначення; систем автоматизації вищого (інтелектуального) рівня; біотехнічних та медичних систем діагностики і лікування; робототехнічних та мехатронних систем тощо.
Навчання базується на використанні широкого спектра спеціалізованого програмного забезпечення: пакети САПР: AutoCAD, SolidWorks PCAD, AltiumDesigner, MicroCAP, Proteus, OrCAD, Multisim, Quartus тощо; пакети загального математичного моделювання MathCAD та MatLAB; системи спеціалізованого моделювання: ANSYS, MicrowaveStudio, Comsol, LabView тощо. Також студенти вивчають мови програмування: C, C++, Verilog тощо.

Практична підготовка здійснюється в сучасних спеціалізованих лабораторіях: комп'ютерного проектування, мікроелектроніки та мікросистемної техніки, радіоконструювання та технології, пристроїв та систем телебачення, НВЧ техніки та електродинаміки, передавальних та приймальних пристроїв, радіолокації та навігації, супутникових антенних систем, аналогової та цифрової схемотехніки, бездротових технологій MikroTik тощо.

Також важливою складовою підготовки спеціалістів є проходження виробничих практик на провідних підприємствах України, більшість з яких пов'язані з Укроборонпромом.
Підготовка фахівців вищої освіти за ступенем бакалавр здійснюється за спеціальністю "Телекомунікації та радіотехніка". Продовження навчання на здобуття освітніх рівнів магістр та доктор філософії здійснюється за чотирьома спеціалізаціями, кожна з яких закріплена за профілюючою кафедрою з висококваліфікованими науково-педагогічними кадрами: "Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки", "Радіозв'язок і оброблення сигналів", "Радіосистемна інженерія" та "Радіотехнічні інформаційні технології".
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ МІКРОСИСТЕМНОЇ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ
 
Профілююча кафедра: Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури.
Контакти: сайт: kivra.kpi.ua, mail: [email protected], тел.: +38097-911-73-05, +38044-204-94-20
Завідувач кафедри:д.т.н., проф. Нелін Євгеній Андрійович
foto 2Спеціалізація "Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки" передбачає базову підготовку в галузі автоматизованого проектування (CAD/CAE/CAM) і технології радіоелектронної техніки та поглиблене вивчення мікросистемної техніки, наноелектроніки та нанотехнологій, математичних методів та програмних засобів технічних та  технологічних систем вищого (інтелектуального) рівня.
Студенти здатні самостійно розроблювати завершені пристрої від ідеї, до готової реалізації з врахуванням особливостей промислового виробництва. Проектувати та створювати системи та мережі Інтернету-речей (англ. Internet of Things, IoT). Випускники обіймають провідні посади та керують новітніми науково-технічними проектами у компаніях радіоелектронної галузі.

Практичні навички студенти закріплюють в лабораторіях: радіоконструювання, медичного електронного апаратобудування, комп'ютерного проектування, мікрохвильової радіометрії та вимірювання НВЧ-сигналів, мікроелектроніки і мікросистемної техніки та навчальній технологічній лабораторії


РАДІОЗВ'ЯЗОК І ОБРОБЛЕННЯ СИГНАЛІВ


Профілююча кафедра: Кафедра радіоприймання та оброблення сигналів.
Контакти: сайт: ros.kpi.ua, mail: [email protected], тел.: +38044-204-95-50, +38063-615-26-52
В. о. завідувача кафедри:к.т.н., доц. Іванюк Наталія Олександрівна

Студенти поглиблено вивчають цифрову та аналогову радіоелектронну апаратуру; програмування мікроконтролерів і foto 6мікрокомп'ютерів; адаптивні, програмно-конфігуровані та спеціальні системи радіозв'язку, сучасні інформаційні технології. Оброблення сигналів в комунікаційних системах, радіомоніторинг, методи та алгоритми цифрового оброблення багатовимірних сигналів: виявлення, розпізнавання та реставрація сигналів та образів, складні алгоритми цифрової фільтрації, системи штучного інтелекту і нейронні мережі в обробленні сигналів.
Практичні навички студенти закріплюють в лабораторіях: цифрового телебачення, комп'ютерному класі радіоелектронних і комп'ютерних засобів створення мультимедіа, комп'ютерному класі розробки програмного забезпечення електронної апаратури, лабораторії цифрових пристроїв, конструювання радіоелектронної апаратури, радіоприймальних пристроїв та аналогової схемотехніки.РАДІОСИСТЕМНА ІНЖЕНЕРІЯ


Профілююча кафедра: Кафедра теоретичних основ радіотехніки.
Контакти: сайт: tor.kpi.ua, mail: [email protected], тел.: +38044-204-86-20, +38044-204-83-41
Завідувач кафедри:д.т.н., проф. Дубровка Федір Федорович
foto 3Студенти оволодівають системним підходом і набувають компетентностейу створенні та експлуатації найрізноманітніших бездротових систем передачі і приймання інформації, включаючи  супутникові інформаційні системи, наземні системи мобільного зв'язку, радіоINTERNET, біомедичні радіосистеми, радіотелескопи, системи радіокерування об'єктами цивільного та військового призначення,  радари різного призначення, системи радіоелектронної боротьби тощо. Це забезпечується поглибленим вивченням теорії аналогових і цифрових сигналів та процесів у радіотехніці і телекомунікаціях, фундаментального курсу електродинаміки та поширення радіохвиль, теоретичних основ, комп'ютерного проектування та шляхів інженерної реалізації пристроїв і систем випромінювання, приймання та просторово-часового оброблення інформації.
Практичні навички студенти закріплюють в лабораторіях: НВЧ пристроїв, комп'ютерного моделювання, основ радіоелектроніки, радіотехнічних кіл та сигналів, електродинаміки, антенної техніки, медичного обладнання, радіовимірювань та супутникових інформаційних систем.РАДІОТЕХНІЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ


Профілююча кафедра: Кафедра радіотехнічних пристроїв та систем.
Контакти: сайт: rtps.kpi.ua, mail: [email protected], тел.: +38044-204-92-97, +38044-204-94-27
Завідувач кафедри:к.т.н., проф. Правда Володимир Іванович

foto 1Студенти поглиблено вивчають теорію передачі інформації, в рамках якої розглядаються системи сучасного телебачення, системи мобільного зв'язку другого, третього та четвертого поколінь, локального зв'язку між пристроями по WiFi, Bluetooth; системи видобування інформації, до яких відносяться радіолокаційні системи, радіонавігаційні системи; системи руйнування інформації противника і захисту власної інформації; цифрові алгоритми формування сигналів з їх реалізацією на сигнальних цифрових мікропроцесорах; методи модуляції, кодування, адаптивні методи цифрової обробки сигналів.
Практичні навички студенти закріплюють в лабораторіях: систем радіолокації та радіонавігації, приладів НВЧ, джерел живлення, елементів та пристроїв НВЧ, основ телебачення, передавальних пристроїв, обчислювальної техніки та компонентної бази і мікроелектроніки.


КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ


Адреса: 03056, м. Київ, вул. Політехнічна 12, корп. 17, к. 423
Тел.: +380-44-204-92-93, +380-44-362-98-51
E-mail: [email protected]
Сторінки в соціальних мережах: vk.com/rtf_kpi та fb.com/rtf.kpi.ua
Сайт факультету: rtf.kpi.ua та work.rtf.kpi.ua
Відповідальний секретар відбіркової комісії РТФ: Новосад Андрій Анатолійович, vk.com/andrii_n,
e-mail: [email protected]
http://s-osvita.com.ua/obuchenie-v-ukraine/znakomtes-vuz/700-radiotekhnichnij-fakultet-ntuu-kpi#